Skøde fra Boesen til Bach 1802.

Skiøde.  Jeg underskrevne Erich Boesen … vitterliggør at have solgt og afhændet ...Contract dat: 15 Marts 1802 .. skjøder og afgiver for mig og Arvinger, til Forligelse Commisair Christen Bach fra Kjærsgaard…den af mig ..Gaard, Beringgaard kaldet...... Jens Mogensen Fogh .. 1898 .. Skjødet …..Kjøbe Summen 1500 skriver et tusinde fem hundrede Rigsdaler ….. 24 Juni 1802 Erich Boesen …..25 Oct. 1802

Lysgård-Hids Herredsfoged Skøde- og panteprotokol 1801-1810 (opslag 34)