Jens Madsen Koustrups børn Mads og Dorthe Jensen/Jensdatter. Søskende til Maren, Mads Nielsens  kone i Elsborg- Som  nævnt andetsteds var de 3 søskende faddere/bar barnet for hinandens børn. Mads ses også med efternavnet Ladefoged.

Viborg, Nørlyng, Finderup, Finderup Sogn, Vedhoved, , FT-1787, C3495

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Mads Jensen

48

Gift

Hosbond

Bonde og Gaardbeboer

1739, kirkebog Mønsted 1742

Mette Madsdatter

49

Gift

MadmoderPeder Jensen

14

Ugift

Hendes Sønner af 1ste Ægteskab


1773

Mads Jensen

13

Ugift

Hendes Sønner af 1ste ÆgteskabMorten Christensen

47

Ugift

Tieneste KarlInger Pedersdatter

8

Ugift

Mandens Søster Datter

 

1779*


Mads trolovet/gift i 1779, 40 år gl., som Mads Jensen Koustrup (tilnavn), med enken af Vedhoved, Mette Madsdatter (Kirkebog Finderup 35). Forlovere Jens Madsen, Elsborg og Niells V edhoved. Konen var ca. da 41 år. Konen havde børn fra tidligere ægteskab.
* Kirkebog Mønsted 1779 Inger født, forældre Peder Madsen og
Dorthe Jensdatter i Rosgaard. Testes: Jens Madsen, Elsborg, en fra Elsborg bar barnet. Se næste.

Mads Jensen i Vedhoved døde 1788, 47 år gl. (Finderup kirkebog 30). Ingen af familien ses ved FT Finderup 1801. Clemen Olesen, 50, ses i Vedhoved. FT 1801 Finderup sogn..  Peder og Mads Jensen var FT 1801 tjenestekarle i henh. Daugbjerg og Mønsted sogne.- FT
1834 Vedhoved, Finderup sogn, her ses Jacob Jacobsen Hermann, gaardmand, 59, med familie og  og Peder Jacobsen Hermann, gaardmand, 55, med familie. Ses også senere.-
Er nok nuværende
Hvidevej 27. Karup J., matr. Finderup/Daugbjerg 2c m. fl.. Det var nok her, Mads Jensen boede.

FT 1787
Daubjerg, Vedhoved, ses Niels Nielsen, 49, gaardbeboer, med 2 tjenestefolk. Søn Peder Nielsen, 28, ses FT 1801 Vedhoved, Daugnjerg, med 2 tjenestefolk. . Dennes søn Niels Pedersen, f. 1899, ses:
FT 1834 Vedhoved, Daugbjerg sogn, her ses Niels Pedersen , gaardmand, 34 år, med familier og 3 tyender.
Er nok nuværende
Hvidevej 48, Karup. matr. Daugbjerg 1a  m. fl..

På matrikelkort Vedhoved 1815-1864 ses på Daugbjerg sogn-del navnet Niels Pedersen på matr. 1a. På den østlige Finderup-del ses bl. a. dele af  matr. 2 og 3, ingen navne påført.

Kort

...............................


Viborg, Fjends,
Mønsted, Rosgaard, FT-1787, C412

Peder Madsen 48 Gift husbonde gaardbeboer og bonde
Dorthe Jensdatter 48 Gift madmoder     f.ca.1739            (Mønsted 31.5.1739 døbt Dorthe Jensdatter med far Jens Smed, mor Dorthe Jensdatter).
Maren Pedersdatter 11 Ugift deres barn    f. 1771 Testes: Jens Madsen Elsborg
Mads Pedersen 9 Ugift deres barn            f. 1774
Christian Pedersen 5 Ugiftderes barn       f.1781 Mads Jensens kone bar.        I 1777 også en Christian, Testes: Jens Madsen Elsborg.
Peder Pedersen 3 Ugift deres barn           f. 1783
Søren Pedersen1 Ugift deres barn
Karen Christensdatter 7 Ugift tjenestefolk

Datter Inger f. 1779, se ovenfor.

Peder og Dorthe trolovet og gift i Mønsted 1769: Peder Madsen af Rosgaard og Dorthe Jensdatter, Jens Madsens datter i Koustrup, forlovere fra Mønsted (179)

Søn Mads Pedersen, 28, ses som gårdbeboer i Rosgaard ved FT Mønsted 1801, med faderen på aftægt. Ses også ved FT 1834 Mønsted, 48 år. FT 1840 Mønsted søn Peder Madsen f. 1797 som gaaardbruger på Rosgaard, med faderen Mads Pedersen på aftægt og med søn af samme navn f. 1837.
Mads Pedersens navn ses på Nr. 2, matrikelkort Rosgaard, Mønsted, 1815-1864. - Realregister Fjends.., Mønsted 1837.., 9 , skøde til matr. 2 til Peder Madsen 1836,

Var nok på nuværende Holstebrovej 193, nu matr. 2a

Se ejerlav 

Ca, 6 km mellem de to steder (luftlinie)