Blangstedgaard. Købskontrakt og skøde 1915.

Odense Herredsfoged, Skøde- og panteprotokol - L 1915 5 27 - L 1915 10 14 (2. serie), opslag 277-278. folio 546ff.