Nørre Feldingbjerg

Afkortet oversigt over FT:

FT 1787

FT 1801

FT 1834

Nuværende adresse

Christen Wolfsen 59, Maren Knudsdatter 56, Knud Christensen 20. Gaardbeboer. Se nederst. Gift 1. gang ca. 1764

Christen Wolfsen 73, Maren Knudsdatter 59, Knud Christensen 34. Gaardbeboer

Knud Christensen 66. Gaardmand. Matr. 3a   Se mere nedenfor.

Feldingbjergvej 3 7850 Stoholm J.

Niels Pedersen 31, f. ca. 1756, og Else Jensdatter* 32, f 1755. Gaardbeboer. Gift 1783, forlover Niels Faurholt. Ingen børn.

Christen Jensen/Aistrup 28, f. 1774, Marie Jensdatter* 29, f, 1772, Gaardbeboer. Gift 1800.

Christen Jensen/Aistrup 61. Gaardmand. Matr. 1

Feldingbjergvej 6. gårdens navn Faurholt/Favrholtgaard

Niels Christensen 30, Cathrine Jensdatter 33, Niels Nielsen 3, f. ca. 1784. Gaardbeboer

Niels Christensen 48, Cathrine Jensdatter 48, Niels Nielsen 15. Gaardbeboer

Niels Nielsen 51. Gaardmand. Niels Vodsgaard ses på matr. 2. Niels Nielsen Vodsgaard døde 1847, 62 år, f. ca. 1781.

Feldingbjergvej 19, gården hed Vodsgaard

2 med navn Jens Jensen Faurholt, 1695-1760, og 1730-1759, sidste gift med Mette Christensdatter:

Niels Nielsen/Faurholt 54, Mette Christensdatter 58, Christen Nielsen 24. Gaardbeboer.

Gaardbeboer Christen Nielsen 38, Kirsten Jensdatter 30, Christen Christensen 1, Niels f, år 1801, far Christen Fourholt. - Niels Faurholt 63, far, husmand, og Mette Jensdatter 65

Niels Christensen 34.Gaardmand. Christen Nielsen Faurholt 71, aftægt.  Matr. 4/4a

Nr. Søbyvej 17, gård navn Topsiggård.

der var kun disse 4 angivelser

Niels Pedersen 45, Else Jensdatter 43. Husmand med jord. Havde ikke børn

flere gårde/huse

 

Jacob Jacobsen 45, Maren Laustdatter 40. Husmand med jord.

 

 

* Else f. 1755 og Marie f. 1772 Jensdatter var halvsøstre, far Jens Volfsen, som var bror til ovennævnte Christen Wolfsen. På de to gårde boede der altså efterkommere af Volf Christensen 1688-1766.
navnene på de med rødt markerede ses på kortet:

Selve gårdene matrikel 1, 2 og 3 lå i Nørre Feldingbjerg By, meget nær hindanden, ved kirken, det gør de stadig:

 

-------------------------------------------------

Christen Wolfsen i Nørre Feldingbjerg.      ---  (Christen Jensen/Aistrup, ses også FT 1834)

Viborg, Fjends, Feldingbjerg, Nørre Fellingbjerg by, , , FT-1787, C4115

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Christen Wolfsen

59

Gift

husbonde

gaardbeboer og bonde

f. 1728

Maren Knudsdatter

56

Gift

madmoderKaren Christensdatter

26

Ugift

barn af 1. ægteskab


f. 1761, 1766*

Knud Christensen

20

Ugift

barn af 2. ægteskab

opkaldt efter morfar

f. 1767, 1768**

Mette Christensdatter

19

Ugift

deres barn

opkaldt efter 1. kone

f. 1768, 1769**

Maren Christensdatter

12

Ugift

deres barn


* Ifølge Kirkebog for Feldingbjerg blev Kirsten født i 1765, opkaldt efter farmor, Karen født 1766, far Christen Wolfsen af Nørre Feldingbjerg, mor Mette Christensdatter, hun døde 1766, 30 år gl., altså samme år som datteren Karen blev født.
** Ifølge Kirkebog, mor
Maren Knudsdatter. Christen ser ikke ud til ar være gift i Feldingbjerg sogn, så konerne kom nok fra andre sogne.
En fadder var Jens Wulfsen af Stoholm, børnenes farbror.
Christens far Wulf Christensen døde i 1766, han var da flyttet til Stoholm.

 Viborg, Fjends, Feldingbjerg, Nørre Feldingbjerg by, , 3, FT-1801, B8070

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Christen Wolfesen

73

Gift

Husbonde

Bonde og gårdbeboer

Maren Knudsdatter

59

Gift

Hans kone

Knud Christensen

34

Ugift

f. 1767

Mette Christensdatter

28

Ugift

Mogens Christensen

16

Ugift

Tjenestedreng

 
Den eneste søn,
Knud Christensen, f. 1768, blev gift i 1805 med Bodil Magrethe Laursdatter af Troelstrup (Feldingbjerg sogn), f. ca. 1779, de fik ingen børn de nærmest følgende år.

Knud Christensen var gårdmand, 66 år, ved FT
1834 Feldingbjerg:
Viborg, Fjends, Feldingbjerg, Feldingbjerg sogn, Sønder Feldingbjerg, en Gaard, 17,
FT-1834, C4538

Navn: 

Alder: 

Gift?: 

Pos. husstand: 

Erhverv: 

Fødested:

Knud Christensen  

66 år  

Gift  

  

Gaardmand  

f. 1768

Bodil Magrethe Laustdatter  

55 år  

Gift  

  

hans kone  

  

Christen Nielsen  

26 år  

Ugift  

  

Tjenestekarl  

  

Kirsten Pedersdatter  

21 år  

Ugift  

  

tjenestepige  

  

Christen Sørensen  

16 år  

Ugift  

  

Tjenestedreng  

  

Original


Ved FT 1840 og 1845 var Knud indsidder og aftægtsmand på en gård, nok hans tidligere gård, i
Nørre Feldingbjerg, hos gårdmand Niels Pedersen, f. 1809, gift med Marianne Christensdatter. To af deres børn var opkaldt efter Knud og hans kone. Knud og Bodil havde nok ingen børn, der ses kun tjenestefolk i tabellen ovenfor.

Viborg, Fjends, Feldingbjerg, Nørre Feldingberg, En gaard, 2, FT-1845, b7940

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Niels Pedersen

36

Gift

Gaardmand

Heri sognet

Mariane Christensdatter

33

Gift

Hans kone

Gammelstrup sogn Viborg amt

Mette Marie Nielsdatter

8

Ugift

Deres børn

Heri sognet

Bodil Margrethe Nielsdatter*

6

Ugift

Deres børn

Heri sognet

Knud Nielsen*

2

Ugift

Deres børn

Heri sognet

Christen Lausen

36

Ugift

Tjenestekarl

Smollerup sogn Viborg amt

Mette Marie Nielsdatter

23

Ugift

Tjenestepige

Heri sognet

Jens Madsen

13

Ugift

Tjenestedreng

Taarup sogn Viborg amt

Knud Christensen

77

Gift

Inderste og aftægtsmand

Heri sognet f. 1768

Bodil Margrethe Lausdatter

66

Gift

Hans kone

Heri sognet

* opkaldt efter aftægtsparret

Christen Wolf'es  døtre, se FT 1787 og 1801, ses ikke i sognet ved FT 1834, men nogle kan være døde.

Kortet ovenover viser matrikel No. 3a med navnet Knud Christensen påskrevet. Nuværende adresse er Feldingbjergvej 3, 7850 Stoholm J, der ligger lige ved siden af kirken.

 ..........................

 *Faurholt var en gård i Nørre Feldingbjerg. Ved FT 1901 Feldingbjerg er nævnt Favrholtgaard, på matrikel Nr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg, 1a. 1a er nuværende Feldingbjergvej 6..

Som tilnavn blev Faurholt brugt gennem længere tid i sognet, Der var da også andre i sognet, som brugte navnet (se også oversigt):
Jens og Niels Faurholt fik børn i Feldingbjerg sogn i 1750-60'erne.
Jens Jensen fik søn Jens i 1730,
konfirmeret 1746, og Jens Faurholt fik datter Karen i Nør Fellingbjerg i 1732, konfirmeret 1751. Jens Jensen Faurholt af Nør Fellingbjerg døde i 1760, 65 år gl., f. ca.1695. Hans søn, Jens Jensen af Faurholt, den yngre, af Nør Fellingberg, gift 1752 med Mette Christensdatter Torup*, var død, begravet 10.6.1759, 29 år gl., f. 1730. Børn 1752-1757. Enke Mette Marie Christensdatter i Fourholt blev 26.8.1759 trolovet med Niels Nielsen af Sparkier. Niels ses som Niels Nielsen/Faurholt (f. mellem 1733-1738), ved FT 1787 og 1801. Søn Christen Nielsen, f. 1771, var gårdbeboer i Nørre Feldingbjerg, med hustru Kirsten Jensdatter. Christen Nielsen Faurholt og Kirsten fik en søn Niels i 1800. Denne Niels Chnristensen, 34, var ved FT 1834 gårdbeboer i Nørre Feldingbjerg, med Christen Nielsen, 71 år, som enke- og aftægsmand. Christen Nielsen Faurholt døde 1835, 70 år gl.. På matrilelkort Nr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg, 1815-1863, ses navnet Christen Faurholt på matrikel 4/4a. 4a er i dag Nr. Søbyvej 17, navn Topsiggård.
Jens Faurholt den yngres øn Jens Jensen Faurholt f. 1752 blev gårdbeboer i Sønder Feldingbjerg, han fik 3 døtre. Han døde i 1831 som Jens Jensen Faurholt, 79, aftægtsmand i Sønder Feldingbjerg, han boede da nok hos datteren Katrine og hendes mand Lars Vistisen, gårdmand.  Jens Faurholt den yngres datter Mette Marie blev født i 1757.
Der var også en Søren Lavesen Faurholt, 1666-1723, i Nør Feldingbjerg. Han havde døtre.
*der var også i Nør Fellingbjerg en
Mette Christensdatter 1736-1766.

 .......................................

Målebordsblade 1842-1899.  Feldingbjerg sogn.
Nr Feldingjbejrg 1a hed også Faurholt/Favrhoit.