Skøde til Højbjerg Mølle 1921.  Lysgård-Hids Herredsfoged, Skøde- og panteprotokol, 1920-1922, opslag 245-246. 18.11.1921,

Hovedparcellen Elsborg matr. 1a var på Hartkorn 2.3.3.2