Gårde i Fly sogn.  Oversigt.


Vestergaard,  Westergaard på Fly matr. 4a, mod vest  i ejerlavet. 4a er nu Ulvkjærvej 15, 7800 Skive, navn Vestergaard. .
Mosegaard, Fly By matrikel 19, nu Dåsbjergvej 50, Fly.
Slot,  Fly By matrikel 25a, Bregendalsvej 19.
Bækgaard (Bechgaard), Fly matrikel 22, nuværende Dåsbjergvej 46, Bækgård. 
Bregendal.  Bregendal, Fly, matr. 1a, nu Bregendalsvej 9,  Bregendal.
Skalmstrup Mølle i Feldingbjerg sogn.  
Der var famliemæssige forbindelser mellem gårdene, samt melllem Skallerup Mølle og Bregendal (se link).

Rød skrift: Aner eller aner på gårdene

Fly sogn, målebordsblade 1901-1971.
Rødt mærke er nuværende Dåsbjergvej 65. SØ herfor ses Mosegaard, nu Dåsbjergvej 50, som er nabo til gården Slot, nu Bregendalsvej 19.
Området ligger syd for Fly By.

 

Syd for Mosegaard ses gården Bækgaard, og øst herfor gården Bregendal.

 

 Ejerlav Fly mm.

.

 

Matrikelkort Fly By 1848-1871. S-SØ for Fly By. Matrikler 19a, 25a og 22a er markeret. Hartkorn 19a og 22a omkrking 1.5.x.x , Slor ca. 5 Skp.  Ejerlav Bregendahl ses til højre, Hartkorn  matr. 1 over 8 Tdr..

..............................................

 

Christen Jacobsen Skræder ca. 1712 Mosegaard, Fly, død 1798 Fly sogn, 86 år.  Far til Anne Christensdatter (f. ca. 1744). Oversigt.
De var aner.    


Barnebarn Christen Olesen ses på matrikelkortet på Fly By matrikel 19, der i dag ses som Mosegård, hvor farfaderen nok boede. Christen brugte tilnavnet Skrædder, ligesom faderen og farfaderen. 19a nuværende adresse er Dåsbjergvej 50, Fly, 7800 Skive, det er SSØ for  Fly By. Se kort
Gården gled kort efter 1845 ud af slægten.m

 

 

FT 1787, se tabellen. Der er her en 75-årig Christen (f. ca. 1712), men med efternavn Christensen, husbonds far, får ophold. Der ses ikke andre Christen med alder ca. 75 ved FT 1787 i Fly.


Han døde som vist i 1798, hans (første) kone Ane Catrine Olesdatter skulle være død i 1767.

Ifølge kirkebogen for Fly 1777 blev enkemand Christen Jacobsen Skræder trolovet og gift med enken Johane Slot, begge af Flye. Hun ses også som Johane Thomasdatter Slot. En Johanne Thomasdatter ses som væver og enke, 69 år, f. ca. 1732, ved FT Fly 1801, hun døde i 1806, 73 år gl., f. ca. 1733. Hun ser ud til at have været niece af hans første kone, og ca. 25 år yngre end Christen og ca. 44 år gl. ved brylluppet, de fik ikke børn. Slot var en gård i Fly, nuværende matrikel 25a, Bregendalsvej 19, nabo til Mosegaard. Se kort.
I Realregister 175 ses adkomster fra 1871.
Hartkorn  0.5.0.1½.(Der var ved FT 1787, Fly By, også en 51-årig gårdbeboer Christen Jacobsen, gift med Dorthe Nielsdatter (hans tidligere kone Ane Jensdatter, 45, døde 1784, de fik bl.a. en søn Jeppe i 1778), Anne Christensdatter var i 1787 41 år, og han kan således ikke være hendes far. Denne Christen Jacobsens søn Christen Christensen ses senere på Fly By matr. 6a, måske nabo til 4a, se nedenfor).

 

--------------

 

Christen Jacobsen Skræders børn: Christen gift med Ane Catrine Olesdatter, f. ca. 1715.     Oversigt.
I
følge link havde de 7 børn.

 

Ole (opkakdt efter morfar?) og Peder Christensen, f. ca. 1738 og 1745, kunne være Anne Christensdatter ca. 1746-1803, brødre, og dermed børn af Christen Jacobsen Skræder

 

Christen Jacobsen Skræder skulle ud fra alder ved død være ca. 75 år ved FT 1787. 

Ved FT 1787 ses følgende familie i Flye Bye:

Ole Christensen (Skræder)

49

Gift

Hosbond

Bonde og Gaardbeboer

1738

Woldborg Christensdatter

54

Gift

Madmoder

død 1789 (139)*

Maren Olesdatter

19

Ugift

Deres ægte Barn af første Ægteskab

1768

Christen Olesen

12

Ugift

Deres ægte Barn af første Ægteskab

1775

Catrine Olesdatter

6

Ugift

Deres ægte Barn af første Ægteskab

Christen Christensen

75

Gift

Hans Fader

faar Ophold af Gaarden

1712

Der er her en 75-årig Christen, men med efternavn Christensen, husbonds far. Der ses ikke andre Christen med alder ca. 75 ved FT 1787 i Fly. Han står som gift, men der ses ingen kone.

1781 jordet Christen Olesen, 69 år, i Flye, han kan næppe have været Ole Christensens far.
*Ole Chrisensen Skræders hustru.
Ole Christensen blev gift igen i 1789, med Maren Lauritsdatter.

Ved deres datter Anna Cathrines dåb i 1792 var en fadder Anne Christensdatter, møllerkone fra Skammelstrup, der altså kunne være Oles søster. Ole Skræder, alias Ole Christensen, Fly, var fadder for Anne Christensendatters søn Peder. Ole kunne være Anne Christensdatters bror.

 

 En Christen Olesen, 69, døde i Fly i 1781, f. ca. 1712 (136).

....................

 

 

Ole var der også ved FT 1801, som selvejergårdmand:
Viborg, Fjends, Fly, Flye by, , 11, FT-1801, B8074  
 Mosegaard, se nedenfor

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Ole Christensen (Skræder)

63

Gift

Husbonde

Bonde og selvejergårdmand

1738

Maren Laursdatter

45

Gift

Hans kone

Christen Olesen

28

Ugift

Hans søn

1773 se navnebror

Ane Cathrine Olesdatter

9

Ugift

Deres barn

1792

Wolborg Olesdatter

7

1794

 Ole Christensen (Skræder) døde i 1827 som aftægtsmand, 89 år. Oles søn havde nok forinden overtaget gården,
Christen Olesen, f. ca. 1775, og Kjersten Sørensdatter, begge af Fly, blev gift i 1802, de fik datter Mette Marie i 1802 og 1805, Christen Olesen Skræder fik Anne i 1808, senere flere børn. Christen Olesen Skrædder ses som 61-årig gårdmand ved FT 1834, Fly By.
 

Viborg, Fjends, Fly, Fly Sogn, Fly By, en Gaard, 6., FT-1834, C4539

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Thommas Johansen

39 år

Ugift

Tjenestekarl

Christen Olesen Skrædder

61 år

Gift

Gaardmand

1773, død 1859

Kiersten Sørensdatter

55 år

Gift

hans kone

Ole Christensen

21 år

Ugift

deres søn

1813

Knud Christensen

15 år

Ugift

deres søn

Ane Christensdatter

26 år

Ugift

deres datter

1808

Kiersten Marie Jørgensdatter

6 år

Ugift

hendes datter

Johan Christensen Flye

1 år

Ugift

Bedsteforældrenes datterson

 


Ved FT 1840 var Christen og Kiersten aftægtsfolk hos datteren
Anne Christensdatter, f. 1809, gift med gårdmand Jacob Jensen, f. i Vridsten 1805 (der var også i Fly, Kudal, en gårdmand Jacob Jensen, f. i Fly ca. 1808, gift med den jævnaldrende Ane Marie Sørensdatter, de havde mange børn).
FT 1845 ses Christen Olesen, 74, og Kirstens Sørensdatter, 65, i aftægtshus, det var de også ved FT 1850.
Christen Olesen døde 1859, 89 år gl. (f. 1770), aftægtsmand i Fly (105).

Jacob Jensen og Ane Christensdatter ses ved Fly
FT 1845 med 5 fællesbørn. Derefter ser familien ud til at have forladt sognet.

Viborg, Fjends, Fly, Flye bye, En gaard, 27, FT-1845, B7941

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Erhverv: 

Fødested:

Jacob Jensen

40

Gift

Gaardmand

Vridsted sogn Viborg amt 1805

Ane Christensdatter

37

Gift

Hans kone

Heri sognet

Kirsten Marie Jørgensdatter

17

Ugift

Deres børn, Hendes "uægte" barn.

Heri sognet.

Jens Christian Jacobsen

10

Ugift

Deres børn

Heri sognet

Sidsel Marie Jacobsen

8

Ugift

Deres børn

Heri sognet

Christen Jacobsen

6

Ugift

Deres børn

Heri sognet

Niels Jacobsen

4

Ugift

Deres børn

Heri sognet

Ane Cathrine Jacobsen

1

Ugift

Deres børn

Heri sognet sb

 

Navnet Christen Olesen ses på matrikelkortet på Fly By matrikel 19, der i dag ses som Mosegård, hvor farfaderen nok var født, se øverst oppe. Christen brugte tilnavnet Skrædder, ligesom faderen og farfaderen. 19a nuværende adresse er Dåsbjergvej 50, Fly, 7800 Skive, det er SSØ for  Fly By. Se Oversigt.
Gården gled kort efter 1845 ud af slægten, se lige ovenfor.  

 

Realregister, Fjends-Nørlyng Herreder, Fly 1840.., 138, skøde til Jacob Jensen til Fly matr. 19a i 1835, smlgn FT ovenfor.
1874 skøde til Søren Jensen, han ses på Mosgaard ved FT 1880. Hartkorn 1.4.3.1 1/4

 

Oles datter Ane Cathrine f. ca, 1792 var ved FT1834, 42 år, gift med den 29 år ældre gårdmand i Fly By, Peder Jensen Poder, der havde været gift før. Hun ses som enke ved FT 1860.
Voldborg Olesdatter f. 1794 blev gift med Christen Pedersen. Aakjær By, Fly sogn, de ses bl.a. ved FT 1860.

 

(På matrikelskort Fly By, Fly, 1815-1863, ses navnet Ole Christensen på matrikel 15a, der ser ud til at have været en større matrikel, med selve gården beliggende i Fly By. Nuværende 15a er Solgårdsvej 35, 7800 Skive, navn i dag Vester Solgård. (14a er Øster Solgaard).  Men der var også i Fly sogn en Ole Christensen  f. ca. 1783,  far Christen Simonsen, gaardbeboer i Fly by, de ses ved FT 1787 og 1801. Det var nok denne Ole Christensen f. 1783, der ses på matr. 15a. Ses også som gårdmand i Fly fra FT 1834, bl.a.  med to sønner Christen Olesen f. ca. 1824 og 1830 (en tredie død 1836).

 

....................

Vestergaard.

Der var ved FT 1787 i Fly også en Peder Christensen, der var fadder for Anne Christendatters barn. Han var også fadder til Annes Peder og kunne også være hendes bror.  Se Oversigt.

Peder Christensen (Westergaard)

42

Gift

Hosbond

Bonde og Gaardbeboer 1745

Mette Jensdatter

38

Gift

Madmoder

Ane Pedersdatter

19

Ugift

Deres ægte Barn

1768

Ane Catrine Pedersdatter

17

Ugift

Deres ægte Barn

Karen Pedersdatter

14

Ugift

Deres ægte Barn

Johane Pedersdatter

9

Ugift

Deres ægte Barn

f. 1778*

Jens Pedersen

5

Ugift

Deres ægte Barn

Christen Pedersen

1

Ugift

Deres ægte Barn

Jacob Jacobsen

27

Gift

Tienestekarl

National Soldat

*forældre Peder Westergaard og Mette Jensdatter, Flye, fadder Laurids Pedersen fra Schalmstrup Mølle, Anne Christendatters mand.
Peder Christensen var der også, som
selvejergårdmand, ved FT 1801 Fly, bl.a. med søn Jens Christian Pedersen, 19 år.

 

Peder Christensens søn ses som Jens Christian Pedersen Westergaard på Fly matr. 4a, som er en matrikel mod vest  i ejerlavet. Her lå selve gården nok også inde i Fly By. Nuværende er 4a Ulvkjærvej 15, 7800 Skive, navn Vestergaard. . En anden søn Christen Vestergaard var måske på matr. 7 (Dåsbjergvej 65)


Gårde er nok flyttet ud.

 

Så Ole f. 1738 og Peder Christensen, f. 1745. ser ud til at være anen Anne Christensdatters brødre. Begge gaardbeboere.


 

....................................................

 

Bækgaard.  Oversigt.

Ane Ole Thomasen f .i Bækgaard, d. 1725, datter  Ane Catrine Olesdatter f. ca. 1715, gift til Mosegaard.

Søn Thomas Olesen, sønnesøn Ole Thomasen f. 1733, opkaldt efter farfar.

 

Viborg, Fjends, Fly, Flye Bye, , , FT-1787, C6885

Ole Thomasen

54

Gift

Hosbond

Bonde og Gaardbeboer

1733. død 1792, 62 år. f. 1730 (139)

Kiersten Christendatter

47

Gift

Madmoder

Ane Olesdatter

15

Ugift

Deres ægte Barn

Christen Olesen

10

Ugift

Deres ægte Barn

1777

 

Ole Thomasen dødfødt dreng 1778 (135).

 

**Der var også en Christen Olesen, f. ca. 1777, gift med Karen Nielsdatter, i Bechgaard (Bækgaard), Fly sogn, han fik børn på samme tid som den 3-4 år ældre navnebroder, f. ca. 1773, som ses ovenfor. Christen var søn af Ole Thomasen, f.  ca. 1733.
Christen Olesen Thomasen ses på Fly By, Fly matrikel 22, nuværende Dåsbjergvej 46,

 

Viborg, Fjends, Fly, Bechgaard, , 35, FT-1801, B8074

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Olesen

25

Gift

Husbonde

Bonde og selvejergårdmand

1776   se  navnebror

Karen Nielsdatter

28

Gift

Hans kone   

1773

Ane Christensdatter

3

Ugift

Deres datter

Ole Jacobsen

5

Ugift

Et plejebarn

Kjersten Christensdatter

61

Enke

Husbondens moder

 

Viborg, Fjends, Fly, Fly Sogn, Bechgaard, 34, FT-1834, C4539
 

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Tommesen

58 aar

Gift

Gaardmand

1776

Karen Nielsdatter

60 aar

Gift

hans kone  

1774

Kiersten Christensdatter

33 aar

Ugift

deres datter

Ane Marie Christensdatter

25 aar

Ugift

deres datter

Christen står her med efternavnet Tommesen (Thomasen), farfars navn.
Christen Olesen døde 1837 i Fly, 61 år, aftægtsmand i Bechgaard (142).
De havde tilsyneladende ingen sønner.

FT 1840 ses Søren Christensen som gårdmand og smed på Bechgaard. Karen Nielsdatter, enke, 67 står som "forsørges af gaarden".
Realregister, Fjends-Nørlyng Herreder, Fly 1840.., 157, skøde til Søren Christensen til Fly 22a i 1835. Gården fortsatte i mandslinie efter ham til efter FT 1901
Hartkorn 1.5.3.2.

 

.........................................

Der var også en gård Bregendal i Fly sogn, med familier med nære relationer til Skalmstrup mølle, se linket. Bregendal er nuværende matr. Bregendal, Fly, nr. 1a, Bregendalsvej 9, 7800 Skive, navn Bregendal.

Se kort  (ses også øverst)

Realregister Bregendal, Fly matr.1(a) 388-389, Hartkorn 8.1.2.1½, dvs. en stor gård. Søren Mogensen skøde 1825.

...................................

 

Skalmstrup Mølle,  Feldingbjerg sogn. Se linket.

 

 

 Hovedoversigt