(Søren Christensen Brand, 1699 - 1766 Kvosted, og sønner, se nederst).


Ifølge matrikelkort Kvosted By, Taarup, 1815-1863, var
Michel Sørensens gård nok matrikel 8 (tidligere matr. No. 2), den blev overtaget af hans svigersøn Peder Nielsen, hvis navn står på matriklen. Se kortet længere nede.

Peder Nielsen ses på gården ved FT 1834:

Viborg, Fjends, Taarup, Thaarup Sogn, Kvosted By, en Gaard, 50, FT-1834, C4553

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Peder Nielsen

67 aar

Gift

Gaardmand

f. 1767 Ørslevkloster

Karen Mikkelsdatter

58 aar

Gift

hans kone

Michel Sørensens datter f. 1776

Niels Pedersen

31 aar

Ugift

deres børn

1803

Anne Pedersdatter

19 aar

Ugift

deres børn

1815

 
Mikkel Pedersen var Peder Nielsens søn og altså Michel Sørensens barnebarn og han videreførte gården. Han fik skøde til Kvosted matr. 8 i 1837 (Realregister, Fjends-Nørlyng Herreder ( 1833 -1968 ), Taarup 1841-1943, Qvosted (229))

Viborg, Fjends, Taarup, Qvosted Bye, en Gaard, 39, FT-1840, C4675

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Mikkel Pedersen

35

Gift

Gaardmand

1805 Taarup

Maren Pedersdatter

31

Gift

hans kone

1809 Ørum

Anne Mikkelsen

1

Ugift

deres datter

Mathias Jørgensen

18

Ugift

Tjenestedreng

Peder Nielsen

70

Gift

Mikkels forældre

Aftægtsfolk

f. 1770 Ørslevkloster

Karen Mikkelsdatter

64

Gift

Mikkels forældre

hans kone

f. 1776 Taarup

Karen Hermandsdatter

50

Enke

Inderste og Daglejer

 
Ved FT 1845 havde de også børnene Karen, f. 1844, og Peder Mikkelsen, f. 1840, Karen Mikkelsdatter var død.
Ved FT 1850 var der ydermere Pethrine, f. 1846, og Niels Christian Mikkelsen, f. 1848.
Ved FT 1855 ses også datteren Anne Marie Mikkelsen, f. aug. 1851.
Ved FT 1860 var de på gård i Kvosted med 5 børn.

I 1863 fik sønnen Peder Mikkelsen skøde på matr. 8, han var da kun 23 år gl., faderen døde 1864.
Men Peder Mikkelsen solgte gården til Christen Christensen, der fik skøde i 1867. Ved FT 1870 ses 30-årig Christen Christensen, f. i Fiskbæk, på gård i Kvosted sammen med hustru Enge Marie, 25, og 1 årig søn, de ses også ved FT 1880 på gård i Kvosted, med flere børn. Ved FT 1901 var samme Kristen Kristensen, f. 1839 i Fiskbæk, med hustru Inger Marie f. 1845, på Vestergaard, Kvosted matrikel 8.

Mikkel Pedersen døde som gårdmand i Kvosted i 1864, 59 år gl., f. 1805. - Maren Pedersdatter døde 2.8.1870, 62 år, som enke efter gmd. Michel Pedersen i Kvosted. Hun var ved FT 1870 i Taarup i aftægtshus sammen med en tjenestepige.

Der var altså ikke nogen af børnene, der videreførte Mikkel Pedersens gård i Kvosted.
Peder Mikkelsen, f. 1840, som havde gården 1864-1867, se lige ovenfor, afrejste 7.6.1869 som 28-årig og sammen med sin hustru fra Kvosted, Taarupgaard, til Højslev. Han ses der ved FT 1880 som husmand med 5 børn  --
Ved FT 1870 i Taarup var sønnen
Niels Christian Mikkelsen, 21, tjenestekarl på Taarupgaard. -

Petrine Mikkelsen, f. 1846, blev i 1865 gift med en tømrer Peder Pedersen af Kvosted, 31, f. i Ørum. -
Anne Marie Mikkelsen, afgik i 1867 fra Taarup sogn, hvor hun tjente i præstegården, hun rejste til Vorde sogn. Anne Marie fik i 1873 i Højslev, 3 år efter moderens død, et barn uden for ægteskab (hun blev ikke gift med barnefaderen). Som 28-årig var hun ved FT 1880 gårdmandskone i Kvosted gift med Niels Jensen, 31, f. i Taarup sogn, de fik flere børn fra 1879.

Matrikel Kvosted 8a er i dag Kvostedvej 34, 8831 Løgstrup. Gården ligger mod vest i Kvosted, måske derfor ses Michel Sørensen og gården også med navnet Vestergaard. Ældste nuvær. bygning er fra 1909, BBR. (Matr. 8d ses i dag på Knudbyvej 16B, skilt fra ved skøde af 1909).


(Nord for Kvosted matrikel 7 lå Kvosted matrikel 15)


 

Søren Christensen Brand, 1699 - 1766 Kvosted.

 

To af hans sønner (halvbrødre), Jesper Sørensen, f. 1723,  og Michel Sørensen, f. 1734, se øverst,
var begge gårdbeboere, ved FT 1787 Taarup:
Sønnen Jens Sørensen f. 1739 ses også  Kvosted

Viborg, Fjends, Taarup, Kvosted by, , , FT-1787, C4124

Navn: 

Alder: 

Gift?: 

Pos. husstand: 

Erhverv: 

Fødested:

Jesper Sørensen

64  

Gift  

husbonde  

gaardbeboer og bonde  

  

Else Jensdatter  

72  

Gift  

hans kone  

  

  

Søren Jespersen  

31  

Ugift  

deres barn  

  

  f. 1756*

Magrethe Jespersdatter  

34  

Ugift  

deres barn  

  

  

Michel Sørensen 

52  

Gift  

husbonde  

gaardbeboer og bonde  

  

Ane Danielsdatter  

52  

Gift 1757

hans kone  

  

  

Ane Cathrine  

22  

Ugift  

deres barn  

  

  

Karen Michelsdatter  

11  

Ugift  

deres barn  

  

  

Daniel Michelsen  

14  

Ugift  

deres barn 

Jens Sørensen  

49  

Gift  

mand  

hus, skrædder og har nogen avling  

Kirsten Danielsdatter  

50  

Gift  

hans kone  

  

Kirsten Jensdatter  

6  

Ugift  

deres barn  

  

* Børn Lisbeth 1752, Margrethe 1754, Søren 1757, ifølge Kirkebog Taarup.


Michel Sørensen
og hans slægt fortsatte på gården Vestergaard, Kvosted matrikel 8, som allerede beskrevet, se også ovenfor.  

Jesper Sørensens søn Søren Jespersen fortsatte faderens gård, ses ved FT 1801
Viborg, Fjends, Taarup, Kvosted by, , 5, FT-1801, B8071

Navn: 

Alder: 

Gift?: 

Pos. husstand: 

Erhverv: 

Fødested:

Søren Jespersen  

44  

Gift  

Husbonde  

Bonde og gårdbeboer  

f. 1757

Cathrine Chrestensdatter  

46  

Gift  

Hans kone  

  

  

Else Sørensdatter  

7  

Ugift  

Deres datter  

  

f. 1794

Magrethe Jespersdatter  

46  

Ugift  

Tjenestepige  

  

 

Søren Jespersens kone døde 1806, 51 år gammel.
Han blev derpå gift med Dorthe Pedersdatter.
Søren Espersen døde forår 1812, 55 år gl..
Enken Dorthe Pedersdatter, ca. 53, blev derpå 9.10.1812 gift med den noget yngre Daniel Pedersen.

De ses ved FT 1834:
Viborg, Fjends, Taarup, Thaarup Sogn, Kvosted By, en Gaard, 51, FT-1834, C4553

Navn: 

Alder: 

Gift?: 

Pos. husstand: 

Erhverv: 

Fødested:

Daniel Jensen *

56 aar  

Gift  

  

Gaardmand  

  

Dorthe Pedersdatter  

75 aar  

Gift  

  

hans kone  

  

Else Sørensdatter  

40 aar  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

f. 1794

Karen Hermandsdatter  

38 aar  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

Nicoline Christensdatter  

13 aar  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

Søren Jespersens datter Else Sørensdatter  boede der som ugift.
De ses også ved FT 1840.

På matrikelkort Kvosted By, Taarup, 1815-1864, se kortet ovenfor, ses Daniel Jensens navn på Kvosted matrikel 7.
Matrikel 8a er nu, som nævnt ovenfor, Kvostedvej 34, Vestergaard

Matr. 7 er udparcelleret. Gammelstrupvej 21, Hedegaard, omfatter nu Kvosted matr. 7a,d,r,s, m. fl..-
Skøde- og .panteprotokol bog 15, folio 797 (opslag 328) skøde 1855 fra Anders Christensen Høigaard til Jens Andersen på Kvosted 7a, 7b og Rævind  Hede 7a, 7b.  
Ifølge realrealregister Kvosted matrikel 15 adkomst til Jens Andersen i 1848.  Jens Andersen ses også i Skovhuset.

Ifølge realregister Kvosted matr. 7c skøde fra Jens Andersen til  Anders Christensen Høigaard i 1855 (Skøde-panteprotokol bog 15, folio 797 (opslag 328) skøde 1855 fra  Jens Andersen til Anders Christensen Høigaard på 7c Kvosted og 7c Rævind Hede).. 1863 skøde til Jens Christensen, 1866 til Morten Christensen, 1884 til Jesper Jensen, som var på Kvosted 7c m.fl. til 1917. Jesper Jensen, f. 1850, ses i Kvosted ved FT 1901 Taarup med hustru og stedbørn. Ved FT 1906 var han på Kvosted 7c med hustru  og sammen med en anden familie. -- Matr. 7c er nu Kvostedvej 36.

Christen Jensen Højgaard, 58, (gårdmand i Ørum sogn ved FT 1834)  ses som gårdmand i Kvosted ved FT 1840. Ifølge realregister Kvosted matr. nr. 9, skøde til søn Anders Christensen 1844, skøde til do 1855 på 7c. Skøde fra Anders Christensen (Høigaard) 1879 til søn Hans Peder Christensen.
Ved FT 1845 var Anders Christensen, f. ca. 1817 i Kvols, da også på gård i Kvosted med kone Cathrine Elisabeth Kjær og med hans forældre: Anders ses også ved FT 1850 og 1860 med kone og børn på gård i Kvosted. Ved FT 1880 var de aftægtsfolk hos deres 30-årige, ugifte søn Hans Peder Kristensen. Han ses ved FT 1901 Taarup gift og med børn, som gårdejer på Kvosted matr. 9.  Se matriklen på kortet længere oppe med navnet Rasmus Sørensen (en Rasmus Sørensen, f. ca. 1791, fik som gådmand i Kvosted børn 1813-1824, han ses senere i Knudby).
Kvosted matr. 9a er nuværende Kvostedvej 32.

 Dette passser aitså med, at de to halvbrødre Michel og Jesper Sørensen og deres eftefølgere har boet på to gårde i Kvosted, matrikel 8 og 7.
En af dem har nok overtaget faderen Søren Christensen Brands gård.

* Ved FT 1845 var Daniel Jensen enkemand og aftægtsmand på gården, som nok var overtaget af Gravers Pedersen Lund, 46, f. 1799 i Ørum, han var ved FT 1840 husmand i Borup. - Gravers Pedersen, 57, med hustru Magrethe Andersdatte, 44, og flere børn, ses også på gård i Kvosted ved FT 1850. Ses ikke i sognet ved FT 1855. De var ved FT 1855 og 1860 i Asmild sogn, han som inderste og slagter.
Måske har Gravers Pedersen mellem 1850 og 1855 solgt ejendommen til Anders Andersen, som i 1855 videresolgte den til Anders Christensen Højgaard, fra 1863 til andre efterfølgere, svarende til Kvosted matr. 7c beskrevet ovenfor?
Det er således uklart, hvad der skete med den gård, der oprindelig tilhørte Jesper Sørensen.