Matrikelskort Bjerringgaard.

 

1815..Elsborg3a.jpg 
10z blev nok senere lagt til Bjerringgaard 3a.

 

Udstykninger fra matr. 3, nord for 3a. Matrikelskort 1894-1973, se følgende kort, nord for ovenstående kort. Hartkorn  4.6.0.0 i 1795. Da Niels Hansen købte gården i 1891, var den på Hartkorn 3.6.1.3. Der var altså sket et frasalg på næsten 1 TD. hartkorn, eller godt en 1/5.
Blandt udstykninger sket fra matr. 3 var 3f, Granlund, bebygget 1880, senere ses skøder fra 1888, til Ole Larsen i 1912, han var på 3i/3f, var stadig på 3f ved FT Elsborg 1925 og 1930 (60 år, landbruger). Matriklerne 3h, og de meget små matrikler 3k, 3l, 3d, hørte senere sammen med 3f.   1936 (43) skøde til Richard Sørensen.  Nu  Kjellerupvej 17. Matr. 3p, Kjellerupvej 18, skøde til dennes søn Hans Sørensen  i 1959
Dr små matrikler 3b og 3c blev købt af Niels Hansen sammne med 3a ved overtagelsen i 1891.
Matr. 3i  hørte senere sammen  med matr. 2h, Kjellerupvej 25.
Den større vej var Kjellerupvej, der gik fra Rødkærsbro over Elsborg til Kjellerup. Den vestlige gren af den mindre vej førte til Vandet (Sjørslev sogn).

Der var også nord for Kjellerupvej, oprindeligt matr. 2b (se øverste kort), en ejendom, realregister Elsborg 1842... 131, matr. 2b, 2d, 9k, 12f, skøde 1872 til Anders Jakob Mikkelsen, i 1916 skøde til dennes søn Mikkel Mikkelsen. De ses bl.a. ved FT 1901 Elsborg på matr. 2bd, 9k, 12f, 76.  Mikkel og Karen også ved FT 1925 og 1930 (35) med søn Anders
(Jacob) på 2b, 2d m.fl.  Mikkel, 59, og Karen ses også, uden børn, ved FT 1940 (75, 76) på 2b, 2d m.fl..  Sønnen Anders Jakob Mikkelsen blev født 7.2.1924 (17), jeg havde ham som spejderfører.
Oprindelig matrikelstørrelse godt 6 skæpper. Matr. 2b er nu en lille parcel (godt 3000 m2) på Håndværekervej 16, med hus bygget 1948.

Matr. 2c, 12g, 12e 30 se kort lige ovenfor. Skøde fra 1867, 1923 til Sigvald Nielsen, Se Goldalbak, Bakken   - 2h, 3i Goldal. Paradiset, se samme link

Matr.3 udstykn.jpg

 Markvejen mod nord fra Bjerringgaard blev ført igennem til Kjellerupvej, her stod en sten med navnene Bjerringggaard og Elsborggaard. Det var den nærmeste vej til Rødkærsbro. På bakken var den en hulvej, der let føg til med sne om vinteren. Da bilerne kom til, foretrak man at køre ad den bedre ved mod syd, til Elsborgvej.

Se matrikler m.v. ved salg 2011.