Familier med tilnavn Middelhede i Sønder Rind og Vinkel.    Oversigt (oversigt over navne med Jens eller Christen, se nederst):

 Rind-familier:

Christen Middelhede
Else Sørensdatter

1710
1716

Børn:  Ane gift med Christen Rasmussen, Vinkel
Jens Christensen
Christen Christensen
Søren Christensen

1741
1746
1754
1756

 

Ifølge http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=AHN&db=:2671846&id=I538450538  var Else Sørensdatter, f. ca. 1716, gift med  Christen Christensen Middelhede, f. ca. 1710, og de havde børnene:

A.
Jens Christensen Middelhede f. ca. 1746, han overtog sin fars gård, han var Marie Sørensen Serups oldefar. Se efterkommere i linket. Han havde bl.a. sønnen Christen Jensen Middelhede f. 1785, der overtog gården matrikel 6a, han havde igen mange børn, bl.a. Jens Christensen Middelhede f. 1818, der videreførte gården indtil sin død i 1874 (kort nr.7), en anden af Christens sønner var Niels Christian Christensen Middelhede, 1834-1886 (kort  nr. 6).
En anden af Jens' sønner var Søren Jensen Middelhede 1787-1862, Matrikel 4a, se Kort nr. 8.

B. Christen Christensen Middelhede f. ca. 1754 blev gårdbeboer på matrikel 4a, senere almisselem i Rind, han havde bl.a. en søn Christen Christensen f. 1794, se nedenfor, men hans efterkommere forlod sognet. Se Kort nr. 8, senere ses ovennævnte Søren Jensen Middelhede, hans nevø, på gården

C.
Søren Christensen Middelhede f. ca 1756 blev også gårdbeboer i Rind  by. Måske giftede han sig til en gård.
Sønnen Christen Sørensen Middelhedes navn ses på ejendommen matrikel Sdr. Rind by 24, på Matrikelkort Sdr. Rind by 1815-1863. Skøde 1827. Boels/husmand. Det var på Rind Bys
Udflyttere. Kort  nr. 1

D. og dattersøn:
Christen Christensen Middelhede f. 1779 i Vinkel havde efterkommere der, de bevarede Middelhede-navnet op gennem 1900-tallet. Christen var i følge Rasmus Andersen søn af Ane Christensdatter, f. ca 1741, som boede i Vinkel, men hun var datter af Christen Middelhede, f. 1710, i Rind. Christen Christensen Middelhede f. 1779 var altså nevø til de 3 netop nævnte Middelhede.

Se nærmere i linkene, B, C, D, ses nedenfor.
B. Christen Christensen/Middelhede født ca. 1754 i Sønder Rind. Kort nr. 8, matrikel 4a.

Viborg, Middelsom, Sønder Rind, Sønder Rind sogn, Rind by, 5, FT-1787, C2062

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Christen Christensen

33

Ugift

husbonde

bonde og gårdbeboer

1754

 

Viborg, Middelsom, Sønder Rind, Rind Bye, , 6, FT-1801, B5472

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Christen Christensen

47

Gift

Huusbonde

Bonde og Gaardbeboer

1754

Kirsten Eriksdatter

38

Gift

Hans Kone

ikke i Rind ved FT 1787

1763

Christen Christensen

7

Ugift

Deres Søn


1794

Anders Christensen

5

Ugift

Deres Søn


1796

Else Christensdatter

4

Ugift

Deres Datter


1797

Maren Christensdatter

2*

Ugift

Deres Datter

f. ca. 1799, konfirm.1814 15 år gl. med far Christen Middelhede, Rind.

Eddel Christensdatter

1

Ugift

Deres Datter

f. ca. 1800, Ædel konfirm.1816 15 år gl. med far Christen Middelhede, Rind.

Kirsten født 1802, konfirmeret 1817 15 år gl., Erik f. 1804, konfirmeret 1820, far Chresten Middelhede i Rind (nogle af dem ses i Kirkebog for Vinkel)
*
der var ved FT 1801 foruden nævnte Maren Christensdatter f. ca. 1799, også en sådan f. ca. 1798, far Christen Pedersen, samt een f. ca. 1794, far Christen Pedersen Kiær, samt nogle endnu ældre.

Kirsten Erikdatter døde i 1818, 55 år gl., som Bondekone i Rind, f. 1763.

Christen Christensen Middelhede døde i 1831, 76 år gl., som almisselem i Fattighuset i Rind, f. 1755. Han ændrede altså status fra gårdbeboer til almisselem. Han var heller ikke forlover ved datteren Marens bryllup i 1823.
Børnene forlod sognet, ses ikke der ved FT 1834, eller ses ikke i kirkebogen for Rind, heller ikke i afgangslister, der dog ikke er komplette, eller som døde, heller ikke døtrene ses som gifte i Rind.

En
Christen Sørensen, ugift, 48 år, født i Rind, ses ved FT 1845 som tjenestekarl i Karmark, Skjern sogn, Viborg amt.
En
Maren Christensdatter, 48, født i Rind, ses ved FT 1845 i Vindum sogn, gift med husmand Thomas Sørensen Hvam, 56. De blev gift 1823 i Vindumovergaards kirke, forlovere Laurids Smed  og Christen Jensen Middelhede, begge af Rind, den sidste var ikke Marens far, men hendes fætter. Ældste barn Søren Thomasen blev født i Vindum i 1826, fadder moster Edel Christens Datter fra Hjermind. Kjerstin Marie født 1829, fadder moster Kjerstin Christens Datter fra Bjerring.
Edel Christensdatter var som lige nævnt i Hjermind i 1826. hun ses der ikke senere.
Kirsten Christensdatter var i 1829 i Bjerring som vist ovenfor, hun ses ved FT 1845, 43 år gl., født i Rind, i Vester Velling sogn, gift med husmand Peder Mortensen, 38, søn født i 1841.

Gården 4a ses fra 1831 med skøde til nevøen, Søren Jensen Middelhede, søn af Jens Christensen Middelhede, Søren optræder fra FT 1834 i Rind som gårdmand, navnet ses på matrikel 4a, Kort nr. 8.  NB Der var også, til dels samtidigt, en Christen Christensen Middelhede i Vinkel:

D. Christen Christensen Middelhede f. ca. 1779 i Vinkel.

Han var søstersøn til ovennævnte Christen Middelhede  f. 1754, hans mor Ane Christensdatter fra Rind, f. 1741, blev som hans kone nr. 3 gift i Vinkel med Christen Rasmussen, f. 1744, som altså var Christens far.

Anes søn:
Denne
Christen Christensen Middelhede f. 1779, gårdmand, blev gift i Vinkel i 1802 med Ane Marie Andersdatter, forrige ejers datter, og fik herefter en del børn, herunder i 1807 en søn Christen Christensen Middelhede, som fortsatte gården

 Viborg, Middelsom, Vinkel, Vinkel by, , 31, FT-1834, B5251

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Fødested:

Christen Christensen

56

gift


f. 1778

Ane Marie Andersdatter

52

gift

hans kone


Christen Christensen

27

Enkemand

Hjemme hos faderen for tiden

f. 28.6.1807, far Christen Middelhede, Vinkel

Ane Kirstine Christensdatter

11

ugift

Deres datter

f. 31.10.1823, forældre Kristen Midelhede og Ane Marie Andersdatter, gårdfolk i Vinkel

Christen Eriksen

16

ugift

Tjenestekarl


Maren Christensdatter

3


Datter af enkemanden, hustru Mette Kirstine Eriksdatter døde 1833

4 børn begravet sammen  i 1822, f. 1813-1820

 

...............................................

Anes sønnesøn:
Ifølge Realregister, Middelsom-Sønderlyng Herreder, Vinkel 1834-1952, fik Christen Christensen skøde til Matr. 3 i 1834.
Han ses ovenfor som enkemand, men blev gift igen:

Chresten Chrestensen, 32 år, ses som gårdmand ved FT 1840 i Vinkel, med hustru Ane Jensdatter og 3 børn, det ældste Mette 6 år, og forældrene på aftægt. De ses også ved FT 1845.

Viborg, Middelsom, Vinkel, Vinkel by, , 22, FT-1850, B5445

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Fødested:

Christen Christensen Middelhede

43

gift

gårdmand

her i sognet 1807

Ane Jensdatter

38

gift

hans kone

her i sognet

Mette Kirstine Christensen

16

opkaldt efter 1. hustru

deres barn

her i sognet 1834

Maren Christensen

14

deres barn

her i sognet

Mariane Christensen

11

deres barn

her i sognet

Ane Marie Christensen

8

deres barn

her i sognet

Chrestiane Christensen

6

deres barn

her i sognet

Christen Christensen

3

deres barn

her i sognet 1847

Christen Christensen

72

enkemand

her i sognet 1778

Christen Christensen Middelhede døde i 1867, 87 år gammel, f. 1780.

........................................

Anes oldebarn:

Christen Christensen Middelhede fik skøde til matr. 3 i 1872.

Viborg, Middelsom, Vinkel, Vinkel By, en gaard, 1, FT-1880, B7495

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Fødested:

Kristen Kristensen

32

gift

husfader gaardejer

her i sognet 1848, død 1926

Ane Sørensen

30

gift

hans kone

Mammen sogn Viborg amt, død 1933

Anton Kristian Kristensen

6

ugift

deres barn

her i sognet, 2.11.1873 som Anton Christian Middelhede - 1957

Kirstemarie Kristensen

4

ugift

deres barn

her i sognet

Jensine Kristine Kristensen

2

ugift

deres barn

her i sognet 1878

Jens Kristian Nielsen

23

ugift

tjenestefolk

her i sognet

Kirstenmarie Kristensen

16

ugift

tjenestefolk

her i sognet

En ny Jensine Kristine Christensen blev født 13.3.1881. Der var også en Jens Marius Middelhede f. 28.8.1888.

Kristen Kristensen Middelhede f. 1847 var også i Vinkel ved FT 1890, 1901, 1906 på Vinkel matr. 3 og 1911 på matr. 3a (bl.a. sammen med sønnen Jens) . Han var i 1903 også sognefoged. Ved FT 1916 og FT 1921 var de aftægtsfolk.   
Kristen Middelhede døde 1926, Ane i 1933.
Se gravsten

........................................

Anes tip- og tiptip-oldebørn i Vinkel:

Flere Middelhede  er begravet på Vinkel kirkegård, bl.a. Kristen Middelhedes 2 sønner, se gravsten:

Jens Middelhede, 1888-1949, gift med Marie Beyer, 1881-1970. Jens Marius Middelhede fik skøde til matr. 3a m.fl. i 1915. De ses ved FT 1916 ved landbrug med 2 tyende, uden børn, det var på faderens gård, faderen boede på aftægt ved siden af. . Jens Marius Middelhede ses ved FT 1921 som gårdejer og ved FT 1930 ved landbrug med hustru og 3 børn, Kristian Beyer Middelhede f. 1916, Kristen Anders, og Johannes Vilhelm Beyer Middelhede f. 13.9.1921, sønner af af gårdejer Jens Marius Middelhede og lærerinde Johanne Marie Beyer.
Vilhelm Beyer Middelhede fik skøde til matr. 3a.. i 1949.

Anton Middelhede 1873-1957 gift med Bodil 1876-1926. De ses ved FT 1906 på Vinkel Mark 8c og som møller, landbrug ved FT 1911, med 2 børn, Christian og Kirstine Middelhede. Ved FT 1916 ses de med med 1 år gl.datter Kirstine. Anton Kristensen Middelhede ses ved FT 1921 som gårdejer og ved FT 1930 ved landbrug som enkemand med to børn, Kirstine Amalie f. 1903 og Kresten Middelhede f. 1916.
Kresten Middelhede 1916-1968 gift med Anna 1919-2001. Kristen Middelhede blev født i Vinkel i 1916 som søn af møller Anton Kristian Middelhede og Bodil Elisabeth Nielsen.

Datter Jensine Kristine f. 13.3. 1881, blev gift i 1903 med den 4 år ældre Jens Jakob Jensen Skøt. Jacob Jensen Skjødt fik i 1903 skøde til Vinkel Horsdal matr. 3. Datter Astrid Katrine Jensen blev født i 17.9.1904 (Jens Jakob Jensen var gmd. i Horsdal, Vinkel sogn). Jens Jensen Skøt med hustru og datter Astrid Skøt ses ved FT1911 i Vinkel på Horsdalgaard matr. 3a, sammen med 2 plejebørn, de samme ses ved FT 1916 på matr. 3a. De var også i Vinkel ved FT 1921 som gårdejer sammen med datteren Astrid. Ved FT 1930 ses de med en søn Svend Erik Skøt f. 1921.
Jens døde 1938, Kristine i 1960, på deres gravsten står navnet som
Skjøtt. Hans forældres gravsten ses med navnet Skøt.
Svend Erik Jensen Skjødt fik skøde til Horsdal 3a m.fl. i 1943.
Datteren Astrid Kathrine Jensen Skjøt af Horsdal blev i 1924 gift med gårdejer Jens Peter Fris Bertelsen af Vinkel.

Kristen Middelhede og efterføleres matr. 3a er ejerlav Vinkel By, nuværende Vinkelvej 214, 8800 Viborg. Der er stadig (2012) personer Middelhede (Vilhelm og Edith) på denne adresse.
Skøts matr.3a er nuværende ejerlav Nabe, Vinkel. nuværende Horsdalvej 36, 8800 Viborg. Der er to Horsdal gårde, den anden er Horsdalvej 39, matr. 4a.
Indtil år 1900 boede der også efterkommere af Ane på Nabe, Vinkel,
matr. 1, nuværende Nabevej 19, 8800.

  
C. Søren Christensen Middelhede, født ca. 1756, gård, Rind By.

Sønnen Christen Sørensen Middelhedes navn ses på ejendommen matrikel Sdr. Rind by 24, på Matrikelkort Sdr. Rind by 1815-1863. Skøde i 1827. Kort  nr. 1
Det var på Rind Bys
Udflyttere, måske boede forældrene inden da i selve Rind by:

Viborg, Middelsom, Sønder Rind, Sønder Rind sogn, Rind by, 9, FT-1787, C2062

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Søren Christensen

31

Gift

husbonde

bonde og gårdbeboer

1756

Gunnur Mikkelsdatter

22

Gift

madmoder


1765

Mikkel Lasten

53

Gift

konens faderInger Sørensdatter

52

Gift

konens moderLas Mikkelsen

12

Ugift

de gamles søn


Konens forældre boede hos dem. så måske havde de overtaget deres gårdfæste, så Søren havde giftet sig til gården. .

Viborg, Middelsom, Sønder Rind, Rind Bye, , 14, FT-1801, B5472

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Søren Christensen

44

Gift

Huusbonde

Bonde og Gaardbeboer

ca. 1757

Gunnur Michelsdatter

34

Gift

Hans Kone


ca. 1767

Christen Sørensen

6

Ugift

Deres Søn


ca. 1795

Else Sørensdatter

12

Ugift

Deres Datter

opkaldt efter farmor

ca. 1789

Inger Sørensdatter

10

Ugift

Deres Datter

opkaldt efter mormor


Ane Sørensdatter

3

Ugift

Deres Datter


ca. 1798

Maren Sørensdatter

1

Ugift

Deres Datter

 

ca. 1800

Børn: Christen Sørensen f. ca. 1798, konf. 1814 16 år, far Søren Middelhede (der var flere Christen Sørensen født i Sdr. Rind sogn næsten ssamtidigt) . -
Udover børn nævnt i tabellen var der
Anne Katrine Sørensdatter f. 1802, konf. 1818, far Søren Christensen, Rind. -
Anna f.1804, konf. 1821, -
Dortemarie f. 1806, konf. 1821, far Søren Middelhede i Rind.
Der var altså kun 1 søn, de øvrige 7 børn var døtre.
Ved FT Rind 1834 ses Else Sørensdatter, 44, på Rind Udflytter, gift med husmand Peder Michelsen, 56, og med datter Ingeborg, født 1815, hvor faderen stod som husmand på Byens Mark (der var andre børn).
De andre døtre var næppe i sognet, bortset fra Ane, der boede sammen med faderen, og senere sammen med broderen, se nedenfor.

Gunnur Michelsdatter døde 1833 72 år gl., aftægtskone af S. Ch: Middelhede i Rind.
Søren Chr. Middelhede, 79 år, var ved FT 1834 enke- og aftægtsmand, forsørget af sin søn Christen Sørensen Middelhede, han boede i hus sammen med sin 27-årige, ugifte datter Ane Sørensdatter. Det var måske i den sydøstlige del af selve Rind by. Han blev forsørget af sin søn på matr. 24a.
Viborg, Middelsom, Sønder Rind, Rind Bye, et Huus, 32, FT-1834, C5001

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Søren Chr. Middelhede

79

Enkemand

Aftægtsmand, fors. af Sønnen No. 15 !!

1755

Ane SørensDatter

27

Ugift

hans Datter lever af Uldstrikning

1807

Søren døde nok inden 1840, hvor Ane opholdt sig hos broderen. Hans død ses ikke opført i kirkebogen.

..............................................................

søn

Christen Sørensen Middelhede, født ca. 1798 (1795), var boelsmand/husmand på Rind Udflyttere:  se Kort nr. 1

Ifølge Realregister, Middelsom-Sønderlyng Herreder, Sønder Rind 1833-1955 (117) fik Christen Sørensen Middelhede skøde på matr. Rind 24a i 1827.

Viborg, Middelsom, Sønder Rind, Rind Byes Udflyttere, et Boelsted, 15, FT-1834, C5001

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Christen S. Middelhede

36

Gift


Boelsmand lever af Stedets Drivt

1798

Ingermari Andersdatter

25

Gift


hans Kone


Grethe Christensen

3

Ugift


Deres Børn

f. 1831, død 1834

Hanna Christensen

1

Ugift


Deres Børn


Grethe født 1831 som datter af Christen Sørensen Middelhede og Ingermarie Andersdatter, fasteren Ane Sørensdatter bar barnet, 2 Søren Middelhede var faddere. Ved Hannes dåb var Chr. Jensen Middelhede og Søren Jensen Middelhede blandt fadderne, de kunne være faderens fætre. 'Forældrene ses som udflyttede parcellister på Rind gård. Samme ses ved Hanna f. 1833, og ved Christens fødsel i 1843, se næste tabel.

De var der også, med en søn Søren
f. 1836, fasteren Ane bar også ham, ved FT 1840, Christen Middelhede var her Boelsmand og lever af Stedets Drivt og Haandgjerning i Uldstrikning m. v.. Christens søster Ane var tjenestepige.

Ved FT 1845 var Christen Sørensen Middelhede enkemand og Boelsmand, lever af sin jordlod og strikning. Der var 3 sønner Søren, Anders, Christen, hans søster Ane, 41 år og ugift, var husholderske.

Ven FT 1850 havde han fået en ny og ca. 20 år yngre kone og en ny datter, opkaldt efter forrige kone:
Viborg, Middelsom, Sønder Rind, Rind,
Huus, 47, FT-1850, D2493

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Christen Sørensen Middelhede

53

Gift


huusfader, lever af sin jordlod

Her i Sognet 1797

Marie Kathrine Jensdtr.

32

Gift


hans kone

Do

Hanne Christensen

18

Ugift


deres børn

Do

Søren Christensen

14

Ugift


do

Do

Anders Christensen

9

Ugift


do

Do

Christen Christensen

7

Ugift


do

Do  1843

Inger Marie Christensen

1

Ugift


do

Do


De var der også ved FT 1860, men
Christen Sørensen Middelhede, 73, døde i 1870, f. 1797, som aftægtsmand hos sin søn husmand Christen Christensen Middelhede.

.......................................................  

sønnesøn:

Christen Christensen Middelhede f. 1843 fik skøde på 24a i 1867, han var ved FT 1880 i Rind husmand med familie:
Viborg, Middelsom, Sønder Rind, Rind By, Rind Sogn, No 6. 1 Huus, 6, FT-1880, C9790

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

 

Fødested:

Christen Christensen

36

Gift

huusfader, Huuseier


Rind Sogn, Viborg Amt, f. 24.7.1843, far Christen Sørensen Middelhede

Ane Sine Christensen født Mogensen

32

Gift

hans Hustru


Vindum Sogn, Viborg Amt, f. 1848, død 1912

Christen Christensen

11

Ugift

Deres Barn


Rind Sogn, Viborg Amt, f. 1868 forældre hmd. Christen Christensen og Ane, 20 år, på Rind Mark

Inger Marie Christensen

9

Ugift

Deres Barn


Rind Sogn, Viborg Amt

Anders Christensen

7

Ugift

Deres Barn


Rind Sogn, Viborg Amt, død 3.3.1880 af skarlagensfeber, 7 år gl.

Johanne Christensen

6

Ugift

Deres Barn


Rind Sogn, Viborg Amt, f. 27.6.1873

Hanne Christensen

5

Ugift

Deres Barn


Rind Sogn, Viborg Amt

Marie Kathrine Christensen

3

Ugift

Deres Barn


Rind Sogn, Viborg Amt, f. 1876 far hmd. Christen Christensen Middelhede, Rind Mark

Mogens Christensen

under 1 Aar

Ugift

Deres Barn


Rind Sogn, Viborg Amt, f. 1879, død 22.2.1880 af skarlagensfeber

1884 ny Mogens født, forældre husmand Christen Christensen Middelhede og Ane 36 år, Rind Mark.
1887 ny Anders Christensen født, samme forældre. Anders døde i 1889 (druknet i en dam).

FT 1890, Christen Christensen og Ane Sine Mogensen var der stadig som husmand og avlsbruger. Den ældste søn Christen, nu 21 år, stod som karl.
Der ses også
Nielsine Kirstine Christensen f. 23.11.1881, foruden Mogens f. 1884, og Niels f. 13.10.1888 . En ny Anders blev født 28.4.1893, far hmd. Kristen Kristensen, moderen var da 45 år.

Se også hustru og børn under Middelhede.

Familien var der også ved FT Rind 1901 og 1906matr. 24a, med sønnerne Kresten, Mogens og Anders (13 år):


Ved FT 1911 var de der med børnene Kræsten, Nielsine Kjerstine og Mogens.
Christen Christensen f. 1843 var aftægtsmand fra FT 1916, han døde 1926 som aftægtsmand på Rind Østermark, 82 år gl. (hans kone Ane Sine var død i 1912)
Navnet
Middelhede synes at være gledet ud af brug i denne familie.  

...............................................................  

oldebørn:

Ved FT 1916 og 1925 havde Kristen Krisensens datter Johanne Christensen f 1873 og hendes mand Thorvald Johansen Koch* overtaget Rind matr. 24a, Thorvald fik skøde på 24a i 1915, (de blev gift i Brandstrup, Vindum sogn, 25.11.1909, hvor de da begge opholdt sig, han som smed og enkemand, sønnerne Kristian og Karl født der 1911 og 6.1.1913). Johannes far Kresten Kristensen f. 1843 var der som aftægtsmand , og Johannes brødre Kresten Kristensen og Mogens som tjenestekarle, begge ugifte.
FT 1925 (ved FT 1916 boede Johannes søskende Kristen, Nielsine, Mogens og Niels der også):


*Thorvald Johansen Koch blev født 15.1.1868 i Værum, Randers Amt, udlagt barnefader Rasmus Kok. Denne Rasmus Kok Sørensen blev født i 1848 i Kristrup sogn, Randers Amt, far gmd. Niels Sørensen.  - En Therkild Rasmussen Koch blev begravet i Rind 1905, f. 1747 i Erslev, Galten sogn, Randers Amt, far gmd. Rasmus Jensen Kok. Gmd. Therkild Koch var gift 2 gange og fik mindst 6 børn i Rind efter 1878.  - Der var flere Kok i Randers Amt. De 3 nævnte sogne i Randers ant er nær hinanden.

Ved FT 1930 var Johanne f. 1873 og Thorvald Koch f. 1868 stadig på matr. 24a sammen med Johannes 2 brødre Kristen Kristensen f. 1868 (ugift tjenestekarl, 62 år) og Mogens Kristensen f. 1884 (privat understøttelse). Mogens døde i 1940, 55 år, under offentlig forsorg i Sdr. Rind sogn. På samme  Gravsten på Sønder Rind kirkegård ses navnene for Johannes søskende: Kirstine Kristensen 1881-1974, Niels Kristensen 1888-1977 og Anders Kristensen 1893-1987.  
Mindst 5 af Johannes søskende, heriblandt alle brødre, ser ud til at være døde som ugifte.

...............................................................
 
tipoldebarn:

Johanne og Thorvalds søn Kristian Koch, f. 1911, blev gift med Olga Kristine Nielsen i Viborg Domkirke 1935, Christian Johansen Koch fik skøde på 24a i 1935. De fik datter Anna Johansen Koch i 1936, samt Kristine i 1938, Lilly i 1940, Ruth i 1943, Else i 1947, Christian var da gårdmand på Rind Østermark.
Kristian J. Koch og Olga Kristine Kochs gravsten ses på Rind kirkegård, de døde henh. 1980 og 1985. 

Matrikel Rind By 24a er i dag på adressen Sdr. Rind Vej 133, Sdr. Rind, 8800 Viborg, der er øst for Rind By. Nuværende stuehus er ifølge BBR opført 1920.  Se kort nr. 1.Navneoversigt. Navne indeholdende fornavn Jens eller Christen (Kristen) sammen med navn Middelhede. Hvor intet er nævnt, er fødestedet Sønder Rind, ellers i Vinkel:

Christen Christensen Middelhede, f. ca. 1710

Jens Christensen Middelhede f. ca. 1746

Christen Christensen Middelhede f. ca. 1754

Christen Christensen Middelhede f. 1779 i Vinkel

Christen Jensen Middelhede f. ca. 1785

Christen Christensen f. 1794

Christen Sørensen Middelhede f. 1798

Christen Christensen Middelhede f. 1807 i Vinkel

Jens Christensen Middelhede f. 1818, død 1874

Christen Christensen Middelhede f. 1843

Kristen Kristensen Middelhede f. 1847 i Vinkel

Jens Christensen Middelhede f. 1878

Jens Middelhede f. 1888 i Vinkel

Kristen Middelhede f. 1916 i Vinkel