Skøde Elsborg matr. 10o 1905.  Lysgård-Hids Herredsfoged  Skøde- og panteprotokol  1905-1907, opslag 105-106 (folio 201-202).