Christen Jacobsen Skræder ca. 1712 Mosegaard, Fly, død 1798 Fly sogn, 86 år.  Far til Anne Christensdatter (f. ca. 1744).

(Oplysningen om fødested kan ikke verificeres)

Mosegård er nuværende matrikel Fly By 19a, adresse Dåsbjergvej 50, Fly, 7800 Skive.


Han døde som vist i 1798, hans (første) kone Ane Catrine Olesdatter skulle være død i 1767.

Ifølge kirkebogen for Fly 1777 blev enkemand Christen Jacobsen Skræder trolovet og gift med enken Johane Slot, begge af Flye. Hun ses også som Johane Thomasdatter Slot. En Johanne Thomasdatter ses som væver og enke, 69 år, ved FT Fly 1801, hun døde i 1806, 73 år gl., f. ca. 1733. Hun ser ud til at have været niece af hans første kone, og ca. 25 år yngre end Christen og ca. 44 år gl. ved brylluppet, de fik ikke børn. Slot var nok en gård i Fly, nuværende matrikel 25a, Bregendalsvej 19, nabo til Mosegaard.

(Der var ved FT 1787, Fly By, også en 51-årig gårdbeboer Christen Jacobsen, gift med Dorthe Nielsdatter (hans tidligere kone Ane Jensdatter, 45, døde 1784, de fik bl.a. en søn Jeppe i 1778), Anne Christensdatter var i 1787 41 år, og han kan således ikke være hendes far. Denne Christen Jacobsens søn Christen Christensen ses senere på Fly By matr. 6a, måske nabo til 4a, se nedenfor).

 

Ole og Peder Christensen kunne være Anne Christensdatters brødre:

 

Christen Jacobsen Skræder skulle ud fra alder ved død være ca. 75 år ved FT 1787. 

Ved FT 1787 ses følgende familie i Flye Bye:

Ole Christensen (Skræder)

49

Gift

Hosbond

Bonde og Gaardbeboer

1738

Woldborg Christensdatter

54

Gift

Madmoder

død 1789

Maren Olesdatter

19

Ugift

Deres ægte Barn af første Ægteskab

1768

Christen Olesen

12

Ugift

Deres ægte Barn af første Ægteskab

1775

Catrine Olesdatter

6

Ugift

Deres ægte Barn af første Ægteskab

Christen Christensen

75

Gift

Hans Fader

faar Ophold af Gaarden

1712

Der er her en 75-årig Christen, men med efternavn Christensen, husbonds far. Der ses ikke andre Christen med alder ca. 75 ved FT 1787 i Fly. Han står som gift, men der ses ingen kone.

1781 jordet Christen Olesen, 69 år, i Flye, han kan næppe have været Ole Christensens far.


Ole Christensen blev gift igen i 1789, med Maren Lauritsdatter.

Ved deres datter Anna Cathrines dåb i 1792 var en fadder Anne Christensdatter, møllerkone fra Skammelstrup, der altså kunne være Oles søster. Ole Skræder, alias Ole Christensen, Fly, var fadder for Anne Christensendatters søn Peder. Ole kunne være Anne Christensdatters bror.

 

Der var ved FT 1787 i Fly også en Peder Christensen, der var fadder for Anne Christendatters barn. Han var også fadder til Annes Peder og kunne også være hendes bror.

Peder Christensen (Westergaard)

42

Gift

Hosbond

Bonde og Gaardbeboer 1745

Mette Jensdatter

38

Gift

Madmoder

Ane Pedersdatter

19

Ugift

Deres ægte Barn

1768

Ane Catrine Pedersdatter

17

Ugift

Deres ægte Barn

Karen Pedersdatter

14

Ugift

Deres ægte Barn

Johane Pedersdatter

9

Ugift

Deres ægte Barn

f. 1778*

Jens Pedersen

5

Ugift

Deres ægte Barn

Christen Pedersen

1

Ugift

Deres ægte Barn

Jacob Jacobsen

27

Gift

Tienestekarl

National Soldat

*forældre Peder Westergaard og Mette Jensdatter, Flye, fadder Laurids Pedersen fra Schalmstrup Mølle, Anne Christendatters mand.
Peder Christensen var der også, som
selvejergårdmand, ved FT 1801 Fly, bl.a. med søn Jens Christian Pedersen, 19 år.

 

Så Ole og Peder Christensen ser ud til at være Anne Christensdatters brødre.
....................

Ole var der også ved FT 1801, som selvejergårdmand:
Viborg, Fjends, Fly, Flye by, , 11, FT-1801, B8074

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Ole Christensen (Skræder)

63

Gift

Husbonde

Bonde og selvejergårdmand

1738

Maren Laursdatter

45

Gift

Hans kone

Christen Olesen

28

Ugift

Hans søn

1773

Ane Cathrine Olesdatter

9

Ugift

Deres barn

1792

Wolborg Olesdatter

7

1794

 

matrikelskort Fly By, Fly, 1815-1863, ses navnet Ole Christensen matrikel 15a, der ser ud til at have været en større matrikel, med selve gården beliggende i Fly By. Nuværende 15a er Solgårdsvej 35, 7800 Skive, navn i dag Vester Solgård. (14a er Øster Solgaard).  Men der var også i sognet en Ole Christensen f. ca. 1783, far Christen Simonsen, gaardbeboer i Fly by, de ses også ved FT 1801. Det var nok denne Ole Christensen f. 1783, der ses på matr. 15a.

Ole Christensen (Skræder) døde i 1827 som aftægtsmand, 89 år. Oles søn havde nok forinden overtaget gården, Christen Olesen** , f. ca. 1775, og Kjersten Sørensdatter, begge af Fly, blev gift i 1802, de fik datter Mette Marie i 1802 og 1805, Christen Olesen Skræder fik Anne i 1808, senere flere børn.
Christen Olesen Skrædder ses som 61-årig gårdmand ved FT 1834, Fly By.
 

Viborg, Fjends, Fly, Fly Sogn, Fly By, en Gaard, 6., FT-1834, C4539

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Thommas Johansen

39 år

Ugift

Tjenestekarl

Christen Olesen Skrædder

61 år

Gift

Gaardmand

1773

Kiersten Sørensdatter

55 år

Gift

hans kone

Ole Christensen

21 år

Ugift

deres søn

Knud Christensen

15 år

Ugift

deres søn

Ane Christensdatter

26 år

Ugift

deres datter

1808

Kiersten Marie Jørgensdatter

6 år

Ugift

hendes datter

Johan Christensen Flye

1 år

Ugift

Bedsteforældrenes datterson


Ved FT 1840 var Christen og Kiersten aftægtsfolk hos datteren
Anne Christensdatter, f. 1809, gift med gårdmand Jacob Jensen, f. i Vridsten 1805 (der var også i Fly, Kudal, en gårdmand Jacob Jensen, f. i Fly ca. 1808, gift med den jævnaldrende Ane Marie Sørensdatter, de havde mange børn). FT 1845 ses Christen Olesen, 74, og Kirstens Sørensdatter, 65, i aftægtshus, det var de også ved FT 1850.

Jacob Jensen og Ane Christensdatter ses ved Fly FT 1845 med 5 fællesbørn. Derefter ser familien ud til at have forladt sognet.

Viborg, Fjends, Fly, Flye bye, En gaard, 27, FT-1845, B7941

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Erhverv: 

Fødested:

Jacob Jensen

40

Gift

Gaardmand

Vridsted sogn Viborg amt

Ane Christensdatter

37

Gift

Hans kone

Heri sognet

Kirsten Marie Jørgensdatter

17

Ugift

Deres børn, Hendes "uægte" barn.

Heri sognet.

Jens Christian Jacobsen

10

Ugift

Deres børn

Heri sognet

Sidsel Marie Jacobsen

8

Ugift

Deres børn

Heri sognet

Christen Jacobsen

6

Ugift

Deres børn

Heri sognet

Niels Jacobsen

4

Ugift

Deres børn

Heri sognet

Ane Cathrine Jacobsen

1

Ugift

Deres børn

Heri sognet

 

Navnet Christen Olesen ses på matrikelkortet på Fly By matrikel 19, der i dag ses som Mosegård, hvor farfaderen nok var født, se øverst oppe. Han brugte tilnavnet Skrædder, ligesom faderen og farfaderen. 19a nuværende adresse er Dåsbjergvej 50, Fly, 7800 Skive, det er SSØ for  Fly By, modsatte side i forhold til ovennævnte adresser.
Gården gled kort efter 1845 ud af slægten, se lige ovenfor.

 

Oles datter Ane Cathrine f. ca, 1792 var ved FT1834, 42 år, gift med den 29 år ældre gårdmand i Fly By, Peder Jensen Poder, der havde været gift før. Hun ses som enke ved FT 1860.
Voldborg Olesdatter f. 1794 blev gift med Christen Pedersen. Aakjær By, Fly sogn, de ses bl.a. ved FT 1860.

....................


Peder Christensens søn ses som Jens Christian Pedersen Westergaard på matr. 4a, som er en større matrikel mod vest  i ejerlaget. Her lå selve gården nok også inde i Fly By. Nuværende er 4a Ulvkjærvej 15, 7800 Skive, navn Vestergaard. . En anden søn Christen Vestergaard var måske på matr. 7 (Dåsbjergvej 65), måske nabo til ovennævnte matr. 19.


Gårde er nok flyttet ud.

 

....................................................

 

Bækgaard.

**Der var også en Christen Olesen, f. ca. 1777, gift med Karen Nielsdatter, i Bechgaard (Bækgaard), Fly sogn, han fik børn på samme tid som den 3-4 år ældre navnebroder, som ses ovenfor. Christen var søn af Ole Thomasen, f.  ca. 1733. Christen Olesen Thomasen ses på Fly By, Fly matrikel 22, nuværende Dåsbjergvej 46, Bækgård. 

Viborg, Fjends, Fly, Flye Bye, , , FT-1787, C6885

Ole Thomasen

54

Gift

Hosbond

Bonde og Gaardbeboer

1733

Kiersten Christendatter

47

Gift

Madmoder

Ane Olesdatter

15

Ugift

Deres ægte Barn

Christen Olesen

10

Ugift

Deres ægte Barn

1777

 

Viborg, Fjends, Fly, Bechgaard, , 35, FT-1801, B8074

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Olesen

25

Gift

Husbonde

Bonde og selvejergårdmand

1776

Karen Nielsdatter

28

Gift

Hans kone

Ane Christensdatter

3

Ugift

Deres datter

Ole Jacobsen

5

Ugift

Et plejebarn

Kjersten Christensdatter

61

Enke

Husbondens moder

 

Viborg, Fjends, Fly, Fly Sogn, Bechgaard, 34, FT-1834, C4539

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Tommesen

58 aar

Gift

Gaardmand

1776

Karen Nielsdatter

60 aar

Gift

hans kone

Kiersten Christensdatter

33 aar

Ugift

deres datter

Ane Marie Christensdatter

25 aar

Ugift

deres datter

Christen står her med efternavnet Tommesen (Thomasen)

.........................................

Der var også en gård Bregendal i Fly sogn, med familier med nære relationer til Skalmstrup mølle. Bregendal er nuværende matr. Bregendal, Fly, nr. 1a, Bregendalsvej 9, 7800 Skive, navn Bregendal.