Skalmstrup Mølle.   Matr. 1A

 

Målebordblade 1842-1899.

Rødr mærke Skalmstrup Mølle, nuværende Skalmstrupvej 16, Stoholm. Senere ses Skovriddergaard samme sted. En gren af Jordbro Å førte vand tiil møllen