Fæster ved von Heinen

Hus i Højby 1798:

"Jeg Albredht Christopher von Heinen til Fraugdegaard, Hollufgaard og Blangstedgaard, Hans kongelige Majestæts bestalte Kammerherre   .vitterlig gør.. ..skøder og bortfæster til August Mathiasen .. et mig tilhørende Huus i Høybye ...."     (August Mathiasen, 38, ses ved FT 1801 i Højby som husmand uden jord, fattig, går i dagleje)

 

Gaard i Killerupv1798:

Skødet og bortfæstet til Mads Ibsen en gård i Killerup, som Jens Hansen på lovlig vis har frasagt sig,

Jens Hansen ses som gaardmand i Killerup ved FT 1787:

Odense, Odense, Vor Frue, Killerup, , 3, FT-1787, C2585

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Jens Hansen  

55  

Gift  

huusbonde  

gaardmand  

  

Johanne Rasmusdatter  

57  

Gift  

madmoder  

  

  

Niels Andersen  

21  

Ugift  

barn af 1ste ægteskab  

  

  

Cathrine Jensdatter  

19  

Ugift  

børn af 2det ægteskab  

  

  

Sophie Jensdatter  

15  

Ugift  

børn af 2det ægteskab  

  

  

Anne Pedersdatter  

11  

Ugift  

barnebarn  

  

  

Hans Nielsen  

25  

Ugift  

tienestefolk  

landsoldat  

  

Anders Henrichsen  

15  

Ugift  

tienestefolk  

  

 

Mads Ipsen ses som gårdfæster ved FT 1801

Odense, Odense, Vor Frue Landsogn, Killerup By, tilhører Hollufgaard, , 5, FT-1801, B1127

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Mads Ipsen  

34  

Gift  

husbond  

gaardfæster  

  

Sophie Jensdatter  

28  

Gift  

hustru  

  

  

Jeppe Madsen  

1  

Ugift  

barn  

  

  

Hans Hansen  

14  

Ugift  

tjenestedreng  

tjenestedreng  

  

Jens Hansen  

12  

Ugift  

tjenestedreng  

tjenestedreng  

  

Karen Jørgensdatter  

30  

Ugift  

tjenestepige  

tjenestepige  

  

Kirsten Christensdatter  

13  

Ugift  

tjenestepige  

tjenestepige  

  

Maren Johanne Hansdatter  

7  

Ugift  

antaget barn