Røgindgårde.    Lauge Jensen , bror til Anne Jensdatter  

Der var to Røgindgårde:

Matrikel Røgind 1a.

Viborg, Fjends, Kobberup, Røgind, , 2, FT-1787, C4119

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Niels Pedersen

52

Gift

husbonde

gaardbeboer og bonde

Karen Pedersdatter

49

Gift

hmadm

Anne Nielsdatter

24

Ugift

deres barn

Inger Nielsdatter

21

Ugift

deres barn

Birthe Nielsdatter

16

Ugift

deres barn

Karen Nielsdatter

12

Ugift

deres barn

Inger Jensdatter

77

Enke

konens moder

nyder ophold af gaarden

Anne Marie Borridsdatter

60

Ugift

inderste, nærer sig ved spind

 

Viborg, Fjends, Kobberup, Røgindgårde, , 2, FT-1801, B8069

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Niels Pedersen

68

Gift

Husbonde

Bonde og gårdbeboer

Karen Pedersdatter

62

Gift

Hans kone

Birthe Marie Nielsdatter

28

Ugift

Deres datter

Laurs Jensen

29

Ugift

Opholdende

National soldat

f. 1772

 

.........................

Matrikel Røgind 2a

Viborg, Fjends, Kobberup, Røgind, , 1, FT-1787, C4119

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Nielsen

57

Gift

husbonde

gaardbeboer og bonde

Anne Sørensdatter

77

Gift

madmoder

Inger Christensdatter

31

Ugift

deres barn

Christen Thomsen

30

Ugift

tjenestefolk

Lauge Jensen

17

Ugift

tjenestefolk

f. 1770

 

Viborg, Fjends, Kobberup, Røgindgårde, , 1, FT-1801, B8069

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Christen Thomesen

44

Gift

Husbonde

Bonde og gårdbeboer

Inger Christensdatter

44

Gift

Hans kone

Anne Thomesdatter*

3

Ugift

Deres datter

f. 1798

Anne Pedersdatter

28

Ugift

Tjenestepige

Adam Thomesen

12

Ugift

Tjenestedreng

Peder Christensen

15

Ugift

Tjenestedreng

*ifølge Kirkebog bleevAne døbt 1798, forældre Christen Thomsen og Inger Christensdatter. Ane burde derfor have efternavnet Christensdatter, som hun ses under ved FT1834, se nederst.

.......................................

Lauge (Laurs) Jensen , bror til Anne Jensdatter  

Lauge Jensen, 17, var ved FT 1787 tjenestekarl hos Christen Nielsen, 57, på Nr. 1. af de to Røgind gårde, se ovenover.

På Nr. 2 Røgind gård boede ved FT 1787 Niels Pedersen, 52, med familie. De var der også ved FT 1801, hvor Laurs Jensen, 29, nu var opholdende hos gaardbeboer Niels Pedersen, 68, hans hustru, og datter Birthe Marie Nielsdatter, 29. Niels Pedersen blev begravet 5.7.1801. Datter Birthe Nielsdatter og Laue Jensen blev gift 3.10. samme år, så de overtog gården. De fik flere børn. Birgithe Nielsdatter, 46, bondegårdskone i Røgind, døde i 1818.
I 1823 blev Lauge Jensen, 52, gård- og enkemand i Røgind, gift igen, i Kobberup med Maren Michelsdatter, 42, tjenestepige på Lundgaard. Hendes morbror Daniel Michelsen, Aiatrup og Lauges bror, Christen Aistrup (Jensen), Feldingbjerg, var forlovere.  Lauge og Maren fik ikke børn sammen. (Lauge var Marens mosters svigerindes bror). De ses ved FT 1834 nedefor.
Lauge Jensen, Anne Jensdatters bror, f. ca. 1771, ses ved FT 1834 som gaardmand på den ene Røgind-gård, matrikel Røgind 1a:

Viborg, Fjends, Kobberup, Kobberup By og Sogn, Røgind, en Gaard, 26, FT-1834, C4544

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Lauge Jensen

63 aar

Gift

Anne Jensdatters bror

Gaardmand

Kobberup 1771

Maren Michelsdatter*

53 aar

Gift


hans kone

Taarup 1781

Jens Laugesen

25 aar

Ugift


deres son, hans søn

Kobberup 1809

Ane Michelsdatter*

42 aar

Ugift


inderste

Taarup 1792

Else Christensdatter

19 aar

Ugift


tjenestepige


Kirsten Kjeldsdatter

10 aar

Ugift


tjenestepige


Lauge havde også søn Niels Laugesen f. 1807       * Maren og Ane var søstre, far  Michel Nielsen, husmand og skræder, Kvosted, Taarup sogn.

Lauges søn Niels Laugesen videreførte gården, gift med sin kusine Ane Danielsdatter**:

Viborg, Fjends, Kobberup, Røgind, en Gaard, 25, FT-1840, C4670

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Laugesen

33

Gift

fætter, far Lauge Jensen

Gaardmand

1807

Ane Danielsdatter**

31

Gift

kusine, mor Anne Jensdatter

hans kone

1809

Birte Marie Nielsdatter

2

Ugift


deres datter


Lauge Jensen

69

Gift

hans far

Aftægtsmand og Inderste

1771

Maren Mikkelsdatter

59

Gift

hans stedmor

hans kone


Jens Laugesen

31

Ugift

ses også i ovenstående tabel

Husfaders broder, Tyende


** hun havde en søster Inger Danielsdatter, hendes søn Anders Hansen overtog senere gården, se nedenfor..

I 1845 var Niels Laugesen død, og Ane Danielsdatter var gift med Andreas Nielsen f. 1810, der kom fra Haderup i Ringkøbing amt, men som var født i Kobberup. De boede stadig på gården i Røgind. Lauge Jensen og Maren boede der stadig som aftægtsfolk.  

Viborg, Fjends, Kobberup, Røgind, En gaard, 26, FT-1845, B7943

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Fødested:

Andreas Nielsen

35

Gift

Gaardmand

Heri sognet

Ane Danielsdatter

36

Gift

Hans kone

Heri sognet

Niels Andreassen

7

Ugift

Deres børn Hans barn

Haderup sogn Ringkjøbing amt

Birte Marie Nielsdatter

7

Ugift

Deres børn Hendes barn

Heri sognet

Christen Christensen

18

Ugift

Tjenestekarl

Høislef sogn Viborg amt

Lauge Jensen

74

Gift

Aftægtsfolk

Heri sognet

Maren Mikkelsdatter

64

Gift

Aftægtsfolk

Taarup sogn Viborg amt


Andreas og Ane var der også ved FT 1850, uden fællesbørn.

Ved FT 1855 var Andreas Nielsen og Ane Danielsen flyttet til en gård i Kobberup By med to børn, Maren Mikkelsdatter var der stadig på aftægt. Andreas Nielsen og Ane Danielsen var på gården i Kobberup By ved FT 1860 og 1870. Der er under 5 km mellem Røgind og Kobberup.

Viborg, Fjends, Kobberup, Søby Skoledistrikt, Kobberup, En Gaard, 13, FT-1860, D6801

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Andreas Nielsen

50

Gift

Husfader. Gaardmand

Kobberup Sogn, Viborg Amt

Ane Danielsen

51

Gift

Hans Kone

Kobberup Sogn, Viborg Amt

Niels Andreasen

22

Ugift

Hans Søn

Haderup Sogn, Ringkøbing Amt

Mette Cathrine Nielsen

52

Enke

Hans Søster. der af ham forsørges

Kobberup Sogn, Viborg AmtAnders Hansen, f. 1824, Ane Danielsdatters nevø, havde overtaget gården i Røgind i 1853. Han fik skøde til Røgind matr. 1a i 1853 (Realregister, Fjends-Nørlyng Herreder ( 1833 -1968 , Kobberup 1830-1910 (2, 69)).

Ifølge afganglister i kirkebogen havde Anders Hansen, 29, afgang 14.5.1853 fra Taarup sogn som gaardmand til Kobberup sogn. Tilgang til Kobberup sogn var den 17.5.1853, håndtering gaardmand Røgind, sammen med Ane Cathrine Christensdatter, 18, de kom begge fra Kvols. De var blevet gift i Kvols 26.4.1853, hun var da 17 3/4 år gl., datter af kromand Chr. Nielsen Heilskou på Nybro Kro. -  Deres første barn Hans Andersen blev født i Røgind 19.7.1854, han var hos bedsteforældrene ved FT 1860.

Anders Hansen og Cathrine ses i Røgind, Kobberup sogn, ved FT 1855 og senere 

Viborg, Fjends, Kobberup, Søby Skoledistrikt, Røgind, En Gaard, 53, FT-1860, D6801

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Anders Hansen

36

Gift

Husfader. Gaardmand

Taarup Sogn, Viborg Amt

Ane Cathrine Christensen

25

Gift

Hans Kone

Ørslevkloster Sogn, Viborg Amt

Christen Heilgaard Andersen

5

Ugift

Deres Barn

Kobberup Sogn, Viborg Amt

Inger Cathrine Andersen

2

Ugift

Deres Barn

Kobberup Sogn, Viborg Amt

Mads Hansen

23

Ugift

Tjenestekarl

Taarup Sogn, Viborg Amt         Husbonds bror,

han som gaardmand, de fik 7 børn. Han var der ved FT 1870, 45 år gl., med kone Ane Cathrine Christensen, 35, og 4 børn. Anders Hansen døde i 1876 som kun 52-årig af brysttæring.

Konen blev gift igen efter ca. ½ år med Kristen Nielsen Trindal, 39, født i Salling. Han fik adkomst til Røgind matr. 1a via vielsesattest den 16.1.1877. De var på gården ved FT 1880, bl.a. sammen med hendes søn Hans Andersen f. 1854, og 2 fællesbørn. Hans Andersen blev gift husmand i Røgind ved FT 1890, men forlod senere stedet.
Gården skiftede ejer flere gange gennem 1800-tallet, især i den sidste del. (Mageskiftteskøde fra Chr. Nielsen til Niels Pedersen i 1880, og fra denne  til Lars Eskildsen i 1883. Lars Eskildsen, 44, var gårdmand i Røgind ved FT 1890, enkemand med 3 børn. I 1901, skøde fra Lars Eskildsen til Christian Sørensen, ved FT 1901 ses Kristian Sørensen f. 1876 på matr.1a.  1908 skøde til Jens Jensen ang. Røgind 1a).
Fra FT 1901 optræder en gård på matrikel Røgind 1a, ses på kort fra 1900-tallet, men ikke ses på kort fra 1800-tallet, måske er den ovennævnte gård udflyttet. Den fik navnet Røgindgaard, nuværende adresse Viborgvej 322, 7840 Højslev. Ældste nuværende bygning på adressen er fra 1867 (BBR).

På matrikelkort Røgind, Kobberup, 1815-1863, ses ved Røgindgaarde matriklerne 1 og 2, selve gårdene lå da samlet, modsat på det nuværende kort, der er nu godt ½ km mellem de to gårde (luftlinie), og det passer med, det er matr. 1a, som er flyttet.

.......................................................................

Den anden Røgind-gård, matr. 2a, se FT 1787 og 1801 øverst,

slægten fortsatte på gården, datteren Ane Christensdatter f. 1798 var ved FT 1834 gift med Friderich Friederichsen, derpå med Jens Frederiksen (adkomst til 2a i 1838). Friderich og Anes søn Christen Friderichsen/Christen (Kristen) Frederiksen f. ca. 1834 fik skøde på Røgind 2a i 1863, han ses på gården ved FT 1870 og 1880. Ved FT 1901 var Christen Frederiksen f. ca. 1833 på aftægt hos datteren Kristine Frederiksen f. 1878 og dennes mand Thommas Alstrup f. 1873, som fik skøde i 1899 og var gårdejer på Røgind matr. 2a, nuværende Stoholmvej 39, 7840 Højslev (ældste nuværende bygning fra 1900). Thomas Alstrup var der stadig ved FT 1916 med konen Kristine og mange børn med efternavn Alstrup.

.....................................................................