Tilbage

Randers, Gjerlev, Raaby, Demstrup Howedgaard, , 1, FT-1787, B7182

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Bach

37

Ugift

Hosbonde

Forpagter

1750

Søren Bach

71

Enke(mand)

Hosbondens Fader

1716

Hans Nielsen

25

Ugift

Tieneste Folk

1762

Jens Pedersen

40

Ugift

Tieneste Folk

Niels Nielsen

46

Ugift

Tieneste Folk

Christen Sørensen

50

Ugift

Tieneste Folk

Søren Smed

61

Gift

Tieneste Folk

Niels Christensen

46

Gift

Tieneste Folk

Anders Rasmussen

50

Gift

Tieneste Folk

Jens Hansen

18

Ugift

Tieneste Folk

Christen Jensen

14

Ugift

Tieneste Folk

Kirstine Brøchner

51

Ugift

Tieneste Folk

Anne Marie Pedersdatter

29

Ugift

Tieneste Folk

Else Hansdatter

26

Ugift

Tieneste Folk

Anne Christensdatter

15

Ugift

Tieneste Folk

Karen Pedersdatter

13

Ugift

Tieneste Folk

 

Randers, Gjerlev, Raaby, Demstrup Hovedgaard, , 1ste Familie, FT-1801, B7446

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Her Niels Sørensen Bach

52

Gift

Huusbonde

Lever af Gaardens Avl, som han selv lader drive

1749, død 1817 i Holbæk, Randers amt

Apellone Møgelgaard*

52

Gift

Hans Kone

død 1801

Pauline Sopie Bach

11

Ugift

Deres Børn

Thomas Bach

7

Ugift

Deres Børn

Ole Olesen Siker

14

Ugift

Deres plege Børn

Erich Christiansen

8

Ugift

Deres plege Børn

Henrich Christian Acher

22

Ugift

tieneste Folk

Student og Informator

Jørgen Schmith

44

Enke

tieneste Folk

Skriver Betiente

Johannes Friderich Karøe

24

Ugift

tieneste Folk

Skriver Betiente

Niels Nielsen Møller

11

Ugift

tieneste Folk

Skriver Betiente

Jens Jensen Bach

71

Gift

tieneste Folk

Thøger Mikkelsen

60

Ugift

tieneste Folk

Christen Sørensen

64

Ugift

tieneste Folk

Anders Knudsen

23

Ugift

tieneste Folk

Niels Nielsen

65

Ugift

tieneste Folk

Niels Thoersen

22

Ugift

tieneste Folk

Anders Christensen

30

Ugift

tieneste Folk

National Soldat

Christen Olesen

36

Gift

tieneste Folk

Hans Jensen

70

Ugift

tieneste Folk

Lars Ibsen

84

Enke

tieneste Folk

Jens Hansen

10

Ugift

tieneste Folk

Kirstine Hammer

24

Ugift

tieneste Folk

Huus Jomfrue

Karen Povelsdatter

30

Gift

tieneste Folk

Karen Nielsdatter

27

Ugift

tieneste Folk

Karen Christensdatter

25

Ugift

tieneste Folk

Elisabeth Jensdatter

16

Ugift

tieneste Folk

Karen Jensdatter

58

Ugift

tieneste Folk

*Apellone var ved FT 1787 ugift, 35-årig husjomfru hos sin moster, hvis mand Hans Fasting var kobbersmed i Randers. Gift der (Sankt Morten, Randers) i 1789, hvor Niels Bakke stod som forvalter Sødringholm og Demstrupgaard godser. Apellone døde i 1801.

 

 

Randers, Gjerlev, Raaby, Raaby Sogn, Demstrup Howedgaard, 82, FT-1834, C3356

Jens Magnus Berg

51

Gift

Kystbefalingsmand ernærer sig wed Landbrug