Smed Andreas Andersen og Marie Olsdatter, Blangstedgaard. Børnefødsler (faddere også vist):

1821.
En fadder var forpagter N. Stephansen, Blangstedgaard. Lüders overtog gården i 1822. En Niels Stephansen, 27, ses FT Vor Frue Landsogn 1801, søn af gårdfæster Stephan Nielsen, Ejby. Niels Steffensen, 67, døde som gmd. i 1842, Sct. Knuds sogn (N 51). Han ses, ugift, som konen, Marie Cathrine Andersdatters, morbror, hos brændevinsbrænder Anders Pedersen, ved FT Odense Købstad 1834 og 1840.

1828
Fadderen Peder Møller kunne være gårdmanden på Stæremosegaard.  A(nders) Larsen var tjenstekarl samme sted som nedennævnte Hans Stephansen.

1832.
Fadder H(ans) Stephansen var bror til ovennævnte Niels. Hans, 48, var ugift tjenestekarl ved Ejby FT 1834 hos søsteren gårdmandsenke Karen Stephensdatter, Rosengaarden, senere var han bestyrer og gårdejer..