Egalisering

Da gårdene blev lige

Fortællingen skrevet af Erland Porsmose

Tid / Periode 1800

 

Grevskabet Gyldensteen ejede samtlige gårde i Ejby Lunde. I slutningen af 1700-tallet fordelte grevskabet jorden rundt om landsbyen ligeligt mellem de ni gårde. Det betød, at hver gård fik et sammenhængende stykke jord frem for jordlodder forskellige steder. Egalisering, som ligestillingen blev kaldt, lettede godsadministrationen. Det var derfor en meget populær øvelse på den tid blandt godsejerne. I Ejby Lunde betød ligestillingen, at de ni fæstegårde fik tildelt nøjagtig lige meget agerjord og eng. Derfor skulle de også betale nøjagtig det samme i forpagtningsafgifter til herregården, og det samme beløb i skat til staten. Omkring år 1800 var 56 procent af de fynske landsbyer egaliserede

 

http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/ejlby-lunde egaliseringL