Andreas Johnsen/Jonsen. Kom formentlig til sognet (Blangstedgaard) i 1916. Skøde til Blangstedgaard matr. 3k og 3n i 1919.

FT Vor Frue 1916 (55), ved Blangstedgaard. Andreas Johnsen var arbejdsmand.

Ifølge Kirkebog for Korsløkke (111) fik arbejdsmand Andreas Johnsen, 39 år, og Karen Marie Christensen, 35 år, af Blangsted, en datter Else Frrderikke Johnsen den 20.11.1916. En fadder var arbejdsmand Hans Skafte, der 1917 ses i Aahuset, der lå meget nær Blangstedgaard. Johannes født samme sted den 26.7.1918 (53). En fadder var husejer Niels Pedersen. Blangsted. Erik Harry født 6.10.1919, samme fadder, samt arbejdsmand Anton Johnsen, se næste tabel.

FT Vor Frue 1921 (86), ved Blangstedgaard. Andreas Jonsen var arbejdsmand på Løveapoteket, logerende, enkemand Anton Jonsen var arbejdsmand på forsøgsstation Blangsted. Familien var kommet til sognet i 1915.

 Ses ikke ved FT Vor Ftue  1925.