Mausing Mølle, Vinderslev

 Se "Erik Broch. Mausing mølle og Højriis-slægten. Fra Viborg Amt 1961, 29. årgang. s. 138-163"
Se også bogen Kristian Vestergaard: Vandmøller i Viborg amt. 1975.

Se billede af Møllehus .. Ligger ved Mausing Møllebæk. Se kort

1. Ifølge ovennævnte artikel var slægten Søffren Møller fæstere på Mausing Mølle 1586-1664. Som fæstere er også nævnt Christen Møller og Søren Christensen. Omsætningen i møllen blev øget, da Vinderslev Mølle blev nedlagt.

2. Slægten Gorrits Møller var fæstere 1664-1763. Hertil hørte

Gorris Ebertsen/Møller 1664-1692, fæstemøller til Mausing Mølle, gift med Anne Cathrina Pedersdatter, ca. 1676-1752. Hun blev gift 2. gang med

Ole/Olle/Oluf Nielsen/Møller, ca. 1695-1743, fæstemøller i Mausing Mølle fra 1692. Annas 4 x tipoldefar. Datteren Kiersten Olesdatter trolovet med Hans Christensen i 1738, og samme år blev deres søn  Peder Olesen/Møller 1709-1759 trolovet med Maren Christensdatter 1710-1759, de fik børn i Pederstrup i 1739-1751. Hans og Maren var også søskende, de blev gift samme dag. . Karen Olesdatter 1725-1785 blev gift i 1744 med enkemand Jens Nielsen. Der var også en søn Gregorius Olesen, der var fadder til flere af sine søskendebørn. Gregorius fik datter Stine i Mausing Mølle i 1746. Han er måske den samme som

Deres søn Gorris Olesen/Møller 1712-1786 fortsatte fæstet af Mausing Mølle indtil 1763. Gorris Møllers hustru Johanne Sørensdatter døde i Mausing Mølle 1754, 33 år gl., f. ca. 1721, han må være blevet gift igen. - Gorris fik børn i Mausing Mølle: Rebecca i 1747 og Rebecca igen i 1749, Ole 1751, Poul 1755, Laurs 1758, Niels 1762.
Ved FT 1787 i Vinderslev var Rebecce Gorritsdatter enke med 7-årig søn, Lars Gorritzen, 31, husmand, og Ole Gorritz, 39, var gårdbeboer i nabosognet Sinding på en gård, som han havde giftet sig til.
Gorrids Olesen døde 1786 i Vinderslev sogn, 74 år, f.ca. 1712.

3. I 1763 kom Christian Madsen som fæster til møllen, men han fraflyttede i 1783 og nedsatte sig som snedker, han ses som sådan i Holmslykke ved FT Vinderslev 1787, 53 år gl..


4. Derpå kom Anders Andersen, der var møller i Mausing Mølle ved FT 1787:

Viborg, Lysgaard, Vinderslev, Vinderslev sogn, Mausing Mølle, 86, FT-1787, B4065

Navn

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Anders Andersen

61

Gift

Hos Bond

Bonde og Møller

Ane Katrine Knudsdatter

61

Gift

Madmoder

Anders Andersen

24

Ugift

Deres Søn

Zidsel Andersdatter

15

Ugift

Deres Datter

Jens Sørensen

15

Tieneste Dreng

Christen Sørensen

12

Tieneste Dreng

Else Knudsdatter

43

Ugift

Wanfør Nyder Almisse

Han købte i 1788 møllen fri af Vinderslevgaard, som den havde hørt under.


5. Den 12.4.1795 døde Mølleren Anders Andersen i Mausing Mølle 66 år gammel, gården overgik til hans søn Anders Andersen
Men Anders Andersen solgte i 1796 møllen til Peder Jensen og Thora Christensdatter.
Anders Andersen boede da også på en anden gård i Vinderslev i 1801::

Viborg, Lysgaard, Vinderslev, Hønholt - Gaarden, , 1, FT-1801, b4468

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Anders Andersen

41

Gift

Hosbonde

Bonde og Gaardbeboer

Ane Jensdatter

38

Gift

Hans Kone

Anders Andersen

3

Ugift

Deres Søn

Ane Magrethe Jensdatter

18

-

Tienestefolk

Peder Christensen

24

-

Tienestefolk

Jens Madsen

64

Gift

Konens Forældre

Nyder Ophold af Gaarden

Marie Kirstine Hansdatter

64

Gift

Konens Forældre

Nyder Ophold af Gaarden

 


 
6. Peder Jensen, født ca. 1757, og Thora Christensdatter, født 1764, boede på Mausing Mølle, Vinderslev sogn fra 1796.
De døde henholdsvis 1811 og 1828.  Annas tipoldeforældre. Thora blev i 1812 gift 2. gang, med hestehandler Christen Lassen.7. Deres søn Christen Pedersen Møller/Højriis fortsatte Mausing Mølle

Viborg, Lysgaard, Vinderslev, Vinderslev sogn, Mausing Mølle, 6, FT-1834, B4481

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Christen Pedersen Møller

37

Gift

Møller

1797

Maren Jørgensdatter Moeslund

35

Gift

Hans Kone

 

Peter Christensen Højriis

5

Ugift

Deres Barn

1829

Thora Birgitte Christine Højriis

3

Ugift

Deres Barn


Jørgine Kirstine Moeslund

1

Ugift

Deres Barn


Hans Jensen

18

Ugift

Møllersvend


Niels Jensen

20

Ugift

Tjenestekarl


Kirsten Marie Hansdatter

29

Ugift

Tjenestepige


Maren Jensdatter

18

Ugift

Tjenestepige


Christen Christensen

16

Ugift

Tjenestedreng


Christen og Maren blev gift i Vinderslev 11.10.1828, hvor han stod som ungkarl og møller af Mausing Mølle. 10.3. samme år var Christens mor Thora Christensdatter, mølleren Christen Larsens kone, død.


8. I 1840 var Christen Pedersen Møller død, og enken Maren Jørgensdatter Moeslund  stod for møllen. Christen Larsen, Christen Pedersens stedfar, Thora Christensdatters 2. mand, var der på aftægt, han døde samme år (1840):
Viborg, Lysgaard, Vinderslev, Vinderslev sogn, Mausing Mølle, 105, FT-1840, B4494

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Maren Jørgensdatter Moeslund

40

Enke(mand)

Eier og Driver en Mølle


Peder Christensen Høiriis

11

Ugift

Hendes Barn


Jørgine Christine Moeslund

7

Ugift

Hendes Barn


Christen Larsen

71

Enke(mand)

Har Aftægt


Birgitte Sophie Frandsdatter

17

Ugift

Pleiebarn


Peder Frandsen

13

Ugift

Pleiebarn


Mads Nielsen

54

Gift

Møllersvend


Baltazar Nielsen

30

Ugift

Tjenestekarl


Jørgen Jensen

20

Ugift

Tjenestekarl


Dorthe Kirstine Hansdatter

24

Ugift

Tjenestepige
 9. I 1845 var Maren blevet gift igen og hendes nye mand Balsar Nielsen stod som ejer af møllen:
Viborg, Lysgaard, Vinderslev, Vinderslev Sogn, Mausing Bye - en Mølle, 105.103, FT-1845, B4507

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Balsar Nielsen

35

Gift

Eier af Møllen

Balle

Maren Jørgensdatter

46

Gift

hans Kone

Sognet [Vinderslev, Viborg Amt]

Peter Christensen Høiriis

16

Ugift

deres Børn

Sognet [Vinderslev, Viborg Amt]

Jørgine Moeslund

12

-

deres Børn

Sognet [Vinderslev, Viborg Amt]

Mette Marie Nielsdatter

26

Ugift

Tjenestefolk

Balle

Mette Cathrine Rasmusdatter

24

Ugift

Tjenestefolk

Sognet [Vinderslev, Viborg Amt]

Christen Rasmussen

21

-

Tjenestefolk

Gjødvad

Anders Christian Jensen

23

-

Tjenestefolk

Kragelund

Christiane Nielsen

18

-

Tjenestefolk

Sognet [Vinderslev, Viborg Amt]


I 1850 var Balzer Nielsen enkemand:
Viborg, Lysgaard, Vinderslev, Vinderslev Sogn, Mausing - en Mølle, 128, FT-1850, b4520

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Balzer Nielsen

40

Enke(mand)

Møller og Huusfader

Balle Sogn Wiborg Amt

Peter Chr: Høiriis

21

Ugift

Hans Stedbørn

Heri Sognet [Vinderslev, Viborg Amt]

Jørgine Kirst: Moeslund

17

Ugift

Hans Stedbørn

[Heri Sognet] [Vinderslev, Viborg Amt]

Christen Rasmussen

26

Ugift

Møllersvend

Gjødvad Sog, Wiborg Amt

Else Kirst: Andersdatter

26

Ugift

Tjenestefolk

Thorning Sogn, Wiborg Amt

Poul Larsen

19

-

Tjenestefolk

Hinge Sogn Wiborg Amt

Lauritz P. Pedersen

16

-

Tjenestefolk

Heri Sognet [Vinderslev, Viborg Amt]


I 1880 havde Baltzar Nielsen en anden gård i Mausing
Viborg, Lysgaard, Vinderslev, Mausing, Vinderslev, 2. En Gaard, 37, FT-1880, C7997

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Fødested:

Baltzar Nielsen

69

Gift

Husfader, Gaardeier

Balle Sogn

Marie Davidsen

53

Gift

hans hustru

Vindum Sogn

Christen Nielsen

24

Ugift

deres Søn

Her i Sognet

Ellen Jensen

17

Ugift

tjennestepige

Her i Sognet

Anders Mouritsen

87

Enkemand

Aftægtsmand

Her i Sognet


10. og i 1880 var Christen Pedersen Møllers søn Peder Christen Høiriis gård- og mølleejer, han havde ifølge realregister Vinderslev 1837-1949 (7) fået skøde til Mausing Mølle i 1860:
Viborg, Lysgaard, Vinderslev, Mausing, Vinderslev, 8. Gaard og Mølle, 43, FT-1880, C7997

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Fødested:

Peder Christen Høiriis

50

Gift

Husfader, Gaard- og Mølleeier

Her i Sognet

Karen Johanne Christensen

38

Gift

hans hustru

Funder Sogn

Ane Kathrine Høiriis

7

Ugift

deres Datter

Her i Sognet

Christen Balthazar Høiriis

5

Ugift

deres Søn

Her i Sognet

Maren Kirstine Høiriis

3

Ugift

deres Datter

Her i Sognet

Christian Rydal Høiriis

under 1 Aar

Ugift

deres Søn

Her i Sognet

Lar Frederik Stylsvig Psager??

22

Ugift

tjennestekarl

Her i Sognet

Søren Sørensen

26

Ugift

tjennestekarl

Her i Sognet

Carl Nielsen

19

Ugift

Møllersvend

Kragelund Sogn

Jens Andersen

16

Ugift

tjennestedreng

Her i Sognet

Andrea Kirstine Pedersen

18

Ugift

tjennestepige

Her i Sognet

Ane Magrethe Mikkelsen

17

Ugift

tjennestepige

Her i Sognet11. FT 1901 og
FT 1906:  Peder Christensen Høiriis' søn Christen Balthazar Høiriis havde overtaget gård og mølle, skøde i dateret 1895. tinglyst i 1902

De fik i 1906 i Mausing Mølle datteren Sigrid Ellen Højriis og i 1909 Agnes Edith Højriis. 1910 sælger Christen Højris møllen, og han overtager Mønsted Kro.

Ifølge annonce i Jyllands-Posten 1.12.1909 blev der afholdt tvangsauktion over Mausing Mølle den 20.12.1909. (http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream)


12. Møllejer Esper Espersen og Nanna Dalsgaard af Mausing Mølle fik skøde i 1909, i 1911 fik sønnen Jens Peder Dalsgaard Espersen i Mausing Mølle. Møllen skiftede ifølge realregister ejer flere gange indtil 1930.

Møllen var derved gledet ud af slægten Jensen/Højriis i 1909 efter 4 generationer og godt 100 år. Familien Høiriis var da heller ikke i Vinderslev sogn ved FT 1916 og 1925.


Mausing Mølles nuværende adresse er Mausingvej 55, 8620 Kjellerup.  Matr. Mausing Mølle, Vinderslev 1a.  Se kort
Matriklen ses på matrikelkort Mausing Mølle, Vinderslev, 1815-1866: