'

 

Engen

Der hører også et stykke eng med til Bjerringgaard, den ligger ved Tange Å (Lilleå) øst for Vindelsbækvej lige inden denne krydser banen. Det er/var en meget naturskøn plet, men der er nu bygget en omfartsvej hen over arealet. Den blev tidligere brugt til afgræsning for ungkreaturer om sommeren. Før bilernes tid, var der ved åen her et yndet badested, et sted hvor åen var lidt bredere, bl.a. for børn fra Rødkærsbro.

 

 

Eng hørende til Bjerringgaard.

Mærkaterne angiver Vindelsbækvej 9, 8840. Engen er Elsborg matr. 3ø, se øverste billede. Tidligere 3a.

Dele af engen er nu tilgroet, se nederste billede (2017).

Omfartsvejen Viborg-Aarhus landevej går nu over området som en såkaldt miljøbro.

 

 

 Eng tilhørnde Bjerringgaad, matrikel Elsborg By 3a, senere 3ø. Lå i det nordøstlige hjørne af ejerlavet, i Vindelsbæk. Matrikelskort Elsborg By 1894-1973.

 

Højbjerg By matr. 17e hørte også til Bjerringgaard, lå i en sløjfe til højre for åen ud for 3a: Lå i det nordvestlige hjørne af ejerlavet. Matrikelskort Højbejrg By 1884-1974.

 

 

 Maleri fra Engen, lavet af den lokale Maler Madsen, Martha fik det lavet til Sigvald til en af hans runde fødselsdage:

 

 Engens status år 2017