Gravplads

 Der blev i 1800-tallet oprettet et gravsted på Blangstedgaard for Lüders.familien. Det ligger lidt syd for selve gården, lige syd for den gamle lade, ved resterne af voldgraven.
Ernst  Albrecht Lüders hustru   Margrethe Christine Ploug døde 1843 (27.11.)
Ifølge Odense Herredsfoged Skøde- og panteprotokol - Odense Herred P1 1845- P1 1848, 10.7.1845, opslag 265-66, nr. 425, folio 262-263:
Gavebrev: Oprettet gravsted af Ernst Lüders i Blangstedgaards have, med gitterværk omkring. Blangstedgaards fremtidige ejere får pligt til at vedligeholde. Som betaling skal ske vederlag hver 10. år til præst og synsmænd.

Ved Niels Unger Nyborgs overtagelse af Blangstedgaard i 1895 var ovennævnte forpligtgelse også indsat i dokumentet. Men andetsteds i dette er anført. at der er pligt for gårdens ejer til at vedligholde gravstedet. Som en modydelse for denne byrde får ejeren nytte- og brugsret af Tornbjerg Skovlykken, der skal være fredsskov. Dette areal grænser op til Blangstedgaards jord mod syd ved marken kaldet Mellemlykken. Skovlykken var matr. Tornbjerg Gde, Fraugde 1b, senere 1c. Nu 4,4 ha, heraf 2,8 ha fredsskov.

Der var ved salg af Blangstedgaard i 1915 også indsat en passus om forpligtelse til vedligeholdelse af gravstedet.
I forsøgsstationens tid blev gravstedet passet af gårdens gartner. Nævnte Skovlykken hørte også under forsøgsstationen.

I dag (2018) er gravstedet totalt misligholdt.   

Gravsted 2018: Der har været 5 gravsten, en  mangler, to er ulæselige, de to sidste ses nedenfor.

 

 

Marie Margrethe og Ernst begravet i henh. 1854 og 1866.

 

Caroline Mathildes 1841-1927 blev som den sidste af slægten begravet der, i 1927.

 

 Proprietær Ernst Albrecht Lüders død 1849 og hans hustru Margrethe Christine Ploug død 1843 er formentlig også begravet der.

 Gravstedet er markeret med et kors på følgende kort: