Staaholmgaarde

Stoholmgaard i 1600-1700-tallet, hørte under Lundsgaard:

http://nygaards-sedler.dk/viewpage.php?page_id=64&nr=37463&sort=f

Ved FT 1787 ses kun en gård i Staaholm, Jens Wolfsen. Bl. a. med børnene Niels Jensen og Anne Jensdatter.

 

Fra FT 1801 ses 2 gårde (gårdfamilier) i Staaholm.

FT 1801 Feldingbjerg. 2 Staaholmgaarde med gaardbeboere, med de ovennævnte børn, datteren gift med Søren Pedersen, se pk. 2 herunder.1. Niels Jensen ses på den ene Stoholmgård, gårdbeboer, hans far Jens Volfsen var der ved FT 1787. gift med Johanne Laurids Datters datter i Stoholm.
 Deres datter Anne Marie Niels Datter, står opført som døbt i Kirkebogen for Feldingbjerg i 1816. De hørte til anerne.

Ved FT 1834-1840-1845-1850, se link Niels Jensen, var Laust Nielsen, Niels Jensens svigersøn, gift med hans datter Anne Nielsdatter, gårdmand på den ene Stoholmgård, ifølge
Realregister Fjends-Nørlyng Herredsfoged,  1830 Feldingbjerg - 1910 Feldingbjerg, 2. serie, Stoeholm (48) fik Laust Nielsen skøde på Staaholm matr. 1a i 1831. Hans søn Laust Laursen, fik skøde til Stoholm 1a i 1874. Se mere i linket 1845, slægten ses på gården til 1906.
1a opgivet til  Hartkorn  2.1.1.2½.   Nu Ågade 9A, Stohom

.....................................................  

2. Søren Pedersen, gårdbeboer og sognefoged, f. ca. 1745. som ses på den anden Stoholmgård, se FT 1801 ovenfor, var gift med Niels' søster Anne Jensdatter, f. 1761. Søren var ved FT 1787 gaardbeboer i Sønder Fellingbjerg By, han var da gift med Mette Marie Jensdatter, med 5 børn. Sønnen Niels, som ses ovenfor, var fra første ægteskeb. 1789 blev enkemand Søren Pedersen af Sønder Fellingberg gift med Pigen Ane Jensdatter, Jens Wolfsens datter fra Stoholm, se ham ovenfor. De fik en søn Jens i Sønder Fellingberg i 1790. I 1795 fik de Peder. I 1796 fik Søren Pedersen og Ane Jensdatter af Stoholm datter Mette Marie (opkaldt efter forige kone). Hun var ved FT 1834 gift med gaardmand Peder Pedersen i Sønder Feldingbjerg.

1812 (25) blev enkekone Ane Jensdatter, ca. 51 år gl., gift med ungkart Anders Nielsen.
Ane Jensdatter, 74, f. ca. 1760, var ved FT 1834 (og 1840) gift med den meget yngre Anders Nielsen, 47, f. ca. 1787 i Smollerup, han ses som gårdmand og sognefoged på den anden Stoholmgård fra FT 1834 Feldingbjerg. Der var anført plejebørn.
Ved FT 1845 havde Anders Nielsen en ny, nu jævnaldrende kone, Maren Madsdatter, 58 år. Ved FT 1860  var Anders Nielsen Morberg, 73 år, gift med en 3. kone, Johanne Marie Jensdatter, 54 år. Hun var ved FT 1880 enke og aftægtskone hos Visti Nielsen, der var 47 år, f. i Vroue. gaardejer.
Ifølge realregister, se ovenfor, opslag 52ff, Visti Nielsen fik skøde i 1856 til Stoholm matr. 2(a).  Fra 1895 skøde fra Visti Nielsen tll andre.  Hartkorn   2.7.3.1.
Denne Staaholmgaard, Stoholm matr. 2, gled altså ud af Anne Jensdatter og Jens Wolfsens slægt.
Nu Ågade 9B, Stoholm.

.................................

To af Jens Volfsens børn var altså bosat på de to Staaholmgaarde ved FT 1801.

Staaholmgaarde ser ud til at være nuværende Ågade 9A og 9B, 7850 Stoholm Jyll., henholdsvis Stoholm, Feldingbjerg, matr. 1a og 2a. 1a nuværende bygninger ifølge BBR fra 1870, det meste af jorden nu udstykket. - 2a ældste bygning fra 1890. 2a nu 20 ha hørende til gården (mindre dele udstykket).

På matrikelkort Stoholm, Feldingbjerg, 1815-1863, er på matr. No. 1 påskrevet navnet Niels Jensen, på No.2 Anders Nielsen Morb., som giftede sig til den anden Stohomgård.

 

------------------------------  
http://www.sallingbank.dk/files/billeder/filer/om%20banken/jubilaeumsbog/stationsbyerne.pdf


................................................

Målebordsblade 1842-1899.     Stoholmgaarde.

Rødt mærke Aagade 9a, 9b er gården lige syd for.     Matr. Stoholm 1, henh. 2.      Station og Kro ses lidt NV for gårdene.


Ældste nuværende bygnignet på 1a er ifølge BBR fra 1870.

Store dele af matriklerne 1 og 2 med flere er nu udstykket.

............................................................

Målebordsblade 1842-1899.  Feldingbjerg sogn.
Rødt mærke er ved Nr Feldingjbejrg 1a, som også hed Faurholt/Favrhoit.