Hartkorn

https://da.wikipedia.org/wiki/Hartkorn  

1 tønde = 8 skæpper = 32 fjerdingkar = 96 album. Mindste enhed er 1/4 album, også kaldet en Penning, den var 2 favne (eller 2 x 3 = 6 alen) på hvert led, svarende til 36 kvadratalen.

1 skæppe = 4 fjerdingkar

1 fjerdingkar = 3 album

1844-matriklen:
På øerne udgjorde 1 Td. hartkorn omtrent 6 ha, i Jylland omtrent 14 ha og for hele landet omtrent 10 ha.[1