Skovhuse

Matrikelkort 1815-1848 nordøstlige Hjermind ejerlav matr. 34, ses med navn Jens Christensen (se oversigtskort længere nede). Det var ved Lunds Skov, Jens Christensens navn og hans søns Chrisens navn er forbundet med navnene Lundskovhus/Hjermind Skovhus. Det var nær Tulstrupgaard. som hørte umder Sønder Tuæstrup ejerlav, se aftegninger på følgende kort, som kan være Skovhus. Den ene af to Tulstrupgaarde blev senere flyttet til Hjerming matr. 34a og lå da formentlig ved siden af Skovhuset Nuværende Tingstedvej 22. 8850. Skovhuset findes næppe i dag.

Ved FT 1840 Hjermind var sønnen Christen Jensen Huhus husfæster i Skovfogedhuset. Ved FT 1850 var Morten Madsen, 38, daglejer i Skovfogedhuset. Ved FT 1860 Hjermind ses Niels Christensen Bertelsen, 59, f. i Vejrum, som skovfoged i Skovfogedhuset. Ved FT 1901 ejedes Skovfogedhuset af Sigismund Ludvig Frederiksen greve Ahlefeldt-Laurvig af Ulstrup Slot. Skovfoged Peder Skaaning Nielsen med familie boede i huset.   (1868-1917 Ulstrup Slot, ejer Sigismund Ludvig Frederiksen greve Ahlefeldt-Laurvig, Wikipedia). Se mere i linket.
Det er dog også et Skovfogedhus i selve Hjermind Skov, se længere nede, som det dog ikke er lykkedes at finde oplysninger om.

Tulstrup Skov er NØ for Hjermind Skov, se kort længere nede. Lundkovhuset kan have ligget ved ved Tulstrupgaard, se følgende. Der var også Skovfogedhus i Hjermind Skov, se linket. .
På det første kort, 1815-1848, ses navnet Jens Christensen på Hjermnd matr. 34, der ligger nær  Lumds Skov, deraf formentlig navnet Lundskovhus., som kan være den aftegning af hus, der ses. Det ses også på det næste kort, 1848-1886. På matrikelkortet 1908-1956 ses stadig aftegning af hus, men nu også af Tulstrupgaard.

Der er på matr. 34, der ses en aftegning på hus og af Tulstrupgaard.
Ses også på kort 1956-1974::

Ved FT Hjermnd 1850 og 1855 var skovfoged omtalt som lb. nr. henh. 51 og 67, hvor Tulstrupgaard var henh. 53 og 69, dvs. de to steder var nok nær hinanden. .

......................................................

Hjorthede, Sønder Tulstrup

Hjermind matr. 34 var nabo til matr. 1a i ejerlav Sdr. Tulstrup, Hjorthede. På matrikelkort Sdr. Tulstrup, Hjorthede, 1815-1864, se næste kort, ses aftegninger af to gårde, henh. matr 1 (mod vest) og 2. Navnene Jens Christensens enke og Lars Sørensen ses på de to matrikler.

Tulstrupgårde blev flyttet:

På målebordsblade Sdr.Tulstrup, Hjorthede, 1842-1899 ses mellem Tulstrupgaard med vest, nuværende Tingstedvej 22, og position nuværende Røngevej 28 (rød prik) mod øst, aftegning af gård(e), ved navn Tulstrup.

 

På målebordsblade Sdr.Tulstrup, Hjorthede, 1901-1971, se  herunder, er gårdene forsvundet, og  der ses Tulstrup Gd mod vest, på Hjermind matr. 34a, og Sr. Tulstrup med øst, stadig beliggende på Sdr. Tulstrup matr. 2. Det mellemliggende område på kortet er Sdr. Tulstup matt. 1, uden bebyggelser, men hørende under Tulstrupgaard.
Så de oprindelige Tulstrup-gårde er således flyttet.  Ifølge BBR er stuehus på Tulstrupgaard Hjermind matr. 34a opført 1845, maskinhus 1845. Flere bygninger meget senere. Areal   34a nu 12,1 ha, Sdr. Tulstrup 1a, som hører til gården, nu 52,7 ha.  Stuehus på Sr. Tulstrup. nu Røngevej  28, opført 1910.
 


 På matr. 1a, matrikelkort ejerlav Sønder Tulstrup 1815-1864, se ovenfor, ses påskrevet Jens Christensens enke, hun ses ved FT 1834 Hjorthede som Sidsel Jensdatter, 67, gårdmandsenke i Søndertulstrup. Ved FT 1840 var hendes søn Christen Jensen, 33, gårdmand på Søndertulstrup.  Han ses ikke ved FT 1845.. Under realregister Hjorthede 1850.. (1. serie 224. ), ses Sønder Tulstrup 1a, der tilsyneladende også omfattede matrikler i andre ejerlav, Kjællinghøl, Hjorthede, Hjermind (bl.a. 34a, realregister Hjermind 1860.., 1878..34a, er overført til Hjorthede 1a), Rønge.  Som nævnt stuehus bygget 1843. Skøde 1874 til Arnold Trivylian Tønder, han ses FT 1880 på Sønder Tulstrupgaard, med mange tjenestefolk. 1890 skøde til V. Tolderlund. Ved Hjorthede FT 1901 ses matr. 1a Tulstrupgaard, med avlsforvalter og 6 tjenestefolk. Ejers navn V. Tolderlund. Selve gården lå som Tulstrupgaard på Hjermind matr. 34, nuværende Tingstedvej 22.

Ifølge nævnte realregister skøde i 1945 til Sigvald Frederiksen på Sdr. Tulstrup 1a., 1d, Hjermind 19b, 18b, 37v, 34a, 34b, 37b.

Søndertulstrup matr. 2 (realregister 227) skøde til Lauge Sørensen 1841 og til søn Søren Laugesen i 1846, Lars Sørensen ses på matr. 2, se ovenfor, ses FT 1834-1880 på gård i Søndertulstrup. Ved FT 1845 var Lauge Sørensen, 70, gårdmand på Søndertulstrup, ved FT 1860 var han på aftægt  der, hos sønnen gårdmand Søren Laugesen, 44. 1889 auktionsskøde til Peder Jensen, han ses som gårdmand ved FT 1901. Nuværende Røngevej 28. Stuehus på numneret ifølge BBR opført 1910.-

Se FT Sønder Tulstrup fra 1834.

Formentlig er gården, Tulstrupgaard, flyttet fra  Sdr. Tulstrup 1a til Hjermind 34a, se aftegning af gård, med navn Tulstrupgaard, ses ved siden af "Skovhuset". Ifølge BBR er stuehus på Hjermind matr. 34a opført 1843, maskinhus 1845. Flere bygninger meget senere. Areal  af 34a nu 12,1 ha, Sdr. Tulstrup 1a, som hører til gården, nu 52,7 ha

Lundskovhus, Hjermind Skovhus og Skovfogedhus var nok det samme


Der var også Skovfogedhus i Hjermind Skov, nær Brundmose, se følgende kort. Der var formentlig Hjermind matr. 37.

Hjermind Skov og matrikelkort

Hjermind Skov havde gennem tiderne forskellige private ejere, bl.a. under Ulstrup Slot. Fra 1978 under Staten.

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/89789/Hjermind_261113_Web.pdf
(G) Brundmosehus. I mange af vore skove findes rester af huse. Sådan er det også her i Hjermind og Kjællinghøl skovene, hvor f.eks. Brundmosehus, Kjæl-linghølgården (A) og den tidligere vandmølle (F) er eksempler på dette. Brundmosehus var tidligere skovfogedbolig. I dag ligger her en primitiv overnatningsplads, se kortet. Resterne af skovfogedens have ses stadig på østsiden af vejen.

 

 Brundmose og Skovfogedhus:

Den røde plet i Tuslstrup Skov er Tulstrupgaard, Lundskovhuset kan have ligget her, som beskrevet ovenfor. Skovfogedhus (Brundmosehus) ses i Hjermind Skov

19 er matrikelnummer, nuværende Sløvkrog 13.  Se matrikelkortet længere oppe.  

Brundmose og Skovfogehus var lidt nord (600-1000 m) for nuværende Ulstrupvej 3 (rødt mærke)

 

Hjermind Skov, matrikel 37

 

 Det er ikke lykkedes at finde yderligere oplysninger om Skovfogedhus i Hjermind Skov.