Realregister og skøde Borup matr. 13a.

 

(Realregister Fjends.., Taarup 1841.., opslag 187. 186: Hartkorn godt 2 Tdr.).   

1817 skøde til Hans Andersen, se skødet herunder.

1866 skøde til Hans Hansen, se skødet herunder.

1907 Adkomst Hans Hansens enke Maren Mikkelsen

1907 skøde til hendes nye mand Jens Nielsen

Se skødeskifter i 1912, 1923, 1925

 

 

 

 

Fjends.. Skøde- og panteprotokol 1813.., 2, 324, folio 395.
29.4.1817. ...overdrager og skøder til Gaardmand Hans Andersen .....hans Fader Anders Sørensen.  Hartkorn Rug og Byg 2 Tdr, 4 Skp.

 

der ....... er mere i opslaget

 

 

Ifølge ovennævnte skøde var matr. 13 i 1866 Hartkorn 2 tønder og ½ album. Der indgik også fra Rævenhede (Rævind Hede) en lille matrikel 33 (tidligere 19) på kun ½ album. Ved dårlig bonitiet (sandager) ville det svare til ca. 20 ha. Nuværende matr. 3a og den derfra udstykkede større matr. 3f er på ca. 20 ha. Dvs. det efter tiden har været en middelstor gård.

Skøde 10.6.1888, fra Hans Andersen til Hans Hansen.

 

Borup  matr. 14 lå et helt andet sted i ejerlavet.