https://viborgmuseum.dk/leksikon/e/elsborg-sogn

Mellem Elsborg by og Højbjerg mølle findes på hver sin side af vejen de to markante gårde: Elsborggård og Bjerringgård eller Bjerrumgård. Begge har altid været større end byens øvrige gårde. På Elsborggård syd for vejen boede omkring år 1800 von Folsach, som kom fra Skaungård i nærheden af Brandstrup. På et meget gammelt matrikelkort, som tidligere hang på gården, kunne man se, at der havde været anlagt en virkelig imponerende have ved gården.

Kortet var tegnet af Niels Grøn, der var skoleholder i Vinderslev, men også kunne landmåling og senere stod for udskiftningen af Tange by.  Han overtog Elsborggaard efter Folsach.