Forsøgsstationen Blangstedgaard - Markplaner

Forsøgsstationens jord var delt op i en række marker betegnet med numre (romertal og bogstav).
Marken ØNØ for gården (NB Nordpil) havde betegnelsen VII, der var i en årrække især forsøg med grønsager og jordbær.
På marken IIA (midt i billledet) var der fra starten af sortsforsøg med æbler, der var dengang træer podet på frøstamme (vildstamme), som gav store træer, hvor man skulle op og klatre, når der skulle plukkes æbler. Hvis man under plukningen tabte en kurv æbler, skulle man give brunsvier til resten af holdet!  *
Marken I nederst i billedet blev bl.a. i perioder brugt til forsøg med blommer og kirsebær, her lå også de tidligste gødningsforsøg med æbler.
I marken i billedets højre, nedre hjørne, kaldet Åmarken, var der bl.a. i perioder forsøg med hindbær.
Marken nederst til venstre i billedet, grænsende til Blangstrupvej, der førte til Killlerup, blev kaldet Killerupmarken, den blev i en lang årrække mest brugt til forsøg med landbrugsafgrøder, bl.a. roer. Det senere etablerede laboratorium analyserede prøver fra forsøgene (bl.a. for roers tørstof/sukkerindhold).
Fra 1970'erne gik forsøgsstatonen over til stort set kun at have forsøg med frugttræer, senere også frugtbusle.
 '

 

De tidligere markers placering er her vist på  nuværende kort. Der var læhegn mellem stort set alle marker (seljerøn, elm, tjørn). Nogle af hegnene er bevaret.