Maren Jensdatter og datter Ane Marie Christensdatter.     Middelhede-gårde.

Ane Marie Christensdatter overtog forældrene Christen Jensen (død ca. 1806, havde ingen sønner) og Maren Jensdatters gård i Middelhede, hun var først gift (fra omkring 1800) med Anders Nielsen (indsiddder og daglejer ved FT 1801), derpå med Peder Christensen. Hun havde børn med begge mænd, se tabellen. Hendes moder Maren Jensdatter boede hos dem:ved FT 1834:

Viborg, Middelsom, Sønder Rind, Rind Sogn, Middelhede, en Gaard, 3, FT-1834, C5001

Navn:

Alder:

Stilling i husstanden:

Erhverv

 

Peder Christensen

58

Gift

Gaardmand lever af Gaardens Drivt

Ane Marie Christens Datter

53

Gift

hans Kone

f. 1781

Niels Andersen

34

Ugift

Deres Børn af Konens første Ægteskab der anvendes som Tjenestefolk

f. 1801, konf. 1816, far Anders Nielsen*, Middelhede

Sofie Andersdatter

25

Ugift

Deres Børn af Konens første Ægteskab der anvendes som Tjenestefolk

f. 1809, konf. 1824

Jens Andersen

23

Ugift

Deres Børn af Konens første Ægteskab der anvendes som Tjenestefolk

f. 1811

Ane Kirstine Pedersdatter

20

Ugift

Deres Børn af Konens sidste Ægteskab der ligeledes bruges som Tjenestefolk

f. 1815, far Peder Christensen

Else Marie Peders Datter

18

Ugift

Deres Børn af Konens sidste Ægteskab der ligeledes bruges som Tjenestefolk

f. 1816, gudmor Kirsten Christensdatter, Hjermind Skovhus

Anders Pedersen

13

Ugift

Deres Børn af Konens sidste Ægteskab der ligeledes bruges som Tjenestefolk

f. 1821, fadder Jens Hus, Hjermind Skovhus

Kartrine Pedersdatter

11

Ugift

Deres Børn af Konens sidste Ægteskab der ligeledes bruges som Tjenestefolk

Maren Jensdatter

88

Enke

Husfaderens Svigermoder der af ham forsørges

f. 1746

Thomas Pedersen

16

Ugift

Tjenestedreng

*Desuden barn Christen Andersen konfir. 1816, f. 1802, far Anders Nielsen, Middelhede.
Peder Christensen og Anne Marie Christensdatter i Middelhede fik også en datter Else Marie Pedersdatter i 1813, hun døde af mæslinger 6 uger gl
..

På matrikelkort Middelhede, Sdr. Rind, 1815-1863 er der på matrikel 1a påført navnet Peder Christensen, der som vist var Christen Jensens svigersøn, og som videreførte gården. Navnet Peder Poulsen ses overstreget både på matr. 1 og 2 (uden bogstav).

Ifølge realregister Middelhede, Sønder Rind, matr. 1a, fik Jens Andersen skøde i 1839, han var Anne Marie Christensdatters søn af første ægteskab.

Ved FT 1840 stod Marens søn Jens Andersen som gårdmand, stedfaderen ses også stadig som gårdmand.
Viborg, Middelsom, Sønder Rind, Middelhede, en Gaard, , FT-1840, C7155

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Jens Andersen

30

Gift

Selveier Gaardmand, lever af Gaardens Drivt


Kirsten Madsdatter

20

Gift

hans Kone


Maren Jensdatter

94

Enke

Aftægtskone og forsørges af Husfaderen Jens' mormor

1746

Niels Andersen

39

Ugift

deres Tjenestefolk   bror


Sofie Andersdatter

33

Ugift

deres Tjenestefolk   søster


Christian Sørensen

16

Ugift

deres Tjenestefolk


Peder Christensen

63

Gift

Selveier Gaardmand, lever af Gaardens Drivt


Anemarie Christensdatter

60

Gift

hans Kone   Jens' mor

1780

Elsemarie Pedersdatter

24

Ugift

Deres Datter, benyttes som Tyende  halvsøster til Jens


Jens Andersen

15

Ugift

TjenestedrengJens Andersen
s søn Anders Jensen f. 1846 fik skøde til matr. 1a i 1886, og dennes søn Jens Andersen Jensen f. 1901 fik skøde i 1924, så han fortsatte gården i Middelhede, han ses ved FT 1930 (på matr. 1a), han døde 1971, hans gravsten ses på Sønder Rind Kirkegård. Se Rind-familier under Middelhede.

Gården i Middelhede, som Christen Jensen f. 1750 boede på, og som Kirsten Christensdatter kom fra, fortsatte altså gennem slægten og var stadig i slægtens eje i 1930. Christen Jensens gård var matrikel Middelhede 1a, nuværende Tostrupvej 63, Middelhede.   Se kort.

Maren Jensdatter
boede som vist ovenfor ved FT 1834 hos datteren Anne Marie Christensdatter, f. 1778. Ved FT 1840 var hun hos dattersønnen Jens Andersen som vist i tabellen ovenfor.  Ifølge Kirkebogen for Sønder Rind døde Maren Jensdatter sammesteds som aftægtskone i 1842, 97 år gammel (født 1745).

Ved FT 1845 var Peder Christensen og Annemarie Christensdatter på en gård i Sønder Rind  sammen med 3 ugifte døtre, 22-29 år gl.. Peder Christensen døde i 1846, 70 år gl..  
Annemarie Christensdatter boede ved FT 1850 og 1860 hos til sin datter Elsemarie Pedersdatter, se nedenfor. Annemarie Christensdatter døde i 1865, 87 år gl..

 

Middelhede-gårde: Middelhede ligger 3-4 km SV for Sønder Rind by.
Ved FT 1787 var der som nævnt 2 nabogårde i Middelhede "by", foruden Christen Jensen, se ovenfor, var det Thomas Pedersen 48 Gift husbonde bonde og gårdbeboer, han havde børn af to ægteskaber. De to familier var der også ved FT 1801.
Den anden Middelhedegaard var nok
matr. Middelhede 2a. På nævnte matrikelkort Middelhede 1815-1863 ses på matr. 2 overstreget navnet Peder Thomsen. Han ses FT 1801 som 8-årig søn af Tomas Pedersen. Peder Tomsen (Middelhede) og Anne Jensdatter fik som gaardfolk i Middelhede børn bl.a. i 1814, 1818 og 1824. De ses ikke ved FT 1834.
Ifølge realregister skøde til
Midddelhed 2a til Jens Kierk i 1857. Senere flere skødeskifter på 2a, 1892 skøde til Peter Poulsen. FT 1901-1930 ses Niels Peder.Poulsen, f. 1866 i Almind, som gårdejer på Middelhede matr. 2a, nuværendeTostrupvej 70.

Matr. 1a er også kaldet Store Middelhede. 2a Lille Middelhede.

Ved FT 1834 -1845 var Peder Christensens stedsøn, dvs. en anden af Christen Jensens børnebørn, Christen Andersen, på boelssted/gård i Middelhede. Ved FT 1850 var dennes enke flyttet i hus i Middelhede, og gården i Middelhede var overgået til hans halvsøster Elsemarie Pedersdatter og dennes mand, Mads Nielsen, f. 1814. Mads Nielsen fik skøde til Middelhede 2c i 1847. De fik ingen børn og fraflyttede gården, ved FT 1860 ses de i hus i Middelhede.
2 andre ejendomme i Middelhede "by" ses senere på Tostrupvej 65 og 72, nuværende matr. Middelhede
2c og 2f.