Inge Møller Wraa (Vraa), forældre:

Autoforhandler Peter Wraa og hustru Anna Møller, Rødkærsbro - Viborg.

 Retur

Ved FT 1925 var Jens Peter Jensen Wraa som ugift mekaniker på matrikelnummer Elsborg 10ar, nuværende Søndergade 49, Rødkærsbro. Han byggede senere værksted og beboelse på den modsatte side af vejen, Søndergade 42, matrikel 10i. Ifølge BBR bygget 1930, værksteder i 1934 og 1968. Se kort.
Peter Wraa,
Jens Peter Jensen Wraa , 6.11.1902 -15.2.1986, begyndte sin egen virksomhed i Rødkærsbro, vist nok i en skurlignende bygning skråt over for, hvor den senere forretning i Rødkærsbro kom til at ligge. Ved FT 1925 var Jens Peter Jensen Wraa som nævnt mekaniker på matrikelnummer 10ar, nuværende Søndergade 49, Rødkærsbro (måske havde han lejet sig ind, N. T. Lykke Espersen fik skøde til 10ar 1924, Søren P. Sørensen 1938 Parcellen er nu ubebygget). I starten bestod han forretning vist mest i reparation af cykler, symaskiner og lignende. Peter og Anna blev gift i 1927. Ved FT 1930 ses han sammen med hustruen og en svend. Han byggede senere værksted og beboelse på den modsatte side af vejen, Søndergade 42, matrikel 10i, se nævnte kort. Ifølge BBR bygget 1930, værksteder i 1934 og 1968. Se billedet nedenfor. Se FT 1940, hvor Peter står som automobil- og cykelhandler. I starten har det været reparation og handel med brugte biler, men der var endnu kun få mennesker, der havde bil før krigen. Under krigen, hvor kun få måtte køre bil, kunne man f.eks. endnu få lappet cykler mm.. Senere blev biler blev det dominerende. Familien boede i en stor lejlighed på første sal.

Efter krigen begyndte Folkevognen (VW) at komme til Danmark, vist nok i 1948 . Peter fik tildelt forhandlingen af folkevogne for Viborg amt. Han købte først en grund på Århusvej i Viborg og byggede udstilling og værksted. I 50'erne og senere blev det efterhånden et hit at sælge folkevogne (bobbelen), det blev den mest solgte bil i Danmark, og hans forretning voksede. Så han byggede en endnu større forretning med udstilling, værksted og lager på Falkevej, Viborg. Fra lageret solgte de reservedele til mange andre værksteder.

Omkring 1963 købte Peter en dejlig villa ved Nørresø i Viborg, hvor de så boede.

Nekrolog: VIBORG. Forhenværende automobilforhandler Peter Wraa, Sct. Ibsgade 34, Viborg, er død, 83 år. Peter Wraa blev som ung udlært mekaniker, ligesom han arbejdede ved forskelligt, blandt andet en overgang som jernbanearbejder. I 1925 oprettede han i Rødkærsbro en cykel- og radio- forretning og fik i 1946 SMC- forhandling. I 1949 fik han som en af landets første forhandling af folkevogne i Rødkærsbro, som siden blev udvidet til Viborg og Bjerringbro. Først havde Peter Wraa forhandling på Aarhusvej, men flyttede i 1964 virksomheden til dens nuværende plads på Falkevej. I efteråret 1984 overlod Peter Wraa af helbredsmæssige grunde ledelsen til sine to sønner, Arne og Jørgen Wraa. Peter Wraa var med til at stifte Automobilhandlerforeningen af 1943 og samme år Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark, og har i begge foreninger haft såvel formands- som næstformandsposter. Senere stiftedes Foreningen af Folkevognsforhandlere, i hvis bestyrelse Peter Wraa sad i mange år. På det lokale plan har Peter Wraa været i bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningen og i Borger- og Håndværkerforeningens repræsentantskab. For sit store arbejde inden for automobilverdenen modtog Peter Wraa anerkendelsesdiplom fra den finske og svenske forening, der svarer til Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark. Peter Wraa efterlader sig to døtre, der bor henholdsvis i København og Viborg, samt de to sønner, der fører virksomheden videre og som bor i Rødkærsbro og Viborg.   

Anna Wraa, født Møller, 19.12.1904 -17.6.1974, havde en huslig uddannelse, hun havde bl.a.været hos overlæge Videbæk i Viborg som kokkepige (ved FT Viborg 1916 var der en Poul Henrik Carl Videbech, overlæge i hæren og praktiserende læge, født i 1869, med hustru og 2 halvvoksne sønner, det har nok været ham). Og så var hun vist på højskole eller lignende i Nordsjælland. Hun og Peter blev gift i Højbjerg Kirke den 15.9. 1927, deres fædre var forlovere. Hun virkede hele resten af sit liv som en dygtig husmor, sådan som det var typisk dengang. I mange år var der en ret stor husholdning, med børn m.v., de havde også en overgang folk på kost.  

Peters aner                               Annas aner                         Se også nederst på siden.

Børn:

(dødfødt datter 5.4.1931)

Jørgen Møller Wraa 27.1.1933-15.2.1999.                                                                                     Datter: Mette

Inge Møller Vraa  27.1.1933 20.1. 1992.                                  Gift med Poul Hansen                    Børn:  Per, Lars, Anne

Arne Møller Wraa 6.2.1938- 8.2.2008                                        Gift med Helle Andersen.                Børn: Jane, Lotte, Mads

Else Møller Wraa 9.4.1945.                                                       Gift med Johannes Laursen, skilt     Børn: Jens, Lone, Lise

(Familien havde i mange år skrevet sig med efternavnet Wraa, selv om de i kirkebøgerne stod opført som Vraa, som derfor var det officielle navn. Peter fik det officielt lavet om til Wraa i 1960'erne, også for sine børn, undtagen for datteren Inge, der da var gift Hansen).

 

Forretningen i Rødkærsbro, med lejligheden ovenpå.

 

Villaen i Ibsgade ved Viborg Nørresø

 

  Fra venstre Arne, Anna, Jørgen og Else, Peter, Inge.

 


 

Oversigt over aner:

 Peter Wraa (Vraa) aner  

Døbenavnet var Vraa, (Vraae, Wraae), som det står i kirkebøgerne. Peter skrev sig som Wraa og fik i 1960'erne officielt ændret navnet til Wraa.
Jens Peter Jensen Wraa var gift med Anna Møller

 

 Peters forældre

 bedsteforældre

 oldeforældre

 tipolde

tiptipolde

3x tip

Niels Christian (Kristian) Jensen Vraa

1847 Kvols
-1928 Viborg
Land- og handelsmand

De boede først i Kvols, senere i Elsborg

Jens Christensen (Vraae) 1809  Kvols-1873 Kvols. Gårdmand.

Christen Jensen Vraa 1770 Kvols-1881 Kvols. Gårdmand.

Jens Christensen Vraae 1732-1797 Kvols. Gårdbeboer.  

Christen Sørensen Vraa 1697-1765 Kvols. Gårdfæster,  

Jens Christensen 1769

Beret Jensdatter

 

Else Christensdatter, 1739 Gammelstrup -1807 Kvols

Bror Christen Christensen Nørgaard, 1748-1797. Gammelstrup

Christen Jensen 1695-1754 Gammelstrup.

Jens Pedersøn Tastum,
Gammelstrup

Anna Nielsdatter 1663

Anne Laustdatter (Schonning) 1706 Vroue-1775 Gammelstrup.

Laurits/Laust Schonning/Skonning/
Schaaning
/Skaaning.
1675. Vroue

Birthe Christensdatter 1777 Taarup-1837 Kvols

Christian Jensen 1747-1811 Borup, Taarup. Gårdbeboer.  

Jens Povelsen 1711-1782. Borup

Poul Jensen  Borup

 

Mette Sørensdatter

Mette Christiansdatter 1750-1815 Kvols. Boede i Borup

 

 

Ane Marie Nielsdatter 1816 Feldingbjerg-1894 Kvols

Niels Jensen 1760 Stoholm-1833 Stoholm, Feldingbjerg sogn. Gårdbeboer.

Jens Volfsen 1725 Nørre Feldingbjerg-1811 Stoholm, Feldingbjerg sogn. Gårdbeboer. 

Vulf/Volf/Wolf Christensen, 1688 Feldingbj. Gårdfæster Nørre Feld.-1766 Stoholm.
Se Aner

Christen Jensen Faurholt ca. 1655-1725 Nørre Feldingbjerg,

Ermgaard Nielsdatter ca. 1654-1729 Feldingbjerg

Kirsten/Kirstine Lauridsdatter 1694 Lille Torup, Nørre Borris-1770 Stoholm.  Se Aner

Laurids Nielsen ca. 1641-1722 Lille Torup, Nørre Borris

Maren Villadsdatter ca. 1647-1722 Nørre Borris

Johanne Nielsdatter 1731-1808 Stoholm, Feldingbjerg sogn.

 

 

Johanne Lauridsdatter (Laustdatter) 1775 Sparkær, Borris sogn/Feldingbjerg -1849 Stoholm, Feldingbjerg sogn

Laurids Pedersen/Møller 1743-1790 Skalmstrup. Møller.

Peder Jensen, Skalmstrup

 

Dorthe Jensdatter

 

Anne Christensdatter 1746-1803 Skalmstrup.  

Christen Jacobsen Skrædder 1712 Mosegaard, Fly-1798 Fly. Se Aner

Jacob C. Skrædder

Ane Catrine Olesdatter ca. 1715 Bækgaard-1767 Mosegaard, Fly.

 

Else Marie Christine Simonsen

1860 Viborg
-1927 Brandstrup, Vindum sogn

Christen Simonsen  1820 Brokholm, Junget, Salling, - boede i Viborg 1886. Tjenestekarl, arbejdsmand.  

Simon Christensen 1794 Rybjerg -Roslev, Salling. Boede bl.a. i Grønning. Tjenestekarl inderste, daglejer, fattiglem. Død 1877 i Grinderslev

Christen Simonsen 1750 (Salling)- 1822 Roslev. Tjenestekarl, husmand.

 

 

Anne Jep(pe)sdatter 1764 (Salling)

 

 

Inger Elisabet Petersen (Salling)

 

 

 

Ane Johanne Christensen  1829 Dollerup, - boede i Viborg 1886

Christen Nielsen/Skovfoged   -d. 1835 Dollerup. Skovfoged.

 

 

 

Mette Marie Christiansdatter f. 1792 Almind (boede 1855 i Dollerup)

Christian Laustsen 1755-1828 Almind. Gårdbeboer.

Laurs Laursen

 

Johanne Marie Poulsdatter 1762-1821 Almind.  

Poul Larsen Nørgaard 1728-1803. Se  Aner

Laurids Nørgaard.

Anne Nielsdatter 1735-1801.
Se Aner

Niels Andersen Vranum.

Peters forældre

 bedsteforældre

 oldeforældre

 tipolde

tiptipolde

3 x tip

Fødselsårene er omtrentlige, da angivelserne kan variere.-
Mændene tilbage i Niels Christian Jensen Vraas slægt var gaardmænd (bonde, gaardbeboer) og boede i Kvols, Feldingbjerg og Taarup sogne.

Else Marie Simonsens slægt på hendes faders side kom fra Salling (Junget, Selde, Grinderslev, Torum, Durup, Rybjerg, Roslev, Grønning  sogne) og var arbejdsmand, tjenestekarle, indsidder, daglejere;
 på hendes moders side boede de i Dollerup, Almind og Sjørslev sogne og var skovfoged, husmand, bonde, halvgårdsfæs
ter.    
Se kort  over sogne i Viborg Amt   

 


 

Annas aner

Anna Møller var gift med Peter Wraa

Annas  far Niels Rasmussen Møller 1880 Højbjerg, Viborg Amt-1950 Højbjerg 
 

Annas bedsteforældre

Annas oldeforældre

Annas tipoldeforældre

Annas 2 x tip

Annas 3 x tip

Annas ældste fundne ane

Peder Jensen Møller 1837 Højbjerg-
1899 Højbjerg

Jens Pedersen Møller 1799 Vinderslev, Mausing Mølle-
1862 Højbjerg

Peder Jensen 1757 -
1811 Vinderslev

 ??

 

 

Thora Christensdatter/Højriis 1764 Gødvad. Linaa. Skand. Amt-1828 Vinderslev

Christen Christensen Højriis 1707-1777 Kragelund.  

Christen Madsen

 

Anne Andersdatter, død 1736

Maren Laursdatter 1732 Gødvad-1819 Vinderslev

 

 

Christine Jørgensdatter Moeslund
1804 Vinderslev-
1866 Højbjerg

Jørgen Pedersen Moeslund
1765 Moselund-
1847 Vinderslev

Peder Jørgensen 1732 Moselund-1808 Moselund. Se

Jørgen Pedersen 1685 Moselund-1755 Moselund. Se aner

7 x tip

Kirstine Jensdatter 1713 Vrads, Skand. amt-1761 Moselund, se aner

7 x tip

Maren Jensdatter 1728 Bording, Ringkøbing Amt-1807 Moselund.

Jens Jensen 1695, Bording, se aner

5 x tip, 1600-tallet

Maren Nielsdatter, død 1764.

 

Anne Kirstine Christensdatter 1775 Vinderslev-1845 Vinderslev

Christen Hansen 1740 Vinderslev-1793 Vinderslev.  

Hans Christensen 1707-1782 Vinderslev. Se ane

4 x tip

Kirsten Olesdatter. Se aner

5 x tip, 1600-tallet

Karen Pedersdatter 1734 Vinderslev-1807 Vinderslev.

Peder Danielsen 1695. Vinderslev. Se aner

5 x tip, 1600-tallet

Karen Marie Andersen 1838 Svostrup-
1919 Højbjerg

Anders Jensen Bech  1789 Tvis, Ringkøbing Amt-1859 Tange

Jens Andersen
1743 Giertrudsbæk, Tvis
-1804 Tvis

Anders Madsen 1706 Tvis
-1766 Tvis, aner

Mads Andersen 1655 Vorgod -1752,

 

Jensdatter 1712 N. Felding
-1792, aner

Jens Povelsen 1678Tolstrup, aner

5 x tip

Mette Povelsdatter 1679 Nørre Felding, ane

4 x tip

Karen Pedersdatter
1753 Vinding-1824 Tvis

Peder Pedersen 1729 (1717?) Vinding-1785 Vinding, aner

Peder Nielsen 1680 Vinding
-1750,  aner

7 x tip, 1500-tallet

Karen Madsdatter 1689 Hvirgel, Vinding,-1731,aner

6 x tip, 1600-tallet

Mette Kirstine Mouritsdatter 1730 Vildbjerg-1791, se aner

Mourits Knudsen 1680 Vildbjeg
-1755, aner

12 x tip, 1300-tallet

Ellen Jensdatter 1693 -1769, ane

4 x tip

Kirsten Bertelsdatter
1813 Hoven, Ringkøbing Amt-
1893 Højbjerg

Bertel Johannesen 1771 Ørbek, Hoven-
1826 Ørbek, Hoven

Johannes Bertelsen 1744 Ørbek, Hoven- 1828 Hoven.

Bertel Jacobsen 1698-1777 Ørbek, og aner

5 x tip, 1600 tallet.

Anna Hansdatter

 

Kirsten Pedersdatter 1744 Ørbek Hoven.

Peder Christensen 1711-1773 Ørbek, Hoven

 

Ane Kirstine Nielsdatter
1779 Brande/Give
-1857 Ørbek, Hoven

Niels Andersen (Vonge)1746 Give-1815 Give

Anders Nielsen Wong 1714 Vonge -1777 Thyregod, se aner

5 x tip

Birthe Marie Albertsdatter1712-1793

 

Ane Kirstine Christensdatter 1754-1829 Give

Christen Pedersen Donnerup  

 

Anne Olesdatter 

 

Annas bedsteforældre

Annas oldeforældre

Annas tipoldeforældre

Annas 2 x tip

Annas 3 x tip

Annas ældste fundne ane

 

Fødselsårene er omtrentlige, da der kan være afvigelser i angivelserne.

Niels Rasmussen Møllers fars slægt var gårdejere, gårdmænd, gårdfæstere, møller og boede i Højbjerg, Vinderslev og Moselund (Funder). Se kort over sogne i Viborg Amt. -- Annas tipoldemoder Thora Christensen (Højris) kom fra Kiærs Mølle, Laven, Linaa sogn, Skanderborg Amt (se kort). -- Annas 3 x tip oldemor, Kirstine Jensdatter og hendes familie kom fra Vrads sogn i Skanderborg Amt.

Niels'
mor Karen Marie Andersens slægt kom fra Ringkøbing Amt, bl.a. Tvis og Hoven, se kort over sogne i Ringkøbing amt. Karen Maries forældre Anders Jensen Bech og Kirsten Bertelsen flyttede en del omkring og boede senest i Tange (Højbjerg sogn), Viborg Amt.
Mændene
var oftest gaardmænd (landmand, bonde, jordbruger). Langt tilbage i Anders Jensen Bechs slægt ser der ud til at være aner, der har tilhørt lavadelen (på Movstgaarde, Abildtrupgaard, Kviesgaard i Ringkøbing Amt).
T
ipoldemoderen Ane Kirstine Nielsdatters familie kom fra Brande/Give området i Vejle Amt, de var velstående folk. Se kort.

Se oversigt over Elsborg-Højbjerg familier. Annas mor, Johanne Due Tomsen (Thomsen) :
 

Annas bedsteforældre

oldeforældre

tipoldeforældre

2 x tip

3 x tip

Johannes forældre

bedsteforældre

oldeforældre

tipoldeforældre

2 x tip

Jens Christian T(h)omsen
1847 Korning .
Han boede i Hvirring sogn.
Han døde eftert 1925.

Thomas Christensen
1820 Tamdrup-
1878 Honum, Hvirring

Christen Themsen (Themmesen, Tommesen,Thomsen)
1788 Jelling-1865 Hvirring

Them Sørensen 1764-1823 Jelling, og aner

Søren Themsen 1726-1817 Jelling

Anna Chrestensdatter 1756
-1782 Jelling

Else Sørensdatter 1724-1811 Jelling.

Kirsten Nielsdatter 1781 Torp, Underup
-1839 Tamdrup

Niels Nielsen Bonde 1737-1807 Torp, Underup

 

Kirsten Pedersdatter 1744-1799 Torp, Underup

 

Ane Marie Marcusdatter
1817 Tamdrup
-1861 Hvirring

Markus Jensen Smed
1780 Tamdrup-1841 Tamdrup

 

 

Ane Lauritzdatter (Laursdatter)
1790 Tamdrup

Lauritz (Laurs) Nielsen 1743-1815 Tamdrup

 

Ane Simonsdatter 1750
-1831 Tamdrup

 

Anne Sørensdatter (Sørensen) 1843 Hvirring
- 1890 Hvirring

Søren Jørgensen
1807 Hvirring
-1876 Hvirring

Jørgen Sørensen Due
1781 Hvirring-1841 Hvirring

Søren Olesen Due 1742
-1784 Hvirring

 

Anna (Ane) Jørgensdatter 1747

 

Ane (Anne, Anna) Hansdatter
1777 Hvirring-1850 Hvirring

Hans Andersen 1737-1801 Hvirring

 

Mette Christensdatter 1742
-1789 Hvirring

 

Ellen Catrine Madsdatter
1816 Hvirring
-1855 Hvirring

Mads Sørensen
1780 Hvirring-1859 Hvirring

Søren Madsen 1747

 

Ellen Katrine Krestendatter (Elle Cathrine Christensd.) 1757
-1829 Hvirring.  Se ane

Chresten Knudsen/Bødker 1711-1796 Hvirring

Marie Jensdatter 1722-1789 Hviring.

Ane Marie Pedersdatter
1783 Vester (Vejle Amt)
-1847 Hvirring

Peder Christensen 1739
-1800 Vester

 

Anne Barbara Andersdatter 1750-1788 Vester

 

Fødselsår er omtrentlige. -- De var født og boede i Hvirring, Tamdrup og Underup sogne i Skanderborg Amt, lidt vest for Horsens, og i nabosognet Korning, samt Jelling og Vester sogne i Vejle Amt, se kort
De boede i huse eller på jordlodder eller gårde og ernærede sig bl.a. som tækkemand, væver, træskomager, smed, skovfoged, husmænd, jordbruger, gårdmand, gårdbeboer, bonde.

Johanne Due Thomsen var gift med Niels Møller.