Skøde Nybro Kro 1871

Skødet kan ses i sin helhed på Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Skøde- og panteprotokol, Fjends-Nørlyng Herreder ( 1740 -1927 ), 1870-1872 (midterste punkt, opslag 260-262, folie 399-401), matr. 22 m. fl..

Uddrag

 

Kjøbecontract var i 12 punkter, underskrift af købekontrakt:

 

NB! 23. maj 1871. Fjelrad boede da i Sjørslev sogn

 

Underskrift af skøde: