Bitsch historier.

 

____________________________________________________________________________________________

 

Oplysningerne nedenfor stammer fra Valdemar Andersens bog "Alheden - Frederiks sogns historie"

 

Navnet Bitsch

Kan muligvis henføres til stednavnet Bitsch, en by i Lothringen. Det er dog påfaldende, at navnet i ældre tid altid stavedes med P., altså Pitsch, således også af slægtens ældste herværende medlem i en egenhændig, men ganske vist dårlig underskrift fra 1760. Tidligere udtaltes navnet som Pisk, hvilket måske tyder på en forbindelse med det tyske Pietsch, der betyder pisk eller svøbe. Endelig er Pietsch en slavisk form af navnet Petrus eller Peter, som ca.1500 træffes i Tyskland. Johan Peter B. kom fra Erbach, Syd-Hessen. Han var født 1733, hans hustru, Eva Jung, f.1743. Deres søn Johannes B., f.1762, d.1839, g. m. Eva Bärthel, blev gmd. i Benslehøj og stamfader til slægten der. Af de andre sønner blev Philip B., f.1765, d.1826, g. m. Marie Cath. Winkler, gmd. og kromand i Havredal; Peder B., f.1773, d.1850, g. m. Anna Marg. Brauner, blev gmd. sammest., mens Thomas B., f.1769, d.1822, g. m. Anna Maria Pedersdatter, blev gmd. i Grl5nhøj. Disse 4 brødre efterlod sig hver især efterkommere. Fra de 2 brødre fra Benslehøj, Peter B. (kaldet Johansen eller Almind), f.1794, og Johan Philip B. (kaldet Nymand), f.1803, som begge blev gmd. i Havredal, opstod endnu 2 slægter af navnet, som hermed er ret stærkt udbredt i sogne

 

                               http://www.vhansen.dk/slaegt/b/bhistorier.htm