Vranum matr. 5  m. fl.  Se kort nederst.

matrikelskort Vranum By. Almind, 1815-1863, se nederst,  ses i den nordlige del af ejerlavet på matrikel 5 (a og b) navnet Christen (Christian) Larsen (f. ca. 1762), overstreget, sammen med navnet Niels Jensen
Området ved selve gården er benævnt Nørgaard Toft, deraf måske svigerfaderens navn Poul Larsen/Nørgaard, han havde måske også boet der.
Selve gården blev nok senere flyttet fra den oprindelige placering.

Vranum: 
Christians søn Laust Christiansen, f. 1796, Mette Maries bror, blev gift som Laust Christian Christiansen, 25, bondekarl i Vranum, den 3.11.1821 (76) med 1. Maren Jensdatter, f. 1799. . Ved første barn Christians dåb i 1822 var han indsidder i Vranum, det var han også ved Kirstines fødsel 26.1.1824 (12), og 16.4.1826 ved hustruen Maren Jensdatters død (114).  

 22.10 sanmme år, 1826  (78) blev han  som gårdmand i Vranum gift med kone nr. 2 Maren Magdalene Lauridsdatter, 19, tjenestepige i Vranum, Måske overtog han faderens gård, denne døde som vist, som gårdmnd i Vranum, i 1828,. Ses også som gårdmand Laust Christiansen i Vranum ved datteren Marie Kirstine  født 15.10. 1827 (16).   Marie Kirstine Laursen, Almind, konfirmeret  1843 (72, f.. 15.10.1827). Det kan være hende, der også ses som Sine  
17.11.1828 (18)  Ane Elisabeth født, forældre Laust Christiansen og Maria Magdalene, gårdfolk i Vranum.
.............................
Almind:
Hustruen Maren Magdalene døde 30.9.1831 (117), som gårdmand Laust Christiansens hustru i Almind. Så faamilien var flyttet,
Ved FT 1834 i Almind ses han da også som gaardmand, 36 år, udflytter på Almind Mark, gift med kone nr. 3 Maren Sørensdatter, 32 år.
 Viborg, Lysgaard, Almind, Almind sogn, Udflytter paa Almind Mark, 24, FT-1834, B4470 

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Laust Christjansen  

36  

Gift  

  

Gaardmand  

1798   

Maren Sørensdatter  

32  

Gift  

  

Hans Kone  

f. 1802

Christian Laustsen  

12  

Ugift  

  

Deres Barn  

1822  

Kirsten Laustdatter  

10  

Ugift  

  

Deres Barn  

 1824

Marie Laustdatter  

6  

Ugift  

  

Deres Barn  

1827

Kursiv: ifølge kirkebog., se ovenfor.

3.8.1834 f. Lauritz Lauritzen født, forældre  Laust Christiansen, gårdmand Almind Mark, og Maren Sørensdatter.

Viborg, Lysgaard, Almind, Almind sogn, Almind By - en Gaard, 35, FT-1840, B4483

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Laust Christensen  

48  

Gift  

  

Gaardmand  

  f. 1792

Maren Sørensen  

40  

Gift  

  

Hans Kone  

  f. 1800

Sine Laursen  

13  

Ugift  

  

Deres Barn  

  f. 1827

Christian (Lauritz) Laustsen  

3  

Ugift  

  

Deres Barn  

  f. 1837 17.8.1837 forældre Laust Christianse, gårdmand Almind Mark, og Maren Sørensdatter.

Laust Laursen  

1  

Ugift  

  

Deres Barn  

 f.  1839


I 1845 var han husfæster i Almind :
Viborg, Lysgaard, Almind,
Almind Sogn, Almind - et Huus, 38, FT-1845, B4496

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Laust Christiansen  

51  

Gift  

  

Huusfæster  

Her i Sognet [Almind, Viborg Amt]  f. 1799

Maren Sørensdatter  

45  

Gift  

  

Hans Kone  

Røgin Sogn, Viborg Amt, f. 1803   Døde 3.2.1849 som husfæster Laust Christiansens hustru på Almind Mark.

Christian Laustsen  

8  

-  

  

Deres Børn  

Her i Sognet [Almind, Viborg Amt]  f. 1837

Laurits Laustsen  

6  

-  

  

Deres Børn  

Do [Almind, Viborg Amt]  f. 1839

Søren Laustsen  

5  

-  

  

Deres Børn  

Do [Almind, Viborg Amt]  f. 1840

Magdalene Laustsen  

3  

-  

  

Deres Børn  

Do [Almind, Viborg Amt]  f. 1842   f. 24.8.1842 forældre Laust Christiansen, husmand på Almind Hede, og Maren Sørensdatter

Ved FT 1850 Almind ses Laust Christiansen, 52, f. 1898,  i hus (3), som enkemand og husmand i Almind By. Han boede alene. Sønnen Laust, 12, var tjenestedreng hos husmand i Almind. Magdalene var plejebarn hos husmand i Almind. De andre børn ses tilsyneladende ikke i sognet.
Ses ikke i Almind sogn ved FT 1855.  Ved FT 1860 Lysgaard sogn ses en Laust Christensen, f. i Almind, 62-årig enkemand og tjenestekarl på Neder Thestupgaard i Lysgaard sogn.

'

Så det var gået ned ad bakke for Laust Christiansen.
 ..............................................

1. Niels Jensen, f.  ca. 1799, overtog nok matr. 5, hans navn ses som nævnt på matriklen,  se kort nederst. Gården ses med navnet  Ladding Gaard,.
Niels Jensen, håndtering gårdmand i Vranum,  og hustru Ellen Martrethe Munk, tilgang til Almind sogn i 1830 (89, 4, 5). Barn født der samme år, se tabel.  Passer med at Laust Christensen forlod gården på dette tidspunkt, se ovenfor.
De ses ved FT 1834 og 1840 som gårdmand og skoleforstander i Vranum.

Viborg, Lysgaard, Almind, Almind sogn,
Vranum Bye, 37, FT-1834, B4470

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Niels Jensen  

35  

Gift  

  

Gaardmand og Skoleforstander  

f. 1799  

Ellen Magrete Munk  

40  

Gift  

  

Hans Kone  

1794  i Grenaa.

Christen Nielsen  

4  

Ugift  

  

deres Barn  

 1830* f. 24.5.1830

Jens Nielsen  

3  

Ugift  

  

deres Barn  

1831*

Erhardt Frederik Petersen  

19  

Ugift  

  

Tjenestekarl  

  

Ellen Marie Pedersdatter  

17  

Ugift  

  

Tjenestepige  


Viborg, Lysgaard, Almind, Almind sogn,
Wranum Bye - en Gaard, 7, FT-1840, B4483

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Niels Jensen  

31  41?

Gift  

  

Gaardmand  

1809

Ellen Magrethe Munk  

33  43?

Gift  

  

Hans Kone  

1801  

Christen Nielsen  

10  

Ugift  

  

Deres Søn  

  

Jens Nielsen  

9  

Ugift  

  

Deres Søn  

1831*  

Ane Marie Nielsen  

4  

Ugift  

  

Deres Datter  

1836*

Rasmus Laustsen  

44  

Gift  

  

Inderste, Møllebygger  

  

Kirstine Marie Svendsen  

36  

Gift  

  

Hans Kone  

  

Laust Frederik Rasmussen  

9  

Ugift  

  

Deres Barn  

  

Svend Rasmussen  

7  

Ugift  

  

Deres Barn  

  

Else Kathrine Rasmussen  

5  

Ugift  

  

Deres Barn

*do Kirkebog Almind, far Niels Jensen, Ladding Gaard, Vranum.
Der er divergenser mht.
forældrenes aldre, men ikke med børnenes.

Niels Jensen, gårdmand i Vranum,
afgang (105) fra Almind sogn i 1842, til Finderup. Ved FT 1845 Finderup sogn ses  Niels Jensen som gårdmand, f. 1797 i Almind sogn, med hustru Ellen Monk f. 1795 i Grenaa. De var der også i Finderup på gård ved FT 1850, ved FT 1860 Finderup var Niels Jensen, 61, indsidder og daglejer .

(
Det var en Niels Jensen f. 1799, ved FT 1801 hos mor Kirsten Sørensdatter, 35, enke i Snabe, Almind sogn.. Ifølge Kirkebog Almind blev Niels døbt den 26.6.1799 (52) , forældre husmand Jens Nielsen af Snabe og Kirsten Sørensdatter. Husmand Jens Nielsen af Snabe døde 31.3.1800 (54) 38 år gl.. Det kan være den samme som ovennævnte).

Ifølge realregister Almind 1841  (2, 74, Vranum): I 1846 fik Niels Jacobsen, skøde til Vranum matrikel 5*. En Niels Jacobsen kom til sognet i 1844 (96. 6), og han ses første gang i Vranum ved FT 1845,  f. ca 1805 i Finderup. Det passer med det tidspunkt, hvor Niels Jensen forlod sognet.
Jacob Nielsen (f. 30.11.1845, far gårdmand Niels Jacobsen, Vranun, fik skøde til 5a i 1878 (84) . Jacob Nielsen Tovgaard, f. 1845, ses stadig på Vranum mat. 5a ved FT 1901 Almind, og senere, nok indtil 1930.

Så Vranium matr. 5 ser altså ud til at kunne følges gennem Poul Larsen?, Christian Laustsen/Laust Christiansen, Niels Jensen f. ca 1799, Niels Jacobsen/Jacob Nielsen, fra ca. 1787 til ca. 1930.
 

Matr. Vranum 5a er i dag Vranumvej 5, 8800 Viborg. Gården ses som nævnt også benævnt Laddiiggaard. Den er nok flyttet fra den oprindelige placering.  Nuværende bygninger er fra 1964 eller senere (BBR). Se kort nederst.
 * Hartkorn matr. 5   2.2.3.1½,  matr. 5a 1.7.2.2 3/4.  Matr. 5a er i dag på 9,8 ha, hører i dag sammen  med andre matrikler.

......................................................

Andre Matrikler i Vranum:   Se kort nederst

2. Vranum, matrikel 3a , Niels Jensen Lyngsø, f. ca. 1771

Viborg, Lysgaard, Almind, Almind sogn, Vranum Bye, 35, FT-1834, B4470  

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Niels Jensen

63  

Gift  

  

Gaardmand  

f. 1771  

Johanne Pedersdatter  

53  

Gift  

  

Hans Kone  

  

Jens Andersen  

24  

Gift  

  

Af Huusfaderen antaget i Søns Sted  

  f. 1810

Kirstine Jespersdatter  

24  

Gift  

  

Hans Kone  

  

Ole Christensen  

6  

Ugift  

  

Pleiebarn af Familien  

  

Niels Pedersen  

12  

Ugift  

  

Tjenestetyende  

Ses FT 1840 som Niels Jensen Lyngsø. Aftægt ved FT 1845, 76 år, skøde til stedsøn Jens Andersen i 1840, der også ses som gårdmand i Vranum ved FT 1845 og 1850, her gift med Kirsten Jespersen og med 6 børn, bl.a. Niels Jensen f. 1834. De ses også FT 1860. Flere  skødeskift, år 1900 til Jens Jensen, han ses på Vranum 3a ved FT 1901.

På nævnte matrikelkort ses på matrikel 3a navnet Niels Jensen Lyngsø, hvis familie kan føres tilbage der til FT 1787, Niels' far var her Jens Jensen Lyngsøe, f. 1737, halvgaardsfæster i Vranum.   Jens Lyngsøes Niels af Vranum født 1772 (24).
Matrikel 3a er nu på Vranumvej 7A.
Se kort nederst.

......................................

3. Der var ved FT Almind 1834 også  en husmand Niels Jensen i Vranun, f. ca. 1779, med hustru Anne Marie Jacobdatter, f. ca. 1774, de blev gift i 1816.  De ses ikke ved FT 1840.

...................................


matr. 4 Vranum, nabo til 5a, ses navnene Jesper Christensen efterfulgt af søn Anders Jespersen, De ses begge på gård i Vranum ved FT 1834, som far og søn, henh. 64 og 23 år gl..  Skøde 1848 (70)  til Vranum 4a til Anders Jespersen. Skøde til 4a til søn Jesper Andersen, f. 1849, i 1873. Familien ses ved FT 1901 på Vranum matr. 4c.

Gården er nok udflyttet, nu er matr. Vranum 4a på Tostrupvej 56, efter BBR ældste bygninger fra 1877.   Se kort nederst.

 

........................................................

4. Matr. Vranum 6d- 6a, de to matrikler var nok forbundet,   Se Se kort nederst,  se nederste billede.  Der ses  overstreget navnet Niels Jensen.

 

Det var nok ham, der var født ca. 1753, og som var gaardbeboer i Vranum ved FT 1787 (halvgaardsbeboer, med børn Anne og Jens), og i 1801:

Det var nok denne Niels Jensen f. 1753, som havde været forlover ved Christian Lauritzens bryllup' i 1788 . Niels Jensens og Christians svigerfar Poul Larsens gårde er nævnt sammen  ved FT 1787.  Poul Larsens søn og svigersøn  faddere for nogle af Niels'  børn, se følgende tabel.


Viborg, Lysgaard, Almind, Almind Sogn,
Wanum, 13te Familie, FT-1801, B4067 .

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Niels Jensen  

48  

Gift  

Huusbonde  

Bonde og Gaardbeboer  

  f. 1753

Ellen Thomsdatter  

44  

Gift  

Hans Kone  

  

  

Niels Nielsen  

8  

-  

Deres Børn  

  

  f. 1793 f. 1792 (39), Niels, fadder Christian Lausten, Poul Larsens svigersøn.

Thomas Nielsen  

5  

-  

Deres Børn  

  

  f. 1796,  f. 1795 (44) ,Thomas, faddere Jens Lyngsøe og Lars Povelsen, Poul Larsens søn, Vranum.

Christen Nielsen  

3  

-  

Deres Børn  

  

Niels Jensen havde en søn Thomas Nielsen f. ca. 1796, hans navn ses også på kortet på matr. 6d. Han var gårdmand med familie ved FT 1834 Vranum, se tabel. Så Thomas havde nok overtaget faderens gård.
Viborg, Lysgaard, Almind, Almind sogn, Vranum Bye, 47, FT-1834, B4470

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Thomas Nielsen  

39  

Gift  

  

Gaardmand  

  

Abigael Jensdatter  

43  

Gift  

  

Hans Kone  

  

Jens Thomasen  

15  

Ugift  

  

deres Barn  

  

Niels Thomasen  

13  

Ugift  

  

deres Barn  

  

Peder Thomasen  

10  

Ugift  

  

deres Barn  

  

Ellen Kirstine Thomasdatter  

8  

Ugift  

  

deres Barn  

  

Kirsten Marie Thomasdatter  

5  

Ugift  

  

deres Barn  

  

Ane Magrethe Thomasdatter  

2  

Ugift  

  

deres Barn  

  


Ses også FT 1845,  ved FT 1850 var de på aftægt hos datter
Stine Thomsen, 23, gift med Thomas Christensen, 25, på gård i Vranum. -  FT 1860 var Thomas Nielsen, 66, stadig på aftægt hos datteren , Ellen Kirstine, 34, nu gift med Søren Laursen, 29, hun havde børn med begge mænd. Ifølge realregister  (Almind serie 2, 76)  fik denne Søren Laursen skøde til Vranum matr. 6a i 1860. Ses FT 1880 Vranum på en gård med datter Laura Sørensen f. 1867, hun ses FT 1901 på matr. 1c Vranum, agerbrug, gift med Anders Christensen (Balle) f. 1861 og med hendes far Søren Laursen f. 1831 på aftægt..  Matr. 1c (59)  mageskifteskøde 1889 til Anders Christensen, se næste.  så familen var flyttet
Laurs Jensen
mageskifteskøde 1889 til Vranum matr. 6a. .  Laust Jensen Lading  f. 1848 ses FT 1901 Vranum på matr. 6a.  
6a er nu Vranumvej 8, ældste bygninger 1870. Gård ses ogå på målebordsblade 1842...   .Se kort nederst.

.............................................

1-4. Der var altså flere Niels Jensen i Vranum, Almind sogn, f. henh. ca. 1753, 1771, 1779, 1799.
Der var ved FT 1787 også en halvgaardsbonde Niels Jensen, f. 1745,  i Almind.

...................................................

Vranum matr.8 (a, nu d, ag). Poul Larsens søn Lars Poulsen, f. 1756, og dennes søn Poul Larsen var på denne matrikel.


Tostrup, matr. 2a
Der var også ved FT 1787 og 1801 en anden gaardbeboer Christen Laursen f. ca. 1760, i Tolsttrup, Vranum, Han havde ikke egne børn, men bl.a. en stedsøn Jens Jensen f. ca. 1780, det kan være ham eller hans efterkommere med navn Jens Jensen, som er anført på matrikelkort Tostrup By, Almind, 1815-1863 på matr. 2a. Ifølge realregister Thostrup, Almind (109) matr. 2a fik en Jens Jensen skøde 1851

 ...........................................

 Kort:

Gårde i Vranum på målebordsblade 1842-1899, med påførte, nuværende vejnumre på Vranumvej. undtagen: Ve 55=Vejlevej 55,  T 56=Tostrupvej 56. Ri 84=Rindsholmvej  84.
 

Vejnummer nu

3

5

0, T 56

7A

8

9

Ri 84

6, Ve 55, 2

1

Vranum matr.

(10a)

5a

4

3a

6 (a, d)

7a

8 (d, ag)

1 (a, b, c)

2

Se om nogle af matriklerne ovenfor.

 Gården matr. 5 i Vranum By blev formentlig flyttet lidt mod NV (gamle position overstreget).   Gården matr. 4 i Vranum By ses ikke i dag, den blev nok flyttet mod NØ til Tostrupvej 56, der også hørte under matr. 4.
Vranumvej 9 og Rindsholmvej 84 er syd for Vranumvej 8, nær Almind By