SØNDER


RIND


FAMILIER


 

 

 

 


Tilbage
Christen Middelhede
Else Sørensdatter

1710
1716 

 

Serup, før 1700
 

 

Ane gift med Christen Rasmussen, Vinkel
Jens Christensen
Christen Christensen
Søren Christensen

1741

1746
1754
1756 

 

 

 


1787

S. Rind sogn, Middelhede gaard


Rind by


 Rind by, gaard


 Rind by, gaard

 

Rind by, gaardbeboer


Rind by


Rind by

 

Rind by,


Vinkel mat. 20


1787


Christen Jensen

36

Jens Christensen/Middelhede

41, 1746

Christen Christensen

 33

 Søren Christensen (Middelhede)

31, 1756 

Søren Nielsen Serup

38

Jens Nielsen

44

Jens Jensen

48 

Søren Nielsen

45

Christen Rasmussen

f. 1744

 


Maren Jensdatter

40

Else Christensdatter *

31

 

 

Gunnur Mikkelsdatter

22

(Ane)Margrethe Christensdatter

28

Ane Marie Nielsdatter

44

Mette Madsdatter

41

Ellen Christensdatter

29

Ane Christensen, hans 3. kone

f. 1741,
gift 1778

 


Kirsten Christensdatter, flytttede til Hjermind

12

Else Jensdatter

5


 

Gunnurs forældre og bror: 

 

Niels Sørensen

1

Anne Kirstine Jensdatter

13, f. 1774

Else Jensdatter

11 

Else Sørensdatter

6

Rasmus Christensen, videreførte gården

f. 1777, fra hans 2. ægteskab

 


Karen Christensdatter

10

Christen Jensen

4

 

 

Mikkel Lasten 

53 

Else Andersdatter

74

 

 

Johanne Jensdatter

9 

Niels Sørensen

2

Christen Christensen Middelhede

1779.

 


Maren Christensdatter

9

Søren Jensen

1

 

 

Inger Sørensdatter 

52 

Jens Thomasen

22

 

 

Maren Jensdatter

8

Johanne Christensdatter

21

Maren Jensdatter, Anes uægte datter

1768

 


Anne Marie Christensdatter

7

Christen Pedersen

23

 

 

Las Mikkelsen
 

12
 

Anne Jensdatter

3  

 

 


 

 

Else Sørensdatter

71 

 

Jens Jensen

77 

 

 

1801

Middelshede,


Rind Bye


 


Rind Bye, gaard 

 

Rind Bye, gaardbeboer


Rind Bye,1801


 

 

Vinkel,
Nabe
matr. 1


Vinkel matr. 3


1801

 


Christen Jensen

51

Jens Middelhede

53

 Christen Christensen
/Middelhede

 47

Søren Christensen (Middelhede) 

44 

Søren Nielsen

51

Jens Nielsen Torp

58

 

 

Jørgen Nielsen

31

Christen Christensen Middelhede,

1779
far Christen RasmussenMaren Jensdatter

55

Else Christensdatter

45

 se
kone og børn,

bl.a.

 

Gunnur Michelsdatter 

34 

Margrethe Christensdatter

44

Kirsten Jensdatter

27

 

 

Maren Jensdatter, Anes datter

33, f. 1768 uden for ægteskab

1802 Ane Marie Andersdatter, forrige ejers datter
Maren Christensdatter

23

Christen Jensen (Middelhede)

15

Christen Christensen

 7

Christen Sørensen (Middelhede) 

6 

Niels Sørensen/Serup

14

Maren Jensdatter

12

 

 

Else Jørgensdatter

3

Christen Christensen Middelhede

1807

Søren Jensen

14

 

 

Else Sørensdatter 

12 

Anders Sørensen/Serup

10 

 

Ane Jørgensdatter

1

Anders

1809

Peder Jensen, blev husmand i Hjorthede

10, død 1840

 

 

Inger Sørensdatter 

10 

Christen Sørensen

4

 


 

 Ane

1823

Niels Jensen

6

 

 

Ane Sørensdatter 

3 

Laurids Sørensen/Serup

2 

 

Else Jørgensdatter gift med Christian Pedersen


4 børn begravet sammen  i 1822,
f. 1813-1820


Else Jensdatter

18

 

 

Maren Sørensdatter 

1 

Else Sørensdatter

12 

 

Deres søn Jørgen Christiansen afhæn-
dede gården
1900
Maren Jensdatter

12

Gaarden blev videreført af nevøen:


 

 

Christiane Sørensdatter

7 

 


1834

Rind, Middelhede, en Gaard


Rind Bye, en Gaard


Rind Udflyttere, en gård


Rind Udflyttere, et boelssted

 

Rind Byes Udflyttere, en Gaard


Rind Bye, en Gaard,


 

 

 


1834

 

1834


Peder Christensen

58

Christen (Jensen) Middelhede

49

Søren J. Middelhede

47

Christen S. Middelhede

36

Anders Sørensen Serup

42

Lauris Seerup
gift 1825 med

35

 

 

 

 

Christen Christensen Middelhede

1779Ane Marie Christens Datter

53

Maren Jens Datter

44

Else Kirstine SørensDatter

32

Ingermari Andersdatter

25

Maren Jens Datter, kom fra Hjermind

33

Birthe Marie Christens Datter

29

 

 

 

 

Ane Marie Andersdatter

1782Niels Andersen

34

Elsemarie Christensdatter

18

Caroline Sørensen

5

Grethe Christensen

3

Søren Andersen

11

Margrethe Lauris Datter

7

 

 

 

 

 

 Sofie Andersdatter

25

Jens Christensen

16

Margrethe Sørensen

3

Hanna Christensen 

Jens Andersen

9

Christen Schavn, Birthes far

74

 

 

 

 

Christen Christensen Middelhede

1807Jens Andersen

23

Else Christens Datter

15

 


 

 

Kirsten Andersdatter

7

Dennes kone Annekirstine Jensdatter

f. 1773
død 1831

 

 

 

 

Mette Kirstine Eriksen

død 1833Ane Kirstine Pedersdatter

20

Niels Christensen

13

 

 

Søren Chr. Middelhede

79

Søren Andersen

5

Ingermarie Christens Datter, Birthes søster

21

 

 Ane Jensdatter, ny kone

1812Else Marie Peders Datter

18

Kirstine Christens Datter

11

 

 

 

 

Christen Andersen

1

Niels Sørensen Serup, Lauris' bror, død 1834

47

 

 Maren

1831Anders Pedersen

13

Ane Christens Datter

8

 

 

 

 

Margrethe Christens Datter

76

Se videre 

 Kartrine Pedersdatter

11

Jens Christensen

7 

 

 

 

Gaardmand i Lee:

 

 

 Maren Jensdatter

88

Maren Christens Datter

5


 

 

 Christen Sørensen Serup, f. i Rind

38

 

 Thomas Pedersen

16

Christiane Christens Datter

3


 

 

 

 


Karen Laursdatter

34

 

 

 


 

 

 

 Anne Christensdatter

9

 

 

 

  

 Maren

7

 

 

 

 

 

 

 

 Søren Christensen

3

 

 


1840

Middelhede, en Gaard


Rind Bye, flere Gaarde


Rind Mark, en Anexgaard


 

 

Rind Mark, en Gaard


Rind By, Rind Sogn, 6. En Gaard,


 

  

 

1840


Jens Andersen

30

Christen Jensen Middelhede

55

Søren Jensen Middelhede

53

 

 

Anders Serup

48

Lauris Serup

41

 

 Christen Christensen Middelhede

1807Kirsten Madsdatter

20

Maren Jensdatter

50

Else Kirstine Sørensdatter

38

 

 

Maren Jensdatter

39

Birte Marie Christensdatter

35

 

 kone og børn
 
Maren Jensdatter

94

Niels Christensen

19

Caroline Sørensen

10

 

 

Søren Andersen

17

Margrethe Laursdatter

13

 

 Niels Andersen

39

Ane Christensdatter

14

Margrethe Sørensen

9

 

 

Jens Andersen

15

 

 

 

 Sofie Andersdatter

33

Jens Christensen

13

Jens Christian Sørensen

5

 

 

Kirsten Andersen

13

 

 

 

 Christian Sørensen

16

Maren Christensen

11

Niels Villasen Ilsøe Sørensen

3

 

 

Søren Andersen

11 

 Peder Christensen

63

Christiane Christensen

9

Søren Sørensen

1

 

 

Christen Andersen

7 

 Anemarie Christensdatter

60

Christian Christensen

6

 

 

 

 

Ane Margrethe Andersen

5 

 Elsemarie Pedersdatter

24

 

 

Ane Katrine Andersen

3 

 Jens Andersen

15

 

 

Ane Mari Andersen

2 

 

 

 

Ane Margrethe Christensdatter

82 

 


1845

Middelhede, En gaard


Rind, En gaard


Rind, En gaard


 

 

Rind, En gaard


 


 

 

Rind, En gaard
1845


Jens Andersen

35

Chisten Jensen Middelhede

61

Søren Jensen Middelhede

59

 

 

Anders Sørensen Serup

53

Laurs Sørensen (Serup)

46

 

 

Anders Sørensen

60

Christen Christensen Middelhede

f. 1807Kirstine Madsdatter

25

Maren Jensdatter

55

Else Kirstine Sørensdatter

45

 

 

Maren Jensdatter

43

Birthe Marie Christensdatter

40

 

 

Kirstine Andersdatter

56

kone og børn
Ane Marie Jensen

5

Niels Christensen Middelhede, daglejer, blev 1860 gift med gårdmandsenke, ingen børn

23

Karoline Sørensen

16

 

 

Kirstine Andersen

18

Ane Margrethe Laursen

18

 

 

Søren Andersen

27

 

 Dorthe Marie Jensen

3

Maren Christensen

16

Margrethe Sørensen

14

 

 

Søren Andersen

16

Christen plejesøn

9

 

 

Johanne Katrine Andersen

24

Maren Jensen

1

Christiane Christensen

14

Jens Christian Sørensen

11

 

 

Christen Andersen

12 

 

Ane Andersen

21

Rind, En gaard,


Niels Christian Christensen,
husmand

11

Niels Willadsen Ilsø Sørensen

8

 

 

Ane Margrethe Andersen

10 

 Peder Christensen

68Else Marie Kirstine Sørensen

4

 

 

Ane Katrine Andersen

8 

 Ane Marie Christensdatter

65Severin Sørensen

1

 

 

Ane Marie Andersen

6 

 Else Marie Pedersdatter

29

 

 

Jensine Andersen

3 

 Maren Pedersdatter

27

 

 

Ane Margrethe Christensdatter

86 

 Ane Kartrine Pedersdatter

22

 

 

 

 


1850

Middelhede, Gaard


Rind bye, Gaard


Rind bye, Gaard


Rind, et hus

 

1850 Rind, Gaard,
 

 

Rind, gaard


1850, 1860


1850


Jens Andersen

40

Christen Jensen Middelhede

66

Søren Jensen Middelhede

64

Christen Sørensen Middelhede

53

Anders Sørensen Serup

58

Lauris/Laurs død,


 

 

Anders Sørensen

64

Christen Christensen Middelhede

f. 1807

 


Kirstine Madsdtr.

30

Maren Jensdtr.

59

Else Kirstine Sørensdtr.

49

Marie Kathrine Jensdatter

32

Maren Jensdtr.

49

Birthe Marie Christensdatter

46, død 1874

 

 

Kirstine Andersdatter

60

Ane Jensdatter

f.1812Ane Marie Jensen

10

Jens Christensen (Middelhede)

32

Caroline Sørensen

21

Hanne  Christensen

18

Søren Andersen

27

gift med Hans Andersen , tidl. tjenestekarl

30, død 1870

 

 

Søren Andersen

31

Mette Kirstine

f. 1834Dorthe Marie Jensen

8

Ane Christensen

24

Jens Christian Sørensen

16

Søren Christensen

14

Søren Andersen

21

Ane Margrethe Laursdatter

23,ugift FT 1880

 

 

Johanne Katrine A.

29

Maren

f. 1836Maren Jensen

6

Maren Christensen

21

Niels Villads Ilsøe Sørensen

13

Anders Christensen

9

Ane Magrethe Andersen

15

Christen Nielsen plejesøn

14

 

 Mariane

f. 1839Anders Jensen

4

Jens Christensen

22

Else Marie Kirstine Sørensen

9

Christen Christensen

7

Ane Kathrine Andersen

13 

 Ane Marie

f. 1842Mads Jensen

2

Niels Chistian Christensen,
husmand

16

Severin Sørensen

6

Inger Marie C.

1

Ane Marie Andersen

12 

 Christiane

f. 1844Niels Peter Sørensen

4

 

 

Jensine Andersen

8 

 Christen/Kristen

f. 1847

 

 

 

 Christen Christensen

f. 1779


1860

Middelhede, Gaard


Gaard


Gaard


 

 

Rind Bye gaard


Gaard


 

 1870, 1880,.1890, 1901, 1906


1860


Jens Andersen

49

Jens Christensen Middelshede

42

Søren Jensen. Middelhede

74

 

 

Maren Jensdatter

59

Søren Andersen Serup

31

 

 Kristen Kristensen Middelhede

f. 1847Kirstine Madsdatter

40

Christen Jensen Middelhede

76

Jens Christian Sørensen

26

 

 

Søren Andersen

37

Maren Pousen *

26

 

 kone og  børn, bl.a.
Anton
Jens


1874
18897 børn, bl.a.


Maren Jensdatter

70

Søren Sørensen

16

 

 

Christiane Christensen

29 

 Vinkel matr. 3, 3a, Vinkelvej 214
Anders Jensen

14

1864 Jens' kone
Nicoline Jensen:

30

Niels Peter Sørensen

14

 

 

Ane Kathrine Andersen

23 

 gravsten Middelhede
Mads Peter

6

Christine Marie Christensen 

2

Søren J.M døde 1862

 

 

 

 

  1880

Rind, en gaard


1870 Gaard 

 

1880 Rind By Gaard


1880, Rind, et hus

 

Rind No. 8. En Gaard,


Rind , 6. En Gaard,


Rind By, Et hus. Møller

 

Rind, gaard


Rind, 13. Et Hus, Skolen


1880


Jens Andersen

68

Jens Christensen Middelhede

51, død 1874

Jens Christian Sørensen

45

Christen Christensen

36

Søren Andersen Serup

56

Søren Andersen Serup

56(51)

Christen Andersen  Serup

46

Søren Andersen

46

Niels Hansen

56

 


Kirsrine Madsdatter

59

Nikoline Jensen

35

Ane Chatrine Sørensen

42

Ane Sine Mogensen

32

Christiane født Christensen

48

Maren Andersen*

45

Ane Marie Jensen

39

Ane Sørensen

39

Kirsten f.Andersen

52

 


Anders Jensen

33

Kjerstine Marie Christensen

7

Else Kjerstine Sørensen

18

Christen Christensen

11

Anders Sørensen Serup

16

Niels ChristianS.Serup

19

gift 1861 

 

Ander Sør.

22

Maren Andrea Hansen

22

 


Mads Jensen

25

Jensine Caroline Christensen

5

Maren Sørensen

16

Johanne Christensen

6

Marie Sørensen Serup

15

Anders Sørensen Serup

19

Ingen børn,
3 tjenstefolk

 

Søren Sørensen

19

Karen Marie Hansen

18

 
1890 RindGaard 

 

Søren Sørensen

7

flere børn

 

Maren Sørensen Serup

13

Maren Sørensen Serup

11

 

 

Sørine Kjerstine

9

Anders Seerup Hansen

12

 
Peder Sørensen

44 

Et Udøbt Pigebarn

 

 

 

Ane Sørensen Serup

11

Christen Sørensen Serup

5

 

 Hans Hansen

29

 
Nikoline Jensen

55 


 

 

 

Christen Sørensen Serup

9 

 Henrigette Marie Hansen født Pedersen

26

 
Jensine Pedersen

12 

 

Jens Sørensen Serup

7

*født Maren Christensen Poulsen


 

 Niels Hansen

under 1 Aar

 

 

Jensine Sørensen Serup

5 

 


1906

Middelhedegaard Matr. 1a


Sdr.Rind Matr. 6


1906 4a


Matr. 24a

 

1906 Mat. 20a


Rind Mat. 15a


Rind Mat.20b, Møller agerbr.

 

Rind Mat. 8a


Skolen


1906


Anders Jensen

60

Peter Sørensen

61

Jens Christian Sørensen

72

Kristian Kristensen

62

Jens Sørensen Serup

33

Kristen S.Serup

30

Kristen A. Serup

73

Søren Sørensen

46

Søren Andersen

45Jensine Hartvigsen

30

Nikoline Sørensen, f. Jensen

72

Ane Katrine Sørensen

69

Ane Sine

58

Søren Andersen Serup

83

Petrine Marie Serup

26

Ane Marie Serup

66

Maren Sørensen

37

Jens Andersen Jensen

5

Jensine Pedersen

29

Søren Sørensen

34

 kresten

37

Christiane A.Serup

74

Søren Serup

6

Plejedatter og
2 tjenstefolk,

 

Søren Krestjan

13

Andreas Hartvig Jensen

2Ane Marie Sørensen

26

Mogens

22

Meette Marie Hansen

30

Maren Serup

4

 

 

Søren Andersen

87

JensChristian Sørenden død

1907

Anders

19Kristine Marie Serup

1

 

 

Ane A ndersen

75
1916

Middelhede, matr. 1a


Matrikel 6a


Matr. 4a


 

 

Rind Mat. 20a


Rind Mat. 15a


Rind Mat.20b, aftægt

 

Rind Mat. 8a


Fur, Hvirp Skole


1916


Anders Jensen

70

Kresten Duelund Larsen

39

ny familie

 

 

 

Jens Serup

44

Kristen (Christen) Serup

40

Kristen Andersen Serup

83

Søren Sørensen

83

Anders Serup Hansen

49

 


Jensine Hartvigsen

40

Jensine Larsen

39

 

 

 

 

Marie Serup

42

(Petrine) Marie Serup

36

Ane Marie Serup, f.Jensen

76

Maren Sørensen

76

Maren Serup Hansen

50

 Jens Andersen Jensen

15

Peter Sørensen

71

 


 

 

Søren Hansen Serup

7

Søren Serup

16

(ingen børn)

 

Søren Kr. Sørensen

23

Hans Serup Hansen

13

 


Andreas Hartvig Jensen

12

Nikoline Sørensen

82 

 Maren Serup

14

 

 Jens Serup Hansen

13

 
Lene Kirstine Larsen

7 

 Kristine Serup

11

 

 

 

 Magrethe Serup

8

 

  


 

 Anders Serup

4

 

 


1925

Middelhede matr. 1a
 


;Matr. 24a

 

 1925 20a


1925 15a


1925 20b

 Fur, Hvirp Skole


1925

 

Jens Andersen Jensen

24

 

 

 

 

Thorvald Johansen Koch

57

Jens Serup

53

Kristen S. Serup

49

ny familie

 

 

 

Anders Serup Hansen

 58

 

 

Jensine Jensen

49

 

 

 

 

Johanne Koch. f. Christensen

52 

Mette Marie Serup

51

Petrine Marie Serup

45

 

 

 

 

Maren Serup Hansen

 59

 

 

Andreas Hartvig Jensen  

 21

 

 

 

 

Kristian Koch

14

Søren Hansen Serup

16

Søren Serup

25

 

 

 

 

Jens Serup.Hansen

 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristine Marie

20

 

 

 

 

 

 

 

 

FT 1930, Midd. 1a
Jens Andersen Jensen
m. familie

 29

 

 

 

 

 

 

FT 1830
Jens Sørensen Serup
m. familie

 

Magrethe

17

 

 

 

 

Hvirp FT 1830 Lærer Anders Serup Hansen og Maren do

 

 

 

Jens Andersen Jensen døde i 1971

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Serup

13

 

 

 

 

(boede senere i Kjellerup, hvor Anders døde 1942)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FT 1830 do

 

 

 

 

 

 

 

 

1942 

 

1942
 

 

1942
 

 

Jens Serup Hansen

39 

 

 

 

 

 Nuværende adresse?


 

 

Anna Margrethe Serup
 

 Tostrupvej 63, Middelhede 1a


Skaunvej 14A, Rind 6a


Klovenhøjvej 16, Rind 4a


Sdr. Rind Vej 133. Rind 24a

 

Brandstrupvej 133, Rind 20a


Sdr. Rind Vej 15, Rind 15a


Brandstrupvej 112, Rind 20b

 


                                                               Se  Kort