fortsat fra:
Præst Knud Jensen Smerup,
født omkring 1630 i Smerup, Roskilde Stift, Præstø Amt, kaldet til Voldum-Rud Sogn som præst 16.5.1660. Han var provst ved sin død. Først var han gift med Elsebeth Knudsdatter. Han blev så gift 14.1.1675 med Margrete Jensdatter. Hun blev efter Knud Jensens død den 19. 8.1688 gift 2. gang med efterfølgeren som præst, Laurids Rasmussen Schalstrup, død 1720. Der var en del børn med navnet Knudsen/Knudsdatter, 2 med tilnavnet Aagaard, flere med tilnavnet Schalstrup efter ovennævnte, se note. 
Blandt børnene var Iver Niels Knudsen Aagaard i Mel Mølle, død før 1730, - Helvigkus Knudsen var i Årslev Mølle død 11.4.1731, skøde på møllen fra Iver Knudsen Aagaard i Mel mølle, Årslev og Voldum er nabosogne.  --  Knud Knudsen Schalstrup, f. 1684, var skoleholder i Voldum, død 1761.--  Jens Knudsen Aagaard  skulle have været sognepræst i Taarup-Kvols sogne 1712-1724. Ifølge Kirkebogen for Taarup fik Jens Aagaard en datter Ane Lisbeth døbt i 1720, og han døde 1724 59 år gl..

Iver Niels Knudsen Aagaards ældste datter hed Margrete og var nok opkaldt efter sin farmor, så Margrete Jensdatter var sikkert Ivers mor, og anelinien kan føres videre som følger:
Kilder:  http://kaspershus.se/phpgedview/individual.php?pid=I74&ged=mintavla1     http://www.geni.com/people/Iver-Niels-Knudsen-Aagaard/383934219220005900

Peder Madsen f. 1852 (Marthas far)
3 x tip

 4 x tip

 5 x tip

6 x tip

7 x tip

Margrete Jensdatter, født i Stadsegård, Ormslev sogn, Århus amt, og døde før 11. marts 1720 i Voldum, Randers amt
 fortsat fra anden tabel

 

Ridefoged Jens Jacobsen, født i Kanegård og døde før 1667 i Stadsegård. Var ridefoged på Århusgård og fæstede Stadsegård i 1642/43.
(Han havde en bror Præst Peder Jacobsen Kane)

Ridefoged Jacob Jensen Vedel, født i Vejle, død 1661 i Kanegård, Hvilsted Sogn*, Århus amt. Var ridefoged på Århusgård. Slotsskriver, Skanderborg.

 

 

Karen Nielsdatter, født i Århus og døde omkring 1637 i Kanegård, Hvilsted Sogn, Århus amt.

(Hun havde en bror Rektor Laurits Nielsen Bording, der døde i 1623 som 33-årig)

Borgmester Niels Pedersen, født ca. 1540 i Borum, døde efter 1616 i Århus, blev begravet i Vor Frue Kirke, Århus. Rådmand og købmand i Århus.Valgt til at repræsentere Århus ved prins Christians hyldning. Han var gift 3 gange, Anne Jacobsdatter, Kiersten Lauritsdatter, Karen Jørgensdatter.

Herredsfoged Peder Pedersen, født før 1510 og døde i 1586 i Borum sogn, Framlev herred, Arhus amt. Herredsfoged i Framlev herred fra cirka 1547 til 1586

Maren Andersdatter

Anne Jacobsdatter  (Kiersten Lauritsdatter?)

 

Maren Bondesdatter, blev begravet den 20.4.1661 i Domkirken, Århus.**

Bonde (Buni) Nielsen 1579 Aarhus, begr. 1639 i Vor Frue Kirke i Aarhus.
Han var først gift med Maren Thøgersdatter, død 1622

Niels Willadsen 1545 Vejlby, begr. 1624 i Aarhus Domkirke

 

Anne Jensdatter  -1619, begravet i Århus domkirke.

 

Maren Nielsdatter død 1651 i Aarhus

Borgmester, købmand, Niels Christensen Skriver, i Århus, død 1629

 

Sidsel Pedersdatter

 

* blev begravet i Hvilsted Kirke, hvor hans udskårne stolestades gavl stadig finde med inskriften Jacob Jensen Vedel 1625. --
**  begravet "i
sin farfars begravelse i Århus Domkirke". Hun havde først været gift med forgængeren som ridefoged på Århusgård, Mogens Simonsen.

Note:
Schalstrup
navnet forekommer flere gange i Voldum i 1600-1700 tallet.  Det stammer nok i de fleste tilfælde fra præsten Laurids Rasmussen Schalstrup. Det er uklart, om han selv havde børn med Margrete Jensdatter, sandsynligvis var det dog hans stedbørn, med far Knud Jensen, de havde så taget stedfaderens navn som tilnavn. Eks. "Knud Knudsen Shalstrup som havde været skoleholder i Woldum Skole i 42 år, døde 77 år gammel" ifølge Kirkebogen for Voldum i 1761, dvs. født 1684, da var Knud Jensen endnu leveende og var altså hans far.. -  Der er i dag lokalitet Skalstrup ved Tune ved Roskilde, Laurids Rasmussen Schalstrup skulle være født ca. 1660 i Skalstrup, Roskilde Vor Frue, Sømme, Roskilde. Han har så fået stednavnet som tilnavn, da han kom til Voldum.
Aagaard, der også ses som tilnavn, findes også som en gård ca. 1 km øst for Voldum, nuværende adresse Rigtrupvej 48, Hadsten. Den er kendt langt tilbage og lå tidligere ved åen, lidt sydligere end den nuværende gård. - Ejerne gennem fra 1716 op gennem 1700 tallet hed Stæhr. Niels Jensen og Jens Nielsen ses uden tilhavnet Stæhr ved FT 1787 på en gård i Rigtrup, Aagaard ligge lidt uden for Rigtrup. Der er kun ca. 3 km mellem Aagaard og Mel Mølle, hvor Iver Niels Knudsen Aagaard var møller fra ca. 1720. Det vides ikke, om stednavnet og personnavnet Aagaard har noget med hinanden at gøre.

Aarhusgaard var lensmandsbolig nord for Domkirken i Århus --

Stadsgaard, Kort nr. 5, var det nuværende Constantinsborg, der er en herregård, der ligger ned til den nyetablerede Årslev Engsø i Ormslev Sogn i Ning Herred, Aarhus amt. Før hed gården Stadsgaard og er kendt tilbage fra omkring 1400. Constantinsborg er i dag på Storskovvej 16, Viby J.  
Gården ses på matrikelskort Konstantinsborg Hgd, Ormslev, 1816-1859, på matrikel 1a. Samme matrikelnummer i dag.
Ligger ca. 30 km syd for Voldum.
--

Kannegaard, Kort nr. 6, er nu Rantzausgave og ligger ca. 1½ km ØNØ for Hvilsted by i Hvilsted sogn, Aarhus amt.. Nuværende adresse er Rantzausgavevej 9, 8355 Solbjerg. Den gamle hovedgård hed oprindeligt Kanne eller Kannegaard og kendes tilbage til 1400-tallet. --
matrikelskort Rantzaugave Hgd, Hvilsted, 1818-1847, ses gården på matrikel 1a. Samme matrikelnummer i dag.

Se kort over Viborg,  Randers  og  Aarhus  amter.  -- Se evt. adresserne på www.kms.dk Historiske kort.

Herredsfogeden udgjorde lokalsamfundets myndighed og var både politimester og dommer ved herredstinget. Under sig havde han nogle retsbetjente, der udgjorde den daglige myndighed. -- Ridefoged: forvalter, inpektør på herregård eller lignende.

Kilde: Wikipedia, Krak og Kort- og Matrikelstyrelsen.

Til Hovedoversigt