Annas aner

Anna Møller var gift med Peter Wraa

Annas  far Niels Rasmussen Møller 1880 Højbjerg, Viborg Amt-1950 Højbjerg 

Annas mor  Johanne Due Tomsen (Thomsen)


Niels Rasmussen Møllers aner:

Annas bedsteforældre

Annas oldeforældre

Annas tipoldeforældre

Annas 2 x tip

Annas 3 x tip

Annas ældste fundne ane

Peder Jensen Møller 1837 Højbjerg-
1899 Højbjerg

Gårdmand

 

Højbjerg matr. 15.
Gården viderførtes af hans søn Søren Peter Andersen Møller og dennes søn Peter Christian Norup Møller, død 1957.

Jens Pedersen Møller 1799 Vinderslev, Mausing Mølle-
1862 Højbjerg
Gårdmand

Peder Jensen (Møller) 1757 - 1811 Vinderslev. Mausing Mølle. Møller og bonde

 

 

 

Thora Christensdatter/Højriis 1764 Gødvad. Linaa. Skand. Amt-1828 Vinderslev

Christen Christensen Højriis 1707 Højris -1777 Kragelund.  Gårdejer, kromand

Christen Madsen/Højriis/Remme  Klode Mølle (Engesvang, tidl. Kragelund), Højris (Ikast sogn)

5 x tip

Anne Andersdatter, Klode Mølle, Højris, død 1736 Højris

 

Maren Laursdatter 1732 Gødvad -1819 Vinderslev

 

 

Christine Jørgensdatter Moeslund
1804 Vinderslev-
1866 Højbjerg

 

Bror Christen Jørgensen f. 1807 i Vinderslev,
på Højbjerg Mølle FT 1840 - død
1854. Svigersøn, senere ejer. .

Jørgen Pedersen Moeslund
1765 Moselund-
1847 Vinderslev. Matr. 8a.

Gårdmand mv., "sognekonge"

Søn Niels Jørgensen fortsatte gården

 

Slægtsgård i 250 år.

Peder Jørgensen 1732 Moselund -1808 Moselund. Gårdfæster.

Jørgen Pedersen 1685 Moselund-1755 Moselund. Gårdfæster. Se aner, gårdfæstere Moselundgaard.

7 x tip

Kirstine Jensdatter 1713 Vrads, Skand. amt-1761 Moselund, se aner

7 x tip

Maren Jensdatter 1728 Bording, Ringkøbing Amt-1807 Moselund.

Jens Jensen 1695, Bording, Gårdfæster Ravnholt, se aner

5 x tip, 1600-tallet

Maren Nielsdatter, død 1764.

 

Anne Kirstine Christensdatter 1775 Vinderslev-1845 Vinderslev

Christen Hansen 1740 Vinderslev-1793 Vinderslev. Gårdbeboer.

Hans Christensen 1707-1782 Vinderslev. Gårdfæster. Se ane

4 x tip

Kirsten Olesdatter. Se aner. Fæstemøllere Mausing Mølle

5 x tip, 1600-tallet

Karen Pedersdatter 1734 Vinderslev-1807 Vinderslev.

Peder Danielsen 1695. Vinderslev.  Se aner. Gårdfæstere

5 x tip, 1600-tallet

Karen Marie Andersen 1838 Svostrup-
1919 Højbjerg

Anders Jensen Bech  1789 Gertrudbech, Tvis, Ringkøbing Amt-1859 Tange Viborg Amt
Gårdmand, teglbrænder

 

Uddrag

Jens Andersen
1743 Giertrudbæk, Tvis
-1804 do

Gårdmand og hestehandler

Anders Madsen 1706 Tvis
-1766 Gertrudsbech, Tvis, Bestyrer, aner

Mads Andersen 1653-1752 Gertrudbech, Tvis. Fæster/forpagter

 

Maren Jensdatter 1712 N. Felding
-1792, aner

Jens Povelsen 1678Tolstrup, aner

5 x tip

Mette Povelsdatter 1679 Nørre Felding, ane

4 x tip

Karen Pedersdatter
1753 Vejvad, Vinding-1824 Tvis

Peder Pedersen 1729 (1717?) Vejvad, Vinding-1785 Vinding, fæster af Vejvad Søndergaard, aner

Peder Nielsen 1680 Vejvad, Vinding
-1750, fæster af Vejvad Søndergaard, aner

7 x tip, 1500-tallet

Karen Madsdatter 1689 Hvirgel, Vinding,-1731, aner

6 x tip, 1600-tallet

Mette Kirstine Mouritsdatter 1730 Vildbjerg-1791, se aner

Mourits Knudsen 1680 Vildbjeg
-1755, Fæster af Merrildgaard, aner

12 x tip, 1300-tallet

Ellen Jensdatter 1693 -1769, ane

4 x tip

Kirsten Bertelsdatter
1813 Hoven, Ringkøbing Amt-
1893 Højbjerg, Viborg Amt

Bertel Johannesen 1771 Ørbek, Hoven-
1826 Ørbek, Hoven

Gaardbesidder

Johannes Bertelsen 1744 Ørbek, Hoven- 1828 Hoven. Gaardbeboer

Bertel Jacobsen 1698-1777 Ørbek, og aner

5 x tip, 1600 tallet.

Anna Hansdatter

 

Kirsten Pedersdatter 1744 Ørbek Hoven.

Peder Christensen 1711-1773 Ørbek, Hoven

 

Ane Kirstine Nielsdatter
1779 Brande/Give
-1857 Ørbek, Hoven

Niels Andersen Vonge 1746 Give-1815 Give. Møller, gårdejer, flere steder i Brande og Give.

Anders Nielsen Wong 1714 Vonge -1777 Thyregod, boede på flere store gårde,
se aner

5 x tip

Birthe Marie Albertsdatter1712-1793

 

Ane Kirstine Christensdatter 1753-1829 Give

Christen Pedersen Donnerup, Donneruplund

 

Anne Olesdatter 

 

Annas bedsteforældre

Annas oldeforældre

Annas tipoldeforældre

Annas 2 x tip

Annas 3 x tip

Annas ældste fundne ane

 

Fødselsårene er omtrentlige, da der kan være afvigelser i angivelserne.

Niels Rasmussen Møllers FARS slægt var gårdejere, gårdmænd, gårdfæstere, møller og boede i Højbjerg, Vinderslev og Moselund (Funder). Se kort over sogne i Viborg Amt. -- Annas tipoldemoder Thora Christensen (Højris) kom fra Kiærs Mølle, Laven, Linaa sogn, Skanderborg Amt (se kort). Oversigtskort -- Annas 3 x tip oldemor, Kirstine Jensdatter og hendes familie kom fra Vrads sogn i Skanderborg Amt.

Niels' MOR Karen Marie Andersens slægt kom fra Ringkøbing Amt, bl.a. Tvis og Hoven, se
kort over sogne i Ringkøbing amt. Karen Maries forældre Anders Jensen Bech og Kirsten Bertelsen flyttede en del omkring og boede senest i Tange (Højbjerg sogn), Viborg Amt.
Mændene
var oftest gaardmænd (landmand, bonde, jordbruger). Langt tilbage i Anders Jensen Bechs slægt ser der ud til at være aner, der har tilhørt lavadelen (på gårde som Movstgaarde, Abildtrupgaard, Kviesgaard i Ringkøbing Amt).
T
ipoldemoderen Ane Kirstine Nielsdatters familie kom fra Brande/Give området i Vejle Amt, de var velstående folk på større gårde.

Se oversigt over Elsborg-Højbjerg familier.


 Annas mor  Johanne Due Tomsen (Thomsen) 1880 Hvirring, Skanderborg Amt-1959 Højbjerg

Johanne Due Jensens familie var født og boede i Hvirring, Tamdrup og Underup sogne i Skanderborg Amt, lidt vest for Horsens, og i nabosognet Korning, samt Jelling og Vester sogne i Vejle Amt,
se
kort.
De boede i huse eller på jordlodder eller gårde og ernærede sig bl.a. som tækkemand, væver, træskomager, smed, skovfoged, husmænd, jordbruger, gårdmænd, gårdbeboer, bonde.

  


Annas fars, Niels Rasmussen Møllers, aner

Det følgende er korte uddrag af slægtsbogen "Slægten Moselund" udarbejdet af Dansk Slægtshistorie, Kjellerup 1961-62. Inge havde et eksemplar, som er i Pouls besiddelse. Der er i det følgende kun medtaget det, som kan være af særlig interesse for Inges børn og efterkommere.

Navnene til venstre i det følgende angiver den lige slægtslinie, begyndende med Inges mor, ægtefæller er anført efter x. Nedenunder er deres fødsels-og dødsdatoer samt i midten deres giftedato, hvis disse datoer kendes. Der er links til ægtefællers slægt, hvor muligt.

Først er der en kort oversigt, nedenfor er den uddybet med tilgængelige oplysninger. Til slut er der en omtale af Moselundgaard

 Se kort over sogne i Viborg Amt

1. Anna Møller x J. Peter J. Wraa

2. Niels Rasmussen Møller x Johanne Due Thomsen    Se Johanne Due Tomsen (Thomsen) og aner

3. Peder Jensen Møller x Karen Marie Andersen         Se Annas farmor Karen Marie Andersen og hendes aner  

4. Christine Jørgensdatter Moeslund x Jens Pedersen Møller    Se Jens Pedersen Møller og aner   

5. Jørgen Pedersen Moeslund x Anne Kirstine Christensdatter        Se Anne Kirstine Christensdatters aner  

6. Peder Jørgensen x Maren Jensdatter

7. Jørgen Pedersen x Kirstine (Christine) Jensdatter         Se Kirstine Jensdatters aner    

8. Peder Jørgensen x Anne Christensdatter

9. Jørgen Pedersen x Johanne Nielsdatter

NB  Anelinien slutter her for Jørgen Pedersen og går herfra videre gennem Johanne Nielsdatter:

10-------------------------------Niels Christensen

11.------------------------------Søren Christensen Funder    Annas 7 x tip 1500-tallet

 


1. Anna Møller x J. Peter J. Wraa

19.12.1904-17.6.1974;----19.9.1927;¨----6.11.1902-15.2.1986      Anna Møller og Peter Wraa


2. Niels Rasmussen Møller x Johanne Due Thomsen      Annas forældre

8.8.1880-22.4.1950;----9.2.1904;----23.3.1880-21.6.1959      

Johanne  var datter af husmand Jens Christian Thomsen og Anne Sørensen, Trebjerre Mark, Hvirring.

De blev gift i Højbjerg den 9.2. 1904. De stod da begge med bopæl i Højbjerg By, Johanne kom fra Hvirring sogn nær Horsens. Den ene af forloverne Anders Jensen Møller af Tindbæk var brudgommens bror, brudgommens far Peder Jensen Møller var død i 1899 (se punkt 3). Den anden forlover var Søren Sørensen Handskemager, han var Niels' svoger, gift med søsteren Petrine Marie.

Niels boede ved FT 1890 som 9-årig på gården hos forældrene, se nedenfor. Niels blev uddannet i mejerifaget. Han ses ikke i Højbjerg sogn ved FT 1901.

Han forpagtede Højbjerg Præstegård 1902-1914, familien kan ses ved folketællingen i Højbjerg i 1906 og 1911 (Højbjerg matrikel 1, nuværende Højbjerg Møllevej 24).

Anna blev født den 19.12.1904, faderen stod som bestyrer. Fadderne var de samme som forloverne nævnt ovenfor, samt en anden af Niels' svogre.
Karen Marie blev født den 23.2.1907, faderen stod som forpagter. Det gjorde han også ved Peter Jensen Møller, han blev født 31.1.1910.  Forældrenes søskende eller disses ægtefæller var faddere.

Niels ejede derpå Tange Skovgaard, Skøde til matrikel 11 i 1913. Se selve skødet. - Lokalkort 2, her boede de var folketællingen i Højbjerg i 1916, matrikel 11, sammen med børnene Anna, Karen, Peder og Elna. Elna blev født den 12.12.1913 med faderen som gårdmand i Tange, fadder var bl. a. hendes morfar. Ved Annas konfirmation den 13.4.1919 stod forældrene som Gmd. Niels Møller og hustru Johanne Due Thomsen af Tange. Men noget af jorden blev oversvømmet i 1919 ved Tangeværkets anlæg. I 1920 var der en ny ejer på gården. Niels Møller, købesum i 1913 33400 kr, kontant 10000 kr., salgssum i 1920 60768 kr., kontant 21522 kr., så han tjente tilsyneladende på handelen.

De boede så på Højbjerg Skole, som havde været ejet af kommunen, Skøde (1862,,.13) til Niels Møller til Højbjerg matr. 2a , 3, i 1919, indtll 1922. Ved FT 1921 var familien på matrikel 3, landbrug, i Højbjerg .

I 1921 købte Niels Møller Højbjerg Mølle, skøde den 10.11.1921, med 100 tdr. land for 129.000 kr.. Se Skødet. Udstykkede senere 40 tdt. land heraf til Ny Møllegård.  Se Elsborg matrikel 1a med familien ved folketællinger i Elsborg i 1925 og 1930. Inger Elise Due, kaldet Lis, blev først født i 3.1.1926, faddere var bl. a. hendes søskende. Anna var gift (1927) ved FT 1930, og Elna var flyttet hjemmefra. Lokalkort 7,
Møllen virkede dengang som vandmølle, hvor folk kom og fik malet deres korn (det skete stadig under den 2. verdenskrig, kværnen blev trukket af vandkraft fra Lilleåen (Tange Å), og der var en fast møllersvend, Laust).
Niels Møllers farmors, Christine Jørgensdatters, bror Christen Jørgensen (Moeslund), havde været møller i Højbjerg Mølle, skøde 1845, døde 1854. Se også Elsborg-Højbjerg-familier.
Højbjerg Mølle,
se også

Niels Møller havde forskellige tillidshverv, var bl.a. bestyrer af Kjellerup banks Rødkærsbro-afdeling. Se også om Niels Møller i Slægtsbogen Anders Jensen Bech 

Niels og Johanne byggede i 1936 huset ved Viborgvejen og Kroen, og boede her i aftægtsbolig. Det er Elsborg matrikel 31f, Århusvej 34, 8840. Niels Rasmussen Møller døde 22.4.1950 som rentier og fhv. gårdeler.  Huset blev i 1956 overtaget af datteren Lis, Johanne døde i 1959. Efter Lis' død blev huset i 1987 overtager af hendes nevø (Johannes barnebarn) Niels Poul Møller.

Sønnen Peter Møller overtog Højbjerg Mølle, der siden overtoges af hans børn Karen og Niels Poul Møller, Karen bor i stuehuset (2016).
Stuehuset er opført 1880 og ombygget i 1924. Højbjerg Mølle er Elsborgvej 90, 8840, matrikel Elsborg 1a  m.fl..

Niels og Johanne havde 5 børn, Anna var den ældste. Hendes søskende var:

Karen Marie, født 1906, der blev gift med mejeribestyrer Eilif Krogh, de fik 3 drenge, Niels, Lars og Mogens, som moderen døde fra efter en operation for Basedow, da den ældste kun var 6 år gammel. Faderen rejste senere til Chile med en ny kone og det yngste barn, mens Niels en overgang boede hos bedsteforældrene og Lars hos morbroderen Peter. Senere kom de alle til Chile, men Niels kom tilbage til Danmark som stor dreng og boede hos sin moster Elna i København og blev senere læge, vi havde ham som læge, da vi boede på Hoffmeyersvej. Lars og Mogens bor stadig i Sydamerika, Mogens var en overgang gift og boede i Aalborg.

Peter, født 1910, overtog fødegården, han blev gift med Sigrid Christensen fra Faarup, og de fik børnene Karen, der er læge, og Niels Poul, der er uddannet civilingeniør. Ingen af dem har børn.

Elna, født 1913, blev uddannet som arkitekt, hun arbejdede senere med Kirkeværket på Nationalmuseet, hvor hun traf Erik Moltke, de blev gift i 1949 og købte senere villaen på Fuglebakkevej 49. De fik i 1958 datteren Hanne Vibeke Moltke, der nu bor i huset sammen med sin mand Torsten og 3 børn.

Inger Elise Due (kaldet Lis), født 1926, var syerske, dels syede hun kjoler og lignende for private, det var almindeligt dengang. Senere arbejdede hun i Ans. Hun boede hos moderen indtil dennes død og overtog så huset. Hun blev ikke gift og døde i 1987. 

 

Johanne og Niels Møller

 

 

Johanne og hendes søn Peder, som overtog gården Højbjerg Mølle og blev gift med Sigrid, de fik børnene Karen og Niels Poul.

 

 

Johanne mellem sine børn Elna og Peder.

 

Elna og Erik Moltke

 

 Sigrid og Peter Møller

 

 

 Lis              Erik og Lis

Niels Møller døde i 1950, 70 år gl.. - Johanne døde 21.6.1959, 79 år gl., hun døde i huset ved Århusvej, hvor hun boede sammen med datteren Lis.

 


 

3. Peder Jensen Møller x Karen Marie Andersen        Annas farfar og farmor

19.1.1837-6.8.1899;----7.11.1862;----23.9.1838.-23.6.1919

Se Annas farmor Karen Marie Andersen og hendes aner
Se
uddrag fra Slægtsbog: Karen Marie var født i Svostrup, forældre gårdmand Anders Jensen Bech og Kirsten Bertelsdatter.

Peder Jensen Møller var født i Højbjerg i 1837. Han overtog fødegården i Højbjerg i 1862  Ifølge Lysgård-Hids Herredsfoged, Realregister ( 1813 -1955 ), fik han skøde på Højbjerg matr. 15 i 1862, nuværende Højbjerg Møllevej 21,  Kort.  (Lokalkort 6).
Faderen Jens Pedersen Møller, se 4, led af brystsvaghed. Faderen døde 12.5.1862, Peder og Karen blev gift 7.11. 1862 (da deres fædre var døde, var brudens bror Bertel Andersen fra Tange en af forloverne) Se skjøde og aftægtscontract i slægtsbogen. I den sidste er nøje anført, hvad der skulle udredes til forældrene (aftægtsfolkene) og til søskende.
Der er også en omtale af livet på gården i Peder og Karen Maries tid. Bl.a. var Peder indkaldt og med til tilbagetoget fra Dannevirke, mens konen måtte passe gården. De fik bygget til og gården kom i en god stand og de blev respekterede folk. Peder var med i sogneråd og flere bestyrelser. Han kunne også godt lide at handle, og kunne tage turen til fods til frem og tilbage sammen dag til enten Viborg (2x15 km) eller Silkeborg (2x25 km). Han havde også humor og kunne spøge med børn, men han kunne også være som en tordensky, hvortil konen sagde: Det går snart over. Se familien ved FT 1880 og 1890, i 1890 var Kirsten Bertelsdatter på aftægt hos datteren og svigersønnen, hun døde i 1893.

Peder Jensen Møller fik også i 1872 auktionsskøde på Højbjerg By matr. 1b, 1c (ved præstegården), videreførtes også af sønnen Søren. Fra 1895 også skøde til matr. 1g.

Peder døde af kræft i 1899, godt 60 år gammel. Karen Marie Møller drev gården, hun fik adkomst i 1903, ved FT 1901 var Karen Marie der sammen med sønnen Søren Peder og datteren Petrine Marie på matrikel 15a  (hun fik også adkomst i 1903 til matr. 15d, 1882.., 6, en lille parcel, se midterste kort i linket, det var måske der den oprindelige gård havde ligget. Karen) Marie døde 1919). Ved FT 1906 var kun Karen Marie og sønnen Søren Peter på gården sammen med 4 tjenestefolk. I 1909 overdroges gården til sønnen Søren Peter, se nedenfor. Se mere om gården under følgende punkt 4.
Det nævnes, at der i familien var arvelige anlæg til tvillingefødsler (senere fødtes deres oldebørn Inge og Jørgen som tvillinger) og til sygdommen basedow (deres barnebarn, Inges moster Karen, døde senere af denne sygdom), til ordblindhed, ligesom familien var umusikalsk.

Peder og Karen Marie fik 9 børn + en dødfødt datter:

Niels Rasmussen Møller (se punkt 2 ovenfor) var den yngste. --Hans søskende var:

I, Andersine Kathrine Møller 1860 Højbjerg-1941 Rødkærsbro, født inden forældrene Peder og Karen Marie blev gift i 1862. Andersine blev selv gift i 1882, med Jens Peter Jensen Kirkegård, 1853 Brandstrup-1932 Rødkærsbro, der først var husmand i Højbjerg, i 1886* havde han overtaget sit fødehjem i Rødkærsbro, Vindum sogn, ved FT 1901 var Jens Peter Jensen Kirkegaard på Brandstrup matr. 12b (nuværende Østervang 8, 8840 Rødkærsbro, Kort 1. Han stod også som ejer af matr. 11l, der lå i det nordlige Brandstrup ejerlav, og hvor der boede en anden familie). 12b blev senere overtaget af deres søn Peter, se følgende, hvorefter Jens og Andersine ved FT 1916 og FT 1925 og 1930 ses i Rødkærsbro, Vindum sogn, på matrikel  Brandstrup 12au (nuværende Havevej 2, 8840 Rødkærsbro, Kort 2). Andersine og Jens boede der ved deres død i henh. 1941 og 1932.
De fik 9 børn, der altså er fætre og kusiner til Anna:
1.
Jens Jensen Kirkegaard f. 1882 blev lærer og fik 7 børn.-
2.
Peter Jensen Kirkegaard, f. 1884 i Højbjerg, overtog hjemmet i Rødkærsbro i 1915*, ved FT 1916 var han med søster og husbestyrerinde Karen Kirkegaard, f.1891, på ovennævnte Brandstrup matrikel 12b i Rødkærsbro, Vindum sogn (nuværende Østervang 8, 8840, Kort, 1). Han udstykkede det senere og overtog derpå en ejendom i Elsborg sogn, ved FT 1921-40 i Elsborg var Peter Kirkegaard med kone Karen Kirkegaard, f. Hansen i 1885 i Lejrskov, Ribe amt, og børn Viggo og Thyra i Rødkærsbro, på Elsborg matr. 9b (nuværende Århusvej 9, 8840 Rødkærsbro, Kort, 3).-  De ses ved FT 1940 Elsborg
*(Ifølge Realregister Vindum, Brandstrup, 1860.. fik Jens Jensen skøde til Brandstrup matr. 12b i 1852, i 1886 skøde til sønnen Jens Peder Jensen, og i 1915 skøde til dennes søn Peter Jensen Kirkegaard)
3. Anton,
f. 1886 i Højbjerg sogn, blev snedker, var en overgang i USA, men vendte tilbage og overtog en gård, som senere blev oversvømmet af Tange sø. Han virkede som tømrer og landmand. -
4.
Jensine Birgitte, f. 1888 i Vindum sogn, blev gift 2 gange, den sidste mand boede i Skernområdet. -
5.
Rasmus døde kun 1 år gammel af kighoste og lungebetændelse. -  
6.
Karen Marie Kirkegaard 1891-1966 virkede som husassistent og husbestyrerinde i Rødkærsbro, bl.a.for broderen Peter, se ovenfor.
7. Anna
1894-1976 startede trikotageforretning i Struer. - Karen Marie og Anna forblev ugifte, de døde henh. 1966 og 1976, deres gravsten ses på Brandstrup Kirkegaard.
Thora døde på sin fødedag. -
8.
Rasmus f. 1897 købte en ejendom i Vindum. -
9.
Oskar Kirkegaard, 1900-1977 (gravsten på Vindum Kirkegaard), blev tømrer og fik tømrerforretning i Vindum by, det var Karl Johans far. Oskar var altså fætter til Inges mor Anna, idet Oskars mor og Annas far var søskende. Inge og Karl Johan er altså næstsøskendebørn. Se slægtslinie.

II. Jensine Birgitte blev født i 1863 og døde i Højbjerg den 29.5 1879 (27), altså kun 16 år gammel. Dødsårsag ikke nævnt, Hun havde haft en dødfødt tvillingesøster.

III. Jens Pedersen Møller blev politibetjent og flyttede til Nørresundby. Han fik 7 børn: Niels Ejner døde som 15-årig, Peter døde kun 7 år gammel. Karen blev kontoruddannet og blev senere husbestyrerinde for faderen, da han blev alene. Thorvald fik egen revisorvirksomhed i Aalborg. Frode blev kontorchef i en bank Nørresundby. Ellen Marie blev lærerinde og boede i Aalborg, manden var også lærer. Peder døde kun 2 år gammel.

IV, Anders Jensen Møller hjalp med at passe gården derhjemme, senere overtog han sin hustrus fødegård i Tindbæk. Han fik 4 børn: Karen blev gift og de flyttede blandt flere ejendomme i Hjorthede, Ans og Højbjerg. Magdalene blev gift med en gårdejer i Danstrup. Thora, tvillingesøste til Magdalene, døde kun 1 år gammel. Thora, født 4 år senere, blev gift, hendes mand overtog svigerfaderens gård og var desuden grisehandler.

V. Kristine Møller havde plads i herskabshuse og blev gift med ølhandler Jens Søren Andersen, der sidst boede i Viborg. De havde 2 døtre, Anna, der blev gift og boede i Esbjerg, og tvillingesøsteren Karen født i 1901, der var uddannet i købmandsfaget og senere gik over i hotelfaget, hun ejede Niels Bugges Kro i Dollerup Bakker fra 1940 - 1944, derpå Egekrogen 1946-1959. I 1960 blev hun gift med kgl. bygningsinspektør Thomas Laub Havning, de boede først i hans hus i Valby, men flyttede så til Viborg, hvor de restaurerede en gammel ejendom Ingen af de to døtre havde børn. Karen var altså kusine til Anna. Se billede af Karen og Thomas.

VI. Kirsten Bertelsen Møller var mejerske og traf her sin mand, der var det samme, og som senere blev mejeribestyrer i Odder. De fik 4 børn: Maren blev gift med en gårdmand ved Gjern. Karen blev syerske og fik egen systue. Thora blev gift med en elektriker, efter at have været i Frankrig blev han elværksbestyrer i Hårby på Fyn. Anna Kirstine blev gift og flyttede til Aalborg, hvor manden havde forskellige hverv.

VII. Søren Peter Andersen Møller født 1876, død 1959, overtog moderens gård, se ovenfor, han fik skøde 1909 (Se skøde Lysgaard-Hids 1908,,2, opslag 123, folio 502, nr. 789, 16.6.1909. Købesum 26500 kr. herunder gældsbevis til moderen på 1500 kr. og aftægtskontrakt kapitaliseret til 2600 kr. Ejendommens værdi i handel og vandel anslået til 35000 kr.). Søren blev gift i 1910 og fik hun 1 barn, en søn Peter Kristian f. 1913, der altså var Annas fætter. Se matrikel 15a, FT 1916 og FT 1930.  I 1953 bortforpagtede han gården til sønnen Peter Christian Norup Møller f. 1913, der havde været landbrugsmedhjælper hjemme hos faderen. Peter overtog  gården i 1954. Han var blevet gift med Karen Gudrun Pedersen i Grønbæk i 1944 og havde 2 børn, herunder Jens Peter Møller f. 1947. Peter Christian Norup Møller døde 9.3.1957 kun 44 år gammel (dødsattest  konfirmeret af politimesteren i Viborg, der var vist tale om selvmord); han var 4. generation på gården. Familien forlod nok gården derefter. Gården var på 70 tdr. land.  - Matrikel 15a nuværende adresse ser ud til at være Højbjerg Møllevej 21. Kort. Lokalkort 6.

VIII. Petrine Marie Møller blev gift med en gårdmand i Højbjerg, Søren Sørensen Handskemager. De fik børnene Mary, der blev gift med en grosserer i København, hun døde kun 30 år gammel og fik en datter, og Niels Peter Sørensen/Handskemager. Han handlede bl.a. med juletræer, han havde en ejendom i Elsborg og overtog senere faderens gård i Højbjerg. Han var gift med Alma Nichlassen, som var en søster til min tante Mathilde (kaldet faster Tilde, gift med Søren) i Sparkjær. Niels Peter fik to døtre, den ene, Marie Sørensen, gik i Elsborg skole i klasse med Inge, Jørgen og Niels. Hun og Inge var altså næstsøskemdebørn. . Hun døde relativt ung (Marie Nielsen døde 1981, 49 år gl., gravsten på Elsborg Kirkegård).

 Til Hovedoversigt 


4. Christine Jørgensdatter Moeslund  x Jens Pedersen Møller           Annas oldeforældre

13.10.1804-9.2.1866----27.3.1830----11.12.1799-12.5.1862    Boede i Højbjerg

Se videre om Jens Pedersen Møller  og hans aner, han var født i Mausing Mølle, Vinderslev, forældre gårdmand Peder Jensen og Thora Christensdatter Højriis.

Christine var også født i Vinderslev, se pk. 5

Ved deres giftermål den 27.3.1830 i Vinderslev stod der Jens Pedersen Møller af Mausing Mølle og Christine Jørgensdatter af Vinderslev. Forlovere var brudens far, Jørgen Moeslund, og gommens stedfar, Christen Larsen.  Ifølge Lysgård-Hids Herredsfoged, Realregister ( 1813 -1955 ), Højbjerg 1828.., opslag 79, fik Jens Pedersen, Mausing Mølle skøde på Højbjerg matr. 15 den 3.3.1830,  tinglyst 19.4.  Ifølge skødet havde gården været på tvangsauktion 27.11.1829 på begæring af gmd. Jens Lauridsen af Højbjerg, og Jens Pedersens svigerfar Jørgen Pedersen/Moeslund i Vinderslev bidrog ved købet. På matrikelkort Højbjerg By, Højbjerg, 1815-1866, ses på matrikel 15 navnet Jens Pedersen, samt Jacob Pallesen. Ved FT 1801 Højbjerg var der da også en 48-årig Jacob Pallesen, strømpehandler og halvgårdsbeboer, han var vist barnløs, han døde som gårdmand i 1819, 63 år. En Jacob Andersen, hvis navn også står på matriklen, ses som død som 32-årig gårdmand i 1823. -
Jens' efterkommere ses også på matrikel 15, nu Højbjerg Møllevej 21.  Kort.

Jens Pedersen Møller som gårdmand og Christine afgik 1.5.1830 fra Vinderslev til Højbjerg, hvor de ses ved deres første barns Peters fødsel den 20.1.1831.

Blandt fadderne var Strømpehandler Peder Jørgensens kone i Højbjerg. Peder Jørgensen eller hans kone var også faddere til Jens og Christines øvrige børn.
Peder Jørgensen af Vinderslev, 32 år, blev gift med den kun 17-årige Maren Jacobsdatter af Højbjerg, i oktober 1827 i Højbjerg, forlovere var hans far Jørgen Moeslund, Vinderslev, der også var Christines far, og brudens far Jacob Nielsen/Moesgaard af Højbjerg, han døde som aftægtsmand i 1833. . Peder Jørgensen fik ifølge ovennævnte realregister, opslag 45, skøde på matr. 5a, sin svigerfars gård, i 1828, efter tidligere skøde for Christen Pedersen Moesgaard af 1807. På ovennævnte matrikelskort ses navnene Peder Jørgensen og Jacob Moesgaard på matrikel Højbjerg By nr. 5. Matr. 5a er nuværende Palstrupvej 3.
Peder Jørgensen stod ligesom sin far som
strømpehandler, men var også som gaardmand i Højbjerg, ved FT 1834-1845 stod der Højbjerg By, ved FT 1850 stod der gård under Palstrup Hovedgaard, han havde her en ny kone, Marie Kirstine. Peder Jørgensen døde 1.7.1860 som gårdmand i Højbjerg, 64 år. Marie Kirstines nye mand Søren Søgaard fik i 1861 adkomst til Højbjerg By matr. 5a via vielsesattest, ifølge ovenævnte realregister. Auktionsskøde i 1876 til Niels Sørensen Amstrup. Så gården gik ud af slægten.
Peder Jørgensen fik en del børn, det første, Christen, i okt. 1828. Nogle døde som børn. Sønnen *
Jørgen Pedersen Moeslund blev født i 1836, han boede som gift i Lemmng og senere i Grønbæk sogn, hvor han ses som gårdejer ved FT 1880.
PederJørgensen i Højbjerg var altså Christines bror, som allerede var etableret i Højbjerg, og det var sikkert igennem ham, at Jens og Christine havde fået kendskab til Højbjerg og købt en gård der. Lokalkort 6.

En anden bror Christen Jørgensen (Moeslund) flyttede også til egnen fra 1839 og blev gift med møllerdatteren og blev møller i Højbjerg Mølle (Elsborg sogn). Lokalkort 7.

Jens Pedersen Møller var gårdejer i Højbjerg.
Viborg, Lysgaard, Høbjerg, Høbjerg sogn, Høiberg Bye - en Gaard, 3, FT-1834, B4474

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Jens Pedersen Møller

35

Gift

Gaardmand


Christine Jørgensdatter

30

Gift

Hans Kone


Peter Jensen Møller

3

Ugift

Deres Barn

1831, opkaldt efter farfar, død 1834

*Jørgen Jensen Moeslund Møller

2

Ugift

Deres Barn

1833 opkaldt efter morfar

Abraham Jensen

20

Ugift

Tjenestekarl


Ane Laursdatter

22

Ugift

Tjenestepige


*To fætre Jørgen, f. 1833 og 1836 i Højbjerg, opkaldt efter deres bedstefar Jørgen Pedersen Moeslund, se næste sektion.


Peter, født 1831, ses også i tabellen ovenfor sammen med broderen Jørgen, men de døde i 1834 med 16 dages mellemrum. Jens og Christine fik senere 4 børn: Jørgine Petrine Jensen Møller i 1834, Peder Jensen Møller født 19.1.1837 (faddere var Christines far og brødre, Else Marie Lausdatter fra Højbjerg Mølle, som bar barnet, blev gift med Christines bror Christen). han overtog gården. Deuden Jørgen Jensen Moeslund Møller i 1839 og Thora Jensdatter Møller i 1842, de ses alle herunder:
Viborg, Lysgaard, Høbjerg, Høbjerg Sogn, Høiberg By - en Gaard, 2, FT-1850, B4513

Navn

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Jens Pedersen Møller

51

Gift

Intet anført

Mausing Mølle Vinderslev Sogn Viborg Amt

Christine Jørgensen

46

Gift

Intet anført

Vinderslev Viborg Amt

Jørgine Petrine Jensen

16

Ugift

Deres Børn

Her i Sognet [Høbjerg, Viborg Amt]

Peter Jensen Møller

14

Ugift

Deres Børn

Do [Her i Sognet] [Høbjerg, Viborg Amt], f. 1837

Jørgen Jensen Møller

11

Ugift

Deres Børn

Do [Her i Sognet] [Høbjerg, Viborg Amt]

Thora Jensen Møller

8

Ugift

Deres Børn

Do [Her i Sognet] [Høbjerg, Viborg Amt], opkaldt efter farmor, f. 1842

Frands Christian Pedersen

18

Ugift

Deres Tjenestekarl

Sjørslev Viborg Amt

Jens Pedersen Møller døde 12.5.1862 og Kristine Jørgensdatter Moeslund i 1866.

Sønnen Peter Jensen Møller havde overtaget gården i 1862, se punkt 3 ovenfor. Peder Jensen fik skøde til Højbjerg matr. 15 i 1862.  Se kort.

Hans søskende:
Jørgine Petrine Jensen Møller, 45, var ved FT 1880 gift med den 3 år ældre gårdmand Klaus Gregersen i Søby, Kobberup sogn, de havde da 3 børn med efternavn Gregersen.

Jørgen Jensen Moselund Møller, deltog i krigen 1864, han var  bl.a. på lazaret i Augustenborg, han ansøgte senere om erindringsmedalje. Han var 40 år ved FT 1880 og gårdmand i Brandstrup, Vindum sogn, gift med Maren Johnsen, og med 4 børn f. 1869-1878, med efternavn Møller. Jørgen Møller f. 1839 var ved FT 1901 på Brandstrup matr.12a, med hustru og 3 børn, bl.a. søn Jens Pedersen Møller f. 1868.

Thora Jensen Møller, 37, var ved FT 1880 gift med den 3 år ældre Andreas Rasmussen Houlberg i hus i Højbjerg Huse, de havde da 4 børn med efternavn Houlberg.

 Til Hovedoversigt.


5. Jørgen Pedersen Moeslund x Anne Kirstine Christensdatter     Annas tipoldeforældre

1765-5.10.1847----1794----1775-24.2 1845     Boede i Vinderslev, hvor de døde.  Vinderslev matrikel 8a,    Kort 6

Anne Kirstine var født i Vinderslev, datter af gårdejer Christen Hansen og Karen Pedersdatter. Se aner i linket.

Jørgen var fødtMoselundgaard i Funder sogn. Han overtog ved giftermålet svigerfaderens gård i Vinderslev. Se skødet i slægtsbogen. Svigerfaderen var da død. Han foretog flere ejendomshandler. Hans testamente bestemte, at sønnen Niels Jørgensen skulle overtage gården.

Se nærmere om Jørgen. Han blev betegnet som "sognekonge".

 Til Hovedoversigt


6. Peder Jørgensen x Maren Jensdatter     Annas tiptip-oldeforældre

1732-20.9.1808----1761----1728-29.1.1807.   Boede på Moselund.       Kort 3

Se folketællingerne i Moeslund 1787-1850, Peder og Maren ses ved FT 1787 og 1801.

Maren Jensdatter var født i Bording, forældre gårdfæster i Ravnholt, Bording,
Jens Jensen, f. ca. 1695, og Maren Nielsdatter, død 1764. De  var Annas 3 x tipoldeforældre.
Jens Jensen overtog 1741 fæstet efter faderen Jens Pedersen, født ca. 1660, beboede 1705 en gård i Ravnholt, i 1688 boede dennes far Peder Nielsen på gården. De var Annas 4 x og 5 x tipoldefædre.

Peder Jørgensen var født og døde på Moeslundgaard.
Den yngste søn Jens Pedersen overtog fæstet ved faderens død i 1808. Han købte i 1816 Moselund fri og drev den videre. I Slægtsbogen er en udmærket beskrivelse af livet på gården på dette tidspunkt. I 1853 overgik gården til Jens Pedersens søn Peder Jensen, som da var over 40 år gammel. Se FT 1834 m. fl.. Traditionerne var forældede, og han magtede ikke opgaven, så i 1855 solgte han den gamle slægtsgård, hvis bygninger var faldefærdige, og hvis avl var næsten ude af drift. Se nærmere om Moselundgaard

Det gik farbroderen, Jørgen, f. 1765, Peder Jørgensens ældste søn, og hans slægt, bedre, se nr. 5 ovenfor. 

 Til Hovedoversigt 


7. Jørgen Pedersen x Kirstine (Christine) Jensdatter       Annas  3 x tip oldeforældre

ca. 1685-20.10.1755----1732----1713-25.1.1762       Boede på Moselund.       

Kirstine Jensdatter var født i Vrads, forældre gårdfæster Jens Andersen og Lisbet Ditlevdatter, se aner. gårdmand/fæster, møller

Jørgen var gårdfæster på Moselundgaard, hvor han blev født og døde Der er i slægtsbogen udførlige skifteprotokoller for hvert af ægtefællerne ved deres respektive død, med inventarlister m.v..

 Til Hovedoversigt 


8. Peder Jørgensen x Anne Christensdatter        Annas 4 x tip oldeforældre

Ca. 1655-ca.1731----            

Gårdfæster på Moselund, hvor han nok både blev født og døde.   

 


9. Jørgen Pedersen x Johanne Nielsdatter        Annas 5 x tip oldeforældre

Jørgen døde 1663

Gårdfæster i Moselund fra 1650.   

 


NB  Anelinien slutter her for Jørgen Pedersen og går herfra videre gennem Johanne Nielsdatter:

10-------------------------------Niels Christensen       Annas 6 x tip oldefar

Gårdmand i Moselundgaard, ifølge jordebogen af 1622. Afstod i 1650 gården til svigersønnen Jørgen Pedersen (de følgende ejere hed skiftevis Peder Jørgensen og Jørgen Pedersen, se ovenfor).

11.------------------------------Søren Christensen Funder     Annas 7 x tip oldefar

Gårdmand i Vinderslev.

  


Moselundgaard (Moeslund), læs uddrag af dens historie, og om folketællinger, matrikler mv.

  Annas farmor Karen Marie Andersen og hendes aner:              Se også oversigt i uddrag af Slægtsbogen

Hun blev født i Svostrup i 1838.

Karen Marie Andersens forældre var Anders Jensen Bech og Kirsten Bertelsdatter, Annas oldeforældre.

Slægtslinier.

Tilnavnet Bech, som hendes far Anders og nogle af hans efterkommere brugte, kommer formentlig fra gården Giertrudbech, hvor han var født. Det var almindeligt, at folk fik tilnavn efter den lokalitet, de kom fra.

Karen Marie Andersens far Anders Jensen Bech blev først gift med Kirstine Andersdatter i Randers den 2. maj 1825, hvor han står som 33 årig og hun som 18 år gammel. (Da Anders var døbt den 11.9.1789, må han have været 35 år gammel ved brylluppet). Anders var i starten forpagter på gården Giertrudbek, hans far var død i 1804, da Anders kun var 15 år gammel. Anders var der ved sin mors død i 1824, og ved den ældste datter Karens dåb i 1826. Ved dåben deltog Kirstine Pedersdatter og Anders Nielsen, værthusmand i Randers, der var barnets mormor og morfar, samt Frands Bek, der var hendes farbror. Han var også fadder ved de 3 følgende børns dåb indtil 1832. Ved Jens' dåb i 1828 var forældrene Anders Jensen gaardmand i Giertrudbek og Kirstine Andersdatter, det samme var tilfældet ved Kirstine Andersdatters dåb 9.2.1830.
Men ved Anders Jensen Beks dåb 11.3.1832 var forældrene gaardmand Anders Jensen Bek og Kirstine Andersdatter i Fjederholt, Rind sogn. Så de forlod Giertrudbek omkring 1831, ved FT 1834 boede der da også andre på gården. Se også uddrag fra slægtsbog.

På gamle kort ses en gård Fjederholt ved Rind Å (Fjederholt Å). På matrikelkort 1817... ses på matrikel Fjederholt 1a navnene Christen Hansen, overstreget, og J. Rahbek. Christen  Hansen var søn af Hans Christensen Lund, der ved FT 1801 var gårdbeboer på Fiederholt. Måske har Christen overtaget faderens gård, men er så flyttet, da han ved FT 1834 ses som 49-årig gårdmand i Westerhøgild, Rind sogn. Anders Jensen Beck var så på Fjederholt ved FT 1834, ved FT 1840 ses på gården den kun 28-årige Jacob Peder Rabek. Både ved FT 1834 og 1840 ses en relativt stor gård med 5-6 tjenestefolk (ifølge Slægtsbog hartkorn på 8 tdr. l skp. 2 fjdkr. 1/4 alb.,  inden frasalg). Matr. 1a er i dag på adressen Fjederholtvej 11, Herning.  Ifølge BBR er stuehuset opført 1824.
Det kan altså være der, at Anders Jensen Beck boede i en kort periode.
Der findes også en gård Ll. Fjderholt, på ældste kort benævnt Aldershvile. Nuværense matr. Fjerderholt 2f, Skomagerbakken 23, Herning. ----  De to gårde ses ved FT 1901, Rind, Fjerderholt (opslag 570-574) som matr. 1a m.fl. og matr. 2f. Den f'ørste stadig en stor gård med mere end 7 tjenestefolk.

Ved folketællingen i 1834 ses familien i Fjederholt, Rind sogn:
ringkoebing, Hammerum, Rind, Fjedderholt [Fjederholt], en Gaard, 45, FT-,1834 C4247

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Anders Jensen Beck

45

Gift

 

Gaardmand

født ca. 1789

Kirstine Andersdatter

28

Gift

 

hans Kone

født ca. 1806

Karen Andersdatter

7

Ugift

deres Børn

Jens Andersen Beck

5

Ugift

deres Børn

Kirsten Andersdatter

3

Ugift

deres Børn

Lars Andersen

24

Ugift

Tjenestefolk

Anders Sørensen

17

Ugift

Tjenestefolk

Niels Jensen

19

Ugift

Tjenestefolk

Mikkoline Andreasdatter

24

Ugift

Tjenestefolk

Johanne Maria Pedersdatter

20

Ugift

Tjenestefolk


En søn Anders f. 1832 døde som spæd.

 Skøders


De er altså flyttet de mindst 35 km fra Tvis til Fjederholt i sognet Rind i Ringkøbing Amt. Se kort over sogne i Ringkøbing amt.   Se uddrag fra slægtsbog. Anders' hustru Kirstine døde den 23. maj 1834 ifølge Kirkebogen for Rind Ringkøbing Amt. Hun døde i Fjederholt efter i 2½ år at have været angrebet af tæring (tuberkulose). --

Så Anders fik i 1836 som Gårdbeboer i Ørbek, Hoven sogn ny, ung kone, Kirstine Bertelsdatter, hun var 24 år yngre end ham. De blev gift den 17. april 1836 i Hoven Kirke. Anders boede da i Fjederholt.  Kirstine Andersdatter Bech blev født i Fjederholt i april 1837.

Billede af Anders Bech Jensen og Kirsten Bertelsdatter, kilde

De var ifølge tilgangslister for Svostrup  i 1838 flyttet fra Rind sogn over 50 km mod ØNØ til Svostrup sogn i Viborg Amt.

Ved folketællingen i 1840 stod Anders som gaardmand i Borup, Svostrup sogn. Karen Marie Andersen står her som 2-årig. 2 børn blev født her, i 1838 Karen Marie og 1840 Andreas, Anders stod som gaardmand i Borup.
viborg, Hids, Svostrup, Svostrup Sogn, Borup Bye, en Gaard, 3, FT-1840, C4944

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Anders Jensen Bech

52

Gift

Gaardmand

født ca. 1788

Kirsten Bertelsdatter

26

Gift

hans Kone

Karen Andersdatter

14

Ugift

hans børn

deres Datter

Kirstine Andersdatter

10

Ugift

hans børn

deres Datter

Jens Andersen

12

Ugift

hans børn

deres Søn.

Kirstine Andersen

3

Ugift

Opkaldt efter 1. kone?

deres Datter

Karen Marie Andersen

2

Ugift

deres Datter

Johan Jensen

22

Ugift

Tjenestekarl

Søren Christensen

64

Enkemand

Aftægtsmand.

Christian Sørensen

26

Ugift

hans Søn, Skræder

Elle Pedersdatter

20

Ugift

Huusholderske

Mette Marie Jensdatter

21

Ugift

I Skræderlære


De boede kortvarigt i Levring sogn, ifølge tilgangs- og afgangslister i Kirkebog for Levring flyttede de de fra Svostrup til Levring 29.4 1842, de fik en søn Bertel der døbt 13.11.1842, og de flyttede fra Levring igen 14.8.1843, Anders Bech stod som gaardmand i Skovsborg.

I 1843 flyttede Anders Jensen Bech til Tange Skovgaard. Skøde på Tange Matr. 11 i 1843,se mere i linket.. Lokalkort 2. I 1844 blev sønnen Peder født i Tange, Højbjerg sogn, hvor de boede ved FT 1845.

viborg, Lysgaard, Høbjerg, Høbjerg Sogn, Tange Bye - Gaard, 62.8, FT-1845, B4500

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Anders Jensen Bech

55

Gift

Gaardmand

Tvids Sogn Ringkjøbing Amt

Kjerstine Bertelsdatter

32

Gift

hans Kone

Houng Sogn Ringkjøbing Amt Hoven

Kjerstine Andersdatter

15

Ugift

 

deres Børn hans barn

Tvids Sogn Ringkjøbing Amt

Kjerstine Andersdatter

8

Ugift

deres Børn

Rinds Sogn Ringkjøbing Amt

Karen Marie Andersen

7

Ugift

deres Børn

Svostrup* Sogn Viborg Amt

Andreas Andersen

6

Ugift

deres Børn

Do Do [Svostrup Sogn Viborg Amt]

Bertel Andersen

4

Ugift

deres Børn

Levring* Viborg Amt

Peter Andersen

1

Ugift

deres Børn

Her i Sognet

Søren Gregersen

26

Ugift

Tjenestetyende

Grønbek Sogn Viborg Amt

Anders Jensen Skræ

26

Ugift

Teglbrænder

Boesberg Sogn Ringkjøbing Amt


Anders Jensen, 61 år, optræder også ved folketællingen i 1850 i Tange sammen med sin familie incl. 2 nye børn .
Viborg, Lysgaard, Høbjerg, Høbjerg Sogn, Tange Bye - et Huus, 4, FT-1850, B4513   Fejl i fødestedsangivelser

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Anders Jensen

61

Gift

 

Jordbruger

Gertru Besk Aalborg A  Ringkøbing Amt

Kiersten Bertelsdatter

36

Gift

 

Hans Kone

Houls Sogn Aalborg   Hoven

Karen Andersen

23

Ugift

 

Deres Børn hans børn

Gertrubesk Aalborg

Jens Andersen

22

Ugift

 

Deres Børn hans børn

Dito [Gertrubesk Aalborg]

Kerstine Andersen

20

Ugift

 

Deres Børn hans børn

Dito [Gertrubesk Aalborg]

Kierstine Andersen

13

-

 

Deres Børn

Flerholt Aalborg (Fjederholt, Rind)

Karen Maria Andersen

12

-

 

Deres Børn

Grønbeck Viborg   Svostrup

Andreas Andersen

10

-

 

Deres Børn

Dito [Grønbeck Viborg] Svostrup

Bertel Andersen

8

-

 

Deres Børn

Levring  1842* Viborg

Peter Andersen

6

-

 

Deres Børn

Her i Sognet 1844*[Høbjerg, Viborg Amt]

Niels Peter Andersen

3

-

Deres Børn

Dito [Her i Sognet] [Høbjerg, Viborg Amt]

Mariane Andersen 

1

 

Deres Børn

Dito [Her i Sognet] [Høbjerg, Viborg Amt] 

* Ifølge kirkebøger

Anders Jensen Bech var ved FT 1855 på gård i Tange som gårdmand og teglbrænder og med hustruen og flere af børnene. Et barn, Søren Peter Andersen, var kommet til i 1851.

Anders Jensen Bech fik ialt 12 børn fra han var knap 37 år gammel til han var ca. 62 år gammel. 4 børn, Karen 1826, Jens 1828, Kirstine 1830, Anders 1832 døde som spæd, med Kirstine Andersdatter, og 8 børn, Kirstine 1837, Karen Marie 1838, Andreas 1840, Bertel 1842, Peter 1844, Niels Peter 1847, Mariane, Søren Peter 1851 med den anden kone Kirstine Bertelsdatter.  Fadderne ved børnenes dåb var mest lokale folk.- Se nærmere om Anders og hans børn (Karen Marie Andersens søskende) i uddrag fra slægtsbog.

Anders Jensen Bech døde i Tange den 14. maj 1859, 69½ år gammel, som det fremgår af Kirkebogen for Højbjerg. Han står som gaardmand og teglbrænder.

Karen Marie Andersen blev gift med gårdmand i Højbjerg Peter Jensen Møller i 1862. De hørte begg til anerne.

Ved FT 1860 stod Kjersten Berthelsen som 46-årig enke og gaardmand med en del af børnene boende hjemme. Adkomst i 1870.
Ved FT 1870 stod Kirsten Bertelsdatter som gaardmandsenke med flere af de voksne børn på gården.

Gården blev senere overtaget af sønnen Bertel Andersen Beck, han fik Skøde i 1874. Kirsten Bertelsdatter boede der som aftægtskone.
Viborg, Lysgaard, Høbjerg, Tange By, Høibjerg, 10. En Gaard, 99, FT-1880, C6684

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

 

Fødested:

Bertel Andersen Beck

37

Gift

Husfader, Inderste, Teglbrænder

Levring Sogn, Viborg Amt

Thomasine Rønning

25

Gift

hans kone

Fiskbæk Sogn, Viborg Amt

Anders Beck

3

Ugift

deres barn

Her i Sognet

Nicoline Beck

1

Ugift

deres barn

Her i Sognet

Kirsten Bertelsen

66

Enke

Aftægtskone

Houen Sogn, Ribe Amt

Jacob Jensen

26

Ugift

tjenestefolk

Aals Sogn, Randers Amt

Henrik Kristensen

82

Enkemand

nyder Fattigunderstøttelse

Her i Sognet

Men Bertel gik fallit, og gården overgik til andre, se Tange Skovgaard.

Jens Andersen Bech, Anders Bechs ældste søn, flyttede også en del omkring.

Kirsten Bertelsdatter døde den 6. marts 1893 (160) i Højbjerg sogn, hun stod med sidste bopæl i Tange. Hun var ved FT 1890 på aftægt hos datteren Karen Marie og svigersønnen Peder Møller., der begge hørte til anerne, Peder Møller var gårdmand i Højbjerg.

Se nærmere om Anders Jensen Bechs levnedsforløb og om hans børn i uddrag af Slægtsbogen: Slægten Bech fra Tvis Sogn (Hammerum Herred) (om Anders Bech og hustruer og deres forfædre og efterkommere). Nordisk Slægsforskning ApS, 8832 Skals, 1986 (kan lånes via Folkebiblioteket).

Karen Marie Andersens far var herudfra Anders Jensen Bech (Beck), født 1789 i Tvis (Giertrudbech under Tviis Closter), og bosat i Tvis, Rind (Ringkøbing Amt) og i Svostrup, måske Levring, og i Tange, Viborg Amt. Han stod som gaardmand, senere også som teglbrænder.  Moderen var Kirsten (Kjerstine) Bertelsdatter, født 1813, fra Ørbek, Hoven sogn i Ringkøbing Amt.  
De var Annas oldeforældre. 
Anders Jensen Bech er også omtlat under Peder Madsen. Se tilføjede opysninger her.

 Til Hovedoversigt


Karen Marie Andersens aner på faderens Anders Jensen Bechs, Annas oldefars, side var hestehandler Jens Andersen, Giertrudbech under Tviis Closter, født ca. 1743, og Karen Pederdatter, født ca. 1754:

Anders Jensen blev døbt 11.9.1789 som det fremgår af Kirkebogen for Tvis i 1789, søn Anders står her sammen med forældrene Jens Andersen, Giertrudbech og Karen Pedersdatter:

Anders Jensen blev døbt 11.9.1789 som det fremgår af Kirkebogen for Tvis i 1789, søn Anders står her sammen med forældrene Jens Andersen, Giertrudbech og Karen Pedersdatter:

Jens Andersen med familie ses ved FT 1787 og 1801:

Ringkøbing, Hammerum, Tvis, Giertrudbech, , 1, FT-1787, C1676

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Andersen

44

Gift

husbond

bonde og beboer af en under hovedgaards taxt liggende gaard

1733

Karen Pedersdatter

33

Gift

hans kone


1754

Niels Jensen

9


Deres børn


f. 1778

Mariane Jensdatter

6


Deres børn


f. 1780

Søren Jensen

4


Deres børn


f. 1782

Povel Jensen

2


Deres børn


f. 1785

Mette Kirstine Jensdatter

1


Deres børn


f. 1787, død 1794

Jens Pedersen

23


TienestefolkChristen Jørgensen

26


TienestefolkAnne Marie Pedersdatter

29


TienestefolkMaren Nielsdatter

25


TienestefolkMaren Jensdatter

75

Enke

mandens moder

Jordemoder

1712

Mads Andersen

46


mandens broder

fra forstanden


Jens' mor, Maren Jensdatter, 75 år, jordemoder, boede hos dem. 2 børn, Anders og Mette Kirstine, døde, nye børn blev opkaldt efter dem. De fik ialt 10 børn.

 

ringkoebing, Hammerum, Tvis, Giertrudbech under Tviis Closter, , 4, FT-1801, B9005

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

 

Jens Andersen

58

Gift

Mand

Gaardmand og hestehandler   

født ca 1743

Karen Pedersdatter

47

Gift

Hans kone

                                              

født ca.1754

Peder Jensen

24

Ugift

Deres fælles børn

De ældste tiener forældrene og de yngste opfostres af dem

døbt 15.2.1777

Niels Jensen

22

Ugift

Deres fælles børn

De ældste tiener forældrene og de yngste opfostres af dem

Mariane Jensdatter

20

Ugift

Deres fælles børn

De ældste tiener forældrene og de yngste opfostres af dem

Søren Jensen

18

Ugift

Deres fælles børn

De ældste tiener forældrene og de yngste opfostres af dem

Povel Jensen

15

Ugift

Deres fælles børn

De ældste tiener forældrene og de yngste opfostres af dem

døbt 17.8.1785

Anders Jensen

11

Ugift

Deres fælles børn

De ældste tiener forældrene og de yngste opfostres af dem

døbt 11.9.1789

Frands Jensen

9

Ugift

Deres fælles børn

De ældste tiener forældrene og de yngste opfostres af dem

Mette Kirstine Jensdatter

6

Ugift

Deres fælles børn

De ældste tiener forældrene og de yngste opfostres af dem

f. 1795

Lauge Simonsen

32

Ugift

Tienestefolk

 

Magrete Lauridsdatter

20

Ugift

Tienestefolk

 

 

En søn Anders, opkaldt efter farfar, født 1775, han døde 1786, Jens Andersen af Giertrudsbech hans ældste søn Anders begravet 23.7.1786, 11 år gl., døbt oktober 1775. Han var formentlign opkaldt efter farfaderen. Den nye Anders f. 1789 opkaldt efter broderen. - Søn Peder, opkaldt efter morfar, døbt. 15.2.1777. - Mette Kirstine f. 1787, død 1794, en ny Mette Kirstine født 1795. .

Anders ses altså i 1801 ved folketælling i Tvis, Giertrudbech under Tviis Closter som 11-årig, hvilket passer med at hans aldre i folketællingerne ovenfor såvel som at han skulle være født i 1789, ligesom lokaliteten passer med andre opgivelser.

 
Giertrudbech gled ud af famlien, se ovenfor.
Der var ingen af Jens Andersens børn i Tvis sogn ved FT 1834.
Peder Jensen, 68, var ved FT 1845 Fæster, lever af sin Jordlod, i Rødding, Vildbjerg sogn, med kone og børn. Ved FT 1834 var han fæstehusmand i Røddinglund, to af hans børn stod som almisselem. En søn Jens Beck blev døbt i Vildbjerg 17.11.1812, Peders søskende Mette Kirstine fra Giertrudsbech, Poul Bech og Frans Bech bar eller var faddere. Jens Christian blev født 19.3.1814. Vildbjerg er i nærheden af Tvis sogn.
Mariane blev måske gift i 1810.  - 
Poul Jensen, 60, var gårdmand i Vind sogn, Rørkjær By, ved FT 1845, med kone og børn. Gaardmand Poul Jensen fik bl.a. en søn Anders Beck i Vinding i 1815, der blev han også gift i 1806. Tvis, Vinding og Vind er nabosogne
Mette Kirstine Jensdatter, Giertrudbek, 24 år, blev i 1819 gift med enkemanden Peder Dÿnesen, Nausing, 50 år.
Frands Jensen Bech var fadder ved den 2 år ældre bror Anders Bechs 4 ældste børn.

Jens Andersen, Giertrudbech, blev ifølge Kirkebogen for Tvis begravet den 24.6.1804, 61 år gammel (født .1743)
Karen Pedersdatter Weivad døde 31.12.1824, på Giertrudbek hos sønnen Anders Jensen. hun blev 71 år gl. (f. 1753).

Karen Marie Andersens farfar og farmor må derfor være gaardmand og hestehandler Jens Andersen, Giertrudbech under Tviis Closter, født ca. 1743, og Karen Pederdatter, født ca. 1754.  De var Annas tipoldeforældre.

 Til Hovedoversigt


Ifølge slægten http://www.slaegt.ostergaard-andersen.dk/fam004xx/fam00462.htm  
samt Slægtsbogen: Slægten Bech fra Tvis Sogn (Hammerum Herred) (om Anders Bech og hustruer og deres forfædre og efterkommere). Nordisk Slægsforskning ApS, 8832 Skals, 1986 (kan lånes via Folkebiblioteket) (Numrene i tabellen nedenfor er anenumre i slægtsbogen)
er Jens Andersen og Karen Pedersdattes aner:  

Karen Marie Andersens farfar og farmor

Karen Maries oldeforældre

Karen Maries tipoldeforældre

Karen Maries
2x tip

Karen Maries 3x tip

Karen Maries 4x tip

Karen Maries
5x tip

Annas tipolde

Annas 2 x tip

Annas 3 x tip

Annas 4 x tip

Annas 5 x tip

Annas 6 x tip

Annas 7 x tip

2.Jens Andersen 1743-44 i Giertrudbæk, Tvis, død 1804. Gift 1774, overtog ved giftermålet fæstet af den ret store gård Giertrudbæk efter forældrene.

 

4.Anders Madsen 1706 i Gertrudbæk. Tvis, efterfulgte sin far som bestyrer af Gertrudbæk, døde der i 1766. Anders overtog fæstet af den store gård Giertrudsbæk efter faderen , og den gik videre til sønnen Jens. Fik flere børn, bl.a. Mette født 1749, Søren 1751, Maren 1754.

 

 

8.Mads Andersen 1655 i Munksgård, Vorgod Sogn?, død 1752 i Tvis sogn, 97 år,  f. ca. 1653. Var fra 1694 fæster eller forpagter af Gertrudbech (i Tvis sogn), som sandsynligvis var ladegård under Tvis Kloster. Fik under navnet Mads Giertrudbech flere børn, herunder Mette 1695 (Kirkebog 30), Maren 1698 (31), Dorethe 1702 (33), Poul 1704 (33), Anders 1706 , Anne 1812, Aser 1717.
Mads' kone
Dorethe Lorensdatter 33 døde 1701, Dorethe 1703 er nok opkaldt efter hende, hun og de følgende børn må derfor have en anden mor.
Navneforbistring1, 2

 

 e

 

 

5Maren Jensdatter 1712 i Tolstrup som Jens Tolstrups datter, Nørre Felding Sogn, jordemoder, boede hos sønnen ved FT 1787. Maren Jensdatter, Gertrudsbech, 80 år, døde 1792 (55).

Jens Povelsen Tolstrup 1678
Børn i Nørre Felding: Mads1705, Mogens 1707, Kiersten 1708, Maren 1712, Karen 1715, Poul 1719, Anne 1723. 

Povel Mogensen 1642

Mogens Povelsen

 

  Til Hovedoversigt

Maren Poulsdatter 1638

 

Mette Povelsdatter 1679 i Nørre Felding

Povel Tolstrup ca. 1640

 

 

 

3.Karen Pedersdatter 1753 i Vejvad, Vinding Sogn som Peder Wejvads datter, død 1824 i Giertrudbek

Efter Jens' død i 1804 blev der foretaget skifte mellem Karen og 8 børn, se Slægtsbogen.

Efter Karens død i 1824 var sønnen Anders Jensen Bech forpagter, se uddrag fra slægtsbog.

6.Peder Pedersen 1729 i Vejvad Søndergård, Vinding, død 1785. Var fæstegårdmand af Søndergaard ligesom faderen
Fik 5 børn
Fæstet overgik til sønnen Mikkel, han var på gården ved FT 1787 i Vinding, hans efterkommere var på gården i mere end 100 år.

12.Peder Nielsen 1680 i Vejvad Søndergård, Vinding, død 1750 70 år gammel. Overtog fæstet af Søndergaard efter faderen.
Fik også en søn Peder i 1717, han døde 11 uger gammel. Fik 13 børn 1709-1729.

24.Niels Pedersen 1643 i Vejvad ,Vinding, død 1706. Niels var sammen med brødrene Peder og Simon fæster af Enestegaarden Vejvad blev delt, Niels overtog Vejvad Søndergaard.

48.Peder Pedersen Vejvad ca. 1597 , Vinding Sogn, død 1666. Han var fæster på den store gård Vejvad

Peder Pedersen 1560 ca. 1560 i Vejvad, Vinding

Peder Nielsen Veyvaadh

Johanne Pedersdatter

 

49.Maren Nielsdatter 1615, død 1684

 

 

25.Maren Mikkelsdatter Else Reving?

 

 

 

13.Karen Madsdatter Hvirgel 1689, far Mads Hvirgel, Hvirgel, Vinding, død 1731 i Weivad

26.Mads Andersen Munksgaard ca. 1655 i Fjestervang, Vorgod, død 1711Hvirgel. Overtog svigerfaderens gård.

 

 

 

27.Karen Lauritsdatter 1662 på gården Hvirgel, Vinding Sogn, død der i 1721 som Mads Hvirgels hustru 58 år.

54.Laurits Gregersen 1615-20 på gården i Hvirgel, Vinding Sogn, død 1688. Overtog fæstet af gården efter sin far

108.Gregers Andersen før 1580, død 1647, fæster af gården Hvirgel

109.Ingeborg Jørgensdatter ca.1582, død 1669

55.Anne Sørensen Fonager eller Fonvad, ca. 1624 i Fonager, Vinding Sogn, død 1692

Søren Fonager, død 1673

7.Mette Kirstine Mouritsdatter 1730 i Merrild, Vildbjerg Sogn, død 1791.
Boede ved FT 1787 i Vinding som 57-årig enke på Weivad hos den 25-årige søn Michel (Mikkel) Pedersen

14. Mourits Knudsen ca. 1680 i Merrild, Vildbjeg Sogn, død 1755. Overtog efter faderen fæstet af en af de to store Merrildgaarde. Ved skiftet efter den første kone berettes der om ret stor velstand. Sønnerne Knud f. ca. 1713og Jens af 1. ægteskab overtog fæstet.

28. Knud Madsen ca. 1640 i Merrild, Vildbjerg Sogn., fæster af en af de to Merrildgårde, hans fødegård. Han var temmelig velstående.

56. Mads Jensen ca. 1590. Var fæster af en af de to Merrildgårde. Solgte selvejerdelen i gård i Barde

 

 Til Hovedoversigt

 

 

57. Johanne Mouritsdatter ca. 1600 i Trøstrup i Videbæk sogn

114. Mourits Jørgensen, ca. 1560, fæstegårdmand i Trøstrup ved Videbæk, samt selvejer af en gård i Barde, Vorgod Sogn

 228.Jørgen Jensen (Skriver)/Nielsen* ca. 1525, sad på Risomgaard i Borbjerg Sogn

229.Inger Jensdatter* ca. 1530 på Gimsinggaard, Gimsing sogn  fortsættes .

115. Kirsten Andersdatter ca. 1579 på den store gård Abildtrup i Vorgod Sogn

230.Anders Nielsen ca. 1535, død 1603. Velstående med selvejergårde i Abildtrup og Barde.  fortsættes .

231.Maren "Anderskone" ca. 1545

15. Ellen Jensdatter 1693 nok i Merrild , død 1769, Mourits' kone nr.2

 Jens Jensen , beboer af den ene Merrildgaard

 

 

 

De understregede årstal er tjekket i kirkebøger.
Nogle aner kan føres endnu indtil 9 generationer tilbage, bl.a. på Gimsinggaard og Abildtrupgaard (229-230). Se slægtsbogen.
 * I andre søgninger er Inger Jensdatters mand opført som Jørgen Nielsen, de er ikke andre steder anført med børn.

Inger Jensdatters og Anders Nielsens aner var som vist i følgende tabel, Disse aner går helt tilbage til 1400-1500 tallet:   

Annas 7 x tip

Annas 8 x tip

Annas 9 x tip

Annas 10 x tip

Annas 11 x tip

Annas 12 x tip

Inger Jensdatter,
gift med Jørgen Nielsen.
Jørgen Nielsen solgte til Erik Krabbe til Bustrup en søsterlod i Movstgaard med mølle, samt nogle gårde, som han i 1566 påstod aldrig at have fået betaling for.

Jens Pedersen (Persen) 1480. Movstgaard. Havde bl.a. en søn Mourids Jensen, der blev dræbt i krigen i Svarterå i Sverige i 1565. Mourids havde en konflikt med stedfaderen

Peder Thomsen. Adelsmand. Moustgaard

 

 

 

Ingrid Mouridsdatter

Mourids Nielsen Kalf f. ca. 1410

Niels Thorsen Kalf, født ca. 1380. Gimsinggaard.

 

Edel Andersdatter 1520. Gift 2. gang med Anders Christensen.

Anders Jepsen Hvid. 1498 ejer af Trabjerg og Abildtrup, men boede næppe på Abildtrup. Herredsfoged, var nok af adelig stand. Gift med Fru Margrethe Qwie, enke efter adelsmanden Jes Qwie.
Død ca. 1557

Jep Christensen (Hvid) født før 1450. Trabjerg. Meddommer

Christen Ibsen (Jepsen) (Hvid) født før 1430. Trabjerg. Sandemand

Ib (Hvid) født før 1390. Trabjerg, Borbjerg sogn

Anders Nielsen, boede i 1587 i Abildtrup, men boede nok 1797-1615 i Pilgaard i Barde. Begge i Vorgod sogn.
Broderen Lauge Nielsen blev ejer af Abildtrupgaard, men der var nok medejere. Læs om følgende ejere i omtalte bog.

Niels Andersen (Hvid). Boede 1522 på Abildtrupgaard, Vorgod sogn,men flyttede nok ca. 1550 til Trabjerggaard. Gift med Johanne Christensdatter. Død ca. 1557

Hustru ud af adelsslægten Qvie

Povl Qwie, Adelsmand, Kviesgaard i Fabjerg sogn.

Ifølge bogen "J. Abildtrup. Abildtrupggaard og dens beboere. 1498-1925. Samt nogle oplysninger om slægterne Qwie i Kviesgaard, Hvid i Trabjerg, Nyegaard i Borris og Købke i Vorgod. En Slægtshistorie gennem 550 Aar. 1925, 143 sider" var Anders Nielsens aner som vist i tabellen ovenover. Flere tilhørte lavadelen (knapadelen), men der var ikke stor forskel mellem denne og store selvejerbønder.

Til Hovedoversigt

GÅRDENE:    Se Kort over gårdene

Gertrudbech (Gertrudbæk)

Merrildgaarde, Mourits Knudsens søn Knud Mouritsen overtog fæstet, Knuds søn Chresten Knudsen var ejer af Vester Merrildgaard. Hans datter Ane Margrethe blev gift med Mads Nielsen, som videreførte gården. Deres efterkommere var på Merrildgården indtil 1912.
Christens anden datter Maren blev gift med Iver Nielsen og de købte den anden Merrildgaard, Øster Merrild.
Nuværende adresse på Merrildgårde er Merrildvej 2 og 11, 7480 Vildbjerg.

Vejvad Søndergaaard, nuværende Horslundvej 2, 7550 Sørvad.

Hvirgel. Mads Andersen Hvirgel fik børnene: Laurids Madsen 1687 - Karen Madsdatter 1689 - Anders Madsen Hvirgel 1691 - Anne Madsdatter 1693 - (dødfødt) Madsen 1697 - (dødfødt) Madsen 1698 - (dødfødt) Madsen 1699 - Kirsten Madsdatter 1700 - Ingeborg Madsdatter 1703 - Else Madsdatter 1706. -
Anders Madsen Hvirgel f. 1891 overtog gården, han blev i 1718 gift med Ane Sørensdatter Horslund, datter af den rige Søren Horslund; de fik 13 børn. Anders døde i Hvirgel i 1765, 74 år. Ved FT 1787 var der tilsyneladende en ny familie på Hvirgel, Niels Christensen 65 år.
Matriklen 1688: Hvirgel, der angives ikkun at skulle være et boel. Der er 36,5 Td. land, ½ skarp, ½ ond. 4 høveders græsning og 6 læs godt hø. Marknavne: Brøndhøj Agre, som er skarp rugjord, der dyrkes 4 år og hviler 4; Schouffhussted Agre, ialt 21, som dyrkes 2 år og hviler 4; Skaff Agre Fald -Mandtal vedrørende kop, heste, stude og rentepengeskat i Lundenæs -Bøvlinge amter af 31.12.1699 / 5.2.1700. Mads Hvirgel og hans hustru, 1 pige 1-0-0 
Hvirgel, Hvergel, nu Hvirvel, er Aulumvej 4, 7550 Sørvad,, mindre end 2 km vest for Vejvad-gårdene. Det må være matrikel 3, matrikelkort Vejvad Gde. Vinding, 1817-1868. Her er på matrikel 3 påført navnene Poul Jensen og Christian Knudsen. Povel Jensen fik børn på Hvingel i 1816, 1819 og 1823. Jens Christian Knudsen var gårdmand på Hvirgel FT 1834-1850. Det er også matrikel 3 i dag.


Gimsinggard, Gimsing sogn, blev senere kaldt Movstgaarde, der har været 3 gårde, der har ligget på det nuværende Hjermvej 55, Struer. Der er i dag en gård her, der nu hedder Øster Movstgård. En nyere gård et par hundrede meter derfra på Hjermvej 66 hedder i dag Vester Movstgård. Se http://www.kms.dk/ Historiske kort, Søg Hjermvej, vælg Struer og nr. 55.  Nuværende matrikelnummer er Gimsing vestlige del, 4a.  På matrikelskort Den vestlige del, Gimsing, 1817-1858, ses Mausgaarde da også på matrikel 4.
Niels Thorsen Kalf, født ca. 1380 tilhørte lavadelen og boede på Gimsinggaard. Sønnesønnen Peder Thomsen benævnes også som adelig.

Abildtrup Nedergaard, Vorgod sogn, nuværende Herningvej nr. 49, 6920 Videbæk. Oprindeligt var der kun 1 Abildtrupgaard, den nuværende Abildtrup Nedergård. Abildtrup Nedergård er nuværende matrikel Abildtrup By, Vorgod, nr. 1a. Nr. 2a er nuværende Lyngkildegård, Overgårsvej 1. og matrikel 3a er Abildtrup Overgård, Overgårdsvej 3.
Matriklerne ses også på matrikelkort Abildtrup By, Vorgod, 1817-1865.
Læs uddrag fra bogen om Abildtrupgaard.

Trabjergaard er nu Vester Trabjergvej 5, Holstebro, men der var flere gårde, på nuværende Trabjergvej, i Trabjerg.. Det er ca. 30 km fra Abildtrupgaard. Den lavadelige slægt Hvid boede gennem 1400- og 1500 tallet på Trabjerg i Borbjerg sogn ved Holstebro.

Kvi(e)sgaard, i ældre folketællinger står Qvi(i)sgaard, i Fabjerg sogn, ligger i dag Kviesgårdvej 7, Lemvig, der er også en Øster Kviesgaard. Gården har måske fået navn efter familien Qwie/Qvie, der står som adelig.

Se kort over gårdene.

Se kort over sogne i Ringkøbing amt.  Både Tvis, Nørre Felding, Vinding, Vorgod, Vildbjerg, Videbæk, Gimsing og Borbjerg sogne ligger alle i Ringkøbing Amt i Holstebro-Herning området..

 Til Hovedoversigt Karen Marie Andersens mor Kirsten (Kjerstine) Bertelsdatter, Annas oldemor, og hendes aner:

Kirsten Bertelsdatter blev født i foråret 1813 i Ørbæk, Hoven sogn, som datter af selvejergårdmand Bertel Johansen og hustru Anna Kierstine Nielsdatter. Kirsten blev døbt den 2. maj 1813, og farmoderen Kirsten Pedersdatter fra Ørbæk bar hende til dåben, men herudover nævnes i kirkebogen ingen faddere.
Se Hoven sogn på kort over Ringkøbing amt.

Kirsten Bertelsens forældre var ifølge Kirkebogen for Give blevet gift i 1798, Ane Kirstine Nielsdatter kom fra Give.
De ses i Hoven sogn ved folketællingen i 1801:
 Ringkøbing, Nørre Horne, Hoven, Ørbek, , 36, FT-1801, b4667

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Bertel Johannesen

30

Gift

Huusbonde

Bonde og Gaardbesidder

født 1771

Ane Kirstine Nielsdatter

22

Gift

hans Kone

født 1779

Mariane

1

Ugift

deres Datter

født 1800

Mariane Eriksdatter

18

Ugift

Tjenestepige

Johannes Bertelsen

54

Gift

Mandens Forældre

faaer Aftægt af Gaarden

født 1747

Kirsten Pedersdatter

57

Gift

Mandens Forældre

faaer Aftægt af Gaarden

født 1744

Anders Pedersen

36

Ugift

Hosværende

halvtosset, faaer Ophold af Sogn

Faderen Bertel Johannesens forældre Johannes Bertelsen og Kirsten Pedersdatter boede som aftægtsfolk på gården.

Ifølge Kirkebogen for Hoven blev Bertel og Ane Kirstines børn Mariane født i 1800, måske opkaldt efter fasteren, ved dåben båret af mosteren  Maren Nielsdatter,  Johannes i 1801, Ane Kirstine i 1803, frembåret af morbroderens hustru fra Give, Niels 1806, Kirsten 1813, se ovenfor, Ane 1814, frembåren af konens søster Maren Nielsdatter fra Give, Maren Kirstine 1819.

Ifølge Kirkebogen for Hoven døde Bertel Johansen den 27.10. 1826, 55 år gammel, gårdmand i Ørbek,
så i 1834 var Ane Kirstine Nielsdatter gårdmandsenke, Kirsten boede hjemme, det var 2 år før hendes bryllup med Anders Bech.
 Ringkøbing, Nørre Horne, Hoven, Ørbek Bye, En Gaard, 13, FT-1834, C6112

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Ane Kirstine Nielsdatter

55

Enke

Gaardmandsenke, besidder Gaarden

født 1779

Johannes Berthelsen

33

Ugift

Hendes Barn

født 1801

Niels Berthelsen

28

Ugift

Hendes Barn

født 1806

Kirsten Berthelsdatter

21

Ugift

Hendes Barn

født 1813

Ane Berthelsdatter

19

Ugift

Hendes Barn

født 1815

Maren Kirstine Berthelsdatter

15

Ugift

Hendes Barn

født 1819

Johanne Nielsdatter

44

Ugift

Almisselem


Ifølge realregister Bølling-Nørre Horne Herredsfoged, 1845 Hoven, serie 3, opslag 90: Ørbek matr. 6a m. fl.. Skøde til Niels Bertelsen 1836, skøde via vielsesattest til enke Ane Jensdatters nye mand Jens Chr. Madsen 1868. Skøde til 6a fra hans enke til Jens Peder Madsen 1889.   HK 6a 3.6.0. 3/4.  Smlg. det følgende:
 
Ane Kirstine Nielsdatter boede som enke og aftægtskone hos sønnen Niels Berthelsen, der nu var gårdejer i Ørbek, ved FT i Hoven 1840, 1845, 1850 og 1855.
Ringkøbing, Nørre Horne, Hoven, Ørbech, En gaard, 1, FT-1855, D3881

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Berthelsen

50

Gift

Gaardmand og huusfader

Her i Sognet

Ane Jensen

31

Gift

Hans kone

Grindsted Sogn, Ribe Amt 1824

Bertel Johannes Nielsen

6

Ugift

Deres børn

Her i Sognet

Ane Marie Nielsen

4

Ugift

Deres børn

Her i Sognet

Ane Kirstine Nielsdatter

77

Enke

Huusfaderens moder, aftægtskone

Brande Sogn, Veile Amt

Johannes Christensen

17

Ugift

Tjenestefolk

Her i Sognet

Hansine Katrine Poulsen

18

Ugift

Tjenestefolk

Aadum Sogn, Her i Amtet

Niels Berthelsen var først gift ved FT 1850, hvor han var 45 år, han fik 3 børn, men han døde i 1858 52 år gammel. og  ved FT 1860 var hans nu 36-årige kone gift igen med den 10 år yngre Jens Christian Madsen. Ane Jemsen var ved FT 1880 57-årig enke på en gård i Ørbæk, sammen med en søn Jens Peder Madsen, 15. - Jens Peder Madsen f. 1864, gift og med flere børn, ses ved
FT 1901 i Ørbæk på matrikel 6a, Nedergaard, hans mor Ane Jensen, f. 1822 i Grindsted, var der på aftægt.   --
Nuværende adresse: Nedergårdsvej 2, 6880 Tarm, nuværende matr. 6a. Det er en ret sor gård.   Det var Kirsten Bertelsdatters barndomshjem.

Svarer til følgende:
matrikelkort Ørbæk By, Hoven, 1817-1868, ses på matrikel 6 navnet Bertel Johansens Enke, overstreget, samt Niels Bertelsen, det var sønnen, som overtog gården, det var vest for Ørbæk By.
Navnet Bertel Johansens Enke ses også overstreget på matrikel 7, sammen med Bertel Christensen, han var 70-årig gårdmand i Ørbæk ved FT 1834. -- Navnet Niels Bertelsen ses også på matr. 2b.   Der var ved FT 1840 i Ørbæk også en 67-årig aftægtsmand Niels Bertelsen, hans navn ses på matrikel 2a sammen med Niels Jørgen Nielsen, 30, der kunne være hans søn.   
 
Datteren
Mariane f. 1800 blev gift i 1820 med Christen Mathiasen  fra Brande. de ses var ved FT 1834 Ørbek og senere. De fik mange børn, men hun var ved FT 1845 enke som 45-årig, og hun døde i 1847 47 år gammel, i 1850 var hendes søn Mathias Christensen gårdmand. De overtog nok matrikel 8a, nuværende Nedergårdvej 3, Christen Mathiasens navn ses på ovennævnte matrikelkort. Gården var nabo til hendes far/brors gård matr. 6a, se ovenfor.  Realregister opslag 113, HK 8a   0.6.3.2.. så det var en lille matrikel

Sønnen
Johannes var ved FT 1845 gift husmand i Ørbech, men han døde samme år 44 år gammel.

Datteren
Ane Kirstine Bertelsdatter blev i 1832 som 29-årig gift med Niels Hansen Hage, 25, gårdmand i Hedegaard, Give sogn. Hun fik deres 3. barn i Give i maj 1842, men hun døde i  maj 1844 40 år gammel, efter at de var flyttet til en gård i Thyregod sogn. Ved FT 1845 havde manden en ny kone.

Datteren
Ane var ved FT 1850 og 1860 gift med gaardmand Jens Peder Marcusen, gårdmand i Nørregrene, Hoven, og havde flere børn. I 1870 var hun 56-årig enke og på aftægt. Hun døde i 1873 59 år gammel.

Anes datter
Maren Kirstine var tjenestepige hos broderen Niels Berthelsen i 1840, 1845 og 1850, her som 31-årig. Ved FT 1855 var hun gift med gårdmand Svend Eriksen i Fruerlund, Sønder Felding sogn. De fik ingen børn. De var der stadig ved FT 1880, hvor Maren Kirstiine var 60 år.

Flere af Kirsten Bertelsdatters søskende blev ikke særligt gamle, ligsom hendes far heller ikke gjorde.  Døtrene blev gift til gårde.

Ane Kirstine Nielsdatter døde ifølge Kirkebogen for Hoven den 13.10. 1857, 79 år gammel, som aftægtskone i Ørbek og enke efter gårdmand Berthel Johannesen, død 1826.

Kirsten (Kjerstine) Bertelsdatters forældre var Bertel Johansen, født 1771, og Ane Kirstine Nielsdatter, født 1777 . De boede i Ørbek, Hoven sogn. De var Annas tipoldeforældre.

Til Hovedoversigt


Kirsten (Kjerstine) Bertelsdatters farfar og farmor var Johannes Bertelsen, født 1744, og Kirsten Pedersdatter, født 1744. Gårdbeboere i Ørbek, Hoven sogn.  De var Annas tiptipoldeforældre.

Ifølge Kirkebogen for Hoven blev Johannes Bertelsens af Ørbeks søn Bertel født i 1771, frembåret af sin moster Mette Marie.
Den 22.10. 1766 var Johannes Bertelsen blevet viet til Kirsten Pedersdatter af Ørbek.
De havde haft en datter Mariana født og død i 1770. Niels Bertelsens hustru bar , han var nok Johannes' bror, se næste sektion.  En ny Mariana blev født i 1775. Det er måske hende, der står som Mary i tabellen nedenfor.  Måske er det samme Mariane Johansdatter, der ved FT 1801 som 25-årig, ugift indsidder og væverske ses i nabosognet Sønder Borris.

I 1787 var de gårdbeboere, mens den 15-årige søn Bertel boede hjemme.
Ringkøbing, Nørre Horne, Hoven, Ørbek, -, 10, FT-1787, B3356

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Johannes Bertelsen

40

Gift

mand

gaardbeboer

født 1747

Kirsten Pedersdatter

40

Gift

kone

født 1747

Bertel Johansen

15

Ugift

deres barn

født 1772

Mary Johansdatter

14

Ugift

deres barn

født 1773

Niels Pedersen

18

Ugift

tjenestekarl

Dorthe Linderoth

52

Enke

enke


Bertel Johannesen, Ørbek, havde ved FT 1801 sine forældre boende som aftægtsfolk, se ovenfor. Så han overtog nok forældrenes gård, der nok var matrikel Ørbæk By, Hoven, nr. 6.

Johannes Berthelsen døde ifølge Kirkebogen for Hoven i 1828 som aftægtsmand i Ørbek, 86 år gammel. dvs. født 1742. - Kirsten Pedersdatter var nok død i 1821.

Kirsten (Kjerstine) Bertelsdatters farfar og farmor var Johannes Bertelsen, født 1744, og Kirsten Pedersdatter, født 1744. Gårdbeboere i Ørbek, Hoven sogn.  De var Annas tiptipoldeforældre.

Til Hovedoversigt


Johannes Bertelsens aner:
Ifølge Kirkebogen for Hoven: I 1744 blev Bertel Jacobens barn af Ørbek døbt Johannes (Bertelsen). Bertel Jacobsen fik også børnene Niels Bertelsen 1725, Anne 1727, Karen, Jacob 1735, Ove 1738, og Kirsten Marie 1740. De ville altså være Johannes Bertelsens søskende. Kun Johannes og Niels ses ved FT Hoven 1787:

Sønnen  
Johannes Bertelsen f. ca. 1744 var som netop vist gårdbeboer i Ørbek ved FT 1787. En anden søn, Niels Bertelsen f. 1725, var nok også gårdbeboer i Ørbæk, han var ved FT 1787 63-årig aftægsmand boende hos gårdbeboer Jens Nielsen, 30, som var hans søn:
Ringkøbing, Nørre Horne, Hoven, Ørbek, -, 7, FT-1787, B3356

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Nielsen

30

Gift

mand

gaardbeboer

1757

Karen Christensdatter

30

Gift

hans kone

Niels Jensen Diltlev??

3

Ugift

deres barn

Anna Jensdatter

1

Ugift

deres barn

Johannes Hansen

24

Ugift

tjenestefolk

Kirsten Hansdatter

22

Ugift

tjenestefolk

Niels Bertelsen

63

Gift

mand

aftægtsfolk

1724

Anna M. Jensdatter

53

Gift

kone

aftægtsfolk

De var der også som gårdbesiddere med flere børn ved FT 1801 Ørbek, Niels Bertelsen, 70, stod her som mandens far:
Ringkøbing, Nørre Horne, Hoven, Ørbek, , 37, FT-1801, b4667

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Nielsen

47

Gift

Huusbonde

Bonde og Gaardbesidder

1757

Karen Christensdatter

46

Gift

hans Kone

Niels

19

Ugift

deres Barn

Ane Marie

15

Ugift

deres Barn

Christen

13

Ugift

deres Barn

Kirsten

8

Ugift

deres Barn

Maren

5

Ugift

deres Barn

Niels Bertelsen

70

Enke(mand)

Mandens Fader

faaer Aftægt af Gaarden

1731

Jens Njelsen af Ørbek døde i 1804, 47 år gl. - Niels Bertelsen døde i 1815, 92 år gl  (f. 1723), som bondemand af Ørbek. - Ingen af Jens Nielsens børn ses i sognet ved FT 1834.
Gården blev nok solgt, måske var det matrikel Ørbæk,
Hoven 8a, som senere blev overtaget af Jens Nielsens kusine Mariane Bertelsdatter, som blev gift i 1820.

Jens Nielsen ca. 1757-1804 og Bertel Johansen 1771-1826, begge gårdbesiddere i Ørbek, var altså fætre. Fædre Niels Bertelsen 1725-1815 og Johannes Bertelsen 1744-1828. Sønnerne døde altså før deres fædre.
 

Bertel Jacobsen i Ørbech døde i 1777 79 år, dvs. født 1698, i 1785 døde hans enke, 77 år, dvs. født ca. 1708, hendes navn er ikke anført.

Bertel Jacobsen, født 1698, hans kone var født ca. 1708, kan være Kirsten (Kjerstine) Bertelsdatters oldeforældre på farfars side, Annas 3 x tip oldeforældre.


Ifølge http://www.k-h-andresen.dk/slaegt/slaegt_niveau2/hoven.html :1698 11 Fabruarii blef Jacob Bertelsøns Barn af Ørbech døbt, kaldet Bertel. Moderen var Anna Hansdatter. De var altså Bertel Jacobsens forældre. De fik bl.a. også børnene Anne (Anna), Hans, Maria, Niels Jacobsen, den sidste i 1705.
Jacob Bertelsen født ca. 1669, han døde i Ørbek, Hoven 1734 65 år,

hans
far var Bertel Pedersen, ca. 1630 - før 1691, gårdfæster i Hoven. Bertel Pedersen fik flere børn ca. 1660 - 1669, foruden Jacob ca. 1669 bl.a. Peder ca. 1660, Christen ca. 1667, Kirsten Bertelsdatter ca. 1665-1706, gift med Jacob Knudsen (ca. 1660-). Hun var altså Kirsten Bertelsdatters (den yngre, 1813-1893) tipoldefars søster. Søskende var faddere for hinandens børn, bl.a. Peder ved Jacobs søns dåb i 1698

Jacob Bertelsen, født ca. 1669 og Anna Hansdatter, kan være Kirsten Bertelsdatters tipoldeforældre, Annas 4 x tip  
og
Bertel Pedersen, født ca. 1630, tiptipoldefar, Annas 5 x tip.

De boede i Ørbek, Hoven sogn.

Til HovedoversigtKirsten Pedersdatters familie:

I 1744 blev Peder Christensens barn af Ørbek døbt og kaldet Kirsten (Pedersdatter).

Kirsten havde en søster Mette Marie, som bar hendes søn Bertel ved dåben, se ovenfor. I 1749 blev "Peder Christensens barn af Ørbek døbt kaldet...", men der er ikke anført noget navn. Det kunne være Mette Marie, ved FT 1787 i nabosognet Sønder Borris var der en Mette Marie Pedersdatter født ca. 1749, gift med Niels Jørgensen. -
Peder Christensen fik i 1752 en datter, der døde som 19-årig, i 1755 et dødfødt barn, samt i 1757 datteren Maren Kirstine.
Peder Christensen af Ørbek døde i 1773, 62 år gammel. dvs. født i 1711

Kirsten (Kjerstine) Bertelsdatters oldefar på farmors side var Peder Christensen, født ca. 1711, Annas 3 x tip oldefar, Han boede i Ørbek, Hoven sogn.
Kirsten (Kjerstine) Bertelsdatters mor var Ane Kirstine Nielsdatter,  Anes forældre var

Niels Andersen Vonge, født ca. 1746, og Ane Kirstine Christensdatter, født ca. 1753. De boede bl.a. i Give (Bregnhoved). De var Annas tiptipoldeforældre.

Ved Kirstine Bertelsdatters mor, Ane Kirstine Nielsdatters død som 79-årig i 1857 står anført, at hun var født i Brande og at hendes forældre var Niels Andersen og Ane Kirstine N. Hun står også som født i Brande ved FT 1845, 1850 og 1855 i Hoven. Hun blev født i 1777  Broderen Christen født 1775, se tabellen nedenfor, står også ved senere folketællinger som født i Brande. Derimod står Anders 1783 og Bodil 1787 ved FT 1845 som født i Give. Så familien er flyttet fra Brande til Give mellem 1777 og 1780, de boede i 1777 i Arvad Mølle i Brande sogn, kort 1, og i 1780 i Ulkjær Mølle i Give sogn. kort 4. Familien findes ved FT 1787 og 1801 på Breinhoed (Bregnhoved, kort 9) i Give sogn, se følgende tabeller.- Datteren Bodil ser ud til at være født på Hedegaard i 1787, kort 5
Ved FT 1787 var der på Arvad Mølle i Brande sogn en 33-årig møller Jesper Nielsen med kone og 2 tjenestefolk. - På Ulkiær Mølle i Give sogn var der en 40-årig møller Johan Hansen med kone og 5 tjenestefolk.

Ifølge kirkebog Give og Brande og Wong Dynasti 
blev i 1770 d. 5 Dec. Niels Andersen Vonge fra Brande sogn copuleret i Giuve kirke til Jomfru An Kirstine Pedersen paa Donrupgaard.  Hun ses ellers som Christensdatter (d: 5 December 1770 blev Mons. Niels Andersen Vonge {Wong} fra {Arvad Mølle} Brande sogn copuleret i Giuve kirke til Jomfru An Kirstine Christensdatter paa Donrupgaard).

Niels Andersen Vong blev født c 1745 Give, †1815, se nedenfor. Han nævntes i Arvad mølle 1769 i Thyregod kirkebog, senere i Ulkjær mølle, så Hedegaard, , Breinhoved,  (1801 "husmand med midler"). Han var gift med Ane Kirstine Christensdatter, født 1753 på Skovgård i Kollerup sogn, død 1829, se nedenfor.

Niels Andersen/Vonge og Ane Kirstine Christensdatter fik børnene : 1775 Birthe Marie Nielsdatter gift 1794 med Jørgen Christensen, - 1775 i Arvad Christen Nielsen, gift 1800 i Øster Nykirke til Karen Pedersdatter i Nr. Kollemorten, - 1777 i Arvad Anne Kristine Nielsdatter, gift 1798 i Give med Bertel Johannesen, - 1780 i Ulkjær Mølle Maren Nielsdatter, gift 1814 med Jens Madsen i Risbjerg, - 1783 i Ulkjær Mølle Anders Nielsen, gift med Mette Andersdatter, - 1787 i Hedegaard, Give sogn Bodil Nielsdatter, 1) gift 1815 med Niels Knudsen, 2) gift 1818 med Iver Truelsen, - 1790 Anders Nielsen (ikke indført som født i Give kirkebog). Disse børn ses også i tabellerne nedenfor undtagen Birthe Marie.

Vejle, Nørvang, Give, Breinhoed, , 1, FT-1787, B4001

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Andersen

41

Gift

hosbonde

gaardeier

født 1746, død 1815

Ane Christensdatter

33

Gift

madmoder

født 1754, død 1829

Christen Nielsen

10

Ugift

1 søn

født 1777 1775 i Brande

Ane Nielsdatter

8

Ugift

1 datter

født 1779 1777 i Brande

Maren Nielsdatter

6

Ugift

1 datter

født 1781 1780 i Give

Anders Nielsen

4

Ugift

1 søn

født 1783 1783 i Give

Peder Clemmensen

24

Ugift

tienistefolk


Johanne Christensdatter

31

Gift

tienistefolk


Kirkebog

Ved FT 1801 var datteren Ane Kirstine Nielsdatter gift med Bertel Johannesen, de var ifølge Kirkebogen for Give blevet gift i 1798, ved Ane Kirstine Nielsdatter står der i Brejnhoedgaard eller lignende som ved FT ovenfor (lokaliteten hedder i dag Bregnhoved, kort 9).
Ane Kirstine og Bertels døtre Mariane og Ane blev ved dåben båret af Maren Nielsdatter, deres moster, se tabellen ovenfor, og ved datteren Ane Kirstines dåb i 1803 er blandt faddere nævnt Morbroderen fra Give. Det kan være Christen eller Anders Nielsen.

Ved FT 1801 i Give står Niels Andersen som "husmand med jord og har midler", mens han i 1787 var gårdejer. Så måske har han afhændet gården, det kunne være til sønnen, Ane Kirstine Nielsdatters bror, Christian Nielsen, der i 1801 var 25 år, født 1776, gift gaardbeboer i Breinhoed. Ved FT 1834 var han som Christen Nielsen, 59 år, født 1775, gårdmand i Bechsgaard By (nuværende Bæksgård, kort 6), mens broderen Anders Nielsen, 51 år, født 1783, var gårdmand med familie i Breinhoed Bye.

Se videre om gårdene Bregnhoved og Bæksgaard og Bøllund.

Ifølge Kirkebogen for Give døde Niels Andersen Vonge, 70 år, aftægtsmand af Bøllund, kort 3, i 1815. Samme år blev Bodil Nielsdatter af Bøllund, 28 år, gift, det kunne være datteren vist i tabellen ovenfor. Niels Andersen fra Bøllund og Christen Nielsen fra Breinhoed var også forlovere ved Niels Andersens datter Maren Nielsdatter fra Bøllunds forlovelse i 1814. Så de boede da i Bøllund, der er en lokalitet få km fra Bæksgård, kort 6, og Bregnhoved.
Ane Kirstine Christensdatter, aftægtskone af Bechsgaard, døde i 1829, 88 år, måske boede hun da hos sønnen Christen.
Fødselsåret ville ud fra hendes alder her være 1741, det passer ikke med fødselsår ud fra FT, der også varierer, 1749 og 1754. En Ane Kierstien Christensdatter blev født 1753 i Kollerup sogn.

Kirsten (Kjerstine) Bertelsdatters morfar og mormor var Niels Andersen Vonge, født ca. 1746, og Ane Kirstine Christensdatter, født ca. 1753. De boede flere steder i Brande og Give sogne.    De var Annas tiptipoldeforældre.              

Til HovedoversigtDeres aner ses i følgende tabel:
 

Kirsten Bertelsdatters mor

Kirstens bedsteforældre

Kirstens oldeforældre

Kirstens tipoldeforældre

Kirstens 2 x tip

Annas tipoldemor

Annas 2 x tip oldeforældre

Annas 3 x tip

Annas 4 x tip

Annas 5 x tip

Ane Kirstine Nielsdatter ca. 1777 Brande (Give)
-1857 Ørbek, Hoven

Niels Andersen Vonge ca. 1746 Give-1815 Bøllund, Give
Boede bl.a. på Hedegaard, Bregnhoved og Bøllund, samt Arvad og Ulkjær Mølle.

Se ovenfor.

a. Anders Nielsen Wong 1714 Vonge-1777 Thyregod.
Boede på Donneruplund, Hastrup m.fl.

d. Niels Andersen Wonge ca 1673 Vonge-1756 Vonge, Øster Nykirke sogn, 82 år.

e. Anders Laursen ca. 1640

f. Bodil (Boel) Andersdatter ca. 1675 Vonge(?)-1757 Vonge,Øster Nykirke sogn.

g. Anders Jakobsen Breinbjerg

Birgitte Sørensdatter

b. Birthe Marie Albertsdatter ca. 1712-1793

 

 

Ane Kirstine Christensdatter ca. 1753-1829 Bæksgård, Give.
Kom ved brylluppet i 1770 fra Donrupgaard. Se ovenfor.

c. Christen Pedersen Donnerup 1717-1797. Donneruplund , 1. kone var Anders Wongs søster Birgitte Wong, død 1748. Han boede flere steder.

Peder Matzen (Borresmith?)
†1755 Tørring sogn  

 

Anne Olesdatter ca. 1731-1784

Kirsten Frandsdatter

 

 

Til Hovedoversigt

a. Niels Andersen Vonges far var Anders Nielsen Wong f. 1714 Vonge  † 1777 Thyregod, i 1740 i Østerhoved, levede på Donneruplund 1740-61, kort 7, som hans far havde købt 1719, og som han fik skøde på i 1755, et år før faderens død. Meget af det løse gods på Donneruplund blev senere solgt fra i en mægtig auktion. Det gamle Donneruplund blev som det var og blev i dynastiet overtaget af Christen Pedersen, gift med Anders' søster Birgitte Wong.  Anders Nielsen Wong købte Hastrup herregård, kort 2, med 83 tønder hartkorn og 236 tønder hartkorn i gods i 1761 for 17.500 rigsdaler. Fire år senere overlod han den til svigersønnen Anders Bagger for 19.500 rigsdaler. Anders Nielsen Wong var 1765-73 på Østergaard i Brande by, 1773-77 på Vesterdam ved Hastrup, kort 10, Thyregod sogn, hvor han døde.

b. Anders Nielsen Wong blev gift i 1739 med Birthe Marie Albertsdatter f. c 1712 †1793, i Hvejsel 29. Okt. 1739 copuleret [Brejl]: "Anders Nielsen i Vonge og Birgitte Marie Albertsdatter". De fik flere børn, bl.a. som omtalt c. 1745 Niels Andersen Vong, der er et hul i kirkebogen for Give 1745-54, på den tid hvor Niels blev født.


c. Ane Kirstine Christensdatters forældre var Christen Pedersen Donnerup og hans anden kone Anne OlesdatterDonneruplund. Anne Kirstine Christensdatter er nok født her ca. 1753, men der mangler som nævnt sider i kirkebogen for Give heromkring. Hun er ikke født i Kollerup, hvor de nok boede fra ca. 1753.

Christens første kone var som lige nævnt Niels Andersen Vonges faster Birgitte Wong, hun døde 1748 (børn Niels Christensen Donrup, Peder Christensen Donrup  og Boel Marie Christensdatter).
Christen Pedersen forpagtede fra c1743 til 1753 det halve af Donneruplund. Den anden halvdel havde svogeren Anders Nielsen Wong som nævnt ovenfor.
Efter Birgitte Wongs død i 1748, giftede Christen Pedersen sig c. 1749 ind i en
rig familie med Anne Olufsdatter, hvis mor Kirsten Frandsdatter havde giftet sig anden gang med den hovedrige Peder Sørensen Poder. Peder Poder købte 1750 herregården Skovgaard med godt 100 tønder hartkorn i Kollerup sogn  få km NØ for Jelling. Den skødede han videre til stedsvigersønnen Christen Pedersen i 1753, der overtog den og boede der til 1757, da han solgte den igen.
I 1759 var Christen Pedersen paa
Hvejsel Lundgaard (Hvejsel sogn) med 8 tønder hartkorn, ca. 7 km nord for Jelling, 1759 Hveisel, Sr. Christen Pedersens datter Maren døbt.-- Peder Poder købte Hundsbæk (i Læborg sogn mellem Vejen og Vorbasse, halv så stor som Skovgaard). Tre af hans børn var i 1787 i Bække, fem km nordøst for Hundsbæk. Sønnen Jonas Poder fortsatte senere som proprietær med at have herregårde. 

Senere ses Christen Pedersen igen på Donneruplund;  1762-1763 levede Anne Katrine Christensdatter, forældre Christen Pedersen Donnerup og Anne Olesdatter, Donneruplund - 1764, Sr. Christen Pedersen Donneruplund, Give nævnes som fadder. - 1769-1771 Anders Christensen, forældre Christen Pedersen Donnerup og Anne Olesdatter, Donneruplund - 1772, Mons. {Christen} Pedersen paa Donrupgaard en søn til daaben Anders kaldet. - 1776: Jomfru Maren Christensdatter på Donrupgaard (Christen Pedersens datter f. 1759, se ovenfor) bar et barn til dåben i Give sogn.

De boede senere på Store Hestlund, Give, hvor Anne Olufsdatter døde 1784, f. 1731, mand Christen Pedersen.
Ved FT 1787 Give ses Chrirsten Pedersen, f. ca. 1717, på Store Hestlund, med 4 børn af sidste ægteskab, f. 1763-1772, det yngste ovennævnte Anders Christensen.
Christen Pedersen døde i 1797 på Store Hestlund, 80 år gl.. Store Hestlund ses på matrikelkort Bøllund, Give.

 

d. Anders Nielsen Wongs far var den navnkundige Niels Andersen Wonge, født c. 1673 i Vonge, Øster Nykirke sogn, hvor han også døde i 1756. Han og hans kone blev boende i Vonge selv efter han købte Donneruplund i 1719. Han var en velstående mand. Traditionen siger han tjente sine penge ved studehandel. Han tjente mange penge, som han anbragte i en stor sparekasse, der hed jord. I 1719 købte han den lille hovedgård Donneruplund i Give, den havde 12 tønder hartkorn til gården og 18 tønder hartkorn gods. Godset ville svare til ca. 4 helgårde. I løbet af de næste 36 år købte han til og til, indtil der var 211 tønder hartkorn gods og 15 tønder hartkorn i tiender. Tallene mellem 1719 og 1749 er interpolerede, dvs det er antaget at Niels Andersen Wong i gennemsnit har købt 5,5 tdr. hartkorn til om året.
Niels Andersen Wong vidste om sin gode skæbne og rigdom. Bare to måneder før han død i 1756, indrettede han et legat til de fattige i Nykirke og Give sogne for at "giøre godt, mens vi endnu har Tiid, mod vores trængende Næste". Niels og Bodil havde "mærcket Gud den Allerhøjestes Velsignelse i det legemlige, at han det lidet har formeeret til det overflødige".
Niels Andersen Wong havde foruden Anders bl.a. også datteren Birgitte Wong, se ovenfor, i Give Kirke er en mindeplade om Niels Andersen Wonges højt elskede datter Birgitte.

Niels Andersen Wonges sønnesøn Niels Andersen Wong den yngre, f. ca. 1746, se ovenfor, var også formuende. Han handlede også med stude, men holdt sig pænt i anden rang.  

e. Niels Andersen Vonges far var Anders Laursen. 1640-1690 Vonge, Øster Nykirke sogn

f. Niels Andersen Wonge, var gift før 1701 med Bodil (Boel) Andersdatter, f. c.1675 Vonge  † 1757 Vonge, Øster Nykirke sogn.

g. Hendes forældre var Anders Jakobsen Breinbjerg, død før 1710, og Birgitte Sørensdatter, død efter 1711.
Ifølge http://home20.inet.tele.dk/poulvarme/1308.htm:  Bregnbjerg, kort 8, nævnes allerede i 1664, hvor Anders Jakobsen var fæster på gården. Anders Jacobsen var fæster under Hammergård i 1688. Han var gift med Berrithe Sørensdatter og de fik 10 dygtige børn, der alle kom godt i vej og med dygtighed satte sig dybe spor på egnen og man kan spørge sig selv, hvordan gik det til, at en fæstebondes søn kunne købe landsbyen Ørnsholt i en tid, hvor der er meget få selvejende bønder i Danmark, eller en anden af hans sønner kan købe en gård i Ebehoft - det er ret usædvanligt. Anders Jacobsen blev stamfar til de fleste, der her på egnen i dag hedder Bregnbjerg eller Myllerup. 3-400 år er gået siden Anders Jakobsen boede her på Bregnbjerg, men en del af hans efterkommere og slægt er stadigvæk i området og sætter nu, som dengang, deres præg på egnen. 
En Niels Hansen giftede sig ind i slægten. Det kan være hans søn, Hans Nielsen f. ca. 1745, der ses ved FT 1787 som gårdbeboer på Breinbierg, Hammer sogn, Skanderborg amt, med søn Jens Hansen f. ca. 1781. De ses også ved FT 1801. Navnet Jens Hansen ses på matrikelkort Bregnbjerg, Hammer, 1818-1863, på matrikel 1. Jens Hansen var 54-årig gårdmand på Breinbierg ved FT 1834 Hammer. Hans søn Jens Jensen f. ca 1818 fortsatte på gården, han var der stadig ved FT 1880. Ved FT 1901 Hammer (nu under Århus amt) var Jens Jensens søn, Niels Jensen f. 1861, på Brejnbjerg mat. 1a, med hustru og 5 tjenestefolk.
Bregnbjerg er i dag matr. 1a, se adresse herunder.


Gårdene:   Se lokalkort.  
I dag er Bregnhovedgård på Bregnhovedvej 1, Vester Bæksgård på Bakkelyvej 10 (ved Bæksgårdvej), Bøllund er Hestlundvej 19 (ved Bøllundvej), Hedegård er Møllebjergvej 1 (ved Hedegårdsvej), alle Give, vest for Give.  Ulkjær Mølle er Ulkjærmøllevej 1, Give. Arvad Mølle er Arvad Møllevej 3, Brande. -  Donneruplund er Donneruplundvej 7, SØ for Give (er formentlig det samme som Donrup(gaard)).. - Hastrup er på Hastrupvej 41, Give. - Vesterdam er på Ågårdvej 31, Give. - Bregnbjerg ligger mellem Hammer og Linnerup nord for Vonge og Tørring, Firhøjvej 3, Tørring  (ca. 1 km derfra er Hammergaard på Hammervej 2, Tørring),  Hammer sogn, Skanderborg, senere Århus, Amt. -

Se evt. stederne på Historiske kort på www.kms.dkAnnas mor:

Johanne Due T(h)omsen, 1880-1959:

 

Annas bedsteforældre

oldeforældre

tipoldeforældre

2 x tip

3 x tip

Johannes forældre

bedsteforældre

oldeforældre

tipoldeforældre

2 x tip

Jens Christian T(h)omsen (Them)
1847 Korning-
1930 Trebjerre Mark, Hvirring sogn
Husmand, tækkemand og boelsmand.

Overtog bl.a. svigerfaderens sted

Thomas Christensen
1820 Tamdrup-
1878 Honum, Hvirring
Husmand, væver
Boede flere steder, længst i Honumskov.

 

Christen Themsen (Themmesen, Tommesen,Thomsen)
1788 Jelling-1865 Hvirring  

Gårdmand i Vrønding, Tamdrup, indtil ca. 1850.
Giftede sig  til gården. Gården blev solgt i forbindelse med skilsmisse.

Them Sørensen 1764-1823 Skovbølling, Jelling, Vejle Amt.
Gårdbeboer/gårdmand
Giftede sig til gården

Søren Themsen 1726-1817 Skovbølling, Jelling. Gårdbeboer

Else Sørensdatter 1724-1811 Skovbølling, Jelling.

Anna Chrestensdatter 1756
-1782 Skovbølling, Jelling

 

Kirsten Nielsdatter 1781 Torp, Underup
-1839 Vrønding, Tamdrup

Niels Nielsen Bonde 1737-1807 Torp, Underup.

Gårdbeboer

 

Kirsten Pedersdatter 1749-1799 Torp, Underup

 

Ane Marie Marcusdatter
1817 Tamdrup
-1861 Hvirring

Markus Jensen Smed 1780 Tamdrup- 1841 Tamdrup. Husmand og smed

 

 

Ane Lauritzdatter (Laursdatter)
1790 Tamdrup
 Måske overtog de hendes forældres sted.

Lauritz (Laurs) Nielsen 1743-1815 Tamdrup. Husmand

 

Ane Simonsdatter 1750
-1831 Tamdrup

 

Anne Sørensdatter (Sørensen) 1843 Hvirring
- 1890 Hvirring

Søren Jørgensen
1807 Hvirring
-1876 Trebjerre, Hvirring

(hans søn fik tillagt navnet Due)
Træskomager, husmand. Trebjerre.
Overtog faderens sted.

Jørgen Sørensen Due
1781 Hvirring-1841 Trebjerre, Hvirring
Husmand i Trebjerre

Søren Olesen Due 1743 Trebjerre, Hvirring
-1784 Hvirring By.
Husmand i Hvirring By

Oluf/Ole Jensen, Hvirring, død før 1753 Trebjerre, Hvirring. Gaardfæster.
Se aner, Johannes 3x og 4x tip

Maren Sørensdatter/Due 1713 Tamdr.-1761 Trebjerre, Hvirring,  med aner Due.

Anna (Ane) Jørgensdatter 1747-1809. Boede i Hvirring By
Gift 2, gang i 1786 med Niels Christensen Hatting 

Jørgen Mortensen, f. ca. 1717. Husfæster.

Anne Andersdatter, f. 1725

Ane (Anne, Anna) Hansdatter
1777 Hvirring-1850 Trebjerre, Hvirring

 

Hans Andersen 1737-1801 Trebjerre, Hvirring. Husm. og skovfoged

 

Mette Christensdatter 1742
-1789 Trebjerre, Hvirring

 

Ellen Catrine Madsdatter
1816 Hvirring
-1855 Trebjerre, Hvirring

Mads Sørensen
1780 Kodallund, Hvirring-1859 Rask Mark, Hvirring
Skovfoged, gårdmand i Rask.

Søren Madsen 1747 Kodallund, Hvirring -1830 Langskov, Vejle amt. Gårdbeboer i Neder Kodallund, Hvirring, Skanderborg A. (indtil ca. 1823).

Mads Pedersen, 1688 Uldum-1755 Over Kodallund, Hvirring. Halvgårdsfæster

Karen Pedersdatter 1710-
1777 Over Kodallund.

Ellen Katrine Krestendatter (Elle Cathrine Christensd.) 1757
-1829 Kodallund, Hvirring.  

Chresten Knudsen/Bødker 1711-1796 Neder Kodallund, Hvirring,

Marie Jensdatter 1722-1789 Kodallund, Hviring, se aner, Johannes 3x og 4x tip

Ane Marie Pedersdatter
1783 Vester (Vejle Amt)
-1847 Rask Mark, Hvirring

Peder Christensen 1739
-1800 Skovsbøl, Vester, Vejle A.

Gårdbeboer.

Christen Jensen 1692- 1784 Lindet, Vester Sogn. Gårdfæster.
Med Aner Johannes  3x og 4x tip

Maren Pedersdatter 1699 - 1774 Lindet. Vester sogn

Anne Barbara Andersdatter 1750-1788 Skovsbøl.

 

Fødselsår er omtrentlige. -- De var født og boede i Hvirring, Tamdrup og Underup sogne i Skanderborg Amt, lidt vest for Horsens, og i nabosognet Korning, samt Jelling og Vester sogne, i Vejle Amt, se kort
De boede i huse eller på jordlodder eller gårde og ernærede sig bl.a. som tækkemand, væver, træskomager, smed, skovfoged, husmænd, jordbruger, gårdmand, gårdbeboere, bonde.

Johanne Due Thomsen var gift med Niels Møller.  Johanne Due Tomsen, hendes forældre og søskende:

Johanne blev født i Hvirring sogn, Skanderborg Amt, 25.3. 1880, som det fremgår af Kirkebogen for Hvirring:

Johanne Dues forældre var husmand og tækkemand Jens Kristian Tomsen (Thomsen) født 1847 og Anne Sørensen født 1843, boende på Trebjerre Mark, Hvirring sogn.  Trebjerre hedder i dag Trebjerg.

Jens Kristian Thomsen var gift 3 gange:

1. Han havde først været gift med Hanne Nielsen (født i Tørring 1849?). Med hende havde han børnene Niels Peter, Ane Marie og Tomas Marinus vist ved FT 1880 nedenfor. Som ca. 22- og 20-årige fik de Niels Peter, født 12.5.1869, de boede da i Boring, Hvirring sogn, hvor faderen stod som Indsidder.  Ane Marie og Tomas Martinus blev ikke født i Hvirring som vist i tabellen, men i nabosognet Hornborg, ifølge dennes kirkebog henholdsvis den 24.10.1871 og 24.8.1873, faderen stod som husmand og tækkemand i Flemming, der kun ligger få km fra Trebjerre i Hvirring sogn.
De boede i Trebjerre, Hvirring sogn, da Hanne Nielsen døde den 16.4.1876, kun 27 år gammel. 7 måneder senere, den 29.11.1876, blev Jens Kristian så gift med Anne Sørensen.

2. Jens Kristian Thomsen og Anne Sørensen blev gift i Hvirring den 29.11.1876 som 29- og 33-årige, hvor han stod som enkemand. Hun var også fra Trebjerre.
Ifølge Realregister Skanderborg amt, Voer-Nim herredsfoged, Hvirring sogn 1850..(3, 192)
Adkomst og skødeTrebjerre matr. 10a til Søren Jørgensen 1842, 1877 adkomst og skøde til Jens Christian Thomsen fra Søren Jørgensens arvinger. Søren Jørgensen var den nye hustru Anne Sørensens far, død 1876. De overtog altså hans svigerfars sted.  

Ifølge Kirkebogen for Hvirring fik de sønnen Søren Due Tomsen den 19.12 1877, Johanne Due som vist ovenfor i 1880, og i okt. 1885 Karl Frederik Due Thomsen. Faderen stod som husmand og tækkemand  på Trebjerre Mark.

Ved folketællingen i 1880 ses Jens Kristian og Ane sammen med deres søn Søren Due:
skanderborg, Nim, Hvirring, Trebjerre, Hvirring Sogn, et hus, 142, FT-1880, C5113

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Født

Fødested:

Jens Kristian Tomsen

32

Gift

Husfader, Tækkemand

1848

Vejle Amt  (Korning)

Ane Sørensen

36

Gift

Hans Kone

1844

Hvirring S. Skanderborg Amt

Niels Peter Tomsen

10

Ugift

Deres (Hans) Børn

12.5.1869 Boring

Hvirring S. Skanderborg Amt

Ane Marie Tomsen

8

Ugift

Deres (Hans) Børn

24.1.0.1871 i Hornborg sogn

Hvirring S. Skanderborg Amt

Tomas Marinus Tomsen

6

Ugift

Deres (Hans) Børn

24.8.1973 i Hornborg sogn

Hvirring S. Skanderborg Amt

Søren Due Tomsen

2

Ugift

Deres Børn

Trebjerre

Hvirring S. Skanderborg Amt

Familien var også i Hvirring sogn ved folketællingen 1.2.1890, hvor den nu 9-årige Johanne Due Tomsen også var opført, samt den 5 år yngre bror Karl Frederik Due Tomsen.

Den 1.2. 1890 døde Johannes mor Ane Sørensen, 46 år gammel, på Trebjerre Mark.

3. Jens Kristian Thomsen, nu 43 år gammel, blev så gift for tredie gang, med den 34-årige Maren Hansen (født på Flemmning Mark, Hornborg Sogn, i 1856); ifølge Kirkebogen for Hornborg blev de gift den 18.6.1890, mindre end 4 måneder efter Annes død. Året efter fik de, den 8.4.1891, sønnen Hans. Den 28.12.1894 fik de Ane, og den 23.5. 1898 fik de Ejner Thomsen  (disse børns navne havde tilføjelsen Them, med bemærkningen at der var givet tilladelse til navnforandring den 31.12.1905, Them er et navn tilbage i faderens slægt, se oversigten). De boede stadig på Trebjerre Mark, hvor Jens var husmand og tækkemand.

Som allerede nævnt i 1877 adkomst og skøde til Jens Christian Thomsen på Trebjerre matr. 10a. - 1890 skifteudlæg efter Ane Sørensens død som arv til børnene.
Ved FT 1901 i Hvirring boede Johanne og hendes helbror Søren Due hos faderen og stedmoderen, sammen med de 3 små halvsøskende, på matrikel 10, Tanghus, Trebjerre. Jens Kristian Thomsen stod som boelsmand med arbejde for en pumpemager. Johanne var her ca. 21 år gammel.

4. Jens ses som enkemand, nu for 3. gang, med de tre nye børn, ved FT Hvirring 1906, som boelsmand i Trebjerre; hans kone Maren Hansen var død den 17.12.1903, 47 år gammel.

Se links for følgende:
Ifølge Realregister Skanderborg amt, Voer-Nim herredsfoged, Hvirring sogn 1850..(3, 192)::
1908 fik Jens Christian skøde til 9b, nabomatrikel til 10a.
15.6.1910 skøde10a og 9b fra Jens Christian Thomsen til Niels Adolf Schmidt.  
Trebjerre Matr. 10 havde da været i Ane Sørensens slægt siden hendes farfar, Jørgen Sørensen Due, og var som vist Johanne Dues fødehjem.
Matrikel Trebjerg (Trebjerre) 10a er nuværende Flemmingvej 11, 8762 Flemming. Der ses også en ejendom der på gamle kort. Ses som nævnt også med navnet Tanghus. matrilkelkort er matriklen benævnt Tangen. Matriklen er i dag på under 2 ha.

Ifølge Realregister Skanderborg amt, Voer-Nim herredsfoged, Hvirring sogn 1850..(3, 194): Rasmus Davidsen  fik i 1855-1856 skøde på et hus Trebjerre matr. 11b, og til pardel 2c og 5d og 19 , fra forskellige ejere. Søren David Rasmussen fik skøder i 1884, og Hans Frederiksen i 1901).
28.6.1912 skøde fra Hans Frederiksen til Jens Kristian Thomsen ThemTrebjerg (Trebjerre) By matr. 11b, 2c, 5d og 19. Kun godt 1 km fra 10a (luftlinie)
1918 gik skødet på 11b mfl. videre til sønnen Hans Them .Ved folketællingen i Hvirring i 1916 boede Jens Kristian Thomsen (Them) som ca. 69-årig Bedstefar hos sønnen Hans Thomsen Them, der var blevet gift med Ane Catrine Nielsen i 1912, på Trebjerre Mark. matrikel 11b. hvor der stod landbrug.. - Han boede også hos sønnen Hans og dennes familie som aftægts- og pumpemand ved FT 1921, og som aftægtsmand ved FT 1925, nu 78 år gammel. Han var også hos sønnen i Trebjerre ved FT 1930, stadig på Trebjerg matrikel 11b. - Jens Kristian Thomsen Them døde i Trebjerre i nov. 1930, 83 år gammel.  
Hans Thomsen Them var stadig på Trebjerg 11b ved FT Hvirring 1940, som enke- og boelsmand, med søn Kristian f. 1916.
Hans Thems søn Kristian Them f. 1916, der ses ved FT 1925 og senere, er begravet på Hvirring Kirkegård, død 1985, sammen med hustru Ellen 1921-1990, så han har måske fortsat faderens landbrug.
(De ovennævne 4 parceller Trebjerg 11b, 2c, 5d, 19, var
nabomatrikler, i dag ses kun 5d, de andre ser ud til at være slettet, dele er blevet til 5i og 5k.. Trebjerg matr. 5d er nu Trebjergvej 12).

Jens Kristian Thomsens øvrige børn var ikke i Hvirring sogn ved FT 1930. Bortset fra Hans ser de heller ikke ud til at være blevet gift i Hvirring sogn. Ejner Them boede i 1926 i Hvirring, som ungkarl.

Johannes helbror Søren Due Tomsen, f. 1877, var i 1906 tjenestekarl hos en gårdmandsfamilie i Hvirring. Han boede senere i Højbjerg-Rødkærsbro i nærheden af søsteren Johanne. Ved FT 1940 Vindum sogn boede han på Bjergvej (Bjerrevej?) i Rødkærsbro sammen med flere andre pensionister og fik invaliderente. Han døde 31.3.1960 som ugift på Hvilehjemmet i Rødkærsbro, Vindum Sogn, som alumne og forhenværende arbejsmand, 83 år gl.. Han blev begravet på Hvirring Kirkegård.

Johanne Dues søskende var således: Helsøskende Søren Due 1877, og Karl Frederik Due 1885. De bar alle mellemnavnet Due, der stammer fra moderen Anne og morfaderens slægt, se oversigten. Desuden havde hun 2 hold halvsøskende:  Niels Peter født 1869,  Ane Marie 1871, Tomas Marinus 1873, samt fra det 3. kuld Hans 1891, Ane 1894 og Ejner 1898, de fik efternavnet Them.
Hans Them videreførte som vist faderens ejendom. Johannes fødehjem blev solgt i 1910.

Johanne blev gift  i Højbjerg den 9.2.1904 som knap 24-årig med Niels Rasmussen Møller, hun stod da med adresse i Højbjerg By ligesom hendes tilkommende. Hun må altså være flyttet fra Hvirring til Højbjerg mellem 1901 og 1904.
Ved Johannes datter Karens dåb i Højbjerg i 1907 var Johannes bror, Karl Due Thomsen, fadder, han boede da i Tange. Han var også fadder ved Johannes søn Peters dåb i 1910, Karl boede da som ungkarl i Sdr. Vinge.
Johannas halvsøster, Pige Anna Thomsen Them, var også fadder i 1910, hun boede da i Højbjerg.
Ved Johannes datter Elnas dåbe i 1913 var Johannes far, Jens Kristian Them, Hvirring, fadder. Det var han også ved dåb af Johannes datter Inger Elise Due (Lis) i 1926, sammen med Johannes halvbror ungkarl Ejner Them, Hvirring.

Johanne Dues forældre var husmand/boelsmand og tækkemand Jens Kristian Tomsen (Thomsen) født 1847 og Anne Sørensen født 1844, boende i et hus i Trebjerre. Anne blev kun 46 år gammel

Til Hovedoversigt


Johanne Dues farfar og farmor var væver Thomas Christensen, født 1820, og Ane Marie Marcusdatter, født 1817. De boede i Tamdrup, Korning og længst i Honum Skov, Hvirring sogn.

Johanne Dues far Jens Kristian Tomsen (Thomsen) og hans forældre:

Ifølge Kirkebogen for Tamdrup var Jens Kristians forældre Thomas Christensen og Ane Marie Marcusdatter blevet gift den 8.12. 1846 som ungkarl og pige af Vrøndum (Tamdrup sogn), 26 og 29 år gamle. Thomas Christensen boede som 25-årig samme sted som lejer og væver ved folketællingen i Tamdrup i 1845, året før brylluppet.

skanderborg, Nim, Tamdrup, Vrønding, Et hus, 34, FT-1845, b7656

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Thomas Christensen

25

Ugift

 

Lejer og væver

Her i sognet  1820

Niels Bertelsen

21

Ugift


Væverlærling

Hansted sogn, Skanderborg amt

Clara Andersdatter

39

Enke


Indsidder og håndarbejder

Her i sognet

Martin Laursen

12

Ugift


Hendes søn

Her i sognet

Thomas' far Christen Themsen var da gårdmand i Vrønding.

De må være flyttet til Korning, Vejle Amt, idet sønnen Jens Christian Thomsen blev født der den 17. juni 1847, som det fremgår af Kirkebogen i Korning, hans forældre var husmand og væver Thomas Christensen og hustru Ane Marie Marcusdatter på Korning Mark:

De boede stadig i Korning ved folketællingen i 1850, hvor der foruden den 3-årige Jens Christian var den 1-årige Kirstine (hun døde, en ny Kirstine blev født i 1854) og en tjenestepige, Thomas Christensen stod stadig som væver. Thomas var 30 og Ane Marie 33 år gamle.

De flyttede til Honumskov:
Hvirring, Honumskov matr. 4b, 4d:
Thomas Christensen fik skøde, 1852 til matr. 4b med bygninger, fra Jens Møllers enke, Kirsten Jørgensdatter, i 1860 til 4d til forening med 4b, fra Mads Andersen (Realregister Skanderborg amt, Voer-Nim herredsfoged, Hvirring sogn 1865-1940)
4b er nuværende Honum Skovvej 16, 8763 (4d ses ikke i dag).

Ved FT 1855 boede de da også i Honum Skov i Hvirring sogn med Jens Christian, Christen og en ny Kirstine. Thomas' far Christen Thomsen var der også, som fraskilt. Thomas stod som husmand og væver.

I 1860 boede Jens Christian som 13-årig hjemme hos forældrene det samme sted, datteren Ane Marie var kommet til:
Skanderborg, Nim, Hvirring, Honum skov, Et huus, 75, FT-1860, C0751

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

 

Fødested:

Thomas Christensen

40

Gift

Hmd., væver

Født 1820

Tamdrup S., Skanderb. amt

Ane Marie Mariusdatter*

43

Gift

Hans kone

Født 1817

Tamdrup S., Skanderb. amt

Kirstine Pedersen

14

Ugift

Pleiedatter


Korning S., Weile amt

Jens Christian Thomsen

13

Ugift

Deres børn

Født 1847

Korning S., Weile amt

Christen Thomsen

8

Ugift

Deres børn

Her i sognet

Kirstine Thomsen

6

Ugift

Deres børn

Født 1854

Her i sognet

Ane Marie Thomsen

5

Ugift

Deres børn

Her i sognet

Christen Thomsen**

72

Fraskilt

Aftægtsmand

født 1788

Jelling S., Weile amt

*andre steder er hun benævnt Marcusdatter   **Christen Thomsen var Thomas' far.   
De står i tabellen med 4 børn, Jens Christian, Christen, Kirstine og Ane Marie.

Jens Christian, søn af Thomas Christensen, Honum Skov, blev konfirmeret i 1861, dom mg både i kundskaber og opførsel.

Anne Marie Marcusdatter døde ifølge Kirkebogen for Hvirrring i 1861 44 år gammel, som Thomas Christensens kone af Honum.
Thomas Kristensen blev gift med Maren Jensen fra Ølholm i Vejle amt i 1864.

Ved FT 1870 var den 49-årige jordbruger Thomas Kristensen og Maren Jensen i hus i Honum Skov, de havde sammen en 8-årig søn Marius, Thomas' datter Ane Marie boede der også.

Ifølge Kirkebogen for Hvirring døde Tomas Kristensen, den 7.3.1878, husm. og enkemand i Honum Skov, 57 år gammel. Hans hustru Maren Jensen var død 3 dage tidligere, og de blev begge begravet den 12.3.. Stedet blev afhændet:
Auktion 1.4.1878, skøde 1879 til Jørgen Pedersen på 4b, 4d. Jørgen Petersen, 40, ses jordbruger i hus i Honum Skov ved FT 1880.

Datteren Kirstine Tomasen, 25, var ved FT 1880 Hvirring, Honum gift med den jævnaldrende jordbruger i hus Hans Jørgen Christensen, og med en nyfødt søn Tomas (Kirstines søskende Ane Marie og Jens Christian var faddere ved dåben). - Jens Kristian var også i Hvirring sogn (Trebjerre) som vist ovenfor. - De øvrige børn ses ikke i Hvirring sogn ved FT 1880, heller ikke den ca. 18-årige Marius. - Anne Marie Thomsen var ved FT 1880 stuepige på Uldum Folkehøjskole, Vejle amt. .

Johanne Dues farfar og farmor var altså væver Thomas Christensen, født 1820, og Ane Marie Marcusdatter, født 1817. De boede i Tamdrup og Korning sogne og længst i Honum Skov, Hvirring sogn.

Til Hovedoversigt


Johanne Dues oldeforældre var Christen Themsen (Themmesen, Tommesen, Thomsen), født 1788, og Kirsten Nielsdatter, født ca. 1781. Gårdmand i Vrønding, Tamdrup sogn. Gården blev solgt efter skilsmisse fra kone nr. 2

Farfaderen Thomas Christensen var ifølge det ovennævnte født i Tamdrup ca. 1820. Det ses også i Kirkebogen for Tamdrup den 22. maj 1820, i Vrønding,Tamdrup sogn, Skanderborg Amt. Forældrene var Christen Themsen og Kirsten Nielsdatter, Bøndergaardfolk fra Vrønding, Tamdrup sogn. Blandt faddere var Ane Catrine Themesdatter, drengens faster.

1. Peder Nielsen Sommer. Peder Nielsen var ved FT 1801 41- årig gaardmand i Wrønding Bye gift med Johanne Pedersdatter, de havde 2 døtre, 5 og 1 år gamle.
2.  I 1810 var enkemand Peder Nielsen Somer fra Wrønding, Tamdrup, og Pigen Kjersten Nielsdatter fra Torp, Underup sogn, blevet gift. Der er ca. 10 km mellem Vrønding og Torp.( Forbindelsen er måske etableret via hendes bror Peder Nielsens ægteskab i 1809 med Ane Nielsdatter fra Tamdrup, Kirstens søster). De fik sønnen Niels i 1811 og Johan i 1812 (mest lokale faddere). (Johan Pedersen boede hos moderen ved FT 1834).
Peder Nielsen Sommer døde ifølge Kirkebogen for Tamdrup den 18.11.1814.

3. Christen Themsen og Kirsten Nielsdatter var ifølge kirkebogen  for Tamdrup blevet gift i juli 1815, Christen Temsen var da 27 år (født 1788) og fra Skovbølling i Jelling, Kjersten Niels Datter var som nævnt enke, hun var 34 år (født 1781) og boede i Vrønding, Tamdrup sogn. Der er godt 30 km mellem Skovbølling og Vrønding.

Christen Themsen, der var født i Skovbølling, Jelling, se næste sektion, overtog således ved sit giftermål i 1815 den gård, de oprindelig havde tilhørt Peder Nielsen i Vrønding, Tamdrup sogn.

Foruden Thomas i 1820 fik Christen og Kirsten sønnen Peter i 1817 og datteren Ane Marie i 1828. Ved Peters dåb var en fadderne Maren Laursdatter fra Torp. Hun var datter af hans moster Ane Marie Nielsdatter, der var gift i Torp Bye.

Ved folketællingen i 1834 stod Christen med efternavnet Themmesen i stedet for Themsen, sammen med sin kone Kjesten Nielsdatter og deres 3 børn og hendes særbarn.
Skanderborg, Nim, Tamdrup, Vrønding Bye, en Gaard, 23, FT-1834, C4980

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Christen Themmesen

46

Gift

Gaardmand

født 1788

Kjesten Nielsdatter

52

Gift

hans Kone

født 1782

Johan Pedersen

22

Ugift

deres Børn hendes barn


Peder Christensen

17

Ugift

deres Børn

født 1817

Thomas Christensen

14

Ugift

deres Børn

født 1820

Ane Marie Christensdatter

6

Ugift

deres Børn

født 1828

Kjesten Pedersdatter

22

Ugift

TjenestpigeKirsten Nielsdatter
døde ifølge Kirkebogen for Tamdrup den 25. juli 1839, og blev begravet den 31. juli. Ca. 57 år gl.
3.  23.11. samme år blev Christen Themsen gift med den ca. 22 år yngre Maren Pedersdatter, begge af Vrønding.

I 1840 ses Christen, her som Themmesen, gift med Mette Pedersdatter Buch, hans datter Ane Marie boede hos dem.
 Skanderborg, Nim, Tamdrup, Vrønding, en Gaard, 23, FT-1840, C6532

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Christen Themmesen

52

Gift

Jordbruger

født 1788

Mette Pedersd. Buch

30

Gift

hans Kone

Ane Marie Christensdatter

12

Ugift

hans datter

deres Datter

født 1828

Knud Andersen

57

Gift

Tjenestefolk

Thomas Gerhart Mikkelsen

16

Ugift

Tjenestefolk

Marie Jensdatter

15

Ugift

Tjenestefolk


De var der også ved folketællingen i 1845, Christen stod her som Tommesen.
Skanderborg, Nim, Tamdrup, Vrønding, En gård, 23, FT-1845, b7656

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Christen Tommesen

57

Gift

Ejer og jordbruger

Jelling sogn, Vejle amt

Mette Pedersdatter Buch

35

Gift

Hans kone

Kollerup sogn, Vejle amt

Jens Andersen

5

Ugift

En plejesøn

Hornborg sogn, Skanderborg amt

Christen Hansen

24

Ugift

Tjenestekarl

Her i sognet

Ole Jensen

17

Ugift

Tjenestekarl

Korning sogn, Vejle amt

Karen M. Sørensdatter

28

Ugift

Tjenestepige

Horsens Købstad


I 1850 stod han som Christen Thomsen, nu 62, han og Maren havde de fået en søn født 1847. Zacarias Christensen blev født 30.11.1847, forældre gårdmand Christen Themsen og Mette Pedersdatter, Wrønding (der var ved FT 1847 i Flemming, Hornborg sogn, en 70-årig Zacharias Thomsen, han kom fra Vejle amt ligesom Mette Pedersdatter. Hornborg er nabosogn til Tamdrup).
Skanderborg, Nim, Tamdrup, Wrønding By, en Gaard, 38, FT-1850, C9105

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Christen Thomsen

62

Gift


Gaardmand, Huusfader

Jelling Sogn, Weile Amt 1788

Mette Pedersdatter

40

Gift


hans Hustru

Kollerup Sogn, Weile Amt

Zacharias Christensen

3

Ugift


deres Søn

Her i Sognet [ Tamdrup] f. 1847

Peder Mortensen*

25

Ugift


Tjenestefolk

Feuling Sogn, Skanderb. Amt

Nille Marie Poulsdatter

35

Ugift


Tjenestefolk

Fjaltring Sogn, Ringkjøbing Amt

Peder Christian Christensen blev født 4.6.1850 ifølge Kirkebog for Tandrup, forældrene stod som gårdmand Christen Themsen og Metter Pedersdatter i Wrønding. Opkaldt efter morfar.
* En Peder Mortensen, 20, f. i Feuling, var ved FT 1845 betjent ved oliemøllen, Lundum sogn.  Ikke set i tilgangslister for Tamdrup. Måske var tjenestekarl Peder Mortensen i virkeligheden faderen tl Peder Christian , se nedenfor
). Peder Mortensen, 25, afrejste i 1850 fra Tamdrup sogn, til nabosognet Hatting. ,
Christen og Mette blev gift i 1839, de ses ikke med børn før i 1847 og 1850.

Gården i Vrønding. som Christen Thomsen havde giftet sig til i 1815,  var
matrikelkort Vrønding By, Tamdrup, 1818-1860, som matrikel 13a med navnet Christen Themsen.
Matrikel 13a er i dag på Hornborg Møllevej 2, 8700 Horsens, der ligger under 1 km SV for nuværende Neder Vrønding. Står i dag med navnet Vestergård.
På målebordsblade 1842.. ses aftegning af gård på denne adresse.     Hartkorn 3.0.1. 1/4, dvs. en stor gård.  

Gården i Vrønding blev solgt imellem 1850 og 1855 i forbindelse med skilsmisse, gården blev muligvis overtaget af Søren Andersen, f. 1817, der ved FT 1855 og 1860 ses på gård i Wrønding by, og som i 1863 overgav skøde på Vrønding matr. 13a til Jesper Hansen, han var der indtil 1894 (Realregister, Skanderborg amt, Voer-Nim herredsfoged, Tamdrup 1850-1940,3, 66. ). Hans Hanen fik skøde på 13a 1894. Hans (og Jesper) Hansen ses ved FT 1901, Hans som gårdejer på Vrønding matr. 13a.
Christen Thomsen var ved FT 1855 og 1860 aftægtsmand hos sønnen Thomas Christensen i Honum skov, Hvirring sogn, Christen stod da som fraskilt.
Christen Thæmsen
døde den 10.2.1865 som aftægtsmand i Honumskov, Hvirring, 76 år gammel, hos sønnen.

Hans fraskilte kone Mette Pedersdatter, 50, f. i Kollerup, stod ved FT 1860 som gift med husm. Peder Mortensen Kjær, 35, i Honum by, Hvirring sogn, med de 2 børn navn Christensen. Peder Mortensen var tjenestekarl hos dem ved FT 1850, se tabellen ovenover.          Mette Pedersen Buk og og Peder Mortensen Kjær ses som partikulier ved FT 1880 hos hendes søn Sakarias Christensen og dennes kone på Honum Mark, Hvirring sogn.
kort over sogne.
..................................................

Christen havde af første ægteskab børnene Peder, Thomas og Anne Marie.
Christens søn Thomas Christensen, f. 1820, var blevet gift i Vrønding i 1846, han boede bl.a. i Honum, Hvirring sogn, se forrige sektion, han var ane. Hans far var som vist aftægtsmand hos ham.
Hans søskende Peter og Ane Marie var ikke i Tamdrup sogn ved FT 1850. Ved FT 1845 var Peder Christensen, 28, f. i Tamdrup, husmand med kone og barn i Korning, Vejle amt.
NB. Der var også en Christen Thom(a)sen, f. ca. 1776 i Daugaard, med sønThomas Christensen, f. ca. 1818 i Tamdrup, som husmand/gårdmand i Vrønding By.
 *
...................................................................

Johanne Dues oldeforældre var Christen Themsen (Themmesen, Tommesen, Thomsen), født 1788, og Kirsten Nielsdatter, født ca. 1781. Gårdmand i Vrønding, Tamdrup sogn. Gården blev solgt efter skilsmisse fra kone nr. 2.

Til Hovedoversigt


Johanne Dues tipoldeforældre var Them Sørensen, født 1764, og Anna Chrestensdatter, født ca. 1756. Gårdbeboer i Skovbølling, Jelling sogn.

Christen Thomsen var som vist lige ovenfor født i Jelling ca 1788, det ses også i kirkebogen 1788. Christens far var Them Sørensen. Christen ville være 13 år i 1801, det passer FT 1801 nedenfor.

Der var følgende successive ægteskaber:

1). Chresten Pedersen havde af sit første ægteskab en søn Peder Christensen

2). Chresten Pedersen blev så gift med Anna Chrestensdatter, de havde sønnerne Peder f. 1785 og Rasmus Christensen f. 1787, Christen Thomsens halvbrødre.
Chresten Pedersen døde i 1787. Ved FT 1787 var Anne Christensdatter enke. Se FT 1787 mv.

3). Them Sørensen blev ifølge Kirkebogen for Jelling gift den 30.10. 1787 med den 8 år ældre Anna Chrestensdatter i Skovbølling. Så han overtog ved sit giftermål Chresten Pedersens gård i Skovbølling.
Deres søn Christen Themsen blev ifølge kirkebog født 1788. Han blev formentlig opkaldt efter moderens første mand.
Them Sørensens hustru døde den 25.3. 1792, 36 år gammel, født ca. 1756.

4). Them Sørensen giftede sig den 6.7. samme år med Anna Maria Marchusdatter, som også ses som hans hustru ved folketællingen i 1801, med hende havde han børnene Marchus Themsen f. 1795 og Ane Kathrine Themsdatter f. 1798, der altså er Christens halvsøskende.

Vejle, Tørrild, Jelling, Schoubølling, , 6, FT 1801, A1002

 Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Them Sørensen

37

gift

husbonde

bonde og gaardbeboer

født 1764

Anemaria Marchusdatter

35

gift

hans kone

født 1765

Christen Themsen

13

ugift

deres hans børn

født 1788

Marchus Themsen

6

ugift

deres børn

født 1795

Ane Kathrine Themsdatter

3

ugift

deres børn

født 1798

Ane Kathrine Nielsdatter

21

ugift

tienestepige

 
I 1801 døde Them Sørensens hustru 36 år.

5). I 1802 var Them Sørensen gift igen, han og Maren Bertelsdatter  fik datteren Anna Maria i Skovbølling i 1802. I 1805 fik de Johanne, i 1808 Else Marie og i 1811 Bertel. Her havde Christen Thomsen altså 4 halvsøskende.

Them Sørensen havde altså 1 (Christen)+2+4=7 børn, 3 drenge og 4 piger.. --  Anne Chrestensdatter, Christens mor, havde 2 børn af første ægteskab

Christen Themsen fra Skovbølling blev som 27-årig gift i Tamdrup i 1815, se ovenfor. Han giftede sig til en gård, ligesom faderen gjorde. Der er godt 30 km mellem Skovbølling og Vrønding. Se kort

Ifølge Kirkebogen for Jelling døde Them Sørensen, gaardmand og bonde i Skovbølling, i 1823, 59 år gammel, født 1764.

4 af Them Sørensens øvrige børn var i Jelling sogn ved FT 1834,  en søn flyttede udensogns.                   Se oversigt over Skovbølling-familier.

a. Sønnen Christen Themssen, f. 1788, se forrige sektion.

b. Johanne Themsdatter f. 1805 var (1826?) blevet gift med Stephan Sørensen, f. i Hornstrup 1800. Han ses som gårdmand i Skovbølling, hendes helbroder, d. Bertel Themsen var tjenestekarl hos dem, og deres mor Maren Bertelsdatter boede der som aftægtskone ved FT 1834 og senere. -- Steffen Sørensen boede ved FT 1880 Jelling hos datter Maren Steffensen f. ca. 1836, gift med Jens Sørensen f. 1845, på gård i Skovbølling. Deres søn Steffen Sørensen f. 1872 var ved FT 1901 på Skovbølling matr. 1a.
Ifølge
Nørvang-Tørrild Herredsfoged Realregister (1825 – 1970) (Vejle Herredsret), Jelling 1853-1931,1: Skovbølling By matr. 1a, 10c, 10.5.1826 skøde fra Them Sørensens enke (Them var død 1823) til Stephen Sørensen, hendes svigersøn. - 1866 skøde fra ham til Jens Sørensen, i 1896 skøde til Steffen Sørensen. Han ses ved FT 1901 på Skovbølling matr. 1a.
matrikelkort Skovbølling By, Jelling, 1820-1862, matrikel 1/1a, ses med navnet Steffen Sørensen, det er en stor matrikel også med en gård liggende i Skovbølling By..

Matrikel Skovbølling 1a var altså den gård, kaldet Themgaard, som Them Sørensen giftede sig til, og som nok var nabo til hans fars gård, mstr. 2a, og som Thems datter Johanne Themsdatter og svigersønnen Steffen Sørensen og deres slægt videreførte indtil efter 1901.

c.  Thems søn Marchus Themsen f. 1795 var gårdmand med familie i Skovbølling. Matrikel 8 havde navnet Markus Thomsen påskrevet, se kortet. Ifølge realregister, matr. 8a skøde fra Chr. Jørgensen til Marcus Themsen i 1825,. Ses som gårdmand i Skovbølling fra FT 1834. 1862 skøde til 8 a fra Marcus Themsen til søn Jens Marcussen,. HK 1.5.3.2½

d. Søn Bertel Themsen, f. 1811, ses som tjenestekarl ovenfor, han var ved FT 1845 ugift avlsbestyrer på gård i Skovbølling.Ved FT 1850 står han som  gårdmand i nabosognet Bredsten, Ollerup, med kone og 3-årig søn Søren Bertelsen.Ved FT 1860 var han smed i Smidstrup (kort).

Ifølge Kirkebogen for Jelling døde Them Sørensen, gaardmand og bonde i Skovbølling, i 1823, 59 år gammel, født 1764.  Maren Bertelsdatter døde efter 1850, hvor hun var 76 år.

Johanne Dues tipoldeforældre var Them Sørensen, født 1764, og Anna Chrestensdatter, født ca. 1756. Gårdbeboer i Skovbølling, Jelling sogn.

Til Hovedoversigt


Johanne Dues 2 x tip oldeforældre var Søren Themsen (Thomsen), født ca. 1726, og Else Sørensdatter, født ca. 1724. Gaardbeboer i Skovbølling, Jelling sogn.    De var Annas 3 x tip oldeforældre.

Ved folketællingen i Jelling i 1787 ses en Tiim Sørensen med ca. samme fødselsår som Them Sørensen i 1801 vist lige ovenfor..
Kirkebogen for Jelling i
1764 viser da også en Them født med fader Søren Themsen i Skovbølling.
Tiim ved FT 1787 skal derfor nok være Them, han stod sammen med sine forældre Søren Thomsen og Else Sørensdatter og en søster, Them blev gift senere samme år, han giftede sg til en gård, ogaå i Skovbølling. se sektionen ovenfor.
Vejle, Tørrild, Jelling, Skovbølling Bye, , 1, FT 1787, A1001

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Søren Thomsen/Themsen

54

gift

mand

Bonde og gaardbeboer

født 1733

Else SørensDat

56

gift

kone

født 1731

Tiim (Them) Sørensen

22

ugift

Børn af første ægteskab

født 1764*

Sidsel Maria SørensD

16

ugift

Børn af første ægteskab

født 1771*

Karen PedersD

12

ugift

Tienestepige

* ifølge Kirkebog, desuden blev Søren Sørensen født i  1767. Han ses ikke i sognet ved FT 1787 og 1801.

Søren og Else boede også i Skovbølling i 1801, som Søren Themsen og Else Sørensdatter. De boede hos deres 31-årige datter Sidselmarie Sørensdatter, Thems søster, og hendes mand. De havde nok overtaget gården:
Vejle, Tørrild, Jelling, Schoubølling, , 1, FT 1801, A1002

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Henrich Henrichsen

47

gift

husbonde

bonde og gaardbeboer

f. 1754

Sidselmarie Sørensdatter

31

gift

hans kone


død 1842

Else Kirstine Henrichsdatter

9

ugift

deres børnHenrich Henrichsen

4

ugift

deres børnKiersten Pedersdatter

15

ugift

tienestepigeSøren Themsen

74

gift

konens forældre


født 1727, død 1817

Else Sørensdatter

76

gift

konens forældre


født 1725, død 1811

Datter Maren Henrichsdatter, født 1802.

Søren Themsen døde i 1817 som  enkemand og bonde i Skovbølling, 91 år,
 
3 af hans børn blev i sognet,´:    Se oversigt over Skovbølling-familier.
1. Ved
FT 1834 og 1840 var Sidsel Maria Sørebsdatter f. 1771 enke og aftægtskone på gården hos datter Maren Henrichsdatter, og hendes mand Jørgen Christian Andersen, 36, og 4 børn og 3 tjenestefolk (6 børn og 4 tjenestefolk i 1840).
matrikelkort Skovbølling By, Jelling, 1820-1862, ses på matrikel 2/2a navnet Jørgen Christian Andersen, det er en større matrikel med gård liggende i Skovbølling By, grænsende op til matr. 4(a)..
Matr. 2a og 4a, 1844: skøde fra Jørgen Chr. Andersen til Rasmus Albrechtsen (ifølge Nørvang-Tørrild Herredsfoged Realregister (1825 – 1970) (Vejle Herredsret), Jelling 1853-1931, 1. serie, 237). Hartkorn 2a 4.6.1.2½,  4a 4.3.1. 2 3/4. . Ifølge  Nørvang-Tørrild Herredsfoged, Skøde- og panteprotokol, Nørvang-Tørrild,  1844-1847, 46 , skøde mellem de ovennævntet på gård Hartkorn 9.7.3. 1/4, må have omfatter både matr. 2a og 4a, dvs. en ret så stor gård. Matr. 2a er i dag på 41 ha.
Skovbølle matrikel 2a, 4a kunne være den gård, som Søren Themsen boede på, og senere hans datter Sidsel Marie Sørensdatter og hendes familie.
Gården blev altså solgt i 1844.
2a er i dag Hvejselvej 11, gården hedder Eliseholm. På målebordsbalde 1842... ses en aftegning af gård ved denne nuværende addresse.

2. Søren Themsens søn   Søren Sørensen f. 1767, gift 1790 med Anna Mette Clausdatter i Skovbølling, var ved FT 1801 gaardbeboer i Skovbølling. De havde bl.a. en søn Søren Sørensen f. 1791, ifølge Kirkebog Jelling  44 1791 Søren Sørensem og Anne Mette Clausdattes søn r Søren født, Them Sørensen, farbror, fadder. Ved FT 1834-45 ses en Søren Sørensen, f. 1784-85, som gårdmand i Skovbølling,. gift med Else Hansdatter,  søn Søren Sørensen f. 1815, han ses som gårdmand ved FT 1850 Skovbølling. Skøde fra Søren Sørensen til Søren Søren Sørensen 1841 (239) til matr. 3a.  Søren Sørensens f. 1815 enke Else KIirstine Jensdatter. solgte gården 1873. Matrikel 3/3a havde navnet  Søren Sørensen påskrevet, se link til matrkelkort ovenfor. .
Søren Sørensen f. 1767 havde  også en søn Claus f. 1797. Claus Sørensen ses på matr. 7 på matrikelkortet, og han var 43-årig
husmand i Skovbølling ved FT 1834. Hans søn Søren Christian Clausen solgte matr. 7,  skøde 1851 til Niels Nielsen, vidersolgt 1866.

Da 3. Them Sørensen f. 1764 som vist også boede i Skovbølling, på matrikel 1a, se forrige sektion, boede altså alle 3 søskende i Skovbølling.

Else Sørensdatter døde i 1811 som Søren Themsens hustru i Schoubølling 87 år, født 1724.
Søren Themsen døde i 1817 som  enkemand og bonde i Skovbølling, 91 år, født 1726. Han boede nok stadig hos datteren, se tabellen ovenfor.

Johanne Dues 2 x tip oldeforældre var Søren Themsen (Thomsen), født ca. 1726, og Else Sørensdatter, født ca. 1724. Gaardbeboer i Skovbølling, Jelling sogn.    De var Annas 3 x tip oldeforældre.

Til Hovedoversigt


Kirsten Nielsdatters forældre eller Johanne Dues tipoldeforældre var
gårdbeboer
Niels Nielsen Bonde, født ca. 1737, og Kirsten Pedersdatter, født ca. 1749. De boede i Torp, Underup sogn.

Johanne Dues oldemor Kirsten Nielsdatter født 1781
havde først været gift med Peder Nielsen Sommer. Gift 1810. Derpå i 1815 gift med Christen Themsen. Se linket ovenover.

Kirsten Nielsdatter var ifølge folketællinger født ca. 1782, og hun kom fra Torp som vist ved hendes bryllup i 1810.
Ifølge Kirkebogen for Underup blev Kirsten født i 1781 med far Niels Bonde, Torp, han ses i Kirkebogen også som  Niels Nielsen og Niels Nielsen Bonde.  
Ifølge Kirkebogen for Underup den 9. November 1770 blev Niels Nielsen af Giedved og Kirsten Pedersdatter af Torp trolovede og 5. Juli 1771 blev de copulerede. Gedved ligget i Tolstrup sogn ca. 10 km øst for Torp.

Kirsten Nielsdatter ses også ved FT 1787 sammen med forældre og søskende:
Skanderborg, Nim, Underup, Torp Bye, , 4, FT-1787, B8751

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Bonde

42

Gift

Hosbonde

Bonde og GaardBeboer

født 1745

Kirsten Pedersdatter

38

Gift

Madmoder


født 1749

Anne Marie Nielsdatter

12


Deres Børn


født 1773#

Maren Nielsdatter

10


Deres Børn


født 1775#

Mette Nielsdatter

8


Deres Børn

 

født 1778#

Kirsten Nielsdatter

6


Deres Børn

 

født 1781#

Niels Nielsen

3


Deres BørnPeder Nielsen

1


Deres BørnPeder Isaacksen

14


Tieneste Dreng


#: Ifølge kirkebogen, det ældste barn Anna Maria blev født i 1773.

Niels Nielsens hustru Kirsten Pedersdatter døde i 1799, 50 år gammel, født 1749.

Niels Nielsen var der som enkemand ved FT 1801, 65 år gammel, født 1736, med nogle af børnene og en søn mere, Anders Nielsen, 6 år.  
Skanderborg, Nim, Underup, Underup Sogn, Torp Bye, 5, 36, FT-1801, B8495

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Nielsen

65

Enkemand

Huusbonde

Bonde og gaardbeboer

født 1736

Maren Nielsdatter

25

Ugift

Hans børn

 


Peder Nielsen

14

Ugift

Hans børn


født 1787

Niels Nielsen

12

Ugift

Hans børn


født 1789

Anders Nielsen

6

-

Hans børn


født 1795

Simon Rasmussen

20

Ugift

TienestekarlKirsten Nielsdatter boede ikke hjemme ved FT 1834, hun blev som omtalt gift 1810 og boede i Vrønding, Tamdrup sogn.

Ved FT 1801 var
Ane Marie Nielsdatter, 27, gift med Lars Rasmussen, 34, gårdbeboer i Torp By. Lauers Rasmusen var 67-årig enke- og aftægtsmand ved FT 1834 hos sønnen Rasmus Lauersen, f. 1801, gårdmand i Torp.
Ved FT i Torp 1834 var
Maren Nielsdatter, 57, gift med gårdmand og sognefoged Simon Rasmussen, og  Mette Nielsdatter, 57, var gift med gårdmand Christen Sørensen. --
Peder Nielsen fra Torp f. 1787 blev ifølge kirkebog for Tamdrup gift med Ane Nielsdatter fra Vrønding i 1809, hun var født ca. 1789. Som gårdmand i Torp, Underup, blev deres datter Kiersten født i 1811, opkaldt efter farmor, hun blev ved dåben båret af Peders Somers hustru Kiersten Nielsdatter fra Vrønding, hun var Peder Nielsens søster. De fik flere børn i Torp fra 1814. - Peder Nielsen døde 1828, enken blev gift med enkemand Peder Jensen Kiersgaard, gårdmand i Torp ved FT 1834, hvor hun var 43, han 52 år gl., de havde 2 fællesbørn. . - Ved FT 1840 var  Ane enke, ved 1845 var Ane Nielsdatter, 53, gift med Jens Jensen Balle, 36, gårdmand i Torp.  Jens havde ved FT 1850 en ny, ung kone og 2 små døtre, - Ifølge Realregister Skanderborg amt, Voer-Nim herredsfoged, Underup 1850-1945, Torp, matr. 6a, skifte 1828 fra Peder Nielsen til Peder Jensen Kjersgaard. 1841 skifte til Jens Jensen Balle gift med Peder Jensen Kjersgaards enke Ane Nielsdatter.  Peder Nielsen, og måske også faderen Niels Nielsen, havde derfor været på Torp By, Underup. matr.6a. 6a er i dag Kollerupvej 10 Torp, 8752 Østbirk, navn Nyskovgård.
Niels Nielsen blev husmand i Torp, gift med Juliane Pedersdatter, de fik børn far 1825, Niels døde 1831, så Juliane var husmandsenke i Torp ved FT 1834.
De nævnte søskemde eller deres ægtefæller var faddere for hinandens børn.
(Der er kun få personnavne anført på matrikelkort Torp By, Underup, 1817-1862).

I 1807 blev Gaardmand Niels Nielsen af Torp jordet 70 år gammel, født 1737. Måske har den ældste søn, Peder Nielsen, overtaget hans gård, Peder var gårdmand og blev gift 2 år efter faderens død. Gården blev bortgiftet efter Peders død, se lige ovenfor.
 
Kirsten Nielsdatters forældre eller Johanne Dues tipoldeforældre var
gårdbeboer
Niels Nielsen Bonde, født ca. 1737, og Kirsten Pedersdatter, født ca. 1749. Gårdbeboere i Torp, Underup sogn.

Til Hovedoversigt
 
Johanne Dues farmor, Ane Marie Marcusdatter (Mariusdatter), var født ca. 1817 i Tamdrup ifølge folketællinger i 1860 og 1850 omtalt ovenfor. Det ses også i Kirkebogen for Tamdrup, Skanderborg Amt, den 2. juni 1817, hvor hendes forældre var

Marcus Jensen Smed og Ane Lausdatter, bønderhuusfolk fra Vrønding

Ungkarl Marchus Jensen Smed og pigen Anna Lauritzdatter, begge fra Vrønding, blev gift i 24.2.1811 ifølge Kirkebogen fra Tamdrup. De var da ca. 31 og 21 år gl.. Måske overtog de hendes forældres hus, se næste sektion.

De fik flere børn foruden Ane Marie, bl.a. 8.12.1811 sønnen Lauest, 1813 Anna Cathrine, død samme år, 1814 Anecatrine, 1816 Lauritz, 1817 Ane Marie, 1820 Mette, død samme år, 1821 Mette*. Flere børn kan ses i tabellen herunder. Blandt faddere ved børnenes dåb var Cristen Jensen, Ole Jensen, Søren Smed, der kunne være af Marcus Jensens familie, ellers var det mest folk fra Vrønding.

Familien ses ved folketællingen i 1834
 Skanderborg, Nim, Tamdrup, Vrønding Bye, et Huus, 57, FT-1834, C4980

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Markus Jensen

54

Gift

Huusmand og Smed

født 1780

Ane Laursdatter

44

Gift

hans Kone

født 1790

*Mette Markusdatter

13

Ugift

deres Børn

født 1821

Ane Cathrine Markusdatter

10

Ugift

deres Børn

født 1824

Jens Markusen

8

Ugift

deres Børn

født 1826

Marie Kirstine Markusdatter

5

Ugift

deres Børn

født 1829


De var der også ved folketællingen i 1840, hvor den nu 23-årige Ane Marie Markusdatter igen boede hjemme.
Skanderborg, Nim, Tamdrup, Vrønding, et Huus, 58, FT-1840, C6532

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Markus Jensen

60

Gift


Jordbruger og Smed

født 1780

Ane Laursdatter

50

Gift


hans Kone

født 1890

Ane Marie Markusdatter

23

Ugift


deres Børn

født 1817

Ane Cathrine Markusdatter

17

Ugift


deres Børn


Jens Markusen

14

Ugift


deres Børn


Marie Kirst. Markusdatter

11

Ugift


deres Børn


Jens Poulsen

50

Enkemand


DagleierIfølge Kirkebogen for Tamdrup døde Marcus Jensen, smed Vrønding i 1841, 61 år gammel, dvs. født 1780.
Så i 1845 var Ane Laursdatter derfor enke, Ane Marie Markusdatter boede endnu hjemme som 28-årig (i 1846 blev hun som tidligere omtalt gift):
Skanderborg, Nim, Tamdrup, Vrønding, Et hus, 61, FT-1845, b7656

Navn:

 Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Ane Laursdatter

55

Enke

Ejer og jordbruger

Her i sognet,  født 1790

Ane Marie Markusdatter

28

Ugift

Hendes datter, skrædersyer

Her i sognet. født 1817

Mette Markusdatter

24

Ugift

Hendes datter, skrædersyer

Her i sognet

Ane Andersdatter

30

Ugift

Indsidder og håndarbejder

Hvirring sogn, Skanderborg amt

Kjersten Marie Hansen

4

Ugift

Hendes barn

Her i sognet

Anders Wilhelmsen

2

Ugift

Hendes barn

Her i sognet

Ved FT 1850 stod Ane Laursdatter som 60-årig aftægtsenke alene i et hus i Vrønding.  Datteren Mette Marcusdatter var da i Vrønding By gift med daglejer Niels Christian Nielsen. De ses også ved FT 1860 med to døtre. De øvrige børn ses ikke i sognet. Jens Markussen var ved FT 1850 i Nørre Snede sogn, gift daglejer indkaldt til krigstjeneste.
Ved FT 1880 var der ingen af familien i Tamdrup sogn.

Johanne Dues oldeforældre på farmors side var Markus Jensen Smed, født ca. 1780, og Ane Lauritzdatter (Laursdatter), født 1790. De boede i Vrønding, han virkede som smed og jordbruger.

Til Hovedoversigt


Det har ikke været muligt at spore Markus Jensen (Smed), født ca. 1780, set i Tamdrup sogn fra 1811, længere tilbage, hverken i Tamdrup eller andre sogne i Skanderborg amt. Ses heller ikke i Vejle amt.  - Der var i Tamdrup sogn også en Marcus Jensen, født i Vrønding ca. 1790. Han var ved FT 1834 gårdmand i Enner By, Tamdrup sogn.

Johanne Dues tipoldeforældre på farmors mors side ser ud til at være  husmand Lauritz (Laurs) Nielsen, født ca. 1743, og Ane Simonsdatter, født ca. 1750. De boede i Vrønding, Tamdrup sogn.

Johanne Dues oldemor på farmors side, Ane Laursdatter (Lauritzdatter) og hendes forældre:

Oplysninger ovenfor viser, at hun var født ca. 1790 og gift i 1811, hun fik flere børn, altsammen i Vrønding, Tamdrup sogn. Hun benævnes nogle gange Laursdatter, andre gange Lauritzdatter.

Ved folketællingen i 1801 optræder en 11-årig  Ane Lauritsdatter, det passer med fødeår 1890, hvor Kirkebogen i Tamdrup i 1790 også viser en Anna med far Lauritz Skræder fra Wrønding (han står også som  Skrædder ved sin død, se nedenfor).
Skanderborg, Nim, Tamdrup, Wrønding Bye, , 26, FT-1801, B2082

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Lauritz Nielsen

58

Gift

Hosbonde

Bonde, Huusmand med Jord

født 1743

Ane Simonsdatter

52

Gift

hans Kone

født 1749

Ane Lauritsdatter

11

Ugift

Deres Datter

Ane Laurritsdatters forældre var altså Lauritz Nielsen og Ane Simonsdatter.

De var også i sognet i 1787, uden børn, han stod her med fornavnet Laurs:,
Skanderborg, Nim, Tamdrup, Bemelte Wrønding Bye, , 27, FT-1787, B2081

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Laurs Nielsen

44

Gift

mand

Bonde og Huus mand

født 1743

Ane Simonsdatter

36

Gift

hans kone

                                           

 født 1751


Ifølge Kirkebogen for Tamdrup fik Laurs Nielsen og Ane Simonsdatter, der vist var blevet gift i Vrønding i 1782, ikke andre børn end Ane Lauritsdatter i 1790. Hun blev som vist ovenfor gift i 1811 med Markus Jensen. Måske overtog de hendes forældres hus.

Ifølge Kirkebogen for Tamdrup døde Laurs Nielsen Skrædder, Vrønding, i 1815, 75 år gammel, født 1740, og i 1831 Ane Marie Simonsdatter, aftægtskone fra Vrønding, 82 år gammel, født 1749.

Johanne Dues tipoldeforældre på farmors mors side ser derfor ud til at være  husmand Lauritz (Laurs) Nielsen, født ca. 1743, og Ane Simonsdatter, født ca. 1750. De boede i Vrønding, Tamdrup sogn.

Til Hovedoversigt  
Johanne Dues mor, Anne Sørensen
er ud fra FT 1880 som vist tidligere født i Hvirring ca. 1844. Det var den 9.8 1843, som det fremgår af Kirkebogen for Hvirring sogn.
Hendes forældre står som husmand Søren Jørgensen og Ellen Catrine MadsDatter af  Trebjerre Mark. Hun blev ved dåben båret af fasteren Anne Mette Jørgensdatter,  som også boede hos dem i 1845, se herunder.

Ifølge Kirkebogen for Hvirring var Søren Jørgensen af Trebjerre, 35 år gammel, og Ellen Catrine Madsdatter af Rasch Mark, 26 år, blevet gift den 14.10 1842. Hendes far Mads Sørensen var den en af forloverne, Sørens far var død året før, den anden forlover Anders Hansen var formentlig hans mors halvbror.
Samme år overtog Søren Jørgensen faderens sted, Søren Jørgensenfik fra sin mor, Jørgen Sørensens enke, i 1842 skøde til Trebjerre 10a.  I dag er matr. 10a på Flemmingvej 11, 8762 Flemming, den er idag på under 2 ha.

Ved folktællingen i Hvirring i 1845 stod Anne som 2-årig sammen med forældrene, der boede i et hus i Trebjerre By: Faderen var træskomager.
skanderborg, Nim, Hvirring, Trebjerg By, Et hus, 59, FT-1845, b7654

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Søren Jørgensen

38

Gift

Født 1807

Ejer af en jordlod og træskomager

Her i sognet

Elen Catrine Madsdatter

29

Gift

Født 1816

Hans kone

Her i sognet

Anne Sørensdatter

2

Ugift

Født 1843

Deres datter

Her i sognet

Anne Hansdatter

67

Enke

Sørens mor

Aftægtskone

Her i sognet

Anne Mette Jørgensdatter

27

Ugift

Sørens søster

Sypige

Her i sognet


De stod der også ved folketællingerne i Hvirring, Trebjerre By, i 1850 og i 1860. I 1860 var hun dog står alene sammen med faderen og sine 2 søskende,
Ellen Catrine Madsdatter var død i 1855, som Søren Jørgensen kone af Trebjerre, 38 år gammel, ifølge Kirkebogen for Hvirring. Det var kun ca. 1½ måned efter at hendes søn Jørgen Martin Sørensen var født, den 19.11.1854.

Anne Sørensen, datter af Søren Jørgensen, husmand i Trebjerre, blev konfirmeret i 1857, dom mg i både kundskab og opførsel.

I 1860 ses Søren Jørgen som enkemand sammen med de 3 børn:
skanderborg, Nim, Hvirring, Trebjerre, Et huus, 5, FT-1860, C0751

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Søren Jørgensen

53

Enke

Huusfader, (træskomand), eier en jordlod

født 1807

Her i sognet

Anne Sørensen

17

Ugift

Hans børn

født 1843

Her i sognet

Anne Marie Sørensen

15

Ugift

Hans børn

født 1845

Her i sognet

Jørgen Mort.?? Sørensen

6

Ugift

Hans børn

født 1854

Her i sognet

Anne Marie ifølge Kirkebog døbt 1845, faderen stod som husmand. Hun blev ved dåben båret af Mads Sørensens kone fra Honum, det var hendes mormor.
Jørgen Martin Sørensen døbt 1854, faderen stod som husmand.  I 1905 fik han navnebevis på Jørgen Martin Sørensen Due.

Ved FT 1870 var Søren Jørgensen 62 i hus i Trebjerre sammen med Anne Sørensdatter, 26 år.

Ifølge Kirkebogen for Hvirring døde Søren Jørgensen, Trebjerre Mark, den 14.7. 1876, 69 år gammel.

Få måneder senere blev Anne Sørensen gift, den 29.11.1876 med Jens Christian Thomsen, og de overtog hendes fars sted, 1877 adkomst og skøde til Jens Christian Thomsen på Trebjerre matr. 10a, fra Søren Jørgensens arvinger. se ovenfor.
Søsteren Anne Marie Sørensen boede ved FT 1880 i et hus i Trebjerre gift med Søren Andersen.  --- Broderen Martin Sørensen var vist tjenestekarl i sognet.

Johanne Dues morfar og mormor var altså træskomager Søren Jørgensen, født 1807, og Ellen Catrine Madsdatter, født 1816, boende i Trebjerre i Hvirring sogn.

Til Hovedoversigt


Johanne Dues oldeforældre på hendes morfars side var husmand Jørgen Sørensen Due, født 1781, og Anna (Anne, Ane) Hansdatter, født 1777. Trebjerre, Hvirring sogn

Johanne Dues morfar Søren Jørgensen var som vist ved folketællinger ovenfor født i Hvirring sogn 1807, han findes i Kirkebogen for Hvirring som født den 6.5. 1807, med forældrene Jørgen Jørgensen og Ane Hansdatter. Bodil Hansdatter, Hvirring, Anes søster, var fadder.  De var blevet gift den 4.5.1806 og kom fra Trebjerre. Ved FT 1801 var Jørgen Sørensen nok 19-årig tjenestekarl hos den ca. 10 år ældre Jens Jensen i Trebjerre By. Jens Jensen var forlover ved deres bryllup sammen med Clemen Frandsen fra Hvirring By, han var Anes stedmors mand nr. 2, se linket lige herover. Jørgens far var død i 1784, men han havde en stedfar. Jens og Clemen var også fadder for Søren.
(Jens Jensen står som gårdbeboer ved FT 1801. På matrikelskort Trebjerre 1818-1860, ses hans navn (overstreget) på matikel 6a (Damgaard) i ejerlavets nordlige del. Han ses ved FT 1834 som husmand i Trebjerre).


I 1834 og i 1840 som vist herunder, boende Søren Sørensen hos forældrene i et hus på Trebjerre Mark.
skanderborg, Nim, Hvirring, Trebjerre Mark, et huus, 44, FT-1834, C2786

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jørgen Sørensen

53

Gift


lever af sin Jordlod

Født 1781

Ane Hansdatter

56

Gift


hans Kone

født 1778

Søren Jørgensen

27

Ugift


deres Børn

født 1807, 1807

Ane Mette Jørgensdatter

16

Ugift


deres Børn

født 1818


skanderborg, Nim, Hvirring, Trebjerre Mark, et Huus, 66, FT-1840, C2485

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Jørgen Sørensen

58

Gift

Eier af Huset med Jord

født 1782

Anne Hansdatter

62

Gift

Hans Kone

født 1778

Søren Jørgensen

33

Ugift

Deres Børn

født 1807

Anne Mette Jørgensdatter

21

Ugift

Deres Børn

født 1819

Jørgen og Anne fik vist kun børnene Søren og Anne Mette (f. 30.12.1818, faddere moderens halvbror Anders Hansens kone og Niels Hatting, Jørgens stedfar, ses i næste sektion). Søren Jørgensen blev konfirmeret i 1822, far husmand Jørgen Sørensen, Anne Mette Jørgensdatter af Trebjerre i 1833, foældre husmand Jørgen Sørensen og Anne Hansdatter. De fik ikke andre børn konfirmeret i perioden.

matrikelkort Trebjerg, Hvirring, 1818-1860, ses en mindre matrikel, nr. 10, med navnet Jørgen Sørensen Due. Den ses sydligst i ejerlaget med navn Tangen, måske på grund af dens form. Senere er nævnt navnet Tanghus.
Ifølge Realregister Skanderborg amt, Voer-Nim herredsfoged, Hvirring sogn 1865-1940, 192: Matr. Trebjerre 10a 1842 skøde til Søren Jørgensen fra Jørgen Sørensens enke. Jørgen Sørensen og Anne Hansdatter må altså have boet der.
I dag er matr. 10a på Flemmingvej 11, 8762 Flemming, den er idag på under 2 ha.

Ifølge Kirkebogen for Hvirring døde Jørgen Sørensen Due i 1841.
I 1842 blev Søren Jørgensen gift.
Ved FT 1845, og i 1850, var Anne Hansdatter enke (hun var 72 år i 1850), og hun boede som aftægtskone hos sin gifte søn Søren Jørgensen, som i 1842 havde overtaget forældrenes hus.  Datteren Anne Mette, Sørens søster, boede der også som sypige, hun var 32 år i 1850.

Anne Hansdatter døde den 11.3.1850 72 år gammel, som enke efter afdøde Jørgen Sørensen på Trebjerre Mark. Ved hendes fødsel i 1777 stod hun som Anna.
Datteren Anne Mette Jørgensdatter, f. 1819, som havde boet hos broderen Søren ved FT 1850, var ved FT 1860 gift i Hornborg med den jævnaldrende husmand Peder Hansen.

Johanne Dues oldeforældre på hendes morfars side var altså husmand Jørgen Sørensen Due, født 1781, og Anna (Anne, Ane) Hansdatter, født 1777. De boede på Trebjerre (Trebjerg) Mark, Hvirring sogn.

Til Hovedoversigt


Johanne Dues tipoldeforældre på hendes morfars fars side ser ud til at være Søren Olesen Due, født 1743, og Anna (Ane) Jørgensdatter, født ca. 1749. Husmand i Hvirring By.

Jørgen Sørensen, Trebjerre, skulle som vist ved FT lige ovenfor være født ca. 1781. I Kirkebogen for Hvirring findes en Jørgen hjemmedøbt den 15.12. 1781 med forældre husmand Søren Olesen Due og Anna Jørgensdatter.
Ungkarl, husmand Søren Olesen af Hvirring og Anne Jørgensdatter var blevet gift godt en måned før, den 10.11.1781. Jørgen født godt en måned senere.

Se link. Søren Olesen i Trebjerg fæstede det hus i Hvirring, som Jørgen Folmersen havde afstået. 24.3.1781

Søren Due døde 13.6.1784, kun 42 år gammel, dvs. han var født ca.1742. Sønnen Jørgen var kun 3 år gl.. Formynder var farbror Jens Olufsen i Hvirring.

Så ved folketællingen i 1787 var den 5-årige Jørgen at finde sammen med sin mor.
 Skanderborg, Nim, Hvirring, Hvirring Bye, , 17, FT-1787, B3838

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Ane Jørgensdatter

40

Gift

Huus Kone

født 1747

Jørgen Sørensen

5

født 1782


Ane Jørgensdatter stod som gift. Hun blev ifølge Kirkebogen for Hvirring gift igen, den 10.dec. 1785 trolovedes ungkarl Niels Christensen Hatting og Søren Dues enke Anne Jørgensdatter i Hvirring, de blev gift den 28. jan. 1786.
Husmand Niels Christensen Hatting, Hvirring, stod i kirkebogen med tvillinger Anne og Søren  Nielsdatter i 1787, og Niels Christensen, Hvirring, med datteren Anne Marie i 1791, moderen var da ca. 44 år. De var altså Jørgen Sørensens halvsøskende.

Niels Christensen var ikke i sognet ved FT 1787, selv om han var gift. Han står ovenfor med tilnavnet Hatting. Måske kom han fra Hatting sogn i Vejle Amt, der ligger meget nær ved Tamdrup og Hvirring sogne. Her var der ved FT 1787 en 32-årig møllersvend Niels Christensen. Han ville være 46 år i 1801, det passer med ham i tabellen nedenfor.


Ane og Niels var der ved folketællingen i Hvirring Bye i 1801 som Ane Jørgensdatter, 52 år, og Niels Krestensen (se næste sektion), 46 år, husmand og daglejer, de blev gift i 1785
Skanderborg, Nim, Hvirring, Hvirring Bye, , 35, FT-1801, B7596

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Krestensen

46

Gift

Mand

Huusmand og Dagleyer

født 1755

Ane Jørgensdatter

52

Gift

Hans Kone


født 1749

De var der uden børn, selv om de ovennævnte fællesbørn kun ville være 10-14 år gamle i 1801. Børnene var ikke at finde i Hvirring sogn ved FT 1801, de er heller ikke vist som døde før 1801. De ses heller ikke i sognet ved FT 1834.

Ane Jørgensdatter døde 1809 (160. Død 1809 i Hvirring, d. 6. Dec. begravet Niels Hattings Hustrue Ane Jørgensdatter, som døde d. 1. Dec: af Kræft i Ansigtet. 45 Aar gl.. (alder passer næppe.)

I 1801 var Jørgen Sørensen nok 19-årig tjenestekarl hos Jens Jensen i Trebjerre By, i 1806 blev han gift der, se forrige sektion,

Niels Christensen Hatting døde i Hvirring i 1833, 80 år gammel.

Johanne Dues tipoldeforældre på hendes morfars fars side ser derfor ud til at være Søren Olesen Due, født 1743, og Anna (Ane) Jørgensdatter, født ca. 1749. Husmand i Hvirring By. '


Anna (Ane) Jørgensdatter, født ca. 1749, se lige ovenfor, først gift med Søren Olesen Due, død 1784.

Ifølge link gift 2. gang med

Christensen Hatting, Niels,   f. 1753, Åle, Åle Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt, Danmark, d. 28 jun. 1833, Hvirring Mark, Hvirring Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark

Gift 28 jan. 1786 

Hvirring, Hvirring Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark

De fik børnene Anne og Søren i 1787, og Niels Christensen, Hvirring, sesmed datteren Anne Marie i 1791, moderen var da ca. 44 år. De var altså Jørgen Sørensens halvsøskende. Se også ovenfor.

Anne døde 1809.   En Niels Christensen Hatting døde i Hvirring i 1833, 80 år gammel., f. 1753.

Anne Jørgendatters forældre, Johanne Dues tiptipoldeforældre,  var ifølge linket

Mortensen, Jørgen,   f. ca. 1717, Åle, Åle Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt, Danmark ,   d. 1766, Åle, Åle Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt, Danmark. Husfæster under Bjerre gods

Andersdatter, Anne,   f. 1725, Trebjerg, Hvirring Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark ,   d. 1762, Åle, Åle Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt, Danmark

Gift 24 jan. 1749 

Trebjerg, Hvirring Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark  

Til Hovedoversigt


Johanne Dues tiptipoldeforældre ville derfor være Oluf/Ole Jensen, født ca. 1697, og Maren Sørensdatter/Due, født 1713. De boede i Trebjerre, Hvirring sogn. Gaardfæster.
Maren var 2. gang gift med Chresten Pedersen.


En Søren blev født i Trebjerre, Hvirring sogn i 1743, hans forældre Oluf/Ole Jensen af Trebjerre og Maren Sørensdatter, datter af Søren Due i Molger, Tamdrup sogn, var blevet gift i Tamdrup i 1736. Ifølge link født ca.1697 og 1713.
Gårdfæster i Trebjerg under Bjerre gods 

De havde børnene Jens 16, Karen 14, Søren 10, Peder 7, aldrene var ved faderens død i 1753

Ifølge linket døde Ole Jensen i 1753, han hængte sig.
1753 blev karlen Christen Pedersen i Molger og Ole Jensens enke Maren Sørensdatter i Trebjerre trolovet og gift, Christen Pedersen af Molger fæstede den ¼ gård i Trebjerg, som Oluf Jensen fradøde og ægtede enken, 3 2 0 0 htk.. De fik datteren Inger 1754, men i
1761 blev Christen Pedersens hustru i Trebjerg, altså Maren Sørensdatter, begravet 50 år gl..(født ca. 1711).
Chresten Pedersen blev gift igen, med Bodil Chrestensdatter, og de fik flere børn.

En Peder Olesen Due, Trebjerre , f. ca. 1744, og en Jens Olesen/Olufsen, Hvirring, f. 1740, fik børn samtidig med Søren Olesen Due, f. 1743, de var hans brødre, se lige ovenfor. Jens Olufsen var som farbror formynder for Jørgen ved dennes far, Søren Olufsen  Dues død i 1784

Johanne Dues tiptipoldeforældre ville derfor være Oluf/Ole Jensen, født ca. 1697, og Maren Sørensdatter/Due, født 1713. De boede i Trebjerre, Hvirring sogn. Gaardfæster.
Maren var 2. gang gift med Chresten Pedersen.

Trebjerre = Trebjerg.

Til Hovedoversigt


Johanne Dues 3x tipoldeforældre:

Ifølge link var Oluf Jensens forældre

Jens Henriksen, f. ca. 1660, d. før 1736, Trebjerg, Hvirring Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark, Gårdfæster i Trebjerg under Bjerre gods

Karen Olufsdatter, f. ca. 1658, d. 1745, Trebjerg, Hvirring Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark

 
Maren Sørensdatters forældre var

Søren Nielsen Due, f. ca. 1679, d. nov. 1754, Molger, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark,  Halvgårdfæster i Molger under Bjerre gods 

Mette Jensdatter, f. 1682, Molger, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark, d. jun. 1767, Molger, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark

De 4 ovennævnte personer kunne altså være Johanne Dues 3 x tipoldeforældre.

Maren Sørensdatters far, Søren Nielsen Due i Molger, Tamdrup sogn: Søren Nielsen i Molger fæster ½ parten af en gård i Molger, idet naboen Peder Madsen afgiver ½ parten af sin gård, 3 2 0 1 htk. 17.7.1713, fol.14.
Søren Nielsen Due døde i 1754, Enke: Mette Jensdatter. Børn: Niels Sørensen Due 45 , Maren gift med Christen Pedersen i Trebjerg, Karen g.m. Peder Jensen i Molger, Anne Marie.   
Peder Rasmussen, født i Hvirring, fæstede den ½ gård i Molger, som Søren Due fradøde og enken Mette Jensdatter havde afstået, 3 2 0 ½ htk. 12.3.1755,

Ifølge Kirkebogen for Tamdrup var Søren Nielsen/Dues børn født i Molger: Niels 1710, opkaldt efter farfar, Maren 1713, Jens 1716, opkaldt efter morfar, Christen 1719, Karen 1721, opkaldt efter mormor, Anne Marie 1726.  
Sønnen
Niels Sørensen Due i Molger optrådte flere gange i forbindelse med skifter. Han fik også flere børn, bl.a. en Søren i 1753. Han døde 1770 60 år gl., hans enke Karen Mikkelsdatter i Molger blev gift igen.

Søren Dues enke, altså Mette Jensdatter, døde i 1767.

Det kunne være fra nævnte Søren Nielsen Due, at Due navnet stammer. --
Navnet ser ud til at gå endnu længere tilbage i Tamdrup sogn: En Søren Due i Vrønding, Tamdrup sogn, blev begravet i 1699. -- En Søren Pedersen Due, Vrønding, Tamdrup sogn, døde i 1683, hans kone blev gift igen. Han havde børn, havde nok tidligere boet i Lund, hvor han var gift 2 gange. -- En Søren Due fik barn i Vinten, Tamdrup sogn, 1763.-- En Søren Due i Enner, Tamdrup sogn, havde løse forhold i 1660'erne (absolution nævnt i kirkebogen).

............................

Mette Jensdatters forældre kunne være

Jens Mikkelsen, f. ca. 1638,   d. før 1700 

Karen Mogensdatter, f. ca. 1638,   d. 1729, Molger, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark
 

De ville være Johanne Dues 4 x tipoldeforældre.


Johanne Dues tipoldeforældre på hendes morfars mors side var Hans Andersen, født ca. 1737, og Mette Christensdatter, født ca. 1742. Husmand i Trebjerre.

Anne Hansdatter var ifølge det ovennævnte født ca. 1778 og kom ved sit bryllup fra Trebjerre, Hvirring sogn. Kirkebogen for Hvirring for 1777 viser da også en Anna døbt med fader Hans Andersen fra Trebjerre.

Det passer med den 11-årige Ane Hansdatter ved folketællingen i 1787, hvor hun også står sammen med forældrene Hans Andersen og Mette Christensdatter:
Skanderborg, Nim, Hvirring, Trebjerre Bye, , 7, FT-1787, B3838

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Hans Andersen

50

Gift

Huusmand og Skov Foged

født 1737

Mette Chrestensdatter

45

Gift

født 1742

Ane Hansdatter

11

født 1777*

Johanne Hansdatter

7

født 1780*

Bodil Hansdatter

4

født 1784*


Hans Andersen havde åbenbart 3 koner ialt:
1. Den første kone Anne Jensdatter døde den 9.1. 1776, der var vist ingen børn.

2. Mette Christensdatter. Da Anna Hansdatter blev døbt 11.5.1777,hendes mor være Mette Christensdatter, ved FT 1801 nedenfor står hun også som datter af 2. ægteskab.
* ifølge Kirkebog: Hans Andersen og Mette Christensdatter fik foruden Ane (opkaldt efter den første kone?), og Johanne og Bodil, Anes helsøskende, vist i tabellen, også Christen 1778 og Jens 1783, de døde som spæde.
Den 19.11. 1889 blev en dødfødt søn begravet, og få dage senere,
den 6.12. 1889, blev Mette Christensdatter begravet, 46 år gammel. født 1743.

3. Hans blev så gift med den tredie kone Birthe Andersdatter, som ses ved FT 1801. De havde sønnen Anders, Anes halvbror:

Skanderborg, Nim, Hvirring, Trebierre Bye, , 9, FT-1801, B7596

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Hans Andersen

64

Gift

Mand

Bonde og Huusmand

født 1737

Birthe Andersdatter

54

Gift

Hans Kone

Ane Hansdatter

23

Datter af 2det Ægteskab

født 1778

Anders Hansen

9

Søn af 3die Ægteskab

Anes halvbror

født 1792


Skovfoged Hans Andersen
, Trebjerre, døde 21.6.1801, 64 år.

Den 1.5. 1802 blev enken Birthe Andersdatter, 55, af Trebjerre, gift igen, med ungkarl Clemen Frandsen, Hvirring (40-årig tjenestefolk i Hvirring By ved FT 1891, han døde som husmand i Hvirring i 1826, 64 år gl.). Måske flyttede de fra Birthe Andersdatters sted i Trebjerre til Hvirring, hvor Clemen Frandsen ses flere gange, se også herunder.

Hans Andersen fik 3 døtre og 1 søn,
Anders Hansen, Hvirring blev i 1815 gift med Maren Pedersdatter, hans stedfar Clemmind Frandsen i Hvirring var forlover. Anders Hansen var 1818 fadder ved søsteren Anne Hansdatters datter Anne Mettes dåb, han boee da i Molger, Tamdrup sogn, hvor de var rejst til i 1816 som husmand. Ved FT 1834 ses de der, han som gårdmand.
Anne Hansdatter af Trebjerre blev vist ovenfor gift i 1806. Her var Clemen Frandsen af Hvirring også en forloverne.
Hans Andersens øvrige børn ses ikke ved FT 1834 Hvirring.

Johanne Dues tipoldeforældre på hendes morfars mors side ser ud til at være Hans Andersen, født ca. 1737, og Mette Christensdatter, født ca. 1742. Husmand i Trebjerre.

Til Hovedoversigt


Johanne Dues oldeforældre på hendes mormors side var Mads Sørensen, født 1780, og Ane Marie Pedersdatter, født 1783.  Gårdmand på Rask Mark, Hvirring Sogn.

Johanne Dues mormor Ellen Catrine Madsdatter var ifølge tidligere omtalte folketællinger født ca. 1816. Hun kom ved sit bryllup fra Rask Mark, Hvirring sogn.

Hun står i Kirkebogen for Hvirring sogn som døbt den 13. juni 1816, sammen med forældrene Mads Sørensen og Ane Marie Pedersdatter i Honum, Hvirring sogn. Hun var nok opkaldt efter sin farmor. Faddere var lokale folk.

Mads og Ane var blevet gift i Hvirring den 20. nov. 1814, som Ungkarl Mads Sørensen, ladefoged på Rask* 34 år (født 1780), og Pigen Ane Marie Pedersdatter tjeneste(pige) på Rask, 28 år (født 1786, ifølge kirkebog 1783). Mads' far Søren Madsen var forlover, Ane Maries far var død i 1800, den anden forlover hed Bechmann, der var en sognepræst med dette navn ved FT 1801.
Ladefoged  
Mads Sørensen og Ane fik deres første barn, Søren Madsen (opkaldt efter farfar) den 22.3.1815, godt 4 måneder efter brylluppet, han døde 6 dage gammel

I 1834 boede de i et hus på Rask Mark, og han stod som Skovfoged paa Hovedgaarden (Rask Hovedgård )
Skanderborg, Nim, Hvirring, Rask Mark, et huus, 157, FT 1834, C2786

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Mads Sørensen

55

Gift


Skovfoged paa Hovedgaarden

født 1779.1780*

Ane Marie Pedersdatter

 

Gift


hans Kone

 

Ellen Cathrine Madsdatter

15

Ugift


deres Børn

født 1819 1816*

Peder Madsen

14

Ugift


deres Børn

født 1820 1820*

Søren Madsen

12

Ugift


deres Børn

født 1822 1822*

Ane Madsdatter

8

Ugift


deres Børn

født 1826 1827*

*ifølge Kirkebog Hvirring.   Der var 3 søskende til Ellen Catrine, faddere ved deres dåb var lokale folk, faderen var da husmand.

Ved FT 1840 boede anen Ellen Cathrine som 23-årig, født 1817, sammen med sine forældre på et boelssted i Rask, hvor hendes far var fæster og skovfoged. Broderen Søren boede ikke længere hjemme, han var nok tjenestekarl i Boring, Hvirring sogn.

I 1845 var Ellen Cathrine blevet gift med Søren Jørgensen; hendes familie var stadig ved folketællingen i 1845 på Rask Mark, Mads stod nu som gaardmand. Måske var det det samme sted som før:
Skanderborg, Nim, Hvirring, Rask Mark, En gård, 65, FT-1845, b7654

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Mads Sørensen

55**

Gift

Gårdmand

Her i sognet

Ane Marie Pedersdatter

59

Gift

Hans kone

Vester sogn, Vejle amt, født 1786 1783

Peder Madsen

24

Ugift

Deres barn

Her i sognet

Ane Madsdatter

18

Ugift

Deres barn

Her i sognet

** Må skulle være 65.

Ifølge Kirkeboge for Hvirring døde Anne Marie Pedersdatter i 1847 som gaardmand Mads Sørensens kone på Rask Mark, 64 år, født 1783.

Ved FT 1850 var Mads derfor enkemand som 70-årig:
Skanderborg, Nim, Hvirring, Rask Mark, Gård, 8, , FT-1850, B4932

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Mads Sørensen

70

Enke(mand)


Gårdmand husfader

Her i sognet, født 1780

Peder Madsen

29

Ugift


Hans barn

Her i sognet

Ane Madsdatter

23

Ugift

Peders søster

Hans barn

Her i sognet

Karen Laursdatter

23

Ugift


Tjenestepige

Nørre Snede sogn, Skanderborg amt

Peder og Ane boede stadig hjemme.

Mads Sørensen var ved FT 1855 aftægsmand i hus på Rask Mark, han døde i 1859, som aftægtsmand på Rask Mark, 80 år gammel, født 1779..  

matrikelkort Rask Hgd., Hvirring, 1818-1857, ses Mads Sørensens navn på en mindre matrikel nr. 6a, der lå i et skovområde.
Matr. Rask Hgd. 6a er i dag Skovbrynet 26, 8763 Rask Mølle, navn Skovlund. Det er lige nord for byen Rask Mølle, godt 1 km ØSØ for Rask Hovedgård (Hedensted Kommune). På målebordsblade 1842.. er der en aftegning af gård ved denne adresse.   Ifølge BBR nuværende bygninger bygget 1922. og senere.

Rask matr. 6a, 1849/lyst 1857 skøde fra Mads Sørensen til sønnen Peder Madsen (ifølge Skanderborg amt, Voer-Nim herredsfoged, Realregister ( 1835 -1947 )  Hvirring 1850-1940, Rask), 1. serie,  21).
Hartkorn  matr. 6a: 1.0.2. 1 3/4  (6a nu 13 ha)
Broderen til
Ellen Cathrine overtog altså gården.
Peder Madsen og hans kone Karen Laursdatter (tjenestepige ved FT 1850, se tabellen ovenfor), gift i 1853, var på Rask Mark ved FT 1855, 1860 og 1880, han stod som gaardmand. De fik vist ingen børn. Peders 6 år yngre søster Ane var tjenestepige hos dem i 1855 og 1860.
Skanderborg, Nim, Hvirring, Rask Mark, Hvirring Sogn, en gaard, 270, FT-1880, C5113

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Peder Madsen

59

Gift

Husfader og Gaardejer

Hvirring S. Skanderborg Amt

Karen Laursdatter

51

Gift

Hans Hustru

Nørre Snede S. Vejle Amt

Ane Laursdatter

53

Ugift

Aftægtskone, konens søster?

Hvirring S. Skanderborg Amt

Terkel Laursen

15

Ugift

Tjenestefolk

Hvirring S. Skanderborg Amt

1886 skøde til Rask 6a fra Peder Madsens enke til Niels Christian Andersen.  Han ses ved FT 1901 på Rask Mark 6a som gårdmand med 1 tyende. 1919 skøde fra denne til Anton Sørensen,
Så gården gik dermed ud af familien.

Johanne Dues oldeforældre på hendes mormors side var altså Mads Sørensen, født 1780, og Ane Marie Pedersdatter, født 1783. Skovfoged og gårdmamd, Rask Mark, Hvirring Sogn.

Til Hovedoversigt


Johanne Dues tipoldeforældre på hendes mormors fars side ser ud til at være Søren Madsen, født 1747, og Ellen Katrine Krestendatter (Elle Cathrine Christensdatter), født 1757. Gårdbeboere i Neder Kodallund, Hvirring sogn.


Mads Sørensen var som vist lige ovenfor født ca. 1780 i Hvirring sogn. Kirkebogen viser for 1780 i Kodallund en Mads, der er døbt med fader Søren Madsen.

Søren Madsen og Ellen Katrine Krestendatter (Elle Cathrine Chrestensdatter)
blev trolovet, og gift 6.6.1777 i Kodallund, Hvirring sogn, det første barn Karen blev døbt 19.10 samme år. Birthe Marie blev døbt den 21.1.1779 og Mads blev døbt den 14.10.1780.

Brejl 338 (Rask Gods) Søren Madsen, født i Over Kodallund, fæster den ½ gård i Neder Kodallund, som Iver Jensen har afstået, 3 6 3 1 htk. 23.4.1781, fol.109B (Sørens svigerfar, og senere Sørens svoger, var på den anden ½  gård)

Ved folketællingerne i Hvirring, Kodallund, 1787 og 1801, ses samme sted  Mads Sørensen, født 1780, sammen med sine forældre gårdbeboer Søren Madsen, født 1747, og Ellen Katrine Krestendatter (Elle Cathrine Chrestensdatter), født 1757.

Skanderborg, Nim, Hvirring, Neder Kodallund, , 2, FT-1787, B3838

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Søren Madsen

40

Gift

Bonde og Gaardbeboer

født 1747

Elle Cathrine Chrestensdatter

31

Gift

født 1756 1757

Mads Sørensen

7

født 1780 1780

Karen Sørensdatter

10

født 1777 1777, død 1792

Birthe Marie Sørensdatter

9

født 1778 1779

Johanne Kirstine Sørensdatter

6

født 1781 1782

Marie Sørensdatter

4

født 1783 1784

Christiane Sørensdatter

2

født 1785 1786

Jens Iversen

27

Ugift

National Soldat

Mette Marie Henrichsdatter

19

Ugift

kursiv: ifølge Kirkebog
Skanderborg, Nim, Hvirring, Kodallund Bye, , 3, FT-1801, B7596  

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Søren Madsen

54

Gift

Hosbonde

Bonde og Gaardbeboer

født 1747

Ellen Katrine Krestensdatter

44

Gift

Madmoder

født 1757 1757

Mads Sørensen

21

Deres Børn

født 1780 1780

Kresten Sørensen

5

Deres Børn

født 1796 1795

Mikkel Sørensen

3

Deres Børn

født 1798 1798

Jørgen Sørensen

1

Deres Børn

født 1800 1800

Marie Sørensdatter

15

Deres Børn

født 1786 1784

Kirstine Sørensdatter

13

Deres Børn

født 1788 1786?

Else Sørensdatter

11

Deres Børn

født 1790 1788, død 1817

Ane Sørensdatter

10

Deres Børn

født 1791 1790

Karen Sørensdatter

8

Deres Børn

født 1793 1793

1794 dødfødt søn.  1802 fik Søren Bødker dødfødt søn.     kursiv: ifølge Kirkebog
De fik mindst 12 børn.

Søn Mads Sørensen blev som omtalt gift den 20. nov.1814, han var da 34 år og ladefoged på Rask Hovedgaard, senere skovfoged der, senere gårdmand på Rask Mark, Hvirring sogn. Hans far gårdmand Søren Madsen var forlover,
det var Søren Madsen også den 10. juli også i 1814, da datteren, pigen Birthe Marie Sørensdatter af Kodallund f. 1779, blev gift med ungkarl Søren Madsen, 28, f. 1786 i Brande, han gjorde også tjeneste på Rask, de boede senere på et boelssted i Nim sogn, senere var han gårdmand på Nim Mark (datter Ellen Cathrine Sørensdatter f. 1816, opkaldt efter mormor),
samt ved datter
Marie Sørensdatters bryllup i 1815 i Kodallund, Hvirring sogn, hun blev gift med aftægtsmand Niels Jensen, 59 år, Rask Mølle, Hvirring sogn, de var på Rask Mark i 1834, hvor han var aftægsmand fra møllen  -
Pige
Karen Sørensdatter, 29, af Kodallund, blev i 1822 gift i Hvirring med Enevold Laursen, 29, af Nim, forlovere fra Kodallund. De fik børn i Langskov, Vejle amt, indtil 1830, fra FT 1834 boede de i Hornborg, Skanderborg amt. Langskov og Hornborg er nabosogne. Han var drejer.
Pigen
Anne Sørensdatter af Kodallund, 37, blev gift i dec. 1827 med husmand og enkemand Peder Jensen af Kodahl, 54 år gl., forlovere fra Kodallund. De havde et boelssted på Hvirring Mark.
Jørgen Sørensen f. 1800 i Hvirring, var ved FT 1845 inderste og daglejer på Boring mark, Hvirring, gift med Ane Mette Sørensdatter, 39, og med flere børn. Ved FT 1840 ses han som Jørgen Sørensen Nissen som indsidder og mergelgraver i Honum Skov. Hans to ældste børn var opkaldt efter hans forældre, de blev født i Østbirk 1833 og Nim 1835.
Der var ingen af børnene i Kodallund ved FT 1834 men nogle boede som vist andre steder i Hvirring sogn.

Søren Madsens gård må være blevet afhændet.
Søren Madsen var da formentlig på matr. 4a. Han var aftægtsmand før 1829. En Jens Knudsen, f. i Ikast ca. 1790, fik børn i Honum, Hvirring sogn, fra 1816-1821. I 1824 (Søren Madsen var da ca. 77 år)  fik gårdmand Jens Knudsen og Anna Elisabeth Jørgensdatter søn Peder, nu i Kodallund, de ses der ved FT 1834-1850.  Ifølge realregister Hvirring 1.serie, 21: 1851 afgav Jens Knudsen skødeKodallund 4a  til Søren Madsen (f. ca. 1823 i Ring sogn). Senere mange skødeskift.
Det er derfor sandsynligt, at Søren Madsen havde boet på (Neder) Kodallund matr. 4a, og at han 1822-1823 afhændede gården. Matr. 4a er i dag Enggårdsvej 25, Neder Kodallund, 8763 Rask Mølle, navn Enggård (ifølge BBR relativt nye bygninger). Gårde er flyttet, 3a og 4a var tidligere halvgårde, der lå ved siden af hinanden, det gør de ikke mere. Det er nok 3a, der er flyttet længst (nu Enggårdsvej 24, navn Gråstenseje, opført 1893 ifølge BBR).- På målebordsblade 1842.. ses aftegninger af 2 gårde nær nuværende adresse Engggårdsvej 25, ingenved nr. 24,
Hans Sejrsen Vinther  fik skøde til Kodallund  3a i 1874, han ses ved FT 1901 som gåredejer på Kodallund 3a.- Johan Nirlsen fik skøde til Kodallund 4a i 1873, han ses ved FT 1901 som gårdejer på Kodallund 4a.
Hartkorn  matr. Kodallund 4a var 2.5.3.0 ,  3a  var 3.0.0. 1/4.
Der ses ikke ejernavne på matrikelskort for Kodallund.

I 1829 døde Ellen Cathrine Christens Datter, aftægtsmand Søren Madsens hustru i Kodallund, Hvirring sogn, 74 år, født 1755.
Søren Madsen var da ca. 82 år. Han døde uden for sognet. Ifølge Kirkebog for Langskov, Vejle amt, døde en Søren Madsen, 83 år (f. 1747), i 1830 som dreier Enevold Laursens svigerfar af Hvolgaard Mark. Han var åbenbart efter sin kones død flyttet til datteren Karen, se ovenfor.

Stednavne i Hvirring sogn. Se  Kort  og halvgårde.  Der er kun ca. 5 km mellem Neder Kodallund  og Rask Mark, hvor Søren Madsens søn Mads Sørensen (forrige sektion) boede.

Johanne Dues tipoldeforældre på hendes mormors fars side ser derfor ud til at være Søren Madsen, født 1747, og Ellen Katrine Krestendatter (Elle Cathrine Christensdatter), født 1757. Gårdbeboere i Neder Kodallund, Hvirring sogn.

Til Hovedoversigt


Johanne Dues tiptipoldeforældre var Chresten Knudsen/Bødker, født ca. 1711, og Marie Jensdatter, født ca. 1722. Gårdbebeboer/husmand i Neder Kodallund, Hvirring sogn.   De var Annas 3 x tip oldeforældre

Se mere om Kodallund

Elle Catrine Chrestensdatter nævnt lige ovenfor var født ca. 1757, hun kom ved sit bryllup fra Hvirring sogn. . Ifølge Kirkebogen for Hvirring blev en Elle Cathrine født i 1757, med far Chresten Knudsen i Kodallund.

I 1749 blev enkemand Chresten Knudsen af Neder Kodallund gift med Marie (datter af Birethe Rasmusdatter af Honum, Marie står som Jensdatter i tabellen nedenfor), hans første kone Anne Sørensdatter, 35 år, var død samme år. De havde sammen en datter Elle født og død 1745, Elle Cathrine f. 1757 blev nok opkaldt efter halvsøsteren.

Chresten og Marie fik flere børn i Neder Kodallund foruden Elle Cathrine 1757, Jens Christensen født i 1750 (81), nok opkaldt efter sin morfar, var i Over Kodallund som Jens Chrestensen, 37, Gift Bonde og Gaardbeboer, han var gift 3 gange. Jens Bødker, 50, ses ved FT 1801 som indsidder i Kodallund, se mere i linket.. - Anne 1752, - Barn i 1755 (117); en Søren Chrestensen. 32 Gift var Bonde og Gaardbeboer i Neder Kodallund ved FT 1787, se mere i link. .- Michel født i 1760,- Søren Christian 1763. De to sidstnævnte ses ikke i Hvirring sogn ved FT 1787 og 1801.

Chresten Knudsen havde først været gaardbeboer i Neder Kodallund, , men var hus- og aftægsmand ved FT 1787:
Skanderborg, Nim, Hvirring, Neder Kodallund, , 3, FT-1787, B3838   

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Chresten Knudsen

72

Gift

Huus og Aftægtsmand

født 1715

Marie Jensdatter

65

Gift

født 1722

Se alle poster ved FT 1787. Chresten Knudsen havde da 2 sønner og en datter/svigersøn (aner, se ovenfor) som gårdbeboere i Kodallund,

Ifølge Kirkebogen for Hvirring døde i 1789 Christen Bødkers hustru Marie JensD., Kodallund, 67 år,
og i 1796 i Kodallund Christen Bødker 85 år. Christen Bødker må være den samme som Christen Knudsen.

Johanne Dues tiptipoldeforældre var Chresten Knudsen/Bødker, født ca. 1711, og Marie Jensdatter, født ca. 1722. Gårdbebeboer/husmand i Neder Kodallund, Hvirring sogn.   De var Annas 3 x tip oldeforældre


Mads Sørensens aner var ifølge http://www.patach.dk/tngfiles610/pedigree.php?personID=I10569&tree=1a  

Mads Sørensens forældre

Mads Sørensens bedsteforældre

Mads Sørensens oldeforældre

Mads Sørensens tipoldeforældre

Johannes tipoldeforældre

Johannes tiptipoldeforældre

Johannes 3x tip

Johannes 4x tip

Annas tiptipoldeforældre

Annas 3x tip

Annas 4x tip

Annas 5x tip

Søren Madsen* 1747 a- 1830. Neder Kodallund, matr. 4a, se ovenfor, gift 1777

Der var ved FT 1787 4 familier/2 gårde, 2 huse, i Over Kodallung og 3 famlier/ 2 gårde, 1 hus, i Neder Kodallung.

 

a) Chresten Knudsen, hans tilkommende svigerfar, var fadder.

Mads (Maths) Pedersen 1688 Uldum.- Begr. 28.11.1755, Over Kodallund, Hvirring sogn, 67 år.  Halvgårdfæster i Over Kodallund, matr. 2a?**. Havde også børnene Peder 1743 og Anne Catrine 1749. -
Peder Madsen, f. 1743-45, var gårdbeboer ved FT 1787 og 1801 Hvirring,
Honum by, med søn Mads Pedersen f. 1789. Denne Mads ses som gårdmand, 46, ved FT 1834 Honum. Kort.

 

 

Karen Pedersdatter 1710. - Hun blev 2. gang trolovet og gift med Jacob Nielsen, gift i 1756 som Karen Pedersdatter, Maths Pedersens enke, ca. 46 år gl..  Død 14.2.1777 i Kodallund som Jacob Nielsens hustru, 67 år. - Jacob Nielsen** begr. 20.4.1778 (67), 57 år gl., gaard. i Kodallund.

 

 

Elle Catrine Chrestensdatter 1757 - 1829 Kodallund, se ovenfor,

Chresten Knudsen 1711-1796 Neder Kodallund, se ovenfor. Bl. a. søn Søren Chrestensen f. 1755, gårdbeboer i Neder Kodallund ved FT 1787, svoger til Søren Madsen samme sted. En anden søn var Jens Chrestensen, se FT 1787 , 4 steder blev beboet af samme familie. Se også lige ovenfor.

 

 

Marie Jensdatter 1722 Honum, Hvirring-1789 Kodallund, se ovenfor.

Jens Sørensen 1667 Honum, Hvirring Sogn -1747 Boring, Hvirring Sogn,. Var gift 2 gange, første gang med Birgitte Christensdatter, havde 14 børn

Søren Rasmussen 1639 -1693 Honum, Hvirring

Anne Jensdatter død 1679 Honum, Hvirring

Birthe Rasmusdatter 1685 Honum, Hvirring Sogn - 1760 Honum som Birethe Rasmusddatter. Mor til 10 børn.

 

*Søren Madsen, født i Over Kodallund:  Brejl 338 (Rask Gods) Søren Madsen, født i Over Kodallund, fæster den ½ gård i Neder Kodallund, som Iver Jensen har afstået, 3 6 3 1 htk. 23.4.1781, fol.109B. Han overtog altså ikke faderens/stedfaderens, eller svigerfaderens, sted.

**Måske havde Jacob Nielsen kortvarigt været gift 2. gang, mellem 14.2.1777 og 20.4.1778 (67), dvs. mellerm Jacobs 1. hustru og hans egen død, idet Jacob Nielsens enke fik en søn Jacob døbt  11.4.1778 (67), faddere fra Kodallund, bl.a. Hans Jensen, gårdbeboer i Over Kodallund ved FT 1787. Barnet døde 7 uger gammelt. Måske havde Jacob Nielsen 2. gang været gift med Anne Nielsdatter, enke 1. Anne Nielsdatter blev den 7.8.1778 gift med Jens Christensen, Anne døde i 1784 31 år gl.. Brejl 335: Jens Christensen, født i Neder Kodallund, fæster den ½ gård i Over Kodallund, som Jacob Nielsen fradøde, 4 6 3 1 htk. 11.4.1780, fol.108.
Jens Christensen, f. ca. 1750, ses ved FT 1787 i Over Kodallund sammen men ny kone 2. Maren Rasmusdatter 22, datter Karen 8 (f.  ca. 1779, kunne være opkaldt efter Karen Pedersdatter, død 1777, se ovenfor) , Jens var da 37 år gl.. Måske var det denne gård, som Mads Pedersen/Jacob Nielsen havde været på. Jens Christensen fik 3 dødfødte sønner fra 1787- 1790, hustruen døde 1790. Ses nok ved FT 1801 som Jens Bødker, 50, gift igen, med 3. Mette Jensdatter, 28, og med to døtre 6 og 8 år, .men nu som indsidder og daglejer i Kodallund. Mette Jensdatter var ved FT 1834 60 år, gift med Peder Jensen Uhr, i hus i Honum.
Brejl 399: Søren Jensen fæster den gård i Over Kodallund, som Jens Christensen har afstået med ophold til ham og hans hustru, 4 6 3 1 htk. 31.12.1796, fol.139B. Så gården var ved FT 1801 overtaget af Søren Jensen f. 1760, gift ca. 1796. Søren Jensen, 66, gmd. i Kodallund, døde i 1830. Kort derefter flyttede Knud Schytte, f. ca. 1789, til en gård i Kodallund (sønner Carl Adam Vilhardt f. 1829 og Peder Christian f. 1834 ses ikke født i Hvirring sogn). Knud Schytte var gårdejer i Kodallund, ved FT 1840. 1840 skøde på Kodallund matr. 2a fra Knud Schütte til Lars Pedersen.  Hartkorn  Kodallund 2a  3.3..0.½.  (i dag er 2a på 19 ha).  
Det er derfor muligt, at Mads Pedersen/Jacob Nielsen/Jens Christensen/Søren Jensen havde boet på Over Kodallund matr. 2a. Nuværende er 2a på Enggårdsvej 19, Kodallund, 8763 Rask Mølle, navn Højbjerggaard.  Det er Over Kodallund.  Se kort.  På målebordsblade 1842.. ses aftegninger af gård nær nuværende adresse Engggårdsvej 19.

 Skifte, 28 Nov. 1788. 3 E: Søren Jensen Fris. A: søskende Iver Jensen i Kodallund, Marie Jensdatter g.m. Christen Knudsen i Neder Kodallund, Rasmus Jensen i Honum, Søren Jensen i Honum, død 1762, 2B: Erik, Mikkel, Mette Jensdatter, død 1782 1B: Jens Nielsen i Sæd ved Tønder

Til HovedoversigtJohanne Dues tipoldeforældre på hendes mormors mors side ser ud til at være Peder Christensen , født ca. 1739, og Anne Barbare Andersdatter, født ca. 1750. De boede i Skovsbøl, Vester sogn, Vejle amt.

Ane Marie Pedersdatter var som vist ovenfor født i Vester sogn, Vejle Amt, ca. 1786. Kirkebogen for Vester viser da også en Anne-Maria født i 1783 med forældre Peder Christensen og Anne Barbare* i Schoubølle, som også ses herunder:
Vejle, Nørvang, Vester, Vester Sogn, Schousbølle, 4, FT-1787, C2106

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Peder Christensen

48

Gift

Mand

ikke angivet

født 1739

Anne Barbara Andersdatter

37

Gift

Hans Kone

født 1750

Niels Pedersen

19

Ugift

Ægte Børn af Mandens 1ste Ægteskab

født 1768

Maren Pedersdatter

12

Ugift

Ægte Børn af Mandens 1ste Ægteskab

født 1773, konf. 1792 18 år

Christen Pedersen

9

-

Ægte Børn af Mandens 1ste Ægteskab

født 1778

Anne Marie Pedersdatter

4

-

Datter af 3die Ægteskab

                          

født 1783

Kursiv: ifølge kirkebog. Jens Christensen, Lindet, farbror, fadder til Maren og Anne Marie.
Der var to familier i Schousbølle ved FT 1787, den anden var gaardbeboer Niels Martinisen, 52, med søn Jens Nielsen f. ca. 1771. Jens var gårdbeboer i Schousbølle ved FT 1801, ligesom Peder Christensens søn Christen Pedersen var. Se nedenfor.


Peder Christensen var gift 3 gange:
1). Først med Anne Marie Nielsdatter, som han havde flere børn med, se tabellen. Ifølge Kirkebogen for Vester blev Peder Christensen og hustru Ane Marie Nielsdatters datter Else Marie døbt 31. januar 1779 , og samme dag blev Peder Christensens hustru Anne Marie Nielsdatter, Schoubølle, begravet, 33 år gammel.

2). I 1780 var Peder Christensen gift med Maren Jensdatter, og de fik en søn Jens.  Samme år blev Peder Christensens hustru Maren Jensdatter af Schoubølle begravet, 38 år gammel.
 
3). Peder blev hurtigt gift igen, for i 1783 blev Anne Marie født med Anne Barbare* som  mor.
*Det ser ud, som om moderen står til Jensdatter, andre steder står Andersdatter.

Der var flere børn, der døde som spæde, bl.a. Else Marie og Jens nævnt ovenfor.  1787 Jens, fadder Jens Christensen i Lindet.

4). I 1788 mistede Peder Christensen af Schoubølle sin 3. kone, idet Anne Barbare Andersdatter fik en dødfødt søn og hun selv døde ca. 2 måneder senere, 39 år gammel.

Ifølge Kirkebogen for Vester døde Peder Christensen af Schousbøl i 1800, 60 år gammel, født 1740.

Ved FT 1801 Vester sogn var der (ligesom ved FT 1787) i Schousbølle 2 familier, den ene var Peder Christensens søn, Christen Pedersen, 25, gårdbeboer, gift med Karen Christensdatter, 23, og med Christens søster Anne Marie Pedersdatter, 17? år. Ved sit bryllup i 1814 var hun som vist ovenfor på Rask, Hvirring sogn.
Christen Pedersen og Karen Christensdatter af Skousbøl fik søn Christen Christensen i 1807. En fadder var Niels Pedersen, Hald. Det kuinne være Christen Pedersens bror.
De forlod gården i Skousbøl.  Ved sønnen Christen Christensens konfirmation i 1822 var han i Rørbæk. Christen Pedersen døde på Rørbek Mark i 1830, 56 år gl.. Ved FT 1834 Vester var Christen f. 1807 ugift 27-årig væver boende sammen med moderen Karen Christensdatter, 58, enke, indsidder og almisselem i hus på Rørbek Mark.

(Ifølge Realregister Vester, Skovsbøllegaarde, skøde på matr. 2a i 1823 fra Nis Fiskers enke til (søn) Jens Peder Nissen, f. Eistrup, Skanderborg amt, ca. 1805, gift i Vester i 1819, gårdfolk i Skousbøl ved ældste søns Nis Fisker Jensens dåb i 1821. På gården i Skousbøll var der da også ved FT 1834 en Jens Peter Nissen, 39.
Jens Nielsen. 64, ses FT
1801, var stadig på den anden Skousbøl gård ved FT 1834.
På matrikelskort Skovsbøl, Vester, 1819-1863, ses da også navnet Jens Nielsen på matr.1a og Jens Peter Nissen på
matr. 2a, det var ret store matrikler.
Matr. 2a. er i dag Skovsbølvej 4, 7323 Give, navn Skovsbøl Søndergård).

Matr. 2a kan have været Peder Christensens gård, hvor dattereren Ane Marie Pedersdatter blev født.

Johanne Dues tipoldeforældre på hendes mormors mors side ser derfor ud til at være Peder Christensen , født ca. 1739, og Anne Barbare Andersdatter, født ca. 1750. De boede i Skovsbøl, Vester sogn, Vejle amt.  
Se kort. NB. Schousbølle er i dag Skovsbøl, Vester sogn. Der er Skovbølling. Jelling sogn, også Vejle amt. Se hovedoversigt. Der er ca. 20 km mellem de to steder.

Til Hovedoversigt


 Peder Christensen f. 1740 i Vester sogn, hans forældre, Johanne Dues tiptipoldeforældre, skulle være:

Christen Jensen Født: 1692 i Lindet, Vesterlund.  Død: 6 feb 1784, 92 år, i Lindet, Vester Sogn, Vejle Amt. Stilling: Fæster, Havrballegaard, Lindet, Vesterlund.
Maren Pedersdatter Født: 1699 i Vester sogn,Vejle amt. Død: 10 jan 1774 i Lindet, Vesterlund.  

De havde flere andre børn, bl.a. Jens Christensen 1733-1799 Vester.  Skoleholder, Bonde, Gårdbeboer, Sognefoged og Hjulmand. En Jens Christensen, 53, ses ved FT 1787 i Lindet, Vester sogn, som Bonde og Gaardbeboer og Hiulmand, med familie. Han blev som enkemand i Lindet gift i 1770 med Anne Jensdatter, deres første barn Jens i 1772. Måske har han videreført faderens fæste, inden denne døde som 92 -årig i 1784.
Brødrene Jens og Peder Christensen var faddere for hinandens børn.

............

Christen Jensens forældre, Johanne Dues 3x tiptipoldeforældre, skulle være:

Jens Christensen Født: 20 okt 1666 i Vester sogn, Vejle amt. Død: 20 jan 1754 i Vester sogn, Vejle amt.  Stilling: Fæster på Havrballegaard, Lindet.
Maren Pedersdatter Født: 1 jan 1668 i Vester sogn i Nørvang herred, Vejle amt. Død: 5 jan 1761 i Vester sogn.

............

Jens Christensens far, Johanne Dues 4x tipoldefar

Christen Jensen Født: 1635

............

Nuværende er Havballegård (Store Havballe) på Sejrupvej 25, 7323 Give, ligger lidt SØ for Vesterlund, ca. 2 km SV for Skovsbøl Søndergaard, hvor sønnen Peder Christensen måske var, se ovenfor.