Giessinggaard,   En stor gård  med mange tyender.

Randers, Nørhald, Tvede, Tvede Sogn, Giessinggaard, 1, FT-1787, B8190

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christ. Michael Folsach  

62  

Enke  

Hosbonde  

Etats Raad Proprietair  

  f. ca. 1725

Edel Magrete Folsach  

23  

Ugift  

Frøken døttre af 1ste Egteskab  

  

  

Ide Wilhelmine Folsach!!  

21  

Ugift  

Frøken døttre af 1ste Egteskab  

  

  

Sophie Marie Folsach!!  

19  

Ugift  

Frøken døttre af 1ste Egteskab  

  

  

Christen Calundan  

35  

Ugift  

Tieneste Folk  

Forwalter  

  

Morten Nielsen  

42  

Ugift  

Tieneste Folk  

Gartner  

  

Morten Poulsen  

54  

Gift  

Tieneste Folk  

Ladefoged  

  

Frantz Madsen  

19  

Ugift  

Tieneste Folk  

Tiener  

  

Peder Nielsen  

25  

Ugift  

Tieneste Folk  

Kudsk  

  

Jørgen Andersen  

20  

Ugift  

Tieneste Folk  

Staldkarl  

  

Kirstine Basballe  

31  

Ugift  

Tieneste Folk  

Huusholderske  

  

Karen Jensdatter  

26  

Ugift  

Tieneste Folk  

Stue Pige  

  

Bodil Jensdatter  

30  

Ugift  

Tieneste Folk  

Frøken Pige  

  

Maren Nielsdatter  

27  

Ugift  

Tieneste Folk  

Kokke Pige  

  

Karen Christensdatter  

27  

Ugift  

Tieneste Folk  

Brygger Pige  

  

Kirsten Pedersdatter  

30  

Ugift  

Tieneste Folk wed Mejeriet  

Mejerske  

  

Anne Christensdatter  

37  

Ugift  

Tieneste Folk wed Mejeriet  

Malke Piger  

  

Else Thøgersdatter  

34  

Ugift  

Tieneste Folk wed Mejeriet  

Malke Piger  

  

Anne Andersdatter  

25  

Ugift  

Tieneste Folk wed Mejeriet  

Malke Piger  

  

Anne Pedersdatter  

24  

Ugift  

Tieneste Folk wed Mejeriet  

Malke Piger  

  

Mette Christensdatter  

27  

Ugift  

Tieneste Folk wed Mejeriet  

Malke Piger  

  

Giertrud Sørensdatter  

18  

Ugift  

Tieneste Folk wed Mejeriet  

Malke Piger  

  

Peder Laursen  

66  

Gift  

Tieneste Folk wed Mejeriet  

Røgtere og Wogtere  

  

Anders Laursen  

45  

Gift  

Tieneste Folk wed Mejeriet  

Røgtere og Wogtere  

  

Christen Andersen  

62  

Gift  

Tieneste Folk wed Mejeriet  

Røgtere og Wogtere  

  

Peder Jørgensen  

59  

Ugift  

Tieneste Folk wed Mejeriet  

Røgtere og Wogtere  

  

Jens Christensen  

18  

Ugift  

Tieneste Folk wed Mejeriet  

Røgtere og Wogtere  

  

Michel Rasmusen  

13  

-  

Tieneste Folk wed Mejeriet  

Røgtere og Wogtere  

  

Jens Andersen  

9  

-  

et uægte Barn antaget til at opføde  

  

  

  

Søn Hans Folsach:
Randers, Nørhald, Tvede, Giessinggaard, , 1, FT-1801, C0803

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Hans Tolsach  (Folsach)

39  

Gift  

huusbonde  

major og godsejer  f. 1762

  

Margaretha Ficher  

27  

Gift  

hans kone  

  

  

Peder Christian Tolsach  

6  

Ugift  

deres barn  

  

  

Agnete Kirstine Tolsach  

4  

Ugift  

deres barn  

  

  

Jens Gronleff  

28  

Ugift  

  

Forvalter ved godset  

  

Mette Schmith  

34  

Ugift  

  

huusholderske  

  

Otilia Fredericha Henriette Margaretha Jacobsdatter  

21  

Ugift  

  

fruepige  

  

Fridericha Augustdatter  

40  

Ugift  

  

kokkepige  

  

Maren Christensdatter  

28  

Ugift  

  

bryggerpige  

  

Maren Christensdatter Borre  

32  

Ugift  

  

bryggerpige  

  

Christen Nielsen  

15  

Ugift  

  

tjener  

  

Morten Nielsen  

59  

Gift  

  

gartner og har huus og familie i Øster Tørslev, hvilke der opholdes  

  

Søren Rasmussen  

34  

Gift  

  

ladefoged og ligesaa huus og familie i Øster Tørslev  

  

Søren Dreisen  

42  

Gift  

  

avlskarl hans familie sidder til huus i Øster Tørslev  

  

Rasmus Rasmussen  

72  

Ugift  

  

tørvemand  

  

Jens Hammer  

32  

Ugift  

  

kudsk  

  

Christen Jacobsen  

42  

Ugift  

  

staldkarl  

  

Thomas Degn  

66  

Gift  

  

røgter hans familie sidder til huuse i Øster Tørslev Sogn  

  

Niels Johnsen  

13  

Ugift  

  

faaredreng  

  

Der var også fæstemøller og mejeri forpagterske  knyttet til gården.

 

FT 1834. To af Hans Folsachs ugifte sønner var ejere af Gjesinggaard:

Johannes Folsach  

32  

Ugift  

  

Exam. juris Propritairer og Eiere til Gjesinggaard med Gods  f. 1802

  

Hans Folsach  

28  

Ugift  

  

Exam. juris Propritairer og Eiere til Gjesinggaard med Gods f. 1806

 

Johannes Folsach ses også på Gjessinggaard Hovedgaard, FT-1860:

Johannes Folsach  

57  

Ugift  

Husfader. Gaardejer. Kammerraad  

  

Tvede Sogn, Randers Amt , f. 1803