Huse, som tiilhørte eller lå i nærheden af Blangstedgaard/Blangsted Mølle: