Poul Larsen/Laustsen, f. 1791. Vranum.:

Viborg, Lysgaard, Almind, Almind Sogn, Tostrup Bye, 3die Familie, FT-1801, B4067

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Mikkel Jensen  

60  

Gift  

Huusbonde  

Bonde og Gaardbeboer  

  

Else Mette Larsdatter  

50  

Gift  

Hans Kone  

  

  

Peder Mikkelsen  

14  

Ugift  

Deres Børn  

  

  f. 1787

Marie Kirstine Mikkelsdatter  

12  

??  

Deres Børn  

  

  f. 1789

 

Viborg, Lysgaard, Almind, Almind Sogn, Tostrup - en Gaard, 20, FT-1845, B4496

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Peder Michelsen  

60  

Gift  

  

Gaardmand  

Do [Almind, Viborg Amt]  f, 1785

Johanne Kirstine Christensdatter  

50  

Gift  

  

hans Kone  

Viborg  

Peter Pedersen  

19  

-  

  

deres Børn  

her i sognet [Almind, Viborg Amt]  

Kirsten Marie Pedersen  

17  

-  

  

deres Børn  

Do [Almind, Viborg Amt]  

Grethe Pedersen  

12  

-  

  

deres Børn  

Do [Almind, Viborg Amt]  

Lars Pedersen  

10  

-  

  

deres Børn  

Do [Almind, Viborg Amt]  

 

Viborg, Lysgaard, Almind, Almind Sogn, Vranum - en Gaard, 16, FT-1845, B4496

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Poul Laustsen  

55  

Gift  

  

Gaardmand  

Do [Almind, Viborg Amt]  f. 1790

Marie Kirstine Michelsdatter  

56  

Gift  

  

hans Kone  

Do [Almind, Viborg Amt]  f. 1789

Peder Poulsen  

18  

-  

  

deres Børn  

Do [Almind, Viborg Amt]  f. 1827

Christian Poulsen  

7  

-  

  

deres Børn  

Do [Almind, Viborg Amt]  f. 1838

børn: Else Marie 4.2.1816, Laust f. .5.5.1818, Jens f. 16.4.1821, Anders 22.6..1824, Peder 1826, Hans Michael 1829, Christian 1838

Peder Mikkelsen og Poul Laustsen var altså svogre.

Pouel Laursten, 28, gårdmand i Vranum,  og Marie Kirstine Michelsdatter af Tostup, 30 år, blev gift i 1815. En forlover var Lars Pouelsen, gårdmand i Vranum, gommens far.

Poul Larsen f. 1791, var som Poul Laustsen, 45, på gård i Vranum ved FT 1834 med familie, 4 sønner 5-13 år gl., og moderen Maren Andersdatter till forsørgelse. Poul Lausten og hustru Marie Michelsen var gaardfolk i Vranum. De ses på gård i Vranum indtil FT 1850, hvor Poul Lausten var 64. Poul Laustsen døde 30.10.1850, gårdmand i Vranum, 61 år.  Enke Marie K. Mikkelsdatter ses ved FT 1855 (4), 67 år , f. i Almind, husmoder, lever af sin aftægt, sammen med søn Hans M. Poulsen, 25. De ses sammmen med Laust  Poulsen, 32, husmand og daglejer, med kone og 5 børn.  Han var nok Maries ældste søn. Marie Kirstine Mikkelsdatter døde 26.1.1860, 73 år, f. 1787, som enke efter gårdmand Poul Laursen i Vranum.

matrikelkortet Vranum 1815-1863 ses på matr. 8 i det sydøstlige ejerlav, Kløverhøj Hede, navnene Poul og Søren Larsen overstregede, sammen med navnet Peder Michelsen. Han var som vist ovenfor Poul Larsens svoger, og måske har han været ejer/medjer af Poul Laustsens gård. Peder Michelsen havde selv en gård i Tostrup. Tostrup og Vranum er begge ejerlav i Almind sogn .

Ifølge realregister Almind 1841  (serie 2, 91), Vranum, fik Rasmus Christensen Sahl i 1852 skøde til Vranum matr. 8a. Han kom til Vranum fra Sjørslev sogn omkring dette tidspumkt. Han ses også som gårdmand i Vranum ved FT 1855, hvor han er opført lige før ovennævnte Enke Marie K. Mikkelsdatte. Ses også FT 1860 og FT 1870 (22) på gård i Vranum. . Flere skødeskift, i 1891 til Knud Knudsen, han ses ved FT 1901 som gårdejer på Vranum matr. 8a.

Gården Vranum matr. 8a gik altså ud af Larsen slægten.

 Vranum matr. 8d, 8ag  er nu Rindsholmvej 84, en gård, ældste bygninger ifølge BBR fra 1877. Dele af matr. 8 er nu udstykket