Mads Olufsens barnebarn Knud Jensen, Bodil Madsdatters nevø,  i Høgild. Mads Olufsen boede nok i Resen, død 1728.  .Høgild ligger godt 4 km SSØ for Resen.
(En Knud Jensen i Høgild, 69 år, døde 1738 (63), kunne være ovennævntes farfar, f. ca. 1669)
 

Viborg, Fjends, Resen, Høgild By, , , FT-1787, C412

Knud Jensen  

35  

Gift  

husbonde  

gaardbeboer og bonde  

  1752

Mette Pedersdatter  

31  

Gift  

madmoder  

  

  

Inger Knudsdatter  

3  

Ugift  

deres barn  

  

  1784

Anders Thomasen  

40  

Ugift  

tjenestefolk  

  

  

Johanne Madsdatter  

65  

Ugift  

husb.s moster  

 

 

Viborg, Fjends, Resen, Høgild by, , 22, FT-1801, B8076

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Knud Jensen  

49  

Gift  

Husbonde  

Bonde og gårdbeboer  

  1752

Mette Pedersdatter  

51  

Gift  

Hans kone  

  

  1750

Inger Knudsdatter  

17  

Ugift  

Deres datter  

  

  1784

Johanne Madsdatter  

78  

Ugift  

Husbondens moster  

Inderste, nyder almisse  

  

  

1830 (126) døde Inger Knudsdatter, 45 år gl., f  1785, landbokone i Resen . 

Wisti Lassen og Inger Knudsdatter, gaardbrugere og bønderfolk i Resen By, fik datter Inger Krstene i 1821 (12).   Do barn i 1824 (180)...  Visti Larsen, 58, ses som gård- og enkemand ved FT 1834 Resen By, med datter Karen , 26 år.   Karen Vistisdatter konfirmeret 1823 (38) , f. 16.12.1807 (156, moderens navn ikke nævnt), forældre Visti Larsen og Inger Knudsdatter (?).
29.12.1807 (105) blev Wisti Larsens (første) kone begravet (navn ikke nævnt, få dage efter ovennævnte Ksrens fødsel)
15.10.1809 (98) ægteskab mellem enkemand Visti Larsen af Resen og Inger Knudsdatter af Høgild. Forlovere gaardbeboer Niels Agerbek (Wistis svoger?) og gaardbeboer Christen Jacobsen af Høgild.  Copuleret 19.11.1809.
Wiwti Larsen, 25, var ved FT 1801 hos sin mor på hendes gård Kolchur i Resen. -
Inger Knudsdatter blev altså gift til gård i Resen og har derfor ikke kunnet overtage forældrened gård.

 

Niels Olesen og Anne Andersdatter, bønderfolk og husbeboere i Høgild, fik en søn Anders i 1822 (14). På matrikelkort Høgild By, Karup, 1815-1864, ses Niels Olesens navn på matr. 9, med navnet Kund Jensen overstreget.  Det var en mindre matrikel i den sydøstlige del af ejerlavet.
Så Anders Olesen må have overtaget Knud Jensens sted.

Matr 9a er i dag Stadionvej 91, Karup. På
målebordsblade fra 1842 er der ved nævnte adresse aftegning af ejendom, nær Mosehale. Der ses også en naboejendom på matr. 10, nuværende nr. 95.

 

Knud Jensen ses som aftægtsmand:

Viborg, Fjends, Resen, Resen By og Sogn, Mosehale, et Hus, 47, FT-1834, C4551

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Niels Olesen  

37 aar  

Gift  

  

Eier af et Hus og en jordlod hvoraf han ernærer sig og familien. 

 1797 Kalundborg

Ane Andersdatter  

39 aar  

Gift  

  

hans kone  

  

Knud Nielsen  

6 aar  

Ugift  

  

deres børn  

  1825 (180) , opkaldt efter Knud Jensen?*

Maren Nielsdatter  

7 aar  

Ugift  

  

deres børn  

  1827 (181)

Ane Nielsdatter  

4 aar  

Ugift  

  

deres børn  

  

Inger Nielsdatter  

1 aar  

Ugift  

  

deres børn  

  

Knud Jensen  

82 aar  

Enkemand  

  

Aftægtsmand og af husfaderen forsørges                                      1752

*Inger Knudsdaater  bar barnet, Visti fadder.

 

Knud Jensen døde 1836 (127), 88 år gl., f. 1748, som aftægtsmand fra Høgild, født sammesteds.
Mette Pedersdatter døde 1830 (126) 79 år gl., f. 1751.


 

 .......................................

 

 Der var også l Høgild FT 1787 Knud Nielsen som gaardbeber, med søm Niels Kundsen f. 1784,  der ses som gaardmand mv. ved FT 1834, Høgild By, Mølgaard, :
Viborg, Fjends, Resen, Resen By og Sogn, Høgild By, Mølgaard, 34, FT-1834, C4551

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Niels Knudsen  

50 aar  

Gift  

  

Kirkeværge, Brandfoged og Gaardmand  

  

Ane Elisabeth Bærtelsdatter  

58 aar  

Gift  

  

hans kone  

  

Mikkel Nielsen  

8 aar  

Ugift  

  

Mandens egen, men konens stedbørn  

  

Birte Marie Nielsdatter  

19 aar  

Ugift  

  

Mandens egen, men konens stedbørn  

  

Ane Johanne Nielsdatter  

16 aar  

Ugift  

  

Mandens egen, men konens stedbørn  

  

 Denne Knud Nielsens navn ses som matr.3 på flere parceller på matrikelkort Høgild By, Karup, 1815-1864