Ifølge Kirkebogen for Kvols i 1753 og de følgende år, blev der kun trolovet/gift et par i Kvols, den 9.9 1753 Kirsten Laursdatter, med Christen Sørensen af Kvosted. Han fik som Christen Riis flere børn i Kvols, bl.a. Lisbeth og Daniel* i 1764-65. Flere børn døde som små. Hans kone døde 1779, 51 år gl. (f. ca. 1728).Ved FT 1787 i Kvols ses Christen Sørensen som gårdbeboer og enkemand, 62 år (f. ca. 1725) med børnene Daniel og Lisbeth 23 og 24 år gl.. Daniel Christensen, 36, ses som gårdbeboer ved FT Kvols 1801 sammen med jævnaldrede hustru Else Laursdatter.  -
*En fadder ved Lisbeth og Daniels dåb var Laurids Tonnesen, han var Tonnes Christensens farbror.