Skovhuse og skovfogeder i Hald området.            Kort

Krathuset, Skovfogedhus

Kirkebog Dollerup: Christen Nielsen, husmand på Nonboe ejendom, døde 6.1.1835, stod her med alder "omtrent 68 aar gl.", hvilket giver fødselsår ca. 1767. Det var nok den følgende (Krathuset ligger lige op til Dollerup sogn og under 3 km fra Nonbo):

Viborg, Nørlyng, Viborg Købstad, Krathuuset, No 409, 409 F1, FT-1834, B1956

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Nielsen  

67  

Gift  

  

Kratfoged over Wiborg Kratt  

f. 1767  

Ane Nielsdatter  

68  

Gift  

  

hans Kone  

  

Ellen Marie Christensdatter  

19  

Ugift  

  

Tjenestepige  

  

Hans Peter Hansen  

12  

Ugift  

  

Tjenestedreng  


 De ses også ved FT 1801:
Viborg, Nørlyng, Viborg Købstad, Viborg købstad, afbyggere,
Krathuset, 462, FT-1801, B9111

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Nielsen  

35  

Gift  

Husbonde  

Avlsbruger  

 1766

Anne Nielsdatter  

35  

Gift  

Hans kone  

  

  

Anne Christensdatter  

10  

Ugift  

Deres datter  

  

  

Else Marie Christensdatter  

8  

Ugift  

Deres datter  

  

  

Mariane Christensdatter  

6  

Ugift  

Deres datter  

  

  

Nicoline Christensdatter  

3  

Ugift  

Deres datter  

  

  

Anne Katrine Christensdatter  

1  

Ugift  

Deres datter  

  


1840 Viborg Købstad, Hjultorvet

Ane Nielsdatter  

68 aar  

Enke  

  

Fattigforsørgelse  

  

En Christen Nielsen ses ikke som død Viborg Domsogn og Søndre Sogn 1834-1840.
Dollerup Kirkebog. 12.12.1832 Christen Nielsen Remand død, aftægtsmand Dollerup, 80 år. En Christen Nielsen, 49, ses som gaardbeboer  med familie i Dollerup ved FT 1801.
6.1.1
835 døde Christen Nielsen, husmand Nonbo ejendom, omtrent  68 år gl. f. ca. 1767. .

En 28-årig Laurs Jensen ses i Krathuset ved FT 1840 Viborg Købstad. Lars Jensen, 32, f. i Vorde, ses der også som kratfoged ved FT 1845. Det er måske ham, der står som Lars ?omlund på matrkelkortet nævnt lige herunder.

 

Krathuset = Skovfogedhuset ses på matrikelskort 1815-1857 med Christen Nielsens navn (overstreget) på matriklen 442, Viborg Markjorder, se Kort
Ifølge Realregister  Viborg Byfoged, Markjorder 1847-1941 (serie 2, 14) matr. 442 Krathuset: Skøde 27.1.1847 fra Kommunalbestyrelsen i Viborg til Statskassen.
Ved FT 1901 Viborg Søndermark, matr. 442 (29, 30) , ses Krathuset, ejet af Statskassen, med skovfoged Anders Peter Ejlertsen med familie.
Omkring nuværende position Krathusvej 1, se nævnte kort.

Christen Nielsen i Krathuset, Skovfogedhus, f. ca 1767, kan altså ikke være den samme som Christen Nielsen/Skovfoged f. ca. 1784

.................................................

Egeskovfogedhuset, Hald

*Bodel Marie Christiansdatter i Vranum bar i 1818 søsteren Mette Marie Christensdatterss barn i Dollerup, hun blev som 24-årig gift i Dollerup i 1823 med P. (Peder) Jensen, 28, ungkarl af Nonboe. En Peder Jensen f. ca. 1794, ses ved FT 1801 som søn af gaardbeboer Jens Sørensen i Nonboe.
Deres første barn var født inden brylluppet, Marie Kirstine blev født i Vranum, Almind sogn  i 1821, faderen stod som Peder Jensen, tjenende på Hald, moderen Bodil Marie Christensdatter var gårdmandsdatter i Vranum. De øvrige børn, se følgende tabeller, blev født i Dollerup sogn, far Peder Jensen/Nonboe, i 1823 stod de som huusfolk på Hald Mark, ellers var de i Hald Egeskov. Han stod ogå flere gange som skovfoged (1824. 1825, 1833, 1835).
Bodel Maries søster Mette Marie Christensdatter eller hendes mand Christen Nielsen/Skovfoged, som også vae i Hald Ege, ser ikke ud til at have deltaget ved børnenes dåb som faddere eller lign., mens det omvendte var tilfældet.
Peder ses også som skovfoged ved FT 1834 og 1840, i 1840 var han husmand og  skovfoged i Halds.., Egeskovhus. Ved FT 1845 var han aftægtsmand i Dollerup.
I realregister Dollerup 1830-1940 (12) er der under Hald matr. 2 (ejendom hartkorn: 1 skæppe, 1 fjerdingkar, 3/4 album) noteret skøde til Peder Jensen den 30.1.1827.

Viborg, Nørlyng, Dollerup, Dollerup Sogn, et Huus, 31, FT-1834, C0450

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Peder Jensen  

43  

Gift  

  

Skoufoged  

 f. 1793

*Bodel Marie Christensdatter 

37  

Gift  

  

hans Kone  

  

Ane Kirstine Pedersdatter  

11  

Ugift  

  

deres Børn  

f. 1823

Christen Pedersen  

10  

Ugift  

  

deres Børn  

  

Dorthea Sophie Pedersdatter  

8  

Ugift  

  

deres Børn  

  

Ane Marie Pedersdatter  

5  

Ugift  

  

deres Børn  

  

Jens Pedersen  

4  

Ugift  

  

deres Børn  

  

Ulrikke Christiane Pedersdatter  

3  

Ugift  

  

deres Børn  

  

Marie Elisebet Pedersdatter  

1  

Ugift  

  

deres Børn  

  


Viborg, Nørlyng, Dollerup, ,
Halds ....... Egeskovhuus, 2, FT-1840, C2950

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Peder Jensen Nonboe  

46  

Gift  

  

Huusmand og Skoufoged  

f. 1794

*Bodel Marie Christensdatter  

42  

Gift  

  

Kone  

  

Marie Kirstine Pedsdatter  

19  

Ugift  

  

Barn  

f. 1821 i Vranum

Christen Pedersen  

16  

Ugift  

  

Barn  

f. 1824

Dorthe Pedersdatter  

13  

Ugift  

  

Barn  

f. 1827  

Ulrikke Christiane Pedsdatter  

9  

Ugift  

  

Barn  

f. 1831

Marie Pedersdatter  

7  

Ugift  

  

Barn  

f. 1833

Thomas Pedersen  

5  

Ugift  

  

Barn  

f. 1835

Marie Pedersdatter  

10  

Ugift  

  

Barn  


Ved FT 1901 Dollertup, Hald matr. 1 (36-37), ses Egeskovfogedhuset, ejet af Jægermester Aage Krabbe, med skovfoged Jakob Jensen Brun med familie. Han ses også (f. 1859) i Hald Skovfogedhuset ved FT 1911  
På nuværende position Egeskovvej 22-24 ses på målebordsblade 1901-1971 Skovfogedhus. Se kort. Området er nu udstykket (nuvær. matr.1ag, 1bq, bygninger fra omkring år 2000).

Det kan ikke afgøres, om Christen Nielsen/Skovfoged f. ca. 1784 boede i nævnte hus som skovfoged indtil ca. 1830. Peder Jensen ses der, som vist i 1840. Christen Nielsen var den første etableret som skovfoged i Hald Ege (fra ca. 1812-ca. 1830), mens Peder Jensen, ca. 10 år yngre, først kom til Hald Egeskov efter sit bryllup med Christen Nielsens kones søster i 1823.

I dag er der lidt nordligere ved Egeskovvej på Videbechs Alle 7-9 en institution kaldet Egeskovhus,, oprettet 2004.

Theil, f. ca. 1790, stod i 1829 og 1834 som gartner, ifølge Kirkebog Dollerup, men fra FT Dollerup 1840 som skovfoged og gårdmand. på gård i Halds Afbygger,  

Der var også ved FT 1834 og 1840  en skovfoged og gårdmand i Hald Afbygger med navn Christen Larsen (Plet), f. ca. 1786. 

Ifølge Kirkebog Dollerup fik skovfoged Johan Sørensen Plæt f. 1825 en datter i Hald Bøgeskovhus i 1857 (13), han havde været forpagter af Hald Teglværk, Ses som Johan Friis som skovfoged i Hald ved FT 1860.

Der var altså flere skovfogeder i området.