Vindum Overgaard 

http://skeel.info/showmedia.php?mediaID=5520

Fra hende synes gården at være kommet til svogeren Mourids Brun, og i hvert fald var hele Vindum i Brun'ernes besiddelse omkring 1600. Disse arvestridigheder endte således med, at slægten Brun satte sig i besiddelse af sædegården Vindum og formodentlig det meste af bøndergodset i den samme by, og der kan næppe være tvivl om, at Jep Brun er den egentlige skaber af hovedgården. Endnu 1537 lå Vindum by på sin gamle plads, strækkende sig fra kirken og Østpå. Nærmest kirken på den plads, hvor Vindum Overgaard nu er beliggende, lå præstegården og den sædegård, hvor Jep Brun boede, på det tidspunkt næppe meget større end de øvrige bøndergårde. I tidsrummet 1537 - 54 har han foretaget den flytning af Vindum by ca. en halv km syd for kirken, hvor den ligger den dag i dag, for således at kunne samle jorden omkring hovedgården og skille det ud af det almindelige landsbyfællesskab. Efter Jep Bruns død arvede hans søn Mourids Brun gården, og ved hans død fik sønnen Hartvig Brun Vindum Overgaard, medens brødrene Mourids og Niels vistnok fik henholdsvis Søgaard i Vindum by og Vindum Nedergaard; en lig­nende opdeling af arven som efter Limbek'erne var således sket. 1626 købte Hartvig Brun dog brødrenes gårde, men derved har han sikkert anspændt sin økonomi for stærkt; allerede 1629 døde han i så stor gæld, at arvingerne ønskede at udlægge Vindum hovedgård til kreditorerne. Da ydermere selve gården blev fuldstændig ødelagt i krigen 1629, fik arvingerne 1631 tilladelse til at afhænde den, og 1632 købte Iver Christoffersen Lykke til Buderupholm gården af Hartvig Bruns fire børn.