Vranum matr. 5

matrikelskort Vranum By. Almind, 1815-1863,  ses i den nordlige del af ejerlavet på matrikel 5 (a og b) navnet Christen Larsen (f. ca. 1762) overstreget, sammen med navnet Niels Jensen

Christens søn Laust Christiansen, f. 1796, Mette Maries bror, blev gift i 1821 med Maren Jensdatter. Ved første barn Christians dåb i 1822 var han indsidder i Vranum, det var han også i 1826 ved hustruen Maren Jensdatters død. Ved datteren Maries dåb i 1827 var han gårdmand i Vranum, måske overtog han faderens gård, denne døde som vist i 1828. Laust var nu gift med kone nr. 2 Maren Magdalene Lauridsdatter, som døde 1831, som gårdmand Laust Christiansens hustru i Almind.
Ved FT 1834 i Almind var han altså flyttet, nu gaardmand, 36 år, udflytter på Almind Mark, gift med kone nr. 3 Maren Sørensdatter, 32. Han var også gårdmand ved FT 1840. men i 1845 var han husfæster. Laust havde flere børn, herunder en ny søn Christian Laustsen født ca. 1837. De var ikke i sognet ved FT 1850.


Viborg, Lysgaard, Almind, Almind sogn, Udflytter paa Almind Mark, 24, FT-1834, B4470 

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Laust Christjansen  

36  

Gift  

  

Gaardmand  

1798   

Maren Sørensdatter  

32  

Gift  

  

Hans Kone  

  

Christian Laustsen  

12  

Ugift  

  

Deres Barn  

  

Kirsten Laustdatter  

10  

Ugift  

  

Deres Barn  

  

Marie Laustdatter  

6  

Ugift  

  

Deres Barn  

 

Niels Jensen overtog nok matr. 5.
Niels Jensen,, ses i Vranum ved FT 1834 og 1840 som gårdmand og skoleforstander, så han overtog nok gården efter Christen Larsen og søn, men han var ikke i sognet ved FT 1845.
Viborg, Lysgaard, Almind, Almind sogn,
Vranum Bye, 37, FT-1834, B4470

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Niels Jensen  

35  

Gift  

  

Gaardmand og Skoleforstander  

f. 1799  

Ellen Magrete Munk  

40  

Gift  

  

Hans Kone  

1794  

Christen Nielsen  

4  

Ugift  

  

deres Barn  

  

Jens Nielsen  

3  

Ugift  

  

deres Barn  

1831*

Erhardt Frederik Petersen  

19  

Ugift  

  

Tjenestekarl  

  

Ellen Marie Pedersdatter  

17  

Ugift  

  

Tjenestepige  


Viborg, Lysgaard, Almind, Almind sogn,
Wranum Bye - en Gaard, 7, FT-1840, B4483

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Niels Jensen  

31  41?

Gift  

  

Gaardmand  

1809

Ellen Magrethe Munk  

33  43?

Gift  

  

Hans Kone  

1801  

Christen Nielsen  

10  

Ugift  

  

Deres Søn  

  

Jens Nielsen  

9  

Ugift  

  

Deres Søn  

1831*  

Ane Marie Nielsen  

4  

Ugift  

  

Deres Datter  

1836*

Rasmus Laustsen  

44  

Gift  

  

Inderste, Møllebygger  

  

Kirstine Marie Svendsen  

36  

Gift  

  

Hans Kone  

  

Laust Frederik Rasmussen  

9  

Ugift  

  

Deres Barn  

  

Svend Rasmussen  

7  

Ugift  

  

Deres Barn  

  

Else Kathrine Rasmussen  

5  

Ugift  

  

Deres Barn

*do Kirkebog Almind, far Niels Jensen, Ladding Gaard, Vranum.
Der er divergenser mht.
forældrenes aldre, men ikke med børnenes.
Ses ikke ved FT 1845

Ifølge realregister Almind 1841  (2, 74, Vranum,): I 1846 fik Niels Jacobsen, f. ca 1805 i Finderup, skøde til Vranum matrikel 5, han og hans familie ses første gang i sognet ved FT 1845. Jacob Nielsen f. 1845, søn af Niels Jacobsen, fik skøde til 5a i 1878 (84) . Jacob Nielsen Tovgaard, f. 1845, ses stadig på Vranum mat. 5a ved FT 1901 Almind, og senere, nok indtil 1930.

-------

Vranum, matrikel 3a , Niels Jensen Lyngsø

Viborg, Lysgaard, Almind, Almind sogn, Vranum Bye, 35, FT-1834, B4470  

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Niels Jensen  

63  

Gift  

  

Gaardmand  

f. 1771  

Johanne Pedersdatter  

53  

Gift  

  

Hans Kone  

  

Jens Andersen  

24  

Gift  

  

Af Huusfaderen antaget i Søns Sted  

  

Kirstine Jespersdatter  

24  

Gift  

  

Hans Kone  

  

Ole Christensen  

6  

Ugift  

  

Pleiebarn af Familien  

  

Niels Pedersen  

12  

Ugift  

  

Tjenestetyende  

Ses FT 1840 som Niels Jensen Lyngsø. Aftægt ved FT 1845 , skøde til stedsøn Jens Andersen i 1840.

På nævnte matrikelkort ses på matrikel 3a ses navnet Niels Jensen Lyngsø, hvis familie kan føres tilbage der til FT 1787.


matr. 4a/b, nok nabo til 5a, ses navnene Jesper Christensen efterfulgt af søn Anders Jespersen, skøde 1848.

Selve gårdene lå samlet i Vranun "By", men nogle er nok flyttet.


Matr. Vranum 6d
  Se matrikelskort, nederst i billedet. Der ses  overstreget navnet Niels Jensen. Det var nok ham, der var født ca. 1753, og som var gaardbeboer i Vranum ved FT 1787 og 1801. Han have en søn Thomas Nielsen f. ca. 1796, hans navn ses også på matr. 6d. Han var gårdmand med familie ved FT 1834 Vranum, så han havde nok overtaget faderens gård. Det var nok denne Niels Jensen f. 1753, som havde været forlover ved Christian Lauritzens bryllup. Det var den yngre Niels Jensen f. 1799 (1809) , som overtog Christian Lauritzens gård, se ovenover.


Tostrup, matr. 2a
Der var også ved FT 1787 og 1801 en anden gaardbeboer Christen Laursen f. ca. 1760, i Tolsttrup, Vranum, Han havde ikke egne børn, men bl.a. en stedsøn Jens Jensen f. ca. 1780, det kan være ham eller hans efterkommere med navn Jens Jensen, som er anført på matrikelkort Tostrup By, Almind, 1815-1863 på matr. 2a. Ifølge realregister Thostrup, Almind (109) matr. 2a fik en Jens Jensen skøde 1851