Gammelstrup. Navn Nørgaard.  --  Nørgaard var også navnet på en gård i Gammelstrup By. Christen Jensen f. 1695 og nogle af hans efterkommere havde nok boet på gården

I tiden op mod 1779 befandt der sig 2 gifte Christen Nørgaard/Christen Christensen Nørgaard i Gammelstrup, 1. 1748-1797, og 2. 1732-1779. Den yngste ses benævnt "ung".

I Kirkebogen for Gammelstrup fra 1688 ses navnet Nørgaard som Lars Nørgaard, fadder, i 1707.


1. Christen Jensen 1695-1754 og Maren Larsdatter 1702-1729, gift 1727 / Ane Laustdatter (Schonning) 1706-1775, gift 1731.

Søn Christen Christensen/Nørgaard 1748-1797, han overtog nok forældrenes gård.

1775 10.11. trolovet Christen Christensen og Maren Jepsdatter, begge af Gammelstrup. Maren født 1752 som Jep Engedals datter .

1776 døbt 11.12  "ung" Christen Nørgaards i Gammelstrup søn Christen, båret af Else Christensdatter i Kvols, barnets faster. Opkaldt efter sin farfar.

1776 11.12. jordet "ung" Christen Nørgaards hustru i Gammelstrup, 25 år gl.. Samme år var unge Christen Nørgaard fadder ved dåb i Gammelstrup. Han var også fadder senere.

(den anden Christen Nørgaard f. 1732 døde i 1779, se nedenfor, så herefter var der kun een Christen Nørgaard i sognet).

1777 30.1. trolovet enkemand Christen Christensen af Gammelstrup og Anne Madsdatter i Bæche.

1779 7.10  Christen Nørgaards hustru Anne Madsdatter i Gammelstrup jordet, og

1779 10.10  Christen Christensen Nørgaard i Gammelstrup søn Mads jordet 14 dage gl., Opkaldt efter sin morfar.

Christen Christensen gift med Anne Thomasdatter, gift 1779 i Nørre Borris kirke.

1780  26.12. Christen Christensen Nørgaard i Gammelstrup datter Anne Marie

1782 Christen Nørgaard i Gammelstrup sønner Laust og Thomas, fadder Jens Wraae i Kvols, børnenes fasters mand. Christen Nørgaards Laust døde 1783. Thomas opkaldt efter sin morfar. Laust efter sin oldefar?

1784 Christen Nørgaard og hustru Anne Thomasdatter i Gammelstrup datter Anne. Båret af barnets faster Else Christensdatter af Kvols. Død 1788 3½ år gl. som Christen Nørgaards Anne

1786 Christen Nørgaard og hustru Anne Thomasdatter i Gammelstrup datter Inger, båret af sin moster Inger Thomasdatter, fadder Jens Wraae, Else Christensdatters mand.

Viborg, Fjends, Gammelstrup, Gammelstrup by, , 2, FT-1787, C4117

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Christen Christensen

39

Gift

husbonde

gaardbeboer og bonde

1748

Anne Thomasdatter

32

Gift

madmoder

1755

Christen Christensen

10

Ugift

barn af 1. ægteskab

1776

Anne Marie Christensdatter

6

Ugift

deres barn

1780

Thomas Christensen

4

Ugift

deres barn

1782

Anne Christensdatter

2

Ugift

deres barn

1784, død 1788

Inger Christensdatter

1

Ugift

deres barn

1786

Anders Christensen

31

Ugift

tjenestefolk

Karen Nielsdatter

15

Ugift

tjenestefolk

 flere børn ....se følgende tabel.

1797 Christen Nørgaard i Gammelstrup døde, 48 år gl., født ca. 1749.

Enken med børn ses ved:
Viborg, Fjends, Gammelstrup, Gammelstrup by, , 3, FT-1801, B8079

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Ane Thomas, Enke efter Christen Christensen

43

Enke

Husbondeenke

Bondekone og gårdbeboer

1758, død 1838*

Ane Marie Christensdatter

21

Ugift

Hendes barn

Thomas Christensen

19

Ugift

Hendes barn

1782

Inger Christensdatter

14

Ugift

Hendes barn

Laust Christensen

11

Ugift

Hendes barn

opkaldt efter afdøde søskende

1790

Mads Christensen

9

Ugift

Hendes barn

opkaldt efter afdøde søskende

1792

Anders Christensen

7

Ugift

Hendes barn

1794

Ane Christensdatter

4

Ugift

Hendes barn

opkaldt efter afdøde søskende

1797

*som aftægtskone af Nørgaard i Gammelstrup, 78 år, opholdende sig i Gundelund. Anne Tomadsdatter, 80, var ved FT 1834 i Gundelund, Mønsted sogn, hos sin datter
Anne Christensdatter, 34, og hendes mand Niels Jensen, husmand og smed. De var blevet gift i Gammelstrup i
1823, forlover gårdmand Thomas Nørgaard.
Lars Christensen blev gårdmand i Revn, Taarup sogn, gift med Kirsten Hansdatter, f. ca. 1791, og med flere børn.
Mads Christensen blev gårdmand og sognefoged i Borup, Taarup sogn, gift med Else Pedersdatter f. ca. 1797, og med flere børn.

Der var ved FT 1845-1840 (og tidligere) i Gammelstrup by gårdmænd Thomas Christensen (stod som Thomas Christensen Nørgaard ved sine børns dåb), og broderen Anders Christensen Nørgaard.
Viborg, Fjends, Gammelstrup, Gammelstrup, En gaard, 23, FT-1845, B7942

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Thomas Christensen

64

Gift

Gaardmand

Heri sognet 1781

Margrethe Jeppesdatter

59

Gift

Hans kone

Mønsted sogn Viborg amt

Laust Thomasen

26

Ugift

Deres børn

Heri sognet  1819

Niels Thomasen

21

Ugift

Deres børn

Heri sognet  1824

Ane Marie Thomasdatter

31

Ugift

Deres børn

Heri sognet


Viborg, Fjends, Gammelstrup, Gammelstrup Bye, en Gaard, 15, FT-
1840, C4669

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Anders Christensen Nørgaard

46

Gift

Gaardmand

Mette Pedersdatter

50

Gift

hans kone

Peder Andersen

22

Ugift

deres børn

Mogens Andersen

14

Ugift

deres børn

Niels Andersen

10

Ugift

deres børn

Else Andersdatter

20

Ugift

deres børn

Ane Marie Andersdatter

18

Ugift

deres børn

Mariane Andersdatter

16

Ugift

deres børn

(der var også i Gammelstrup by en 47-årig boelsmand Anders Christensen, uden tilnavnet, han var der ikke ved FT 1845).

Ved FT 1880 i Gammelstrup by ses Thomas Christensens sønner, Niels Thomasen, 53, som gårdmand og Laust Thomasen, 1787 i Gammelstrup, han ses som Laust Christennsen 60 år som husmand   De ses også på aftægt ved FT 1901, Niels på matrikel 4a. Laust på 4e, ved 4e står navnet Nørgaard, som nok er den oprindelige gård. Det var da den nordligste gård i Gammelstrup by. Se nederst.

Ifølge matrikelkort for Gammelstrup By, Gammelstrup, 1815-1863, ses matrikel 4a mod nord, og 4e (rettet fra 4a) med navnet Tomas/Thomas Christensen, med gård i den nordlige ende af Gammelstrup landsby. Det var måske den oprindelige gård. På 4a, der er en større matrikel, kom der senere en gård (Niels Thomasen 1901), det er nuværende Birkesøvej 19. Den mindre matrikel 4e (Laust Thomasen 1901) er nuværende Birkesøvej 11,7850 Stoholm J. Gården hedder Nørgaard, se kortet nederst.
Ved siden af 4e ses matrikel 18 med navn Anders Christensen. Flere marker hørte tilsyneladende til matriklerne, beliggende forskellige steder.

Da Christen Jensens (f. 1695) efterkommere således kan følges til en gård Nørgaard, er det sandsynligt, at han selv har boet der, og det kunne være Else Christensdatters fødegård.

..................................................

Christen Christensen Nørgaards halvbror
Laust Chr
istensen Nørgaard f. 1729
Laust Cehristensen  
blev gift i 1760 med Inger Nørgaard, hun hørte til den anden Nørgaard-familie.  (1758 bar Inger Christensdatter Nørgaard fra Gammelstrup Lars Skræders søn Peder ved hans dåb i Torsøe, Feldingbjerg sogn. Inger bar Birgitte i 1765). Inger Christensen, 29 år, døde 1766 som Laust Nørgaards hustru. Han blev gift igen samme år, med den 11 år yngre Anne Jensdatter.  Laust Christensen/Nørgaard eller hans kone var flere gange fadder/bar barnet ved dåb i Gammelstrup i 1760-70'erne. De ses ved FT 1787, uden børn:

Viborg, Fjends, Gammelstrup, Gammelstrup by, , 11, FT-1787, C4117

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Laust Christensen

60

Gift

husbonde

gaardbeboer og bonde

Anne Jensdatter

49

Gift

madmoder

Jens Jensen

14

Ugift

tjenestefolk

 (Der var også en 20 år yngre Laust Christensen i Fusager, Gammelstrup sogn).

Det kunne tyde på, at flere af Christen Jensens sønner førte navnet Nørgaard.

 


2. Christen Christensen Nørgaard 1696-1750 og Dorethe Albrectsdatter 1697-1751. Christens far kunne være Christen Nørgaard, f. 1660. Gammelstrup.

Der var i Gammelstrup også en Christen Christensen Nørgaard, død 1750 54 år gl., født ca. 1696. Christen Christensen Nørgaard var forlover i Gammelstrup i 1718. Christen Nørgaard af Gamelstrup døde 1750, 54 år gl..
Han var gift med Dorethe Albrectsdatter, død 1751 54 år gl.. De fik flere børn, bl.a. Anne Marie 1717, Peder i 1719, Christen 1722, død 3 år gl., Jens 1725, Anne Marie 1728, det sidste barn var
Inger i 1737, far Christen Nørgaard i Gamelstrup. De fik også Christen 12.3.1732, far Christen Nørgaard. Denne Christen f. 1732 må også have haft navnet Christen Christensen Nørgaard. Han døde som Christen Nørgaard i 1779.
Børnene ses ikke i sognet ved FT 1787.

Det kan ikke afgøres, om et af børnene overtog forældrenes sted.

Søn Christen Christensen Nørgaard 1732-1779.

I 1764 blev Christen Nørgaard af Gammelstrup og Ane Christensdatter af Schalstrup trolovede og copulerede (ifølge Kirkebog for Feldingbjerg).

1766 Christen Christensen Nørgaard i Gammelstrup datter Anne Marie, døde 9 uger gl..

1767 Christen Christensen Nørgaard i Gammelstrup datter Inger.

(1765, 1766, 1768, 1771 var Christen Nørgaard, 1773 var Christen Christensen, 1774 var Christen Nørgaard, fadder ved forskellige dåb i Gammelstrup.
Ovennævnte
Christen Christensen Nørgaard f. 1748 blev først selv gift 1775, han er benævnt som "unge" som fadder i 1776).

1779 14.9. Christen Nørgaard i Gammelstrup jordet, 48 år gl., dvs. født ca. 1731.  Han var nok gårdbeboer i Gammelstrup by, se følgende:

1779 18.11. blev enken Anne Christensdatter i Gammelstrup trolovet med den 14 år yngre Niels Pedersen af Schalmstrup (Feldingbjerg sogn), de ses ved FT 1787 som gårdbeboere i Gammelstrup by, sammen med Annes datter Inger Christensdatter, 20. Anne Christensdatter kunne være Christen Nørgaards enke og Inger hans datter. Niels Pedersen Staaholm og Anne Christensdatter i Gammelstrup fik en datter Anne i 1785, båret af sin halvsøster Inger.  Anne døde året efter som Niels Staaholms datter. . Moderen var da ca. 46 år.

Viborg, Fjends, Gammelstrup, Gammelstrup by, , 6, FT-1787, C4117

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Pedersen

34

Gift

husbonde

gaardbeboer og bonde

1853

Anne Christensdatter

48

Gift

madmoder

f. 1739

Inger Christensdatter

20

Ugift

barn af 1. ægteskab

f. 1767

Laurs Jensen

25

Ugift

tjenestefolk

Niels Staaholm/Stoholm var fadder i Gammelstrup i 1787,1791, 1799, 1802. Det er nok ham, der ved FT 1801 står som gårdbeboer Niels Pedersen, 53. med en 18 år ældre kone, der dog her står som Ane Jensdatter. Niels Pedersens hustru i Gammelstrup, Ane Kierstine Christensdatter/Jensdatter døde i 1811, 75 år gl.. . Niels Pedersen, aftægtsmand i Gammelstrup, døde i 1833, 80 år gl..---
Annes og Christen Nørgaards datter
Inger Christensdatter f. 1767 ses ikke i sognet ved FT 1801. Inger blev ifølge Børge Møller Andersen trolovet d 11. Sep. og gift d. 3. December 1797  i Viborg Domkirke med Ole Christiansen. [KB Ops 72]. De kom til at bo i Kølsengaard Matr. 6A og fik 3 Drenge og 3 Piger.
Da Inger var det eneste barn, må gården være gået ud af slægten.

På matrikelkortet nedenfor ses til højre en Niels Pedersen på matrikel 2a. Gammelstrup By.  2a er nuværende Bækkegårdsvej 50, der ligger i den østlige del af Gammelstrup By, modsat 4e/4a, der er mod nord, se kortet nedenfor.


I tiden op mod 1779 befandt der sig således 2 gifte Christen Nørgaard/Christen Christensen Nørgaard i Gammelstrup, den yngste ses benævnt "ung".

Ved FT 1801 i Fusager, Gammelstrup sogn, ses gårdbeboer Peder Nielsen, 46, med hustru Bodil Christensdatter, 31. Som Peder (Nielsen) Nørgaard fik han søn Niels Pedersen i 1800, Niels Christian 1805, Jens i 1806, Søren i 1810,  Maren 1812.   De blev ikke gift i Gammelstrup, de ses ikke i sognet ved FT 1787 og var næppe heller født i Gammelstrup sogn. -- Peder Nielsen var ved FT 1834 79-årig gård- og enkemand i Fusager, med den 36-årige gifte søn Niels på gården, han var senere gårdmand, han fik under navnet Niels Pedersen Nørgaard børn fra 1829.


Kort

 


 Gammelstrup By FT 1901 

Hovedoversigt