*Forside  *'Marie og Niels Hansen  *Deres børn og børnebørn  *Niels' aner  * Maries aner  *Bjerringgaard  *Bjerringgaard før 1890 *Pouls barndom  *Marthas aner   


 Se om Engen nederst.

 Dalen.

En sagamand

AF KR. VÆRNFELT*

Uddrag, fortalt af Vejmanden Knud Hansen i Elsborg ca. 1913-14 (ved folketællingen i Elsborg 1916 var der en 78-årig Veimand Knud Hansen):

Ligesom Elsborg havde en bysmed, havde sognet også en byhyrde, og engang hed denne hyrde Per; han var ungkarl og noget halt. En kold efterårsdag gik han med kreaturerne; og da det blev aften, drev han dem ned i Golddal (Galtedalen)1), hvor dyrene lagde sig for at tygge drøv, medens Per samlede brændsel og tændte bål for at varme sig til natten, og da bålet varmede godt, trak han sine bukser af for at reparere et par rifter i dem - thi han førte altid nål og tråd med sig. Som han nu sad, kom der et par yndige piger ud af skrænten og stillede sig ved bålet - det var ellepiger, for Per kunne se buske og træer igennem dem. Først blev han gruelig forskrækket; men ellepigerne talte venligt til ham, og snart passiarede de hyggeligt sammen alle tre. Det endte med, at Per blev kålhøgen og førte uhøvisk snak, hvilket ellepigerne blev så vrede over, at den ene af dem rev bukserne fra ham og klaskede ham om ørene med dem. Han for op og løb ad Elsborg til, medens ellepigen hånende råbte: »Pje Linken, Pje Lanken, vil du ed ha' di bovser mæ dæ!«

1) Galtedalen ligger lidt nord for Bjerringgaard.

*Værnfelt, Kristen, fhv. skoleinspektør, Ålborg, f. 1886. Tidl. formand for Historisk Samfund for Ålborg amt, talrige lokalhistoriske arbejder, hovedsagelig om Ålborg og Vendsyssel. Inden da havde han været lærer i Elsborg Skole. ---  Kopien af En sagamand modtaget fra Lars Hartvig Andersen, I. P. Jacobsens Vej 11, 8600  Silkeborg,  februar 2007.  Poul Hansen


Goldal
Ved folketællingen i Elsborg i 1880 er der i sammenhæng med Bjerringgaard anført stedbegnelserne Elsborgmark eller Goldalsbak, 1 hus, og do, eller Goldal, 1 hus. -  Goldal, 1 hus, kunne være huset/den lille ejendom i bundet af Dalen længst mod nord (ved Kjellerupvej), også kaldet "Paradiset". - Goldalsbak, 1 hus, kunne være ejendommen oven for den ret stejle bakke i Dalens nordvestre hjørne. Også kaldet Bakken.
Kjellerupvej, 8840 Rødkærsbro, Goldalsbak er nu nr. 27 og Goldal nr. 25, matrikler henh. Elsborg 2c og 2h, se kort.nednfor (Bjerringgaard er Elsborgvej 81).

S
e nærmere under kortene

Gottlieb Rehmeyer, tjenestekarl på Bjerringgaard FT 1880, var ved FT 1890 husmand med familie i Sall sogn, Viborg amt.

Ifølge Realregister Elsborg 1842-1946:
Goldal. Matr. 2h (143); Nu Kjellerupvej 25. 1/4 album (meget lille), se Hartkorn.  Senere blev matr. 3i tilsluttet.
Skøde 1888 til
Gottlieb Rehmeier (FT 1880 24-årig tjenestekatl på Bjerringgaard, se tabellen ovenfor), og til Simon Heinrich Rehmeier, Simon, 67 år, ses ved FT 1880 på Goldal sammen med familie, se ovenfor. Sinon var 78-årig enkemand ved FT 1890, sammen med datteren Louise (Hun var senere fatiiglem i Levring sogn). Simon Henrik Rehmeier døde som aftægtsmand  på Elsborg Mark i 1893, 82 år gammel. Familien Rehmeier kom fra Tyskland.  
(
Ved FT 1901 Viborg amt ses flere Rehmeier, bl.a, foran nævnte Gottlieb, f. 1855, med kone og 4 børn, som savskærer i Sall sogn. Han var der også som husmand ved FT 1890). -
1898 skøde til Elsborg 2h til
Rasmus Jensen (ses også ved FT 1901), 1910 til N. C. Tønnesen, 1910 til Søren Christian Madsen (Nørgaard), 1928 til Ferdinand Christensen, 1937 til Mads Christian Pedersen og hustru. De sidste  ses ikke ved FT Elsborg 1940. Stedet kaldet "Paradiset".

Goldalsbak. Matr. 2c,12e, 12g (ialt 2½ album), 30 (Hartkorn 0.1.3.1 3/4), (121), nu Kjellerupvej 27.
Skøde 1867 til murer
Mads Jensen Kirkegaard, 1877 til Sørn Madsen Lading (se FT 1880 ovenfor), 1880 Kjøbmand XX, 1912 Jens Andreas Iversen (ses fra FT 1890), adkomst 1914 hans kone Marie Iversen, skøde1918 Peder Thomas Andersen, 1922 Søren Tange Andersen, 1923 til Jens Sigvald Nielsen (hustru Petrea). De ses også ved FT Elsborg 1840, 1. serie (148), ses her på matr. 30a. Blev kaldt  "Bakken".
Sigvald Nielsen hentede min fars (Sigvald Hansen, Bjerringgard) pibeudkrads, han brugte det som snus/skrå. Jeg gik i skole med hans datter Frida.

Se kortene nedenfor.


Se matriklerne på Matrikelskort Bjerringgaard, billede nr. 2:

1815..Elsborg3a.jpg 

Matr. 10z blev nok senere tillagt 3a, Bjerringgaard.


Udstykninger fra matr. 3, nord for 3a. Matrikelskort 1894-1973, nord for ovenstående kort.
Hartkorn  4.6.0.0 i 1795. Da Niels Hansen købte gården i 1891, var den på Hartkorn 3.6.1.3. Der var altså sket et frasalg på næsten 1 TD. hartkorn, eller godt en 1/5.
Blandt udstykninger sket fra matr. 3 var 3f, Granlund, bebygget 1880, senere sammen med skøder fra 1888, til Ole Larsen 1912, var på 3i/3f, var stadig på 3f ved FT Elsborg 1925 og 1930 (60 år, landbruger)    1936 (43) til Richard Sørensen.  Nu  Kjellerupvej 17. Matr. 3p, Kjellerupvej 18, skøde til dennes søn Hans Sørensen  i 1959.
Matr. 3i  hørte senere sammen  med matr. 2h, Kjellerupvej 25.

Matr.3 udstykn.jpg

 Markvejen mod nord fra Bjerringgaard blev ført igennem til Kjellerupvej, her stod en sten med navnene Bjerringggaard og Elsborggaard. Det var den nærmeste vej til Rødkærsbro. På bakken var vejen en hulvej, der let føg til med sne om vinteren. Da bilerne kom til, foretrak man at køre ad den bedre ved mod syd, til Elsborgvej.

Se matrikler m.v. ved salg 2011.

  

Målebordsblade 1901-1971.  På malebordsblade 1842-1899 er ingen aftegninger ved matr. 2c og 2h.

 

 


Billeder fra Dalen 2008.


 Engen