Elsborg Kirke --  gravmæler

Se også http://www.dk-gravsten.dk/kirkeg/Elsborg.php         

¨  Elsborg Kirke maj 2008.


 Bjerringgaard:

  

  Niels Hansen 27.3.1864 - 8.5.1925 og Marie Hansen, født Serup, 8.11.1864 - 1.1.1953 boede på Bjerringgaard fra deres bryllup i 8.7.1891 .Sølvkransen er skænket af beboere i Elsborg m.v ved Niels Hansen død.

 

 

 

Gravstedet Bjerringgaard:

 

 

 

 

Sønnen Sigvald Hansen 21.9.1898 - 2.3.1974 overtog Bjerringggard ved sit bryllup 20.10.1928 med Martha Hansen, født Madsen, 5.10.1905 - 21.1.1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deres ældste barn Marie døde knap 1 år gammel

 


  Stenagerggaard

 

 En anden af Niels og Marie Hansens sønner, Christen Hansen, og hans hustru Karen Margrethe, boede på Stenagergaard i Elsborg Sogns østre del, nabo til Bjerringgaard og Elsborggaard.

Han var sognefoged og derved Ridder af Dannebrog.

Faderen havde også været sognefoged.

 

 

 

 

 

 

De mistede 2 døtre, Inger Marie og Hilda, henholdsvis 22 og 21 år gamle

 

 


 Peder Madsen og Ellen Kirstine, født Jensen, (Marthas forældre) boede på en gård i det østlige Elsborg sogn.
Gården blev efter der deres død overtaget af sønnen Otte, gift med Anne (Ane):

     

 

 

 

 En anden af Peder og Ellen Kirstines sønner, Ejnar Madsen, hans kone Laura, og deres dattter Edith, er også begravet på Elsborg Kirkegaard. De havde en lille ejendom nabo til Peder Madsen.

 

 

 

 

 

  


Peter og Anna Wraa (Inges forældre)  og deres søn Jørgen, Inges tvillingebror:

 

Søg også på Gravsten
 20.7.2021:

Vindum Kirkegaard:

 

 

 

Elsborg Kirkegaard   20.7.2021::

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Niels Hansen 12.5.1933-7.5.2012.

 

Farvel til gravstedet.   20.7.2021

Fra højre Poul, Per, Anne, Casper, Jacob.

 

Med levende og døde 5 generationer.

.........................................................................

 

 

Gravsten.dk

 

 

 

 

.......................................

Tidligere ejer af Bjerringgaard, til 1891