Blamgstedgaardsvej. Ejendomme omkring 1939 og senere. Her ses også den gamle gren af Blangstedgaardsvej til Nyborgvej mod øst. og den nuværende gren mod vest.

Blangstedgaardsvej 64, matr. 1m, 1s, 1t, se rødt mærke.
Ovenfor daværende nr. 62
Den øverste (nordligste) matrikel i ejerlav Blangstedgaard ved den gamle gren af Blangstedgaardsvej, matr. 1k, daværende nr. 50, er omkring ved nuværende nummmer 10B. Nuværende numre 10, 12, 14 vest for den gamle vej er bebygget efter 1970

 


 
Lufttfotos (http://www.kb.dk/da/nb/materialer/luftfoto/index.html):

Rasmus Hansens gartneri 1939, daværende Blangstedgaardsvej 40.   Den nordligste matrikel i ejerlav Blangstedgaard, matr. 1k. Nok omkring nuværende Blangstedgaardsvej nr. 10 B

 


Luftfoto Blangstedgaardsvej 64, 1939. Matr. 1m, 1s, 1t. Th herfor ses det andet gartneri, matr. 1l, daværende Blangstedgaardsvej 62. Ejendommen overfor, på den vestlige side af vejen, kunne være matr. 1f, daværende Blangstedgaarsvej 75, omkring ved nuværende Blangstedgaardsvej 25-27. Smlgn også nederste billede. .

 

 

Andre billeder Blangstedgaardsvej..

Rasmus Hansens gartneri 1939, Blangstedgaardsvej 1d. ?? 
1d er øverst mod NV på nuværende Blangstedgaardsvej. Der ses ikke aftegninger af stedet på kort 1901-1971.
Det ligner billedet lige ovenfor, taget lidt mere mod højre (mod nord). Det ville da være tidligere Blangstedgaardsvej nr. 62 midtfor. Huset længst til højre kunne være nr. 50, hvor Henty Andersen, der arbejdede på forsøgsstationen, boede.

 

Schmidt, gaardejer, Blangstedgaardsvej 1d. ??
Det er nok ejendommen matr. 1f, tidligere Blangstedgaardsvej 75, omkring ved nuværende Blangstedgaardsvej 25-27. Der boede en Schmidt der fra 1938. Smlg. billede nr. 2. .

 

 På marker på den vestlige side af Blangstedgaardsvej blev der i 1940-50'erne dyrket cikorier, der blev brugt til kaffeerstatning. Der lå en cikoriefabrik i nærheden, hvor der kom lugte fra, når rødderne blev brændt. Billederne viser da også, at betydelgie områder lå hen som marker.

 Alle ovenfor viste bygninger fjernet i forbndelse med udstyknnger sidst i 1900-tallet.