Eng hørende til Bjerringgaard.

Mærkaterne angiver Vindelsbækvej 9, 8840. Engen er Elsborg matr. 3ø, se øverste billede. Tidligere 3a.

Dele af engen er nu tilgroet, se nederste billede (2017).

Omfartsvejen Viborg-Aarhus landevej går nu over området som en såkaldt miljøbro.

 

 

 Eng tilhørnde Bjerringgaad, matrikel Elsborg By 3a, senere 3ø. Lå i det nordøstlige hjørne af ejerlavet, i Vindelsbæk. Matrikelskort Elsborg By 1894-1973.

 

Højbjerg By matr. 17e hørte også til Bjerringgaard, lå i en sløjfe til højre for åen ud for 3a: Lå i det nordvestlige hjørne af ejerlavet. Matrikelskort Højbejrg By 1884-1974.