Anekort  (Aner til Sigvald og Marthas forældre, Pouls bedsteforældre. De boede alle i Elsborg)
Kendte Aner til:

Niels Hansen 1864 Bindrup (Kvols) -1925 Elsborg. Anerne var fra området mellem Viborg og Skive.   Niels' aner
Anerne boede næsten alle på gårde (mændene oftest som gårdmænd, jordbruger, bonde, gårdbeboer), Niels' far Christen Hansen havde dog også drevet kro.  


1

Marie Sørensen Serup 1864 Sdr. Rind -1953 Ans (Elsborg),  Sdr.Rind området med et par afstikkere til Hjermind og Langaa.   Maries aner
Både hendes forældre, bedsteforældre og nok også de 3 par oldeforældre boede på gårde i Sønder Rind sogn. Der var to sognefogeder blandt anerne.--
Maries farmor kom fra Hjermind, oldefaderen var skovfoged, og hans familie kom fra Langå (gårdbeboer).
Der findes først kirkebog fra Sønder Rind fra 1814.

Peder Madsen 1852 Elsborg -1927 Elsborg,  Aner i Viborg, Ringkøbing, Randers og Aarhus amter, se kort herunder,   Peder Madsen  
De var oftest gaardmænd/gaardbeboere/fæstere (landmand, bonde, jordbruger).
Morfaderen Anders Jensen Bechs mor,
Karen Pederdatter (1754 Vejvad -1824 Tvis, Ringkøbing Am), havde aner indtil  11 generaioner tilbage, mest større gårde som Vejvad, Hvirgel. Merrild, Gimsing/Movstgårde, Abildtrupgaard, Trabjerg, Kviesgaard, alle i Ringkøbing Amt. Nogle af beboerne tilhørte lavadelen.
På Peders farmor Kirstine Rasmusdatters side var der møllere og bygmester, og længere tilbage degne, præster, og nok også ridefogeder, herredsfoged og borgmester, samt brygger, mest på oldemoderen Anne Margrethe Villadsdatters side. Nogle aner fra 1600-tallet, bl.a. præster, kom fra Frederiksborg og Roskilede amter, samt fra København.
Oldefaderen Anders Nielsen ses som småhandler, spækhøker og spisevært i Randers by, og der var smede tilbage i familien i Randers Amt. Der var også aner på en gård Drastrup, Essenbæk sogn, se kort længere nede.


Ellen Kirstine Jensen 1858 Tange -1928 Elsborg . Ellen Kirstine  Anerne var i et geogrfisk set begrænset område, især omfattende Højbjerg og Vindum sogne, og herunder især Tange og Faarup, se oversigt nederst..
Anerne har som oftest været fæstebønder, hus- eller gårdmænd. I Ellen Kirstines farmor Mette Jensdatters slægt var der skolemestre.  

 


De havde alle aner i Viborg Amt:

 


Peder Madsen havde også aner i andre amter, her ses Randers Amt med sogne. Sogne med hans aner er markeret med rødt. Han havde også aner i Randers købstad.

 

 

Peder Madsens aner i Randers Amt.  Oldefaderen Anders Nielsens aner. Bl. a. på en gård i Drastrup (Essenbæk sogn), matrikel Drastrup By 5a, navn nu Toftgård,
Bemærk at der oprindeligt var to  steder Castrup, nuværende Langkastrup og Kastrup

 

 

Peder Madsen aner Aarhus amt sogne

 

 

Peder Madsen f. 1852 aner, sogne i Ringkøbing Amt  Anerne i Ringkøbing amt er alle aner til Anders Jensen Bech1789-1859, Peder Madsens f. 1852 morfar.


Peder Madsen aner, på gårde i Ringkøbing Amt

se mere  1400-1700 tallet.

 


 

Ellen Kirstine Jensen 1858-1928.  Kendte aner var i et geogrfisk begrænset område især omfattende Højbjerg og Vindum sogne, og herunder især Tange og Faarup.

 

Sted

Antal aner ialt

Dødsår eller anenummer

Tange, Højbjerg sogn

22

1911 1864 1854 1850 1830 1799 8 9 16 17 24 25 32 33 34 35 40 41 48 49 70 71

Højbjerg (By)

4

1881 1838 1827 1849

Faarup, Vindum sogn

24

1829 1830 10 11 14 15 1750 1752 20 21 22 23 28 29 40 41 44 45 56 57 1720 88 89 112

Brandstrup, Vindum sogn

4

1847 1849 1759 1753

Vindum (By)

10

1789 1774 ? 1763 1730 42 46 47 92 94

Bjerring

2

12 13

Levring

2

1792 ?

Lysgaard

2

1785 1806

 

 
Aner for Ellen Kirstine Jensen 1858-1928, som ses i Faarup, Brandstrup, Vindum, Tange, Højbjerg (Vindum og Højbjerg sogne), samt i Bjerring sogn, på følgende matrikler (der der flere aner end de her nævnte, se ovenfor, men positionen for disse er ikke kendt).

Kort over ane-matriklernes omtrentlige placering: Brandstrup, Vindum, Faarup, Tange, Højbjerg ejerlav.

 

Kort

Nuv. adresse

Matrikel

Ane

Anetavle

11

Brandstrup Søvej 1, 8840.

Brandstrup 11a

Anders Madsen. d. 1847

Anetavle 1

2

Bjerrevej 92-94

Faarup 2b/16

Niels Hansen d. 1750

Anetavle 2

F 17

Bjerrevej 101,

Faarup 17 ??  Wormshøj

Niels Høyberg, (1664), Peder Nielsen Høyberg d. 1718

Anetavle 2

10

Fårupvej 7,

Faarup 10a, Faarup Overgaard

Las Skytte (1480) - Knud Sørensen d. 1706

Anetavle 2

9

Fårupvej 11

Faarup 9

Peder Knudsen d. 1715, Niels Pedersen d. 1764

Anetavle 2

3

Faarupvej 35,

Faarup 3a

?? Jens Pedersen d. 1704, Peder Jensen d. 1729, Jens Pedersen d. 1773

Anetavle 2

Sk

Duelundvej 3?

Faarup Skole, nedlagt Matr. 1..

Peder Jensen Høyberg Skolemester d. 1792, svigersøn Jens Christophersen d. 1829. Skolemestre.

Anetavle 1

7

Husbondvej 68, Engdalgaard /Vindum By

Vindum 7a  /7l?

Jens Pedersen d. 1730 (far Peder Jensen). -  Mads Nielsen d. 1789.   

Anetavle 2

 

Skaungaard

Vindum

Las Jensen, Jens Lassen. 1600-tallet.

Anetavle 2

B 6

Bjerring Hede 18

Bjerring 6a, Bjerringgaard

Christopher Nielsen d. 1790

Anetavle 2

8

nær Tange Søvej 71

Tamge 8a, Tange Sø fra ca. 1920

(Hartvig Christoffersen d. 1711) - Hartvig Pedersen d. 1782 - Jens Jensen (Hartvigsen) d. 1864

Anetavle 2 Anetavle 1

13 eller 6

Husbondvej 6/Højbjerg Møllevej 12, Lyngbakkegård

Tange 13 eller 6

? Niels Sørensen Bjerring f. 1670, Søren Bierring omtalt 1670-1682.

Anetavle 2

H 17

Højbjerg Byvej 35

Højbjerg 17(a)

Niels Hansen d. 1827, Claus Nielsen d. 1881

Anetavle 1

 

? Bygaden 65, Levring

Levring 18a

? Hans Christensen d. 1792 (Niels Hansens far?)

Anetavle 1

18c

Elsborgvej 82

Elsborg 18c

Ellen Kirstine Jensen 1858-1928, g. med Peder Madsen

 

 

...............................

Ane for Peder Madsen 1852-1927:

T 11a. Tange 11a. Anders Jensen Bech f. 1789. Tange Skovgaard. Nuværende Tange Søvej 83.