Frugsforsøgsstation 75 års jubilæum.  1915-1990.

 Særtryk af Tidsskrift for Planteavl.