Jens Mogensen Fogh

Han købte ifølge Bjerrum Bjerringgaard (matrikel 3) til selveje den 27.5.1795 for 900 rigsdaler, de 600 lånte han i Den kongelige Kreditkasse. Hartkorn var på 4-6-0-0 tønder.
Ifølge Kirkebogen for Elsborg blev Jens Foghs søn Søren Peter konfirmeret i Højbjerg Kirke 1. søndag efter påske i 1797, og marts 1798 stod Søren Peter opført som fadder ved naboen Mads Koustrups søn Niels' barnedåb i Elsborg.
Ifølge Skøde- og panteprotokol ser det ud til, at Jens Mogensen Fogh solgte gården til Erich Boisen for 800 rdl.. Det har nok været i 1798. Måske boede en forvalter Anders Svendsen i første omgang på gården.

Jens Fogh ses da også ved ved FT 1801 i Hørup sogn:
Viborg, Lysgaard, Hørup, Hørup, , 4 Familie, FT-1801, B4462

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Mogensen Fog

53

Gift

Huusbonde

Bonde og Gaard Beboer

1748

Marie Nielsdatter

56

Gift

Hans Kone


1745

Søren Jensen

18

Ugift

Deres BørnHans Magnus Jensen*

16

-

Deres Børn


Derres videre skæbne kendes ikke. 1810 (12) blev Jens Foghs søn Søren Peter af Hørup begrarvet, 27 år gl..
Ingen af Jens Mogensen Foghs børn eller stedbørn blev boende i Elsborg sogn.  Ses heller ikke undet navn Fog ved FT 1834 Hørup.I 1787 stod Jens Fogh som møller i Højbjerg Mølle. Jens Mogensen Fogh var den 4.9.1781 blevet gift med Søren Møllers/Pedersens enke af Højbjerg Mølle. Søren Pedersen af Højbjerg Mølle var blevet jordet på Elsborg Kirkegaard den 13.9.1780, 52 år gammel. . Ved FT 1787 stod Jens Mogensen og Maren Nielsdatter med 3 fællesbørn, det ældste døbt den 30.6.1782. Ved sønnen Mogens dåb i 1785 var en af fadderne Mølleren Saabye fra Broe Mølle.
viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Sogn, Højberg Mølle, 23, FT-1787, B4055

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Mogensen Fogh

39

Gift

Mad Fader

Møller

1748

Maren Nielsdatter

41

Gift

Hands Hustrue


1746

Niels Sørensen

14

Ugift

Søn

avlet i Konens 1ste ægteskab

1773

Bodil Marie

16

Ugift

Datter

avlet i Konens 1ste ægteskab

1771

Søren Peter Jensen

6

Ugift

Søn

avlet i 2det ægteskab

1782

Hans Mogensen*

4

Ugift

Søn

avlet i 2det ægteskab

1784*

Mogens Jensen

2

Ugift

Søn

avlet i 2det ægteskab

1785

*ifølge Kirkebogen døbt Hans Magnus i 1784

Hvis Jens Mogensen Fogh stadig var møller i 1795, har han nok ikke haft råd til at købe Højbjerg Mølle, som var mere end 4 gange så dyr som Bjerringgaard.

Højbjerg Mølle (Elsborg matrikel 1) blev ifølge Bjerrum købt til selveje af Christen Nørgaard den 24.6.1795, for ialt 4000 rigsdaler betalt kontant, fri hartkorn 7-2-3-1, dertil Elsborg øde Mølles 1-2-2-2. Han solgte den dog allerede i 1799 videre til Niels Boddum, og i 1803 blev den videresolgt til Boddums svoger Niels Schaarup. I 1817 var Friderich Møllers Sigrid af Højbjerg Mølle fadder ved Mads Pedersens dåb.

Oversigt