Ved Tornbjerg, Fraugde sogn. lå 3 større gårde, Store og Lille Tornbjerg og Landkilde.
Se kort i linket.  Ofte omtalt sammen med Blangsted Mølle, som også hørte til Fraugde sogn.

 Store Tornbjerg
HK 6.2.0.1

Matrikelkort Tornbjerg Gde, Fraugde,  1808-1851:
 
På matr. 1 ses navnene Niels Hansen/(søn) Hans Nielsen

Niels Hansen,
f. ca. 1749, ses som gaardmand/gårdbeboer på Store Tornbjerg ved FT Fraugde 1787 (21) og 180l.  
Ved FT 1845 var sønnen Hans Nielsen. f. ca. 1800, på gården.

Hans Nielsen, 80 år, var stadig på gården ved FT 1880  (ses bl.a. også opslag 24, FT 1860, 61 år, med 5 børn, 7-22 år, og 3 tyender).
Odense, Aasum, Fraugde, Fraugde sogn, Store Tornbjerggaard, 2, FT-1880, B0178

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Hans Nielsen  

80  

Gift  

gaardeier, husfader  

  

Fraugde sogn, Odense Amt, f. 1800  

Caroline Marie Rasmussen  

67  

Gift  

hans kone  

  

Frue Landsogn, Odense Amt  

Mads Hansen  

31  

Ugift  

deres søn, medhjælper  

  

Fraugde sogn, Odense Amt  

Mette Marie Hansen  

29  

Ugift  

deres datter, medhjælper  

  

Fraugde sogn, Odense Amt  

Carl Frederik Johansen  

22  

Ugift  

tjenestekarle  

  

Dalum sogn, Odense Amt  

Poul Andersen  

17  

Ugift  

tjenestekarle  

  

Rønninge sogn, Odense Amt  

Mads Jørgen Madsen  

17  

Ugift  

dreng  

  

Fraugde sogn, Odense Amt  

Gjertrud Andersen  

25  

Ugift  

tjenestepiger  

  

Frørup sogn, Svendborg Amt  

Birtha Marie Petersen  

15  

Ugift  

tjenestepiger  

  

Fraugde sogn, Odense Amt  

 
Realregister til skøde- og panteprotokol - Bjerge-Åsum hrd. (1801 - 1960)   Fraugde. 6 serier.
2/20 1881 matr. 1a, Store Tornbjergggaard, skøde fra Hans Nielsen til Rasmus Christian Hansen, 1913 til Anders Pedersen

Rasmus Chr. Hansen ses ved F 1890:
Odense, Aasum, Fraugde, Nederholluf, Tornbjerg, 193, FT-1890, C6692

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Rasmus Christian Hansen  

47  

Gift  

Husfader  

Gaardejer  

Fraugde Sogn, Odense Amt  

Anne Hansen  

45  

Gift  

Husmoder  

  

Bederslev, Odense Amt  

Karoline Marie Hansen  

10  

Ugift  

Barn  

  

Fraugde Sogn, Odense Amt  

Anna Rasmine Hansen  

8  

Ugift  

Barn  

  

Fraugde Sogn, Odense Amt  

Hans Vilhelm Hansen  

7  

Ugift  

Barn  

  

Fraugde Sogn, Odense Amt  

Petra Augusta Hansen  

2  

Ugift  

Barn  

  

Fraugde Sogn, Odense Amt  

Hans Peter Jensen  

27  

Ugift  

Tyende  

Tjenestekarl  

Fraugde Sogn, Odense Amt  

Mads Christian Rasmussen  

23  

Ugift  

Tyende  

Tjenestekarl  

Sanderum, Odense Amt  

Ole Madsen  

69  

Enkemand  

Tyende  

Røgter  

Lunde Sogn, Odense Amt  

Karoline Madsen  

17  

Ugift  

Tyende  

Tjenestepige  

Frue Landsogn, Odense Amt  

Christine Hansen  

16  

Ugift  

Tyende  

Tjenestepige  

Frue Landsogn, Odense A

 

Han var også på Store Tornbjerg ved FT 1901, f. 1843, med hustru, 3 børn og 4 tyender.

1913 skøde til Anders Pedersen, som nævnt ovenfor.

....................................................................

Lille Tornbjerg
HK 4.7.0. 2 3/4

Ifølge ovennævnte matrikelskort ses på matr. 2 navnene Peder Rasmussen/(søn) Rasmus Pedersen.

Peder Rasmussen,  f. ca. 1747, ses ved FT Fraugde 1787 (21) og 1801 som gaardmand/gaardbeboer på Lille Tornbjerg.
S
ønnen Rasmus Pedersen, ses der ved FT 1845.

FT 1850.  Rasmus Pedersen var stadig på gård i Tornbjerg, 54 år, f. ca. 1796, med kone Ane Hansdatter, 49, 3 børn (Peder 14, Hans Chr. 7) og 2 tyender.

 Ved FT 1860 var der en ny gårdmand:
Odense, Aasum, Fraugde, Fraugde, en gård, 33, FT-1860, C7332  (24)

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Rasmus Hansen  

67  

Gift  

gårdmand  

  

Her, f. 1793  

Ane Marie Larsen  

58  

Gift  

hans kone  

  

Her  f. 1802

Hans Rasmussen  

23  

Ugift  

barn  

  

Her  

Ane Rasmussen  

21  

Ugift  

barn  

  

Her  

Niels Larsen  

23  

Ugift  

tjenestekarl  

  

Her  

Maren Rasmussen  

19  

Ugift  

tjenestepige  

  

Her

De ses også med søn Peder Rasmussen, f. 1834

Realregister 2/24, matr. 2a, Lille Tornbjerggaard, 1969 skøde fra  Rasmus Hansens enke til Peder Rasmussen. Han var hendes søn. --1898 skøde til Jørgen Vilhelm Jørgensen

Sønnen  Peder Rasmussen ses på gården ved FT 1870:
 Odense, Aasum, Fraugde, Tornbjerg, en gård, 222, FT-1870, D2718

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Peder Rasmussen  

33  

Gift  

husfader  

gårdejer  

Her  

Anna Kathrine Christensen  

25  

Gift  

husmoder  

  

Allerup Odense Amt  

Anne Hansdatter, hans mor   

68  

Enke  

aftægtskone  

  

Her f. 1802

Hans Christian Rasmussen  

26  

Ugift  

tjenestekarl  

  

Her  

Jens Christensen  

19  

Ugift  

tjenestekarl  

  

Her  

Hans Rasmussen  

16  

Ugift  

tjenestedreng  

  

Odense  

Maren Hansen  

20  

Ugift  

tjenestepige  

  

Her  

 

Peder Rasmussen var også på Lille Torenbjerg ved FT 1880. med kone, mor, uden børn, og 5 tyender.
De var også på Tornbjerg FT 1890, uden moderen, med 5 tyender. De var altså barnløse.

1898 blev gården som nævnt solgt til Jørgen Vilhelm Andersen
Han ses på Lille Tornbjerg ved FT 1901, med hustru, barn og 5 tyender.
 

.........................................................

Landkildegaard.
HK 11.1.3. 2 1/4 

På matrkelkort Landkildegaard, Fraugde, 1801-1859, ses navnet Steffen Christian, på matr. 1. Han ses ved FT 1840, se herunder.

Ved FT Fraugde 1787 ses på Landkilde, en enlig gård, samme familie som ved FT 1801:

FT Fraugde 1801 Skovgaard, Landkillde  (24)

Hans Christian Jespersen  

67  

Gift  

Huusbonde  

Bonde og gaardbeboer  f. ca. 1734

  

Maren Larsdatter  

68  

Gift  

Hans kone  

  

  

Julius Hansen  

36  

Gift  

Deres søn  

Forestaar gaardens drift for forældrene  

  

Anna Stephansdatter  

29  

Gift  

Dennes kone  

  

  

Maren Juliusdatter  

4  

-  

Sidstes barn  

  

  

Karen Juliusdatter  

1  

-  

Sidstes barn  

 6 tyender

Ifølge Kirkebog Fraugde (273) blev Stephan Christian (Juliussen) døbt 1803,  far gaardmand Julius Hansen af Landkilde.  Blandt faddere var Peder Rasmussen, Ll. Tornbjerg (se ovenfor), og Anders Møller (den yngre) af Blangsted Mølle.

FT 1834 Skovgaard, Landkillde. Julius' søn stod nu som gårdmand, Julius boede stadig på gården,  

Steffen Juliussen  

32  

Gift  

  

Gaardmand  

  f. 1802

Anne Elisabeth Andersdatter  

27  

Gift  

  

Hans kone  

  

Juliane Marie Landkilde  

2  

Ugift  

  

Deres datter  

  

Julius Hansen  

70  

Enke(mand)  

  

Aftægtsmand  

 

7 tyender

FT 1840 Landkildegaard.  Steffen var stadig på gården:

Steffen Christ. Landkilde  

37  

Gift  

  

eier af gården  

  f. 1803

Anne Elisabeth Andersdatter  

34  

Gift  

  

hans kone  

  

Juliane Marie Landkilde  

7  

Ugift  

  

deres børn  

  

Christian Landkilde  

5  

Ugift  

  

deres børn  

  

Andrine Katrine Landkilde  

2  

Ugift  

  

deres børn  

mange tyender.

De ses også på Landkilde ved FT 1845 og 1850. Hans børn stod med efternavnet Landkilde.
 

Ved FT Fraugde 1860  (24) ses

Christian Rasmussen Maigaard  

28  

Ugift  

bestyrer af gården  

  

Valsøe Holbæk Amt 

der var10 tyender


Ved FT 1870 Landkilde:

Niels Peder Jensen Bruun  

49  

Gift  

husfader  

propritær  

Tullebølle Svendborg Amt  

Anna Katrine Rasmussen  

47  

Gift  

husmoder  

  

Lindelse Svendborg Amt  

 5 børn, 11 tyender

Realregister 2/12  1874, Landkildegaard, matr. 1. m.m., Købekontrakt N.P. I. Bruun som sælger, Poul Christian Ludvig Heltzen som køber, Han ses ved FT 1880:

Odense, Aasum, Fraugde, Fraugde sogn, Landkilde, 1, FT-1880, B0178

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Poul Christian Ludvig Heltzen  

29  

Ugift  

husfader, proprietær  

  

Kjøbenhavn  

Magarethe Elisabeth Jøhnch  

60  

Ugift  

husholderske  

  

Slesvig  

Niels Larsen  

35  

Ugift  

ladefoged  

  

Thurup sogn, Odense Amt  

Anne Christine Petersen  

20  

Ugift  

meierske  

  

Ore sogn, Odense Amt  

Hans Christian Petersen  

24  

Ugift  

gartner  

  

St. Knud Landsogn, Odense  

Hans Hansen  

22  

Ugift  

kusk og tjener  

  

Gislev sogn, Svendborg Amt  

Jens Mortensen  

43  

Ugift  

materialkarle  

  

Rørup sogn, Odense Amt  

Lars Ditlef Henrik Larsen  

24  

Ugift  

materialkarle  

  

St. Knuds Landsogn, Odense  

Lauritz Martin Christensen  

25  

Ugift  

materialkarle  

  

Jordløse sogn, Svendborg Amt  

Chresten Jespersen  

24  

Ugift  

materialkarle  

  

Allesø, Broby sogn, Odense Amt  

Poul Nielsen  

44  

Gift  

staldkarl  

  

Nørrebroby sogn, Svendborg Amt  

Rasmus Andersen  

43  

Gift  

røgter  

  

Fraugde sogn, Odense Amt  

Peter Hansen  

20  

Ugift  

røgter  

  

Stenløse sogn, Odense Amt  

Sørine Nielsen Lukassen  

24  

Ugift  

bryggerpige  

  

Langeskov sogn, Veile Amt  

Luise Cecilie Hansen  

35  

Ugift  

kokkepige  

  

St. Hans sogn, Odense Amt  

Karen Marie Petersen  

22  

Ugift  

meieripige  

  

Marslev sogn, Odense Amt  

Ane Marie Jørgensen  

27  

Fraskilt  

meieripige  

  

Egtved sogn, Ribe Amt  

 
Ses også ved FT 1890 og FT 1901, ugift, som ejer af Landkilde, proprietær.

Odense, Aasum, Fraugde, N. Holluf, 1 M- Fl., 335, FT-1901, D9401

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

P. Cr. L. Helthzen  

18500821  

U  

Husfader  

Propritær. Land??  

København  

Maren Rasmussen  

18480202  

U  

Husjomfru  

  

Vesterhæsinge  

Marius Hansen  

18790121  

U  

Tjenestetyende  

  

Vissenbjerg  

Søren Nielsen  

18770224  

U  

Tjenestetyende  

  

Herning  

Mads Pedersen  

18670502  

U  

Tjenestetyende  

  

Fraugde  

Peder Pedersen  

18800607  

U  

Tjenestetyende  

  

Fraugde  

Niels Peder Jørgensen  

18810120  

U  

Tjenestetyende  

  

S. Broby  

Christian Rasmussen  

18480201  

G  

  

Røgter ved Land??  

Høiby  

Kamilla Jensen  

18790510  

U  

Tjenestetyende  

Mejerske ved Land??  

Ringe  

Maren Nielsen  

18780211  

U  

Tjenestetyende  

  

Tommerup  

Hansine Simonsen  

18770305  

U  

Tjenestetyende  

  

Egense  

Andersine Hansen  

18501106  

E  

Tjenestetyende  

  

Fraugde  

Hans Chr. Hansen  

18930712  

U  

  

  

Fraugde  

M. Skov  

18711218  

U  

Logerende  

Konsulent i Malkning  

Vesterskjærninge  

 

...................................

Store og Lille Tornbjerg. nu omkring henholdsvis Tornbjergvej 5 og 59, nu matr. 1fg og 2. Nu udstykket.
Gården Landkildegaard, Fraugde, matr. 1.  Nu Landkildevej 62, matr. 1a.  Se kort.